Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arındırma ve Arındırma Sistemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arındırma ve Arındırma Sistemleri"— Sunum transkripti:

1 Arındırma ve Arındırma Sistemleri
Aytaç Kabaklarlı KBRN Uzmanı 1 / 80

2 Arındırmada Amaç KBRN HM KBRN harp maddelerinin bulaşmasına
kirlenme denir. KBRN HM Temizlemenin amacı; KBRN silahlarının kullanılmasından dolayı; personel, arazi, malzeme, teçhizat ve gıda maddelerinde meydana gelen kirlenmeyi tehlikesiz seviyeye indirmektir. Diğer bir deyişle TEMİZLEMENİN AMACI ; görevin yapılmasını sağlamak maksadıyla, kimyasal, biyolojik ve radyolojik kirlenmeden dolayı meydana gelecek tehlikeyi yeteri kadar azaltmaktır. HİZMETE ÖZEL 2 / 80

3 Niçin Arındırma Öldürücü Etki
KHM dakikalar içinde öldürebilir / saf dışı edebilir, İş görürlülüğü Azaltma GGKD Kıyafetlerinin giyilmesi çok kolay değildir, Teçhizat Kısıtları Kirlilikten korunabilme imkanı sınırlıdır, Taşınma ve Yayılma Görevlilerin faaliyetleri sürdükçe devam edebilir. a. Lethality - Agents can kill or incapacitate in minutes b. Performance Degradation - MOPP gear is difficult to wear and it degrades performance c. Equipment Limitation d. Transfer and Spread Lead In Question - What are the 4 principles of Decon? Decon as soon as possible, Only what is necessary, As far forward as possible, By priority. 3 / 80

4 Kimyasal Kirlilik Tehlikeleri
Taşıma (Bir kaynaktan başka temiz bir yere taşıma) Yayma (Kirliliği başka bir yüzeye bulaştırma) Buhar (toz, atomize sıvı ve gazlar şeklinde hava ile taşınma) Desorpsiyon (sıvı kirlilik emilir ve sonra gaz olarak atılır) 1. Transfer - Secondary contamination from one source to another 2. Spread - Increasing the size of the contaminated area 3. Vapor - Vapors carried through the air in the form of dust 4. Desorption - Absorbed then desorbed or off-gased. 5. Radiation - Appears as fallout. 4 / 80

5 Kirlilik Tehlikesi Taşıma
Sıvı veya katı harp maddeleriyle kirlenmiş bir yüzeye temas eden her şey, kirliliği kapmaya ve onu bir yüzeyden diğerine geçirmeye neden olacaktır. Bu yüzden kirliliğin, temiz alanlara taşınmasına mani olunmalıdır. Tokyo metrosuna atılan sinir gazı olayını hatırlayacak olursanız, taşıma olayının ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Ne olduğu geç anlaşılmış ve olaya müdahale eden emniyet ve sağlık ekipleri vasıtasıyla kirlilik taşınmış ve etkilenenlerin sayısı kişiye kadar ulaşmıştı. HİZMETE ÖZEL 5 / 80

6 Kirlilik Tehlikesi Yayılma
Sıvı kimyasal harp maddeleriyle kaplı bir yüzeye dokunmak, kirliliği aynı zemin üzerinde yayabilir ve kirlenmiş alanın ebadı büyür. Bu da, temizlik için daha fazla ; temizleyici malzeme, emek, zaman gerektirir. Sıvı yapı itibariyle yayılmaya müsaittir. Sıvı birikintinin içinden koşarak geçen biri yada süratle geçen bir araç kirliliği etrafa sıçratacaktır. Kirliliğin geniş alanlara yayılması temizleme işlemlerini de zorlaştıracaktır. HİZMETE ÖZEL 6 / 80

7 Kirlilik Tehlikesi Yayma
Kimyasal sıvı kirlenmesi, süratle, gözenekli yüzeylerce emilir. Kirlenen yüzey gaz neşretmeye başlar ; çevreye yayılan gaz ya havaya karışır yada dokunan her yüzeye aktarılır. Kirlenmiş yüzeyler üzerimize sıktığımız parfüm gibi gaz moleküllerini etrafa yaymaya devam edecektir. HİZMETE ÖZEL 7 / 80

8 Kirlilik Tehlikesi Buhar
Buhar tehlikesi, (havadaki toz, aeresol veya gerçek gazlar) nefes yolu ile alınabilecek her türlü kirliliktir. Genel olarak, açık arazide gazlar çabuk dağılır ve temizlemeye gerek duyulmaz. Ancak bazı harp maddesi buharları havadan yere inerler ve yüzeyleri kaplarlar. HİZMETE ÖZEL 8 / 80

9 Kirlilik Şekli ve Kaynağı
HANGİ HARP MADDELERİ Kimyasal Biyolojik Radyolojik Donmuş sis, aerosol, İnce toz veya pudra, serpinti Sis, buhar ve damlacık Şurup veya jöle HANGİ HALDE BULUNUR HANGİ ŞEKİLDE GÖRÜLÜRLER Gaz bulutu KATI SIVI GAZ KBRN KİRLİLİĞİ HANGİ ŞEKİLLERDE BULUNUR? KATI: Kimyasal, biyolojik harp maddeleri ile radyolojik kirliliğin hepsi katı halde bulunabilir. Radyolojik, serpintiden dolayı toz halinde Kimyasal, donmuş sis yani aerosol halinde hatta toz halinde hardal maddesi Biyolojik, pudra şeklinde SIVI: Sıvı haldeki kirlenme genellikle sis, buhar veya yağmur damlacıkları şeklinde olabilir. Hatta şurup veya jöle gibi koyu halde bulunabilir. GAZ: Eğer kalıcı olması istenmiyorsa kimyasal kirleticiler gaz halinde kullanılır. KALICI UÇUCU 10 Dk ve daha uzun Birkaç dakika HİZMETE ÖZEL 9 / 80

10 İhmal Edilebilir Kirlilik Riski
Korunmamış personelin; kimyasal kirlilik için en fazla % 5 ’inde hafif maruziyet belirtilerinin/etkisizleşmenin görüldüğü durumlardır. G H CAM İHMAL EDİLEBİLİR RİSK :: Korunmamış personelin; biyolojik ve kimyasal kirlilik için en fazla % 5, radyolojik kirlilik için en fazla % 2,5 hafif etkisizleşmenin görüldüğü durumlar ihmal edilebilir risk olarak kabul edilir. MAMCDET-06/02 HİZMETE ÖZEL 10 / 80

11 Kirlilik Formları Katı İnce toz Donmuş kimyasal sis KHM kaplı pudra
Sıvı Kirli sis veya yağmur Kalınlaştırılmış KHM’leri Buhar/Gaz Bulut süreci hava durumuna bağlıdır Aerosol Havadaki çok ince katı/sıvı parçacıklar Lead In: a. Decontamination is the removal, destruction or neutralization of contamination. The greatest doctrinal changes are that when you were contaminated in the past, you stopped fighting, pulled out of the battle and found a chemical unit to decon you. This was not tactically or logistically feasible. New doctrine focuses on operational decon (formerly Hasty decon) and decontaminating just enough to sustain operations and keep fighting. b. The use of NBC weapons creates unique residual hazards that may require decon. In addition to the deliberate use of these weapons, collateral damage, natural disasters, and industrial emitters may require decon. The presence of contamination generally reduces the effectiveness of our combat power. Contamination forces us into protective equipment that degrades our ability to perform individual and collective tasks. c. There are four contamination forms: 1. Solids - radioactive particles, biological spores, dusty agents 2. Liquids - droplets fall like rain 3. Vapors or Gases - created by bursting munitions or generators. 4. Aerosols - fine liquids or solid particles suspended in air Lead In Question - What are the 5 types of contamination hazards? 11 / 80

12 Arındırmada Esas Mümkün olduğunca gecikmeksizin,
Yalnız gerekli olanları, Mümkün olduğunca sıcak bölgeye yakın alanda, Olay yeri idarecisinin öncelikleri tayin etmesiyle arındırmalıyız. 12 / 80

13 Arındırmada Esas KHM’nin yapısını değiştirerek yıkmak,
İçine alarak fiziksel olarak yüzeyden uzaklaştırmak, Yıkamak, Buharlaştırmak ve/veya ajanları fiziksel olarak izole etmektir. Bunu yaparken bir koruma kalkanı oluşturmak yada kirliliği hapsetmek suretiyle zararı önlemek önemlidir. Eğer ilk müdahaleciler, kirlilik kaynağını teşhis edebilmişler ise, İlk gayretler kirlilik yayılımının durdurulması üzerine yoğunlaştırılmalıdır. All decontamination is based on one or more of the following principles: (1) destroy toxic agents by chemically modifying them (destruction); (2) physically remove agents by absorption, (3) washing, (4) or evaporation; and/or physically isolate the Agent, so that it causes no damage (shielding/containment). Initial efforts should focus on terminating the contamination release if responders are able to identify the source of the contamination. 13 / 80

14 Arındırma Seviyeleri Hemen Arındırma Zayiatı azaltır, Hayat kurtarır,
Kirliliğin yayılmasını sınırlandırır, KHM’nin nüfuz etmesini durdurur. a. Immediate Once a soldier is aware of chemical or biological contamination on his bare skin, he initiates immediate decon techniques, without command, by using his personal SDK. Immediate decon does several things: 1. Minimizes casualties 2. Saves lives 3. Limits the spread of contamination Stops the agent from penetrating. . Immediate Decon: This used to be basic skills/individual decon Consist of skin decon using a M291 Kit; Personal wipe down; Operator’s spray down. Performed within first 15 minutes of being contaminated 1. Skin Decon 2. Personal Wipedown Operator’s Spraydown. 14 / 80

15 Arındırma Seviyeleri Faaliyete Devam Ederken Arındırma
Faaliyete devama ve mücadele gücünün muhafazasına imkan tanır, Temas tehlikesini azaltır, Sıvı yayılımını azaltır, Maske çıkarma ve seviye düşürme işlemi nedeniyle ; GGKD-4 durumundan geçici olarak rahatlama sağlar. a. An operational decon limits the spread of contamination, allows temporary relief from MOPP 4, and facilitates additional decon requirements. By speeding up the weathering process, the needf for a thorough decon may be eliminated. This process requires about a 120-square-yard area and, depending on the number of contaminated vehicles, may not require a nearby water source. b. Operational Decontamination: Consist of MOPP gear exchange and vehicle wash down. This is normally performed within 6 hours of being contaminated by a PDDE crew or decontamination squad. Operational decontamination used to be known as Hasty decon in the old FM 3-5. 1. MOPP gear exchange 2. Vehicle Washdown. Main purpose is to sustain the combat potential of a contaminated force, limits the spread of contamination and allows temporary relief from MOPP. Lead In Question - What are some advantages of Operational Decon? 15 / 80

16 Arındırma Seviyeleri Tam Arındırma
Hazırlıklı Personel/Araç Arındırması (TSK), Personel Arındırması, Yaralı Arındırması, Özel Teçhizat Arındırması, Hava Aracı Arındırması (TSK), Gemi Arındırması (TSK), Ülke Arındırması. a. Immediate Once a soldier is aware of chemical or biological contamination on his bare skin, he initiates immediate decon techniques, without command, by using his personal SDK. Immediate decon does several things: 1. Minimizes casualties 2. Saves lives 3. Limits the spread of contamination Stops the agent from penetrating. . Immediate Decon: This used to be basic skills/individual decon Consist of skin decon using a M291 Kit; Personal wipe down; Operator’s spray down. Performed within first 15 minutes of being contaminated 1. Skin Decon 2. Personal Wipedown Operator’s Spraydown. 16 / 80

17 Arındırma Maddeleri Kirliliğin tipine ve harekat ortamına bağlı olarak seçilir. Olay Yeri Yöneticisinin komuta ekibince hazırlanan “Arındırma Planı”nda kullanılacak olan arındırma maddelerinin tipi ve miktarı belirtilmelidir. Bir arındırma yöntemi olmasına rağmen havalandırma, olay bölgesinde zaman kısıtlamaları sebebiyle, arzu edilen bir yol değildir. Decontaminants. The decontaminant of choice will depend on factors like the type of contamination and the operational environment. The decontamination plan (as prepared by the incident commander's staff) will outline details such as the type and amount of decontaminant that will be used. For example, weathering is one method of decontamination; however, it may not be an acceptable alternative at an incident site due to time constraints. 17 / 80

18 Arındırma Planlaması Arındırma faaliyeti kirliliğin sıcak bölgede ve arındırma koridorunda tahdit edilmesi üzerine yönelik olarak yönetilir ve koordine edilir. Arındırma Planı geliştirilirken müdahale personeli üzerine etkileri dikkate alınır, yeterli çalışma/dinlenme periyotlarının uygulanması için tedbirler alınır. Doğru arındırma teknikleri, tehlikeler ve risk değerlendirme talimatları daha olaylar gerçekleşmeden planlanmalıdır. Uygun arındırma usulü tespit edilmeden ve yayımlanmadan sıcak bölgeye girişe müsaade edilmez. Arındırma Planlaması esnasında, ne kadar personelin temizliğine ihtiyaç duyulduğu, gerekli destek teçhizatının tespiti ve harekat için tedariki önemlidir. The decontamination process (as directed and coordinated through the IMS process) should be directed toward confinement (hapsedilme) of the contaminant within the hot zone and the decontamination corridor. The potential effects of the decontamination process on responder personnel are considered when developing the decontamination plan, and countermeasures such as adequate work/rest cycles are addressed. b. The determination of proper decontamination methods and procedures are considered before the incident as part of the overall preincident planning, hazard, and risk evaluation process. No entry into the hot zone should be permitted until appropriate decontamination methods are determined and established. c. During the course of decontamination planning, the basic steps of mass personnel decon (emergency procedures) and estimating the total number of personnel to be decontaminated will influence the amount of resources used to support the operation 18 / 80

19 Arındırma Planlaması Arındırma Planında ayrıca yer alması gerekenler;
Giysilerin arındırılması ve atılması, Duş alma ( itfaiye aracıyla / su ve sabun ile ), Kirliliğin izlenmesi/ölçümlenmesi ( ve tıbbi tedavi), Triyajın uygulanması ve gerekenlere tedavi. These basic steps include: Clothing decontamination and removal. Showering (may be as simple as spraying down with fire hoses/using soap and water). Monitoring (and medical treatment) for contamination. Performing triage and treatment as required. 19 / 80

20 Personel ve Yaralı Arındırma İstasyonu
Personnel and Casualty Decontamination-Station Overview Kimyasal tehlikeli madde olay bölgesinde emniyet bölgelerinin oluşturulması 20 / 80

21 Personel ve Yaralı Arındırma İstasyonu
Genel Personel arındırması, tehlike bölgesinin analizi ve karşılaşılan riskler esas alınarak adım adım yürütülür; Personel ve yaralıların üzerindeki kirlilik güvenli seviyelere indirilir, Kirliliğin kontrol altına alınan bölgeden dışarı taşınmasına engel olunur. Yanıcılık ve zehirlilik gibi genel tehlike bilgiler referans kaynaklardan incelenir, Personnel and Casualty Decontamination-Station Overview a. Personnel decontamination requires a step-by-step process; (1) to reduce the contamination on casualties and personnel to a safe level and (2) to prevent the transfer of contamination outside the containment area. The procedures used are based on a field analysis of the hazard and risks involved 21 / 80

22 Personel ve Yaralı Arındırma İstasyonu
Genel Sıvılara karşı buharlar, sinir gazına karşı yakıcı gazlar, kimyasallara ve/veya biyolojik ajanlara karşı radyoaktif maddeler vb. bağıl riskler kirleticilerle birlikte değerlendirilir, Düzenli olarak arındırma işlemi ılık bölgede, kirlilik azaltma koridorunda başlatılır. Sıcak ve soğuk bölgeye geçişler için kontrollü geçiş noktaları belirlenir. This consists of (1) checking technical reference sources to determine the general hazards such as flammability and toxicity, (2) and then evaluating the relative risks (i.e., vapor versus liquid; blister versus nerve; radiological versus chemical and/or biological) associated with the contaminants. b. The formal decontamination process begins in the warm zone (see Figure C-1) (contamination-reduction corridor). A controlled entry point marks the entrance to the decontamination corridor and a controlled exit point marks the exit to the cold line (a transition point between the warm and cold zones). 22 / 80

23 Personel Arındırma İstasyonu
Arındırma hattı ihtiyaca göre 2-8 istasyondan oluşur. 23 / 80

24 Personel Arındırma İstasyonu
Personel, soğuk bölge hattını geçtiğinde, sağlık ekibi triyaj ve izleme/ölçme yaparlar, herhangi bir yaralanma varsa tedavi uygularlar, Müteakiben, personel yeniden giyinir/örtünür, bekleme bölgesine geçer ve ajana maruziyet belirtilerinin olup olmadığı tetkik edilir/izlenir. Triyaja göre, varsa yaraları tedavi edilir ve arındırıldıktan sonra bir sağlık kuruluşuna tahliye edilir. Önemli olan güvenli ve uygun bir ortamda kirliliği zararsız hale getirmektir. Her istasyonda, uygun koruyucu kıyafet giymiş konusunda eğitimli personel ile arındırmaya tabi tutulan personele nezaret edilir/yönlendirilir. (1) Once personnel cross the cold line, medical teams will perform triage and conduct monitoring and treatment for any injuries. (2) Next, personnel will then be redressed/covered, moved to a holding area, and monitored for ongoing signs and symptoms of exposure. When medical triage dictates, the casualty will be treated for injuries and evacuated to a medical facility. 24 / 80

25 Personel Arındırma İstasyonu
Kirliliği Azaltmada Düşünceler Kirliliği azaltma = uzaklaştır-durula-seyrelt. Tehlikenin tipi, hangi temizleme maddesinin ve arındırma usulünün kullanılması gerektiğini tayin eder. Kirliliğin büyük kısmı ilk arındırmada uzaklaştırılır, ikinci arındırma daha özel kirliliğin uzaklaştırılmasına yöneliktir. Ölçüm-gözlem noktasında dış giysilerden bütün kirliliğin uzaklaştırıldığı kontrol edilir. Contamination-Reduction Considerations (Personnel Decontamination-Station Operations Contamination reduction removes, rinses off, or dilutes the contaminants. This consists of three main steps, although several intermediate steps may be necessary (which will add additional wash and rinse stations to the decontamination line). The type of hazard will dictate what decontaminants are used and the best method of decontamination. The decontamination line generally consists of a primary decontamination to remove the majority of the hazard, a secondary decontamination tailored to (yönelik) the specific hazard, a monitor point to ensure that all contamination has been removed from the outer garment, a PPE and personal-clothing removal, and a medical evaluation. 25 / 80

26 Personel Arındırma İstasyonu
Kirliliği Azaltmada Düşünceler Bütün çalışmada dikkat arındırma ekibinin üzerinde olmalıdır. Bu ekip koruyucu giysiler ve kullandıkları teçhizatlar konusunda bilgili ve sertifikalı olmalıdır. Sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru, A seviyeden D seviyeye kadar, giysilerde korunma seviyesi azaltılabilir. Bütün arındırma personeli, kullandıkları teçhizat dahil, kirlilik azaltma koridorunu terk etmeden mutlaka arındırmaya tabi tutulur. Consideration must also be given to the staffing and safety of the decontamination team. The decontamination team should be fully trained on all PPE worn, as well as trained and certified on all equipment that is being operated. Decontamination team members will be dressed in Level A through Level D individual protection based on their proximity to the hot zone and the level of contamination they are expected to encounter throughout the decontamination site. All decontamination personnel, to include the equipment they used, must be decontaminated before leaving the contamination-reduction zone (CRZ). There are many approaches to decontamination, but all are built around the basic principle of contamination reduction. The hazard encountered in the mission will dictate the necessary details, but the overall process remains the same. 26 / 80

27 Personel Arındırma İstasyonu
Arındırma İşlemi (Giriş Noktası) Amaç; sıcak bölgeden çıkan tüm personelin arındırma hattına girişini ve kirliliğin yayılımının kontrol edilmesini sağlamaktır. Acil arındırma ve acil kirli teçhizat bırakma istasyonlarından oluşur. İlk arındırma istasyonunda; ıslak arındırma ve (BHM ve RHM kirliliği varsa) kuru arındırma uygulanır. Islak arındırmada; personelin üzerindeki kirlilik tazyikli suyla uzaklaştırılır yada seyreltilir. Kuru arındırmada kazıyıcılar ve fırçalar kullanılır. Kirleticilerin suya reaksiyonu, suda çözünmesi vb. faktörler arındırma usulünün tayininde etkilidir. Decontamination Procedures (Entry Point) (See Figure C-2) The controlled entry point is a clearly designated place at the hot line that identifies the beginning of the decontamination corridor (contamination-reduction zone-CRZ). The purpose of the controlled entry point is to ensure that all personnel leaving the hot zone process through the decontamination line, thereby controlling the spread of contamination. At the controlled entry point, two separate stations are set up—the equipment drop point and an emergency-decontamination area. 27 / 80

28 Personel Arındırma İstasyonu
Arındırma İşlemi (Giriş Noktası) İlk arındırma istasyonunda acil kirli teçhizat bırakma yeri basit bir branda yada masa şeklindedir ve çift maksatlı olarak kullanılır; İlki; potansiyel kirlilik içeren her teçhizat kirli bölgede kalır, bırakılır. İkincisi; yeniden kullanılmak üzere arındırma postalarınca kirli teçhizat buradan alınır. Böylece daha az teçhizatın kirli kalması sağlanır, müteakiben arındırmanın yükü hafifletilir. Primary decontamination activity at the equipment drop may consist of a tarp (branda) or table where all equipment used in the hot zone is placed. The equipment drop serves a dual purpose. First, it ensures that all potentially contaminated equipment stays within the contaminated area, and secondly, it allows the equipment to be reused by anyone reentering the hot zone. This will minimize the amount of equipment brought into the hot zone that will later require decontamination or disposal. 28 / 80

29 Personel Arındırma İstasyonu
Arındırma İşlemi (Giriş Noktası) İkinci arındırma istasyonunda uzman personelce yardım ve nezaret edilir. İhtiyaca göre istasyon miktarı artırılabilir. Personelin dış giysilerinin tepeden ayağa doğru çıkarılmasına yardım ve nezaret edilir. Kirliliğin yayılımının asgari seviyede tutulması için düşük tazyikli su kullanılır ve etrafa sıçratılmaz. Arındırma istasyonlarından sonra personelin, giysilerinin ve teçhizatının üzerinde, varsa tespit cihazlarıyla, kirlilik ölçümü/izlemesi yapılır. Atık kirli sular mutlaka toplanır ve enterne edilir. Secondary decontamination can consist of one to several stations depending on the hazard. The decontamination team must be available to supervise the operation and assist in the processing of personnel. The team is trained to help the personnel decontaminate their outer clothing from top to bottom (always moving the contaminates toward the ground). To control the spread of contaminants, low-pressure water should be used and overspraying and splashing should be kept to a minimum. The decontamination site should be established in an area where contaminated runoff can be 29 / 80

30 Personel Arındırma İstasyonu
Arındırma İşlemi (Giriş Noktası) Kirlilik tespit edilirse yeniden, geriye, arındırmaya gönderilir. Bilinmeyen bir kirletici ile karşılaşılmış yada tespit cihazı mevcut değilse, gözlem yolu kullanılır. Koruyucu giysilerdeki her türlü leke veya renk değişikliği, personelde kirleticiye maruz kalındığını gösteren her türlü belirti not edilir. Kirlilik hala mevcutsa daha spesifik olarak tanımlanan bölgenin arındırmasının yapılması için personel geriye sevk edilir. Çıplak elle koruyucu elbisenin dışına temas edilmez. Once the primary and secondary decontaminations are complete, the personnel should be monitored for any residual contamination. If the hazard is known, monitors such as the chemical-agent monitor (CAM), radiacmeters, and commercial instruments can be used to perform this function. When working with an unknown substance or without monitoring devices, use visual observation. Stains (leke) or discoloration of the PPE should be noted as well as any obvious signs and symptoms that the personnel exhibit indicating exposure to the hazard. If the contamination is still present (visually observed or detected by monitoring devices), the personnel return to the primary and secondary decontamination areas to repeat the procedure, paying specific attention to the areas noted by detection devices. After the contamination check, the outside of the PPE (i.e., Level A suit) should be decontaminated (however, personnel should not touch the PPE with their bare hands). 30 / 80

31 Personel Arındırma İstasyonu
Arındırma İşlemi (SCBA Çıkarma/Değiştirme) Arındırma ekibince; personelin koruyucu giysilerinin fermuarları açılır ve üzerinde SCBA kalacak şekilde soyundurulur, Elbise içlerine kirli ellerle dokunulmamasına dikkat edilerek içten dışa doğru katlanarak giysi çıkartılır. Hava tüpü değişimi burada yaptırılır ve personel tekrar sıcak bölgeye gönderilir. Eğer tespit cihazları mevcut değilse yada tehlike bilinmiyorsa, solunum sisteminin korunması maksadıyla koruyucu maske/solunum cihazı son istasyona kadar takılı bulundurulmalıdır. Decontamination Procedures (SCBA Removal) (See Figure C-2) a. As the personnel enter this station, the decontamination team unzips and peels back (soymak) the personal protective suit, exposing the SCBA. The decontamination team should not touch any part of the inside of the suit and the individual should not be touched by any part of the contaminated side of the suit. At this point, (1) the individual can begin removing his PPE or (2) conduct an air-bottle exchange and (3) return to the hot zone. If monitoring devices are not being used or the hazard is unknown, the order of the next two stations may be reversed to protect the respiratory system of the individual until all outer garments have been removed. 31 / 80

32 Personel Arındırma İstasyonu
Arındırma İşlemi (SCBA Çıkarma/Değiştirme) Kirliliğe maruziyet ölçüsünde, burada görev yeni bir ekip tarafından teslim alınırsa, SCBA’lar temiz ve faal olanlarla değiştirilir, Personelin elbiselerinin yeniden geçirmezliği sağlandıktan sonra sıcak bölgeye gönderilir. Kirli teçhizatlar, müteakip arındırma için özel muhafazalara konulur. b. If the individual is returning to the hot zone, the air bottle or the SCBA will be changed with the assistance of the decontamination team members. At this station, depending on the risk of exposure, the air bottle and SCBA can be removed and exchanged for clean, serviceable ones. Off to the side of this station, another team would replace the air bottle or SCBA and then reseal the individual's suit. The individual can then reenter the hot zone to continue operations. c. Individuals continuing through the decontamination process will remove their own facepiece and loosen the straps on the SCBA. The decontamination team assists in removing the SCBA and places it in a collection container off to the side. The individual then continues on to the next station to the conduct PPE removal. 32 / 80

33 Personel Arındırma İstasyonu
Arındırma İşlemi (Duşlar) Giysilerin kirlendiği şüphesi olan tehlike ortamında, mahallinde kurulabilen taşınabilir kapalı tesislerdir. Giysilerin çıkarıldığı, duşların alındığı ve temiz kıyafetlerin giyildiği üç ayrı bölümden oluşur. Çıkarılan giysiler kişiye özel olarak etiketlenir ve torbalanır. Kirli olmayan giysiler arındırılarak yeniden kullandırılabilir. Duşlarda bol su ve sabun,“tepeden tırnağa” sertçe fırçalamak suretiyle kullanılır. Hava sıcaklığına uyumlu ısıtma/korunma yapılmalıdır. Çıkışta temiz giysiler tedarik edilmelidir. Decontamination Procedures (Showers) (See Figure C-2) Procedures conducted at this station can occur on site using portable enclosures if contamination of personal clothes is suspected. Portable enclosures usually have three areas—one for the removal of clothing, another for showering, and a third for donning clean clothes. Clothing that is removed should be bagged and labeled for each individual, in case uncontaminated clothing can be salvaged (kurtarılabilir). The individual should shower, using generous amounts of soap and water and scrubbing downward from head to toe. After the shower, the individual moves on to the next area to dress in clean clothing. Clothing such as cotton coveralls or hospital scrubs(temizlikçi kıyafeti)) may be used for individuals when other clean clothes are not available. The individual exits the showering facility into the cold zone (contamination-free zone). All cleaning items used during the decontamination process should be bagged for disposal, and decontamination runoff is controlled to limit the spread of contamination. Another factor to be considered at this station should be the environmental effects on personnel. During cold weather, appropriate measures are taken to eliminate the possibility of individuals receiving cold-weather injuries. 33 / 80

34 Personel Arındırma İstasyonu
Arındırma İşlemi (Tıbbi Değerlendirme) Tam arındırma tamamlandığında yapılır. Personelin yaşamsal değerleri alınır, kaydedilir ve sıcak bölgeye girmeden önceki değerleriyle karşılaştırılır. Herhangi bir maruziyet/yaralanma emaresi tespit edilenler, mümkün olduğunca tüm vücutları arındırıldıktan sonra, uygun tedavinin alınması için bir hastaneye sevk edilirler. Uygun evrak kaydı (personelin adı, tatbik edilen arındırma usulü, maruziyeti, yaraları) arındırma koridorundan geçen her personel için yapılır. kayıtlandırılır. Decontamination Procedures (Medical Evaluation) (See Figure C-2) After completing a thorough decontamination, individuals should proceed to a medical evaluation station. The individuals' vital signs are taken, documented, and compared with the baseline information taken before entering the hot zone. Any individual showing any signs or symptoms from exposure or injury should be transported to a hospital for appropriate treatment and monitored after ensuring that they have been decontaminated as completely as possible. Proper documentation on all individuals processed through the decontamination corridor must be maintained. The names of individuals, methods of decontamination, and any exposures or injuries should be included. Once the individuals leave the medical-evaluation area, the decontamination process is finished. 34 / 80


"Arındırma ve Arındırma Sistemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları