Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAN BANKACILIĞININ ÜÇ YÜZÜ: İNFEKSİYON, EKONOMİ ve HUKUK Prof. Dr. Osman Şadi YENEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAN BANKACILIĞININ ÜÇ YÜZÜ: İNFEKSİYON, EKONOMİ ve HUKUK Prof. Dr. Osman Şadi YENEN."— Sunum transkripti:

1 KAN BANKACILIĞININ ÜÇ YÜZÜ: İNFEKSİYON, EKONOMİ ve HUKUK Prof. Dr. Osman Şadi YENEN

2 KAN BANKACILIĞININ ÜÇ YÜZÜ: İNFEKSİYON, EKONOMİ ve HUKUK Prof. Dr. Osman Şadi YENEN İNFEKSİYON

3 Trypanasoma cruzi HIV HBV HCV Wuchereria bancrofti Plasmodium spp Staphylococcus aureus Babesia microti Toxoplasma gondii variant Creutzfeld-Jacob disease Treponema pallidum Borrelia burgdorferi Ricketsia ricketsii Clostridium perfringens Leishmania spp HHV-8 West Nile virus HAV HDV HEV TTV HGV CMV EBV Parvovirus B19 SANBAN TLMV HSV SNTV NV-F HTLV-1 HTLV-2 HHV-6 Brucella spp Chikungunya

4 HCV core antijeni RNA HCV RNA anti-HCV core Ag – anti-HCV kompleksi TIRMANMA Süre bilinmiyor 8-10 gün 44-67 gün 7-15 gün ALT SEROKONVERSİYON SAPTAMA SINIRI

5 4.92.550.9 / 1 kopye / 20 mL ID-NATMP-NATEIA 3.0 (Busch MP: 2006) HCV

6

7 //// 1 kopye / 20 mL ID-NATMP-NATp24 AgWBS/LS EIA 5.63.46.05.3170,0 HIV (Busch MP: 2006)

8 HIV’i DENETİM ALTINA ALANLAR SEÇKİN (AVİREMİK) DENETÇİLER (Elite controllers) –HIV RNA düzeylerini 50 kopye/ml’nin altında sürdüren –1 yıl ya da daha uzun süre antiretroviral almayan –Ardışık epizotlar olmadığı sürece viremi epizotları olabilen VİREMİK DENETÇİLER (Viremic controllers) –HIV RNA düzeylerini 2000 kopye/ml’nin altında sürdüren –1 yıl ya da daha uzun süreli antiretroviral almayan –Tüm kontrollerin azınlığını temsil ettiği sürece viremi epizotları olabilen

9 HBV DNA (PCR) HBeAg HBsAg ALT anti-HBc anti-HBs anti-HBc IgM anti-HBe Sarılık Semptomlar Bulaşma sonrası aylar 01234561224

10 TestAkut hepatit B İnfeksiyon bağışıklığı Aşı bağışıklığı Kronik hepatit B Precore mutantlı kronik infeksiyon Sağlıklı taşıyıcı HBsAg +--+++ Anti-HBs -++--- HBeAg +--+-- Anti-HBe -+/---++ Anti-HBc ++-+++ IgM anti-HBc +----- HBV DNA +--+/-+- ALTArtmışNormal Artmış Normal

11 SERUMDA HBV DNA: TEST DUYARLILIKLARI DUYARLILIK TESTPg / mlKopye / ml DALLI DNA2.17 X 10 5 HİBRİD CAPTURE † 0.51.4 X 10 5 LİKİD HİBRİDİZASYON 1.64.5 X 10 5 PCR -.0014 X 10 2 1 Pg/ml = 283.000 kopye †: Duyarlılık çalışılan örneğin hacmine bağlıdır

12 1 kopye / 20 mL 10 kopye / 20 mL HBsAg (Prism) HBsAg (Auszyme) 8.330.05.3 HBV (Busch MP: 2006)

13 NAT WP1  37 gün HBsAg WP1  51 gün Anti-HBc WP1  80 gün Anti-HBc reaktif WP2 NAT WP2  23 gün HBV NAT reaktif  88 gün HBsAg reaktif İnfeksiyon >1 kopye/5 L dolaşan kan hacmi İnfeksiyöz >1 kopye/400 mL transfüzyon hacmi HBV NAT saptama sınırı İnfeksiyöz >1 kopye/400 mL transfüzyon hacmi İyileşme >1 kopye/5 L dolaşan kan hacmi Tepe HBV DNA düzeyi 180 16014012010080400 HBV infeksiyonunun başlangıcından itibaren günler 6020

14 anti-HBc Kronik taşıyıcılıkta ve HBsAg’nin kaybolduğu iyileşen hepatitin son döneminde pozitif olabilir Sadece anti-HBc’si pozitif olanlarda okült HBV: infeksiyondan iyileşenlerde wild tiptir; kronik taşıyıcılarda ise prekor stop kodon içerir Çin, Japonya, Suudi Arabistan, Gana ve Almanya’da sadece anti-HBC’si pozitif olanların % 0.3-%15’inde HBV DNA saptanmaktadır

15 anti-HBc TARAMA TESTLERİYLE SORUNLAR Özgüllükleri düşüktür Modifiye edilmeden kullanıldıklarında çok sayıda donör kaybına neden olurlar Pencere dönemi infeksiyonlarını saptamakta yetersizdirler Japonya’da (HBsAg prevalansı %2-7) anti-HBc taramalarında modifikasyon : HBV NAT negatifse, anti HBc titreleri 2 5 ‘den büyük olsa bile anti-HBs’si 2 4 ’den büyük (=200 mIU/ml) donörlerin kanı kabul edilmektedir (Comanor L, Holland P:2006)

16 1: 144 000 1: 335 000* 1: 1 999 000 1: 1 390 000 1: 1 048 000 1: 1 525 000 Yalnız seroloji Seroloji + NAT 100 000 kan ünitesi başına saptanamamış infekte üniteler 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 HBVHCVHIV (*): tahmini risk (Comanor L, Holland P:2006)

17 DÜNYA HALİ: GÜVENLİ KAN... Dünya nüfusunun %80’i, dünyadaki güvenli kanın %20’sini kullanabilmektedir Dünyadaki ülkelerin %30’undan azında ulusal çapta örgütlenmiş transfüzyon hizmeti vardır Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda donör kanları taranmaz (121 ülkenin %42’sinde, nüfusun %60’ında tarama zorunludur!) Güvenli olmayan kanlar –8-16 milyon HBV infeksiyonundan –2.3-4.7 milyon HCV infeksiyonundan –80.000-100.000 HIV infeksiyonundan SORUMLUDURLAR!

18 KAN BANKACILIĞININ ÜÇ YÜZÜ: İNFEKSİYON, EKONOMİ ve HUKUK Prof. Dr. Osman Şadi YENEN EKONOMİ

19 MALİYET-ETKİNLİK ANALİZLERİ ÖLÇEK EKONOMİSİ İHTİYATLILIK İLKESİ TRANSFÜZYONUN EKONOMİSİ

20 SAĞLIK EKONOMİSİ: KURAMSAL TEMEL Farklı girişimlerin göreceli maliyet ve sonuçlarının nicel olarak kıymetlendirileceği ve önceliklerin buna göre belirleneceği sistematik bir çerçevenin geliştirilmesidir

21 MALİYET-ETKİN NE DEMEKTİR ? İKİ GİRİŞİMDEN BİRİ DİĞERİNE GÖRE Daha az maliyetli ve en azından diğeri kadar etkin Daha fazla etkin ve daha fazla maliyetli; ancak, sağladığı ek etkinlik, ek maliyete değer düzeyde Daha az etkin ve daha az maliyetli; ancak, diğer seçeneğin ek yararı onun daha fazla olan maliyetine değmeyecek düzeyde

22 Maliyetler (girdiler) ve sonuçlar (çıktılar) hesaplanır Sadece sonuçlar Sadece maliyetler Maliyetler ve sonuçlar Farklı seçenekler karşılaştırılmaz Sonuçların tanımı Maliyetlerin tanımı Maliyetlerin ve Sonuçların tanımı Farklı seçenekler karşılaştırılır Etkililik ya da Etkinlik analizi Maliyet analizi Tam bir ekonomik değerlendirme Maliyet-azaltma analizi Maliyet-etkinlik analizi Maliyet-kullanım analizi Maliyet-yarar analizi SAĞLIK SEKTÖRÜNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER

23 AnalizSağlık kazanımının ölçümü Maliyet-azaltma analizi Yok Maliyet-etkinlik Analizi Doğal birimler (önlenen infeksiyonlar, kazanılan yaşam yılları...) Maliyet-kullanım analizi NUYY (QALYs), YUYY (DALYs), SYE (HYE), KPYY (SPLYs)... Maliyet-yarar analizi Parasal birimler ($, YTL, ) NUYY: Niteliğe uyarlanmış yaşam yılları YUYY: Yetersizliğe uyarlanmış yaşam yılları SYE: Sağlıklı yıllar eşdeğerleri KPYY: Korunmuş potansiyel yaşam yılları

24 Maliyet Maliyet-etkinlik Maliyet-kullanım Maliyet-yarar analizi (CA) analizi (CEA) analizi (CUA) analizi (CBA) Önleme Maliyet/kaçınılan Maliyet/QALY Yarar/maliyet programı infeksiyon = (YTL vb) = (YTL/YTL vb) = YTL vb = YTL vb. CA: Cost analysis CEA: Cost-effectiveness analysis CUA: Cost-utility analysis CBA: Cost-benefit analysis QALY: Quality-adjusted life year EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER

25 MALİYETLER: KAN BANKASI ÖRNEĞİ Donör sağlanması ve niteliklerinin saptanması Kanın alınması Kan komponentlerinin hazırlanması, laboratuvar testleri ve kanın kullanıma verilmesi ya da imhası için karar süreçleri Kanın imhası, donöre haber verilmesi ve izlem Kan merkezi/istasyonu: envanter, depolama ve transport Transfüzyon servisi envanteri ve depolama Transfüzyon öncesi hazırlık Transfüzyonun yapılması ve izlem Uzun erimli sonuçların izlenmesi

26 MALİYET ÖRNEĞİ: DONÖRDEN KAN ALINMASI İŞLEMLERİ PERSONEL Profesyonel görevliler Destek personeli (varsa) Gönüllüler Komponent hazırlayıcılar Kayıtçılar ve denetçileri EKİPMAN Mobilya vb döşemeler Ölçüm cihazları Buzdolapları Kapatıcılar Aferez cihazları Resusitasyon cihazları DESTEKLER Kolun hazırlanması Kan alma setleri Donöre ikram Biyolojik atıklar Kutular, buz vb Eldivenler, önlükler, maskeler Tüpler YAN ETKİLER DONASYON SONRASI BİLGİ TOPLAMA Yan etki izlemi Gizli bilgiye dayalı imha Geri çağırma (call back)

27 DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER... PERSPEKTİF SEÇİMİ İNDİRİM ANALİZİ SAYDAMLIK ve DUYARLILIK ANALİZİ İNFEKSİYON MODELİ TOPLUMSAL ADALET

28 MALİYET – ETKİNLİK: STANDART OLANAKLI MI ? Korunan yaşam yılı başına GSMH’ den az ise... Korunan NUYY (QALY) başına 50.000 – 100.000 USD’ den az ise... Kaçınılan YUYY (DALY) başına 1 – 3 X GSMH dolayında ise...

29 DİKKAT !.. Sağlık ekonomisi analizlerinin sonuçları kendi başlarına bir “karar”ın ifadesi değildirler ! Sağlık ekonomisi analizleri sağlık personeli için karar verdirici değildir ve olmamalıdır !

30 Maliyetler (C) (x1000 YTL) Etki (E) (Tespit edilen olgular) ProgramMaliyet (YTL)Sonuç (Doğru Sonuç başına tanı sayısı) maliyet (doğru tanı başına YTL) 1. Test (tek başına) 321 488 142 2264 1. Test + 2. Test 603 552 201 3003 (1. Test negatif ise) Değer artışı (1. Test 282 064 59 4781 üzerine 2. Test)

31 Risk projeksiyonlarında kullanılan viral insidans oranları ve pencere dönemleri Düzenli Tüm Seroloji MPNAT SDNAT donörlerde donörlerde pencere pencere pencere Virus insidans tahmini insidans dönemi (gün) dönemi (gün) dönemi (gün) HIV1.55 x 10 5 1.86 x 10 5 16117 HCV1.89 x 10 5 2.7 x 10 5 70 107 HBV3.02 x 10 5 3.62 x 10 5 453920 The cost-effectiveness of NAT for HIV, HCV, and HBV in whole-blood donations B.R. Jackson, M.P. Busch, S.L. Stramer, and J.P. AuBuchon TRANSFUSION 2003;43:721-729

32 Transfüze edilen 1.000.000 ünite eritrosit başına hesaplanan viral infeksiyon riskleri# VirusTemel riskMPNAT SDNAT sonrası risk sonrası risk HIV 0.82 (1/1.2 milyon ünite) 0.56 (1/1.8 milyon) 0.36 (1/2.8 milyon) HCV 4.3 (1/230.000) 0.62 (1/1.6 milyon) 0.43 (1/2.3 milyon) HBV 4.5 (1/220.000) 3.9 (1/260.000) 2.0 (1/500.000) # Riskler, viral yüke bakılmaksızın, infekte donörden serokonversiyon öncesi verilen tüm ünitelerin %100 infektif oldukları varsayımıyla hesaplanmışlardır Modelde kullanılan test maliyetleri Test ya da test kombinasyonları Maliyet Analiz sınırları HIV p24 antijen 4 $ 3 $-5 $ HBc 3 $ 2 $-4 $ HIV ve HCV için MPNAT 15 $ 12 $-18 $ HIV ve HCV için SDNAT 30 $ 27 $-33 $ MPNAT ya da SDNAT’a HBV ekle 5 $ 3 $-10 $

33 Kaçınılan infeksiyon tipine göre hesaplanan yararlar Virus ABD’de serolojik testler yerine MPNAT uygulandığında yıl başına kaçınılan infeksiyonların (ve kazanılan NUYY’ların) sayısı Kaçınılan infeksiyon yılı başına NUYY’lar ABD’de serolojik testler yerine SDNAT uygulandığında yıl başına kaçınılan infeksiyonların (ve kazanılan NUYY’ların) sayısı HIV 7.1 3.8 (27) 6.9 (49) HCV 0.60 56 (34) 59 (35) HBV 0.16 8.9 (1.4) 37 (6.0) Toplam (62) (90)

34 Serolojik test protokolüne yeni test kombinasyonlarının eklenmesinin maliyet-etkinliği StratejiMaliyet-etkinlik NUYY başına 50.000 $’ın altında kalmak için donasyon başına maksimum NAT maliyeti 1. HIV ve HCV için MPNAT 5.8 M $/ NUYY 0.13 $ 2. HIV ve HCV için SDNAT 8.4 M $/ NUYY 0.18 $ 3. HIV, HCV ve HBV için MPNAT 7.6 M $/ NUYY 0.13 $ 4. HIV, HCV ve HBV için SDNAT 9.1 M $/ NUYY 0.19 $ 5. HIV ve HCV için MPNAT, HIV p24’e son 4.3 M $/ NUYY 4.13 $ 6. HIV ve HCV için SDNAT, HIV p24’e son 7.3 M $/ NUYY 4.18 $ 7. HIV, HCV ve HBV için MPNAT, HIV p24’e son 6.1 M $/ NUYY 4.13 $ 8. HIV, HCV ve HBV için SDNAT, HIV p24 ve anti-HBc’ye son 7.3 M $/ NUYY 7.19 $

35 İHTİYATLILIK İLKESİ (Precautionary principle) “Devletler, çevreyi korumak için ihtiyatlı olma yaklaşımını, yeteneklerine göre, yaygın olarak uygulayacaklardır. Ciddi ve geri dönüşümsüz hasar tehditlerinin olduğu yerlerde, tam bir bilimsel kesinliğin yokluğu, çevresel tahribatın önlenmesinde, maliyet-etkin önlemlerin geciktirilmesi için bir neden olarak kullanılmayacaktır” (Rio Deklarasyonu, 1992)

36 KAN BANKACILIĞINDA İHTİYATLILIK İLKESİ-1 HIV (1981-1985 arası) –Donörlerin cinsel davranışlarının sorgulanması –Aday gösterge testlerinin uygulanması: anti-HBc, ALT –Plazmanın ısı ile işleme sokulması (viral inaktivasyon) –Donör eğitimi ve “kendini dışlamak” –AHF preparatlarının, donörlerin durumu tek tek gözden geçirilerek, geri çekilmesi –AHF yerine kriyopresipitat kullanımının önerilmesi KARARLARIN TÜMÜ ZAYIF KANITLARA DAYANILARAK ALINMIŞTIR !

37 vCJD (1996’dan bu yana) –İngiltere’de CJD gelişen her birey ve yakın akrabaları, donör olup olmadıkları konusunda sorgulanmakta ve araştırılmakta; kan, doku ve organ donasyonundan alıkonulmakta; donör olmuşlarsa alıcılar izlenmektedir –Bir çok ülkede, İngiltere, Fransa (ya da genel olarak Avrupa’da) belli bir süre kalmış olanların donör olması önlenmektedir –Eğitim ve kendini dışlama KAN BANKACILIĞINDA İHTİYATLILIK İLKESİ-2 vCJD’nin TRANSFÜZYONLA BULAŞTIĞINA DAİR KESİN KANIT YOKTUR ! (Sadece, lökositlerden arındırılmamış eritrosit suspansiyonu alan 4 olguda olası bulaşma düşünülmektedir...)

38 KAN BANKACILIĞINDA İHTİYATLILIK İLKESİ-3 vCJD (1996’dan bu yana) –İngiltere kökenli olmayan plazma ithali –Üniversal lökodeplesyon (1999’dan itibaren) –Tek donörden aferez trombositlerin kullanımı –Prion filtreleri –Kan ve kan ürünlerinin optimal kullanımının izlenmesi (özellikle eritrosit konsantreleri) –“Kamu sağlığı önlemleri açısında vCJD ile temaslı olma ek riski taşıyanlar”da lenfoid doku ve göz cerrahisinde aletlerin tek kullanımlık olması ya da “karantinaya alınması”, başkalarında kullanılmaması

39 OYSA... Yanlış ya da gereksiz transfüzyonlar TRALI (transfusion-related acute lung injury) Trombosit transfüzyonlarıyla bulaşan bakteriyel infeksiyonlar ile ilişkili riskler günümüzde viral bulaşma ve vCJD bulaşma riskinden daha yüksektir !

40 İNGİLTERE’DE HIV BULAŞAN HER 1 TRANSFÜZYON ALICISINA KARŞILIK: 15 transfüzyon alıcısının trombositlerle bulaşan bakteriyel infeksiyonlardan 10 alıcının TRALI’den 4 alıcının yanlış transfüzyondan ÖLECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR !

41 TOPLU SONUÇLAR-1 Günümüzde tıbbın kritik alanları kapitalist serbest pazar yasalarına açılmıştır Kan bankacılığında uygulanacak girişimlerin politikalarının belirlenmesinde ekonomik analizler etkili olamamaktadırlar Ekonomik analizlerin yeri ötelendiği kadar Pazar değeri olmayan risklerin ortadan kaldırılması da ötelenmektedir

42 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı politikalarının belirlenmesinde bilimsel kanıtların sağlanması ısrarla sürdürülmelidir Kapitalist serbest Pazar ekonomisi koşullarında belirlenecek politikaların kamu çıkarlarından çok belli çıkar gruplarına hizmet ediyor olması kaçınılmazdır TOPLU SONUÇLAR-2

43 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı alanındaki uygulamalar bilim dışı etkilerle de şekillenmektedir Ülkemizde tüm bu sorunlarla uğraşacak ve tümüyle kamucu bir anlayışla davranacak Ulusal Kan Hizmetleri Örgütünün kurulması bir zorunluluktur ! TOPLU SONUÇLAR-3

44 KAN BANKACILIĞININ ÜÇ YÜZÜ: İNFEKSİYON, EKONOMİ ve HUKUK Prof. Dr. Osman Şadi YENEN HUKUK

45 HAKSIZ FİİL: Borçlar Kanunu Madde 41 “Gerek kasden, gerek ihmal ve teseyyüb (kusur) yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden şahıs tazmine mecburdur”

46 KUSUR... Hekimin hukuka aykırı fiilden dolayı zararı tazminle yükümlü olabilmesi için kusurlu hareket etmiş olması gerekir Bu durumda kusurlu hekimi istihdam etmiş olan kurum Borçlar Kanunu 55. maddesi gereğince sorumludur Dava kuruma açılır; kurum kusuru oranında kusurlu personele rücu eder

47 URFA DAVASI (1) Sezaryenle doğum yapan MI’ya AIDS’li kan verilmesi sonucu hem kendisinin hem de doğan çocuğun hastalığı kapması (1996) Maddi-manevi tazminat talepli olarak Sağlık Bakanlığı ve Kızılay Genel Md aleyhine dava açılmış

48 Kan test yapılmadan verildiği için Kan Merkezi müdürü hakkında açılan ceza davasında öncelikli olarak beraat kararı verilmiş, ancak Yargıtay 2. Ceza Dairesince Kan Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan vericiden kan alınırken AIDS tetkikinin yapılması zorunludur hükmüne atıfla Müdürün görevini yaparken gerekli özeni göstermediğinden beraat kararının bozulmasına karar verilmiştir. URFA DAVASI (2)

49 KUSURSUZ SORUMLULUK (Objektif sorumluluk, sebep sorumluluğu) Kusur ve hukuka aykırılık bir koşul olmaktan çıkarılmıştır Yalnızca kişiye zarar verilmiş olması ve zararla zarar verenin fiili arasında nedensellik bağının olması yeterlidir Örnek İzmir davası... KUSUR ARANMAZ !

50 İZMİR DAVASI (1) Prematüre doğan YO’ ya Kızılay Kan Merkezinden alınan kanın verilmesiyle HIV bulaşmış (06.05.1996) Aile durumu basından öğrenmiş Maddi-manevi tazminat talepli olarak Sağlık Bakanlığı ve Kızılay Genel Md aleyhine dava açılmış

51 Bu davada bilirkişi “AIDS hastalığının tespitinin kesin olarak mümkün olduğu, çok pahalı bir test olduğundan uygulanamadığını” belirtmiştir Mahkemece Kızılay’ın bu testi pahalı olduğundan dolayı uygulayamıyorsa bundan dolayı kusurlu olup hastalıktan sorumlu tutulması ve sonuçlarına katlanmak zorunda olduğu belirtilmiştir İZMİR DAVASI (2)

52 Sağlık Bakanlığı yönünden davanın İdari Mahkemede açılması gerektiğinden görevsizlik Kızılay Genel Müdürlüğünün kusurlu olduğuna, kusurlu olmasa dahi kusursuz sorumluluğu söz konusu olduğundan maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verilmiş İZMİR DAVASI (3)

53 Sağlık Bakanlığı yönünden İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen tazminat kararı, Danıştay 10. Daire’since bakanlığın denetim görevini yapmayarak hizmet kusuru işlediğini belirterek onamış ve bakanlık kusurlu bulunarak tazminat ödemeye mahkum edilmiştir İZMİR DAVASI (4)

54 Kontamine kan ürünleriyle HIV bulaşan hemofilililer Weinberg PD et al: 2002 Ülkeİnfekte olmuş hemofilili kişiler, n (%) İngiltere1700 (32) Japonya1800 (45) Fransa2000 (50) ABD 10000 (50) Kanada 800 (55) Danimarka 210 (64)

55 JAPONYA SORUMLUGÖREVİSUÇYIL SONUÇ Takeshi AbeHükümet AIDS1983-1988 1996 2000’de mahkum çalışma grubuarasında mesleki oldu, hapsedildi başkanı veihmalle ölüme Teikyo Üniv.neden olmak İç Hast. Dpt. Bşk. Takehiko KawanoYeşil Haç Şirketi1986-1988 1996 2000’de mahkum Başkanıarasında mesleki oldu, hapsedildi ihmalle ölüme neden olmak Renzo Matsushita Yeşil Haç Şirketi1986-1988 1996 2000’de mahkum Eski Başkanıarasında mesleki oldu, hapsedildi ihmalle ölüme neden olmak Tadakazu SuyamaYeşil Haç Şirketi1986-1988 1996 2000’de mahkum Eski Başkanıarasında mesleki oldu, hapsedildi ihmalle ölüme olmak Akihito MatsumuraSağlık Bakanlığı1986-1988 arasında 1996 2000’de mahkum eski görevlisikan desteğiyle HIV 1 yıllık cezası yayılımına bilerek ertelendi engel olmamak

56 FRANSA SORUMLUGÖREVİSUÇYIL SONUÇ Michel GarettaUlusal Kan 1983-1985 1991 1992’de mahkum Transfüzyon yıllarında oldu Merkezi (UKTM) zehirleme eski başkanı Jean-Pierre AllenUKTM eski 1983-1985 1991 1992’de mahkum şef araştırmacı yıllarında oldu zehirleme Jaques Roux Sağlık Bakanlığı 1983-1985 1991 1992’de mahkum eski yıllarında oldu Genel Direktörü zehirleme Robert NetterUlusal Sağlık 1983-1985 1996 1992’de beraat Laboratuvarı yıllarında etti zehirleme Laurent FabiusSağlık eski 1983-1985’de1994 ve 1998 1999’da beraat Bakanı ölüme sebebiyet etti Edmond HervéSağlık eski 1983-1985’de 1994 ve 1998 1999’da mahkum Müsteşarı ölüme sebebiyet oldu, hiç ceza almadı Georgina Dufoix Sosyal işler 1983-1985’de 1994 ve 1998 1999’da beraat eski Bakanı ölüme sebebiyet etti

57 ALMANYA Direktör ve 4 çalışan UB plazma şirketi 1987-1993 1994 1995’de mahkum arasında müessir oldular fiil suçu Frank Giesbert ve Haemoplas 1986 ve 1987’de 1995 1997’de mahkum Günter Eckert şirketi cinayet işlemek oldular SORUMLUGÖREVİSUÇYIL SONUÇ İSVİÇRE Alfred Haessing İsviçre Kızıl Haçı 1965 ve 1986’da 1995 1998’de mahkum eski başkanı hemofilili hastaların oldu, 1 yıllık ceza güvenliğini tehlikeye ertelendi atmak SORUMLUGÖREVİSUÇYIL SONUÇ

58 RM TITMUSS; 1970 “Serbest Pazar ekonomisi koşullarında genel olarak sağlığın ve özel olarak kanın ticarileşmesi karşılıklı yardımlaşma duygusunu baskılamış, topluluk bilincini yıpratmış, sağlık kuruluşlarında kâr eğilimini artırmış, hekim ile hasta arasında hasımlığı yasallaştırmış ve tıbbın kritik alanlarını serbest pazarın yasalarına açmıştır”

59 (Pereira A: 2000) HEKİMLERİN YARGILARI, ENDÜSTRİDEN ve O İŞ ALANINDA ÇIKARLARI OLAN BAŞKALARINDAN GELEN, MUĞLAK, ANCAK GÜÇLÜ ETKİLERLE ÖYLESİNE TEMAS HALİNDEDİR Kİ KARARLARIMIZDAN GERÇEKTE KİMLERİN YARAR SAĞLADIĞINI AYRIŞTIRMAK GİTTİKÇE GÜÇLEŞMEKTEDİR.


"KAN BANKACILIĞININ ÜÇ YÜZÜ: İNFEKSİYON, EKONOMİ ve HUKUK Prof. Dr. Osman Şadi YENEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları