Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ergenlik Sorunları Hazırlayanlar Mehmet BAYRAM Mehmet ERDİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ergenlik Sorunları Hazırlayanlar Mehmet BAYRAM Mehmet ERDİN"— Sunum transkripti:

1 Ergenlik Sorunları Hazırlayanlar Mehmet BAYRAM Mehmet ERDİN
Mehmet METİN İlhami ALSAN Şenay ÖZ 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU Gençlik Çağının Psikolojik Özellikleri Ortaokul dönemine denk düşen ilk gençlik ya da ergenlik döneminde cinsel uyanışla birlikte yeni ruhsal tepkiler ve davranışlar belirmeye başlar. Dengeli ve uyumlu ilkokul çocuğu gider yerine tedirgin, kuruntulu, zor beğenen ve çabuk tepki gösteren bir ergen gelir. Duygular çabuk iniş çıkış gösterir, derslere ilgi azalır, kurallardan yakınılır, anne babanın uyarılarına ani tepkiler ortaya çıkar, gel-geç hevesler artar. Genç, bir yandan büyümek için sabırsızlanırken çocuksu davranışlarından da birden sıyrılamaz

2 Ergenlik Sorunları Ergenlik Nedir?
Ergenlik fırtınalı hızlı bir değişimin yaşandığı,kişinin geleceğini önemli ölçüde etkileyen sorunlarla dolu bir dönem... 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU Gençlik Çağının Psikolojik Özellikleri Ortaokul dönemine denk düşen ilk gençlik ya da ergenlik döneminde cinsel uyanışla birlikte yeni ruhsal tepkiler ve davranışlar belirmeye başlar. Dengeli ve uyumlu ilkokul çocuğu gider yerine tedirgin, kuruntulu, zor beğenen ve çabuk tepki gösteren bir ergen gelir. Duygular çabuk iniş çıkış gösterir, derslere ilgi azalır, kurallardan yakınılır, anne babanın uyarılarına ani tepkiler ortaya çıkar, gel-geç hevesler artar. Genç, bir yandan büyümek için sabırsızlanırken çocuksu davranışlarından da birden sıyrılamaz

3 Ergenlik Sorunları Ergenlik Nedir?
Fiziksel, Biyokimyasal, Ruhsal Ve Sosyal Yönden Hızlı Büyüme, Gelişme Ve Olgunlaşma Süreçleriyle Yetişkinliğe Geçiş dönemidir. 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

4 Ergenlik Sorunları Ergenlik Çağı
14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU Ergenlik Çağı Yaş Grubunu İçerir. Ergenlik Çağı; Kızlarda 10-12, Erkeklerde İse Yaşları Arasında Başladığı Kabul Edilmektedir.

5 Ergenlik Çağında Değişiklikler
Ergenlik Sorunları Ergenlik Çağında Değişiklikler Vücut Şeklinde Cinsiyet Hormonlarına Bağlı Değişiklikler Görülür. (Bunlar: Yağ Dokusunda, Kas Ve Kemik Yapısında ) 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

6 Ergenlik Gelişim Basamakları
Ergenlik Sorunları Ergenlik Gelişim Basamakları Yaş Gelişim Özellikleri 1. Ergenlik Dönemi Kız / , 6. Sınıf Erkek / , 7. Sınıf Kız İlk menstruasyon Erkek Testosteron hormonunun salgılanması Hızlı ve aşırı boy uzamasının başlaması, kolların ve bacakların uzaması 2. Ergenlik Dönemi Kız / , 11. Sınıf Erkek / , 11. Sınıf Hormonsal değişimler tamamlanır 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

7 Ergenlik Gelişim Basamakları
Ergenlik Sorunları Ergenlik Gelişim Basamakları Kızlar yaş Erkekler yaş 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU 9 yaş 8 yaş Gecikme Sınırı Kızlar 13,5 yaş Erkekler 14 yaş

8 Ergenlik Sorunları Ergenlik Sorunları İsyankarlık, Sinirlilik,
Saygısız Davranışlar, Evden Kaçma Arkadaşlık Sorunları, 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

9 Ergenlik Sorunları Ergenlik Sorunları Okul Başarısızlığı,
14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU Okul Başarısızlığı, Sınav Kaygısı Zararlı Alışkanlıklar, Arkadaşlık Sorunları

10 Ergenlik Sorunları Ergenlik Sorunları Cinsel Sorunlar,
14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU Cinsel Sorunlar, İçsel Çatışmalar, Utangaçlık, Korku

11 Ergenlik Sorunları İsyankarlık
Yakın zamanlarda yapılan araştırmalar, genel olarak suça yönelik davranışların başlamasında ve sürdürülmesinde akranların ve arkadaş grubunun önemini ortaya koymuştur 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU Tüm bu özelliklerinden dolayı gençlik, insanoğlunun şiddete ve saldırganlığa en yatkın dönemlerinden biridir. İstatistikler, şiddet olaylarının daha çok gençler tarafından gerçekleştirildiğini ve gençlerin daha çok suça eğilim gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bunun nedenleri çok çeşitlidir. En başta gelen nedenler arasında bu dönemde saldırgan dürtülerde artma olması gelir. Tepkilerin sözden çok eylemler ve davranışlarla gösterilmesi; hormonal ve biyolojik değişiklikler; fiziksel güç ve enerjideki artış, bu durumun diğer nedenleri arasında sayılabilir. Gençler tarafından yapılan kanuna aykırı işlerin başında hırsızlık, çevreyi ve eşyaları tahrip etme, tecavüz, saldırı ve cinayet gelmektedir. Bu tür suçları işleyen gençlerin sayısında başta A.B.D olmak üzere çeşitli Batılı ülkelerde yıldan yıla artış görülmektedir. Cinsiyetler arasında bu tür suçlara eğilim açsından bir farklılık görülmektedir. Erkeklerde bu tür eylemlere karışma daha sıktır; fakat giderek erkek/kadın oranı azalmaktadır. Yakın zamanlarda yapılan araştırmalar, genel olarak suça yönelik davranışların başlamasında ve sürdürülmesinde akranların ve arkadaş grubunun önemini ortaya koymuştur. Yakın zamanlarda yapılan uzunlamasına bir çalışmada, üç yıllık bir süre içinde suça eğilimli arkadaş grubu olan gençlerde böyle bir arkadaş grubu olmayanlara göre daha fazla oranda bu tür davranış görüldüğü saptanmıştır. Özellikle sosyoekonomik açıdan az gelişmiş kent kesimlerinde yaygın olan gençlik çeteleriyle ilgili yapılan araştırmalarda, bunların suça eğilimi arttırmakla birlikte, eğer iyi organize olmuş, şiddet eğilimi az olan bir grup ise gencin kişisel değer, akranlar tarafından kabul edilme ve kendini koruma gibi doğal eğilimlerini doyurmaya yardım edebileceği ortaya konmuştur. Genellikle suça eğilimli gençlerin zeka düzeyleri, diğer gençlerden daha düşüktür. Kişisel etkenler de saldırganlık ve şiddet eylemlerinin de içinde yeraldığı suça yönelik tutumları etkilerler. Erken okul yıllarından itibaren bu tür gençlerin zor uyum sağlayan, az arkadaşlık kuran, hesapsız, dürtüsel davranışlar gösteren ve otoriteye karşı çıkan çocuklar oldukları araştırmalarla gösterilmiştir. Gençlerde suça ve şiddete eğilimin en iyi öngörücüsü anababa ile olan ilişkinin şeklidir. Çocuklukta ihmal edilen, aşırı katı veya dengesiz, daha çok da fiziksel cezalandırmaya, dayağa dayanan bir disiplin uygulanan çocuklarda gençlik döneminde bu tip davranışlar daha sık izlenmektedir. Anababa çocuk ilşkisinde karşılıklı düşmanlık, aile kaynaşmasının yokluğu, anababanın çocuğu reddi, ilgisizliği bu tür gençlerin ailelerinde sık rastlanan durumlardır. Alt-gelir gruplarında yer alan gençlerin suça eğilimlerinde ruhsal sorunlardan çok toplumsal ve kültürel etkenlerin daha fazla rol oynadığı düşünülmektedir.

12 Ergenlik Sorunları Sinirlilik
Henüz 14 yaşlarındaydım. Dayım, anneme yurtdışından dikiş makinesi getirmişti. Bir gün annemle kavga ettim ve dikiş makinesini kaldırdığım gibi yere attım. 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

13 Ergenlik Sorunları Sinirlilik
Annem çok üzülmüştü. Zaten benim amacım da annemin üzülmesini sağlamaktı. Daha sonra öğrendim ki ben ergenlik dönemini yaşıyormuşum... 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

14 Ergenlik Sorunları Saygısız Davranışlar
Olay yaratmak İnsanları kızdırmak Yerli yersiz ıslık çalmak Dikkatsizlik Kabalık 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

15 Ergenlik Sorunları Saygısız Davranışlar
Sabırsızlık Dalgınlık, aldırmazlık İnatçılık Kafa tutma Şüphecilik 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

16 Ergenlik Sorunları Evden Kaçma
Evden kaçmanın kökeninde, aile içinde psiko-sosyal etkileşim yetersizliği ve ergenlik döneminin özellikleri yer almaktadır. 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU Evden Kaçma Evden kaçan gençlerin kendilerine göre tutarlı bir çok nedeni vardır.: Alışılagelmiş yaşam biçimini değiştirmek, büyüyüp olgunlaşmak, geçici de olsa huzur bulmak ve kabul görmek, yeni bir yuva ve yaşam aramak bu nedenlerin başlıcalarıdır. Evden kaçma kişisel rahatsızlılar dışında, aile gerginliklerine de bir tepkidir. Aile sorunları değer çatışmaları, sosyal konularda çatışma, okul başarısızlığı, ana-baba tarafında ihmal ya da reddediliş gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. İşin ilginç yanı, evden kaçan gençlerin çoğu ana-babalarını sever ve sayarlar. Bu ayrılış düş kırıklığı sunucudur; ana-baba anlamamakta ya da beklentilerinde ve kurallarında son derece katı davranmaktadır. Onlara göre evleri birbirine anlayış göstermeyen, sorumluluk ve güven duymayan birbirleriyle hiçbir fiziksel ya da duygusal ilişkisi olmayan, iletişim kuramayan insanların yaşadıkları bir yerdir. Kısaca gençlerin evden kaçmalarına yabancılaşma duygusu, baskı ve gerginlik neden olmaktadır. Araştırmalarda gençlerin evden kaçmalarına, dolayısıyla anti-sosyal davranışa ilk adımlarını atmalarına neden olan en büyük etken %59 oranında baba baskısı olduğu kanıtlanmıştır. Kısacası evden kaçmanın kökeninde, aile içinde psiko-sosyal etkileşim yetersizliği ve ergenlik döneminin özellikleri yer almaktadır.

17 Ergenlik Sorunları Arkadaşlık Sorunları
çocuğunuzun arkadaşlarının kimler ve nasıl bireyler olduğunu bilmeniz hayati önem taşır. Ergen çocuğunuzla konuşun Arkadaşları ile tanışın Her zaman çemberin içinde olun 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

18 Ergenlik Sorunları Arkadaşlık Sorunları
14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU Onun için bir güvence olun Çocuğunuzun arkadaşını beğenmemeniz halinde İyi arkadaşların çok değerli olduğunu unutmayın

19 Ergenlik Sorunları Arkadaşlık Sorunları
Kendine özgü yeni bir dünya kurmaya çalışan ergenin, dayanabileceği en önemli güven kaynağı arkadaşlıktır. Bu yaşlarda yaşıtların çocuk üzerinde etkisi en az aile kadardır. 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

20 Ergenlik Sorunları Arkadaşlık Sorunları
Bir gruba ait olma sosyal gelişme için oldukça önemli bir duygudur. Ergen bu konuda bilgilendirilmeli, yanlış gruplardan korunmalıdır. 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

21 Ergenlik Sorunları Okul Başarısızlığı
Okul başarısızlığının nedenleri : Kişisel özellikler Aileden kaynaklanan sebepler Okuldan kaynaklanan sebepler olarak ele alınmaktadır. 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

22 Ergenlik Sorunları Sınav Kaygısı
Sınav kaygısı öğrencinin sınav anında potansiyeli tam olarak kullanamamasıdır. 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

23 Zararlı Alışkanlıklar
Ergenlik Sorunları Zararlı Alışkanlıklar Sigara ve alkol kullanımının başlaması genellikle ergenlik döneminde olur. 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

24 Ergenlik Sorunları Cinsel Sorunlar
14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU Utangaçlık, çekingenlik ve kendine güvensizlik, Kızlarda erkeklere oranla daha erken gelişim, Karşı cinse ilgide artma,

25 Ergenlik Sorunları Cinsel Sorunlar
Kendinde ve başkalarında fiziksel görünüme önem verme, Duygularda hızlı değişim, Normal olamama ve beğenilmeme endişesi taşıma. Duygular, Değerler ve Kişisel Tercihler 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

26 Ergenlik Sorunları İçsel Çatışmalar
14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU Kendisine ve düşüncelerine saygı duyulmasını, ona çocuk gibi değil yetişkin gibi davranılmasını bekler.

27 Ergenlik Sorunları İçsel Çatışmalar
· Emir değil, açıklama ister. · Kısıtlama değil, özgürlük (sınırları çizilmiş) ister. · Dinlenilmek ve duyulmak, tartışma içinde yer olmak ister. 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

28 Ergenlik Sorunları Utangaçlık
Ebeveyni tarafından sürekli azarlanan, aşırı korunup kollanan, inisyatif kullanmasına izin verilmeyen, yetersiz ya da beceriksiz olduğu kendilerine hissettirilen çocuklar ilerideki yaşamlarında utangaç olurlar. 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

29 Ergenlik Sorunları Utangaçlık
Ebeveyni tarafından sürekli azarlanan, aşırı korunup kollanan, inisyatif kullanmasına izin verilmeyen, yetersiz ya da beceriksiz olduğu kendilerine hissettirilen çocuklar ilerideki yaşamlarında utangaç 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

30 Ergenlik Sorunları Ruhsal Problemler
Yapılan araştırmalar bu çağ gençlerinin %15'inin uyum problemleri olduğunu ortaya koymuştur. Örnek olarak bağımsızlık isteği gencin ailesinden kopması ile sonuçlanabilir 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

31 Ergenlik Sorunları Korku
Ergenlikte korku Üç Temel Noktada incelenebilir Objelere Karşı Duyulan Korkular: Sosyal İlişkilerden Duyulan Korkular Ergenin Kendisi İle İlgili Korkuları 14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

32 Ergenlik Sorunları Kaynaklar
14 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU


"Ergenlik Sorunları Hazırlayanlar Mehmet BAYRAM Mehmet ERDİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları