Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAPALI ALANLARA GİRİŞ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAPALI ALANLARA GİRİŞ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 KAPALI ALANLARA GİRİŞ EĞİTİMİ
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma KAPALI ALANLARA GİRİŞ EĞİTİMİ Onur Kaya KANATOĞLU

2 EĞİTİMİN İÇERİĞİ Eğitimin Amacı Tanımlar Kaza Örnekleri
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma EĞİTİMİN İÇERİĞİ Eğitimin Amacı Tanımlar Kaza Örnekleri Kapalı Birimlerde Karşılaşılabilecek Tehlikeler Kapalı Birim Kazalarının Başlıca Sebepleri Kapalı Birimlere Giriş izin Sistemi Gerekli izolasyonlar Giriş Öncesi Yapılması Gereken Ölçümler Oksijen Miktarı / Etkileri Sorumluluklar Çalışma Sırasında Sağlanması Gereken şartlar ve Gerekli Ekipmanlar Acil Kurtarma Gereksinimleri Kapalı Birimlere Giriş Prosedürü Acil Kurtarma Prosedürü

3 İSİG Eğitim Paketi - 010 Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma
EĞİTİMİN AMACI Kapalı Birimlere Giriş öncesi yapılması gereken hazırlıkları öğrenmek ve giriş işlemini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek. Kapalı Birimlere Giriş için belirlenen şartları ve gereksinimleri tanımlamak. Kapalı Birimleri zararlı enerjiden ( elektrik, basınçlı hava, tehlikeli kimyasallar, vb.) doğru bir şekilde izole etmek ve Kapalı Birimlere Giriş ızin Formunu hazırlamak. Havadaki oksijen ve tehlikeli gazları ölçen ölçüm cihazlarını kullanabilmek ve giriş için gerekli uygun kişisel korunma ekipmanlarını belirlemek. Gerekli Acil Kurtarma Prosedürlerini belirlemek.

4 İSİG Eğitim Paketi - 010 Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma
TANIMLAR Kapalı Birim: Herhangi bir mekanın kapalı birim olarak tanımlanabilmesi için gereken koşullar: - Mekanın tamamen veya kısmi olarak kapalı olması - Giriş ve çıkışın zor olması - ınsanların sürekli bulunabileceği bir mekan olarak tanımlanmamış olması - ınsanlar için potansiyel tehlike arz ediyor olması Fabrikadaki mevcut kapalı birim örnekleri: Tank, Filtre, kanalizasyon, kule, silo, kazan, vb. Giren: Kapalı Birimlere girebilecek şekilde kalifiye edilmiş kişi. Gözlemci: Kapalı Birimlere giren kişiyi gözlemek için kalifiye edilmiş kişi. Onaylayan: Kapalı Birimlere giriş için gerekli şartların ve gereksinimlerin yerine getirilmesinden, giriş izin formunun doldurulup onaylamasından sorumlu olan kişi. Kapalı Birimlere Giriş: Kapalı birim alanına vücudun herhangi bir kısmının girmesi kapalı birime giriş olarak tanımlanır. Bir tankın kapağından içeri el uzatılması bile kapalı birimlere giriş olur.

5 İSİG Eğitim Paketi - 010 Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma
KAZA ÖRNEKLERİ Eleman 45 m3 lük Toluen içeren tankı temizlemekle görevlendiriliyor Tankın boyutları: 6m yükseklik, 3m çap ıçerde kalan gazın boşalıp boşalmadığı kontrol edilmiyor ve oksijen ölçülmüyor. Eleman 40 cm çapındaki üst kapaktan iple aşağı iniyor. Solunum cihazı olmasına rağmen eleman tarafından takılmıyor Yetersiz oksijen sebebiyle eleman tankın dibinde yere yığılıyor. Çağrılan kurtarma ekibi tankın yanından delik açmaya çalışırken tank patlıyor. Sonuçta içeri giren eleman ve kurtarma ekibinin bir elemanı ölüyor, 15 yaralı !

6 İSİG Eğitim Paketi - 010 Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma
KAZA ÖRNEKLERİ Metan gazı renksiz, kokusuz, parlayabilir bir gaz. Hayvan dışkılarının çürümesi sonucunda oluşan bu gaz kapalı birimlerde oksijenin yerini alarak ölümcül kazalara sebep olmaktadır. Ohio’da 2 kardeş 1.5 metre derinliğinde, 7.5 m x 7.5 m genişliğindeki gübre çukurunun içindeki pompayı onarmak için çukura girdiklerinde metan gazı tarafından kaplanan havadaki oksijenin yetersizliği nedeniyle ölüyorlar.

7 TEHLİKENİN GÖZARDI EDİLMESİ
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma TEHLİKENİN GÖZARDI EDİLMESİ Bahane : Orada sadece 1 dakika kalacağım Kaza: Kapalı birim olarak tanımlanan su vana bölgesine sadece bir vanayı kapatmak için inen eleman oksijen yetersizliği nedeniyle yığılıp kalıyor. Onu kurtarmaya inen arkadaşı da yığılıp kalıyor. 2 Ölü ! Bahane: Bu işi önceden çok kere yaptım, hiçbir şey olmadı ! Kaza: Eleman 1.3 metre derinliğindeki kanalizasyonda bakım yaparken, tazzikli su tarafından kanalizasyon boyunca 8 km sürüklendikten sonra zorlukla kurtarılıyor. Bahane: Tehlike arz edecek kadar derin değil ! Kaza:Yerden 1 metre derinlikte bir tank içinde çalışan eleman benzin emiş tortuyu temizlerken oluşan kıvılcımdan çıkan yangın sonucu vücudundan %85’I yanıyor ve birkaç gün sonra ölüyor.

8 TEHLİKENİN GÖZARDI EDİLMESİ
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma TEHLİKENİN GÖZARDI EDİLMESİ Bahane: Gerekli kontroller yapılana kadar ben o işi bitirmiş olurum! Kaza: Eleman kanalizasyonda birkaç dakikada bitecek bakım işi yaparken sızan bir gaz nedeniyle yere yığılıyor. Kurtarmaya gelen 2 itfaiye elemanları da yere yığılıyorlar. Eleman ölüyor, itfaiyeciler kurtarılıyorlar. Bahane: Ben ne yaptığımı biliyorum ! Kaza: Kanalizasyonda çalışan iki eleman birkaç apartman ötede kanalizasyona boşaltılan zararlı bir kimyasal nedeniyle yığılıp kalıyorlar. Bahane: Bu sefer kontrol etmeye gerek yok. Sabah kontrol edildiğinde birşey çıkmadı ! Kaza : Sabah çalıştığı tanktan çıkan eleman öğle yemeğine gidip geldikten sonra kontrol amacıyla tankın içine bakarken güvenlik gözlüğünü içeri düşürüyor. Gözlüğü almak için aşağı iniyor ve ölüyor.

9 KAPALI BİRİMLERDE KARŞILAŞILABİLECEK TEHLİKELER
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma KAPALI BİRİMLERDE KARŞILAŞILABİLECEK TEHLİKELER Yetersiz oksijen (Boğucu gazlar; nitrojen; CO2; vb.) Tehlikeli gazlar (Metan; Toluen; vb.) Patlama (Yüksek miktarda oksijen; toz patlaması) Mekanik (Mikser; vb.) Elektrik Boğulma (sıvı)

10 KAPALI BİRİM KAZALARININ BAŞLICA SEBEPLERİ
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma KAPALI BİRİM KAZALARININ BAŞLICA SEBEPLERİ Doğru olmayan / Yetersiz teknik ekipman kullanımı Çok az ya da hiç eğitim alınmamış olması ış güvenliği kural ve prosedürlerine riayet edilmemesi

11 KAPALI BİRİMLERE GİRİŞ İZİN SİSTEMİ
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma KAPALI BİRİMLERE GİRİŞ İZİN SİSTEMİ Kapalı Birimlere Giriş için gerekli şartların ve gereksinimlerin yerine getirilmesini garanti altına almak için her giriş öncesi kapalı birimlere giriş izin formu doldurulmalı ve onaylanmalıdır. ızin formunda bulunması gereken bilgiler: 1. Kapalı birimin bulunduğu bölüm ve lokasyon 2. Yapılacak girişin sebebi 3. Giriş tarihi ve saati/izin formunun geçerlilik süresi 4. Giriş yapacak elemanların isimleri 5. Gözlemcinin ismi 6. ızin formunu onaylayanın ismi, imzası ve imza tarihi 7. Potansiyel tehlikeler (olası tehlikeli gazlar, mekanik ekipmanlar vb.) 8. Enerji izolasyon yöntemleri (kilitleme, etiketleme, vb)

12 KAPALI BİRİMLERE GİRİŞ İZİN SİSTEMİ
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma KAPALI BİRİMLERE GİRİŞ İZİN SİSTEMİ 9. Potansiyel tehlikeli kontrol yöntemleri (sürekli hava temini, havanın sürekli ölçülmesi, vb.) 10. Gereken ve mevcut acil kurtarma servis ve ekipmanları 11. Giren ve gözlemci arasındaki haberleşme yöntemi 12. Giren elemanın kullanması gereken ve mevcut kişisel korunma ekipmanları 13. Gereken ölçüm ekipmanları, yapılan ölçüm (oksijen seviyesi, patlayabilir gaz seviyesi, toksik gaz seviyesi ) sonuçları ve ölçüm yapanlarının parafları. 14. Girişin bitiş tarihi ve saati. (7-14 maddeleri izin formunun çeklist kısmını oluşturur.)

13 Kapalı Birimlerdeki Boru Hattı Bağlantıları
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma GEREKLİ İZOLASYONLAR Kapalı Birimlerdeki Boru Hattı Bağlantıları 1. Yüksek Tehlike Arzeden Maddeler Tehlikeli kimyasal (Oleum, Asit karışımları, Kostik, Sülfürik asit ,vb.) hatları, Utility Sistem (Kazana giren yağ, doğal gaz) hatları, yüksek basınçlı (>41 bar veya 600>psi) buhar hatları aşağıdaki şekilde izole edilmelidir; (Giriş hat vanası kapatılıp kilitlenir) VE (Giriş hattı kapalı birimden fiziksel olarak sökülerek ayrılır veya hat basıncına dayanabilecek şekilde körlenir.)

14 En az bir vana kapatılıp kilitlenir (minimum kabul edilebilir)
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma GEREKLİ İZOLASYONLAR 2. Düşük Tehlike Arz Eden Maddeler Hat körlenir (ilk tercih edilen), VEYA Kapatılıp kilitlenmiş iki vana arasındaki atmosfere açılan tahliye vanası açılıp kilitlenir (çifte bloke ve tahliye metodu) (ikinci tercih edilen), En az bir vana kapatılıp kilitlenir (minimum kabul edilebilir)

15 Kapalı Birimlerdeki Mekanik Bağlantılar
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma GEREKLİ İZOLASYONLAR 3. ızolasyonu mümkün olmayan kapalı birimler Kanalizasyon, atık su çukurları gibi izolasyonu mümkün olmayan durumlar için; Sürekli ölçüm yapılmalı ve uygun kişisel korunma ekipmanları kullanılmalıdır. Bu tür kapalı birimlere yapılacak girişler için IH&S bölümünün onayı alınmalıdır. Kapalı Birimlerdeki Mekanik Bağlantılar Kapalı birimlerde bulunan ekipmanların her türlü elektrik, basınçlı hava ve hidrolik sistem bağlantıları giren elemanlara herhangi bir tehlike yaratmayacak şekilde izole edilmelidir. Özellikle tankların içindeki karıştırıcıların motor bağlantıları yerinden çıkartıldıktan sonra giriş yapılmalıdır.

16 GİRİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖLÇÜMLER
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma GİRİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖLÇÜMLER Ölçümler kapalı birime girilmeden ya uzatma çubuğu kullanılarak ya da yukarıdan sarkıtılarak yapılmalıdır. Ayrıca çalışma sırasında oksijen ölçüm aleti kapalı birim içerisinde tutularak oksijen seviyesi sürekli kontrol edilmelidir. Ölçüm kapalı birim içerisinde değişik noktalarda yapılmalıdır. Kapalı birimin alt kısmında, insan nefes alma seviyesinde ve üst kısımda mutlaka ölçüm alınmalıdır. Giriş öncesi kapalı birimin havalandırılması olası riskleri ortadan kaldırabilecek faydalı bir önlemdir.

17 GİRİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖLÇÜMLER
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma GİRİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖLÇÜMLER 1. Oksijen seviyesi (Zorunlu olarak yapılacak ilk ölçüm): 19.5% < 02 < 23% 2. Parlayabilir Gaz Seviyesi Herhangi bir parlayabilir gaz için; Parlama seviyesi < %10 LEL (En Düşük Patlama limiti) LEL(%) UEL(%) Ethanol NH Ethyl Ether Methane Acethylene H

18 GİRİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖLÇÜMLER
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma GİRİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖLÇÜMLER 3. Patlayıcı Toz Seviyesi (her girişten önce) Görüş Seviyesi > 1.5 metre 4. Toksik Gaz Seviyesi (tehlike arz eden durumlarda) Toksik gaz seviyesi < Maruz kalma limiti

19 OKSİJEN MİKTARI / ETKİLERİ
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma OKSİJEN MİKTARI / ETKİLERİ %23 ve yukarısı Patlama / yangın tehlikesi %21 Normal seviye % Alt tehlike sınırı %16 Hafif bilinç kaybı, sersemlik %14 Halsizlik, yanlış değerlendirme yapma %8 Anlık hafıza kaybı, baygınlık, yüzde sararma %6 Nefes almada zorluk, ölüm

20 SORUMLULUKLAR KAPALI BİRİMLERE GİRECEK ELEMANIN SORUMLULUKLARI
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma SORUMLULUKLAR KAPALI BİRİMLERE GİRECEK ELEMANIN SORUMLULUKLARI Girilecek kapalı birimin içerdiği tehlikeleri ve bu tehlikelere maruz kalma (fiziksel temas, soluma, sıçrama, vb.) şekillerini bilmek ve gerekli korunma ekipmanlarını kullanmak. Gözlemci uyarması veya alarm çalması halinde tereddütsüz dışarı çıkmak Giriş boyunca paraşütçü tipi emniyet kemeri takmak (üstten girişler için)

21 SORUMLULUKLAR GÖZLEMCİNİN SORUMLULUKLARI
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma SORUMLULUKLAR GÖZLEMCİNİN SORUMLULUKLARI Kapalı birimde çalışan elemanları sürekli izlemek, kontrol etmek, iş bitimine kadar çalışma bölgesini kesinlikle terketmemek. Herhangi bir potansiyel tehlike anında içerdeki elemanları uyararak dışarı çıkmalarını sağlamak Acil durum anında derhal yardım istemek, yardımın 3 dakika içinde geleceğinden emin olduktan sonra gerekli önlemleri alarak acil duruma müdahale etmek, kazazedenin dışarı çıkarılmasına ve ilk yardım yapılmasına eşlik emek. ılk yardım konusunda eğitim görmek ve kalifiye olmak Gözlem boyunca paraşütçü tipi emniyet kemeri takmak (üstten girişler için) Suni solunum cihazlarını kullanıma hazır tutmak, diğer kurtarma ekipmanlarını kolayca ulaşılabilecek noktada hazır bulundurmak.

22 SORUMLULUKLAR GİRİŞİ ONAYLAYANIN SORUMLULUKLARI
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma SORUMLULUKLAR GİRİŞİ ONAYLAYANIN SORUMLULUKLARI (Giriş yapacak veya gözlemci olacak bir kişi, kalifiye olduğu taktirde giriş onayı da verebilir) Giriş yapacak elemanın ve gözlemcinin eğitim alarak kalifiye olduklarını kontrol etmek Kapalı birimin içerdiği bütün tehlikelerin belirlenerek, kapalı birimin her türlü zararlı enerjiden doğru bir şekilde izole edildiğini kontrol etmek Tanklara üstten yapılacak girişlerde 2 adet gözlemci olmasını garanti altına almak Kapalı Birimlere Giriş ızin Formunun tam olarak doldurulduğunun ve bütün gereksinimlerin yerine getirildiğini kontrol etmek. Giriş işlemi boyunca izin formundaki gereksinimlerin eksiksiz yerine getirildiğini kontrol etmek ve gerekirse izin belgesini iptal etmek.

23 ÇALIŞMA SIRASINDA SAĞLANMASI GEREKEN ŞARTLAR VE GEREKLİ EKİPMANLAR
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma ÇALIŞMA SIRASINDA SAĞLANMASI GEREKEN ŞARTLAR VE GEREKLİ EKİPMANLAR Aydınlatma lambası - maksimum 12 volt olmalı veya kaçak akım rölesi ile korunmalıdır. Kullanılacak bütün elektrikli aletler kaçak akım rölesi ile korunuyor olmalıdır. Kapalı birim içinde yapılacak kaynak işlemleri için gerekli havalandırma (56 m3/dakika) vantilatör ile sürekli temin edilmelidir. Kaynak için kullanılacak basınçlı tüpler kapalı birim dışında tutulmalıdır. Üstten yapılan girişler için 2 gözlemci olması gereklidir. ıçeri giren eleman ve gözlemci sürekli paraşütçü tipi emniyet kemeri takacaktır. Kurtarma vinci ve 3 ayaklı destek sürekli olarak tankın üzerinde hazır tutulacaktır.

24 ACİL KURTARMA GEREKSİNİMLERİ
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma ACİL KURTARMA GEREKSİNİMLERİ Kurtarma Zamanı Oksijenin yetersiz olduğu acil durumlarda gerekli oksijen 3 dakida içerisinde kazazedeye ulaştırılmalıdır. Giriş için gerekli kurtarma ekipmanları 2 adet paraşütçü tipi emniyet kemeri (üstten girişlerde giren eleman ve gözlemci tarafından sürekli takılmalıdır) Giriş yapacak eleman adedi kadar 5 dakikalık solunum cihazı 2 adet 30 dakikalık solunum cihazı Acil durumda gözlemcinin yardım çağırabilmesi için telsiz.

25 KAPALI BİRİMLERE GİRİŞ PROSEDÜRÜ
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma KAPALI BİRİMLERE GİRİŞ PROSEDÜRÜ GİRİŞ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR GİRİŞ İŞLEMİ

26 ACİL KURTARMA PROSEDÜRÜ
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma ACİL KURTARMA PROSEDÜRÜ


"KAPALI ALANLARA GİRİŞ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları