Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REEL KONJONKTÜR TEORİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REEL KONJONKTÜR TEORİSİ"— Sunum transkripti:

1 REEL KONJONKTÜR TEORİSİ

2 1980’lerden itibaren ortaya çıkmıştır
En önemli temsilcileri; Kydland, Prescott, King ve Plosser’dir. Rasyonel beklentiler ekolünden ayrılmışlardır. Ayrılmalarının nedeni; Ekonomideki istikrarsızlıkların nedeni teknolojik şoklardır. Reel konjonktür teorisinde parasal şokların yerini teknolojik şoklar alır. Reel üretimin belirlenmesinde arz yanlı faktörler; verimlilik ve teknoloji ön plana çıkartılır. Konjonktür dalgalanmaları genelde ekonomik büyüme ile ilişkilidir. Ekonomik büyümenin nihai belirleyicileri olarak ta teknolojik ilerleme, nüfus artışı, işgücüne katılım oranının artışı gibi faktörlere dikkat çekilir. Para yansızdır. Hem kısa hem uzun dönemde yansızdır. Bunun anlamı; para politikaları hiçbir dönemde başarılı değildir.

3 Ücretler ve fiyatlar hem kısa hem de uzun dönemde esnektir
Ücretler ve fiyatlar hem kısa hem de uzun dönemde esnektir. Ancak kısa dönemde daha esnektir. Bu nedenle kısa dönem hasıla düzeyi doğal hasıla düzeyi ile aynı olur. Bir başka ifade ile, kısa dönem toplam arz eğrisi dikeydir. Merkez bankası para arzını tam olarak kontrol edemez. Yani para arzının tamamen dışsal değil kısmen içsel olduğu kabul edilir. Para arzı, büyük ölçüde finansal kurumlar ile halk arasındaki karşılıklı ilişki ile belirlenir. Halkın reel geliri artığında parasal işlemleri artar, bunun karşılığında da bankalar mevduatlarını ve kaydi paralarını artırarak karşılık verirler; yani içsel para miktarı artar. İçsel para miktarı Merkez Bankasının kontrolü dışında belirlendiği için makro değişkenler arasındaki ilişkiler de farklılık gösterir. Şöyle ki; Dışsal para arzında meydana gelen artış enflasyona sebep olur. İçsel para arzı artışları ise fiyatları etkilemez.

4 Reel devrevi dalgalanmalar teorisine göre ekonomik dalgalanmalar aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkacak değişikliklerin bir sonucudur. Kaymakamlık2006 Potansiyel GSYİH Maliye Politikası Para politikası Yatırım harcamaları Tüketici tercihleri Doğru cevap A şıkkıdır

5 Reel devrevi dalgalanmalar teorisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kaymakamlık 2008 Keynesyen teorinin doğal bir uzantısıdır İktisadi durgunluklara karşı müdahale içermeyen politikalar önerir Müdahaleci istikrar politikalarını önerir Üretim ve istihdam dalgalanmalarında reel faktörlerden çok parasal faktörlerin önemini vurgular İktisadi dalgalanmaları teknoloji şokları ile açıklamanın mümkün olmadığını söyler Doğru cevap B şıkkıdır.

6


"REEL KONJONKTÜR TEORİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları