Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Hasan KOYUNLU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Hasan KOYUNLU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye."— Sunum transkripti:

1 PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Hasan KOYUNLU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM Birim Sorumlusu

2 Bölümler  Süreç Yönetimi  Acil Durum Planının Hazırlanması  Müdahale Süreci  Kişisel Korunma Ekipmanları  Gaz Ölçüm Cihazları  Kullanılan Kişisel Ekipmanlar  Modellere Yönelik Prosedür Önerisi - Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri  Müdahale Basamakları

3

4

5 Müdahale Süreci ? İ şletme ADE İ tfaiye Birimi

6 Süreç Yönetimi  İ şletme ADE (Acil Durum Ekibi) ilk müdahaleden sorumludur.  ADE hak, yetki ve sorumlulukları?  İ lk hedef olayı - İ tfaiye Birimi gelinceye dek geçen süreçte- etkisizleştirme veya karantina altına almaktır.  ADE ekipmanlarının durumu? - KKE (Kişisel Korunma Ekipmanları) - Müdahale Ekipmanları

7 Acil Durum Planının Hazırlanması  İ şletmeye ait Acil Durum Planı?  Risk analizi?  Risk analizi ve mevzuat ışı ğ ında gerekli ADE kurulması?  En kötü senaryo planı?  İ şletmede mevcut bulunan yangınla mücadele donanımı yeterli mi?  Denetim mekanizması?  E ğ itim ve Tatbikatlar?  Tatbikatlar ne kazandırıyor? Hedef ve Amaçlar karşılandı mı?  ………

8 Müdahale Süreci  Alarm Verilmesi,  Çalışanların Tahliyesi,  Ürünü ve Olayı Tanımlama,  Uygun KKE ve Müdahale Ekipmanlarının Hazırlanması,  İ tfaiye Birimi gelinceye dek olayı sonlandırabilme veya durumu muhafaza etme,  İ tfaiye Birimi ile işbirli ğ i? (E ğ itim ve Tatbikat süreçleri)

9 Kişisel Korunma Ekipmanları  Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Seçimi Kask Örme Başlık Temiz Hava Solunum Cihazı Koruyucu Palto (Nomex, PBI, vs.) Eldiven Koruyucu Pantolon (Nomex, PBI, vs.) İ tfaiyeci Çizmesi / Botu Kişisel Alarmlı Hareketsizlik Cihazı (PASS) İ tfaiyeci Kemeri

10 Kişisel Korunma Ekipmanları

11 Gaz Ölçüm Cihazları

12 Kullanılan Kişisel Ekipmanlar Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Seçimi  Hareketsizlik Alarm Cihazı  İ letişim Cihazları  Aydınlatma Ekipmanları

13 MODELLERE YÖNELİK PROSEDÜR ÖNERİSİ Temel düzeyde 3 tip model karşımıza çıkar;  Potansiyel yangın durumunun patlamaya neden olması,  İ ş akışındaki bir sorun nedeniyle ani patlamanın gerçekleşmesi,  Patlama ve yangının oluşmadı ğ ı, patlama olasılı ğ ının bulundu ğ u hacimler.

14 Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri  Model 1 Potansiyel yangın durumunun patlamaya neden olması,

15 Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri  Model 1 Potansiyel yangın durumunun patlamaya neden olması, İ şlem Basama ğ ıUygulama İ şlem 1Uygun KKE Seçimi (Ex-Proof ekipman seçimi) İ şlem 2Uzman Yardımı (Danışman) İ şlem 3Sabit Sistemlerin Çalışılırlı ğ ı İ şlem 4Patlayıcı Malzemenin Türü-Risk-Kütle ve Miktarı İ şlem 5Çevre ve Halk Sa ğ lı ğ ı Tehlikesi-Rüzgar Yönü ve Yayılım İ şlem 6Ortam Sıcaklı ğ ı İ şlem 7Müdahale Yönteminin Seçilmesi İ şlem 8Yangını Oluşturan Durumun Ortadan Kaldırılması İ şlem 9Patlama Riski Bulunan Hacmin/Malzemenin Yalıtılması İ şlem 10Lojistik (Personel-Söndürme Maddesi-Malzeme vb.)

16 Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri  Model 2 İ ş akışındaki bir sorun nedeniyle ani patlamanın gerçekleşmesi,

17 Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri  Model 2 İ ş akışındaki bir sorun nedeniyle ani patlamanın gerçekleşmesi, İ şlem Basama ğ ıUygulama İ şlem 1Uygun KKE Seçimi (Ex-Proof ekipman seçimi) İ şlem 2Uzman Yardımı (Danışman) İ şlem 3Sabit Sistemlerin Çalışılırlı ğ ı İ şlem 4Patlama Sonrası Oluşan Yangının Büyüklü ğ ü ve Türü İ şlem 5Patlama Sonrası Ardıl Patlama/Patlamalar Riski İ şlem 6 (Bazı durumlarda İ şlem 4) Çevre ve Halk Sa ğ lı ğ ı Tehlikesi-Rüzgar Yönü ve Yayılım İ şlem 7Ortam Sıcaklı ğ ı İ şlem 8Müdahale Yönteminin Seçilmesi İ şlem 9Yangını Oluşturan Durumun Ortadan Kaldırılması İ şlem 10Patlama Riski Bulunan Hacmin/Malzemenin Yalıtılması İ şlem 11Lojistik (Personel-Söndürme Maddesi-Malzeme vb.)

18 Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri  Model 3 Patlama ve yangının oluşmadı ğ ı, patlama olasılı ğ ının bulundu ğ u hacimler.

19 Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri  Model 3 Patlama ve yangının oluşmadı ğ ı, patlama olasılı ğ ının bulundu ğ u hacimler. İ şlem Basama ğ ıUygulama İ şlem 1Uygun KKE Seçimi (Ex-Proof ekipman seçimi) İ şlem 2Uzman Yardımı (Danışman) İ şlem 3Sabit Sistemlerin Çalışılırlı ğ ı İ şlem 4Çevre ve Halk Sa ğ lı ğ ı Tehlikesi-Rüzgar Yönü ve Yayılım İ şlem 5Maddenin Türü ve Olası Riskler İ şlem 6Müdahale Yönteminin Seçilmesi İ şlem 7Patlamaya ve Yangına Neden Olabilecek Durumun Ortadan Kaldırılması İ şlem 8Lojistik (Personel-Söndürme Maddesi-Malzeme vb.)

20 Müdahale Basamakları 1. Madde önce tanımlanır ve ölçüm yapılır. 2. Maddenin MSDS verisine göre eylem prosedürü belirlenir. 3. Bir ekip yangınla mücadele etmelidir. 4. a) Model 1 ‘e göre; İ kinci ekip patlama olasılı ğ ı bulunan hacme yayılımı engellemelidir. b) Model 2’ ye göre İ kinci ekip olası ardıl patlama risklerine karşı çalışma yapar. 5. Tehlikeli Maddelere Müdahale Rehberinde belirtilen mesafeler göz önüne alınarak Müdahale Eylem ve Tahliye Alanı oluşturulur.

21 Bir Örnek…

22 Müdahale Basamakları

23 Kapalı Alan Yangınları ; Hammadde veya Sevkiyat Depoları, İ dari Bölümler, Üretim Alanları vb. Yüksek Sıcaklık Nedeniyle Piroliz (Ayrışma) Oluşumu?  Rollover (Üst Alevlenme)  Flashover (Tam Tutuşma)  Backdraft (Geri Tepme)  FGI (Fire Gas Ignition-Yangın Gazı Tutuşması)

24 Müdahale Basamakları Kapalı Alan Yangınları; Karbonmonoksit  Ahşap 300 C civarında piroliz sonucu gazlar açı ğ a çıkartmaya başlar. (Karbonmonoksit vs.)  Karbonmoksit’in Otomatik Tutuşma Sıcaklı ğ ı 609 C’ dir.  CO için L.E.L. %12,5 – U.E.L. %74’ tür.

25 Birazda Mevzuat…  KKE? - Resmi Gazete Tarihi: 21.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26326 BELED İ YE İ TFA İ YE YÖNETMEL İĞİ DOKUZUNCU BÖLÜM Kişisel koruyucu teçhizat MADDE 36– (1) İ tfaiye personeline 33 üncü maddede belirtilen kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın, sel, çı ğ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir - 6331 Sayılı İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu: İ K İ NC İ BÖLÜM İ şverenin Genel Hükümlülü ğ ü Madde 4-1 a) Mesleki risklerin önlenmesi, e ğ itim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sa ğ lanması, sa ğ lık ve güvenlik tedbirlerinin de ğ işen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

26


"PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Hasan KOYUNLU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları