Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 / 80 Arındırma ve Arındırma Sistemleri Aytaç Kabaklarlı KBRN Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 / 80 Arındırma ve Arındırma Sistemleri Aytaç Kabaklarlı KBRN Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 1 / 80 Arındırma ve Arındırma Sistemleri Aytaç Kabaklarlı KBRN Uzmanı aytac.kabaklarli@turkafet.org

2 HİZMETE ÖZEL2/28 Arındırmada Amaç KBRN HM KBRN harp maddelerinin bulaşmasına kirlenme denir. 2 / 80

3 3 Niçin Arındırma  Öldürücü Etki  KHM dakikalar içinde öldürebilir / saf dışı edebilir,  İş görürlülüğü Azaltma  GGKD Kıyafetlerinin giyilmesi çok kolay değildir,  Teçhizat Kısıtları  Kirlilikten korunabilme imkanı sınırlıdır,  Taşınma ve Yayılma  Görevlilerin faaliyetleri sürdükçe devam edebilir. 3 / 80

4 4 Kimyasal Kirlilik Tehlikeleri  Taşıma (Bir kaynaktan başka temiz bir yere taşıma)  Yayma (Kirliliği başka bir yüzeye bulaştırma)  Buhar (toz, atomize sıvı ve gazlar şeklinde hava ile taşınma)  Desorpsiyon (sıvı kirlilik emilir ve sonra gaz olarak atılır) 4 / 80

5 HİZMETE ÖZEL5/28 Taşıma  Sıvı veya katı harp maddeleriyle kirlenmiş bir yüzeye temas eden her şey, kirliliği kapmaya ve onu bir yüzeyden diğerine geçirmeye neden olacaktır.  Bu yüzden kirliliğin, temiz alanlara taşınmasına mani olunmalıdır. Kirlilik Tehlikesi 5 / 80

6 HİZMETE ÖZEL6/28 Yayılma  Sıvı kimyasal harp maddeleriyle kaplı bir yüzeye dokunmak, kirliliği aynı zemin üzerinde yayabilir ve kirlenmiş alanın ebadı büyür.  Bu da, temizlik için daha fazla ;  temizleyici malzeme,  emek,  zaman gerektirir. Kirlilik Tehlikesi 6 / 80

7 HİZMETE ÖZEL7/28 Yayma  Kimyasal sıvı kirlenmesi, süratle, gözenekli yüzeylerce emilir. Kirlenen yüzey gaz neşretmeye başlar ; çevreye yayılan gaz ya havaya karışır yada dokunan her yüzeye aktarılır. Kirlilik Tehlikesi 7 / 80

8 HİZMETE ÖZEL8/28  Buhar tehlikesi, (havadaki toz, aeresol veya gerçek gazlar) nefes yolu ile alınabilecek her türlü kirliliktir.  Genel olarak, açık arazide gazlar çabuk dağılır ve temizlemeye gerek duyulmaz.  Ancak bazı harp maddesi buharları havadan yere inerler ve yüzeyleri kaplarlar. Buhar Kirlilik Tehlikesi 8 / 80

9 HİZMETE ÖZEL9/28 KALICI Kirlilik Şekli ve Kaynağı HANGİ HARP MADDELERİ Kimyasal Biyolojik Radyolojik Donmuş sis, aerosol, İnce toz veya pudra, serpinti Kimyasal Sis, buhar ve damlacık Şurup veya jöle HANGİ HALDE BULUNUR HANGİ ŞEKİLDE GÖRÜLÜRLER Gaz bulutu KATI SIVI GAZ UÇUCU Birkaç dakika 10 Dk ve daha uzun 9 / 80

10 HİZMETE ÖZEL10/28 İhmal Edilebilir Kirlilik Riski CAM MAMCDET-06/02 G H Korunmamış personelin; kimyasal kirlilik için en fazla % 5 ’inde hafif maruziyet belirtilerinin/etkisizleşmenin görüldüğü durumlardır. 10 / 80

11 11 Kirlilik Formları  Katı  İnce toz  Donmuş kimyasal sis  KHM kaplı pudra  Sıvı  Kirli sis veya yağmur  Kalınlaştırılmış KHM’leri  Buhar/Gaz  Bulut süreci hava durumuna bağlıdır  Aerosol  Havadaki çok ince katı/sıvı parçacıklar 11 / 80

12 12  Mümkün olduğunca gecikmeksizin,  Yalnız gerekli olanları,  Mümkün olduğunca sıcak bölgeye yakın alanda,  Olay yeri idarecisinin öncelikleri tayin etmesiyle arındırmalıyız. Arındırmada Esas 12 / 80

13 13  Bunu yaparken bir koruma kalkanı oluşturmak yada kirliliği hapsetmek suretiyle zararı önlemek önemlidir.  Eğer ilk müdahaleciler, kirlilik kaynağını teşhis edebilmişler ise, İlk gayretler kirlilik yayılımının durdurulması üzerine yoğunlaştırılmalıdır.  KHM’nin yapısını değiştirerek yıkmak,  İçine alarak fiziksel olarak yüzeyden uzaklaştırmak,  Yıkamak,  Buharlaştırmak ve/veya ajanları fiziksel olarak izole etmektir. Arındırmada Esas 13 / 80

14 14  Zayiatı azaltır,  Hayat kurtarır,  Kirliliğin yayılmasını sınırlandırır,  KHM’nin nüfuz etmesini durdurur. Hemen Arındırma Arındırma Seviyeleri 14 / 80

15 15  Faaliyete devama ve mücadele gücünün muhafazasına imkan tanır,  Temas tehlikesini azaltır,  Sıvı yayılımını azaltır,  Maske çıkarma ve seviye düşürme işlemi nedeniyle ; GGKD-4 durumundan geçici olarak rahatlama sağlar. Faaliyete Devam Ederken Arındırma Arındırma Seviyeleri 15 / 80

16 16  Hazırlıklı Personel/Araç Arındırması (TSK),  Personel Arındırması,  Yaralı Arındırması,  Özel Teçhizat Arındırması,  Hava Aracı Arındırması (TSK),  Gemi Arındırması (TSK),  Ülke Arındırması. Tam Arındırma Arındırma Seviyeleri 16 / 80

17 17  Kirliliğin tipine ve harekat ortamına bağlı olarak seçilir. Olay Yeri Yöneticisinin komuta ekibince hazırlanan “Arındırma Planı”nda kullanılacak olan arındırma maddelerinin tipi ve miktarı belirtilmelidir.  Bir arındırma yöntemi olmasına rağmen havalandırma, olay bölgesinde zaman kısıtlamaları sebebiyle, arzu edilen bir yol değildir. Arındırma Maddeleri 17 / 80

18 18 Arındırma Planlaması  Arındırma faaliyeti kirliliğin sıcak bölgede ve arındırma koridorunda tahdit edilmesi üzerine yönelik olarak yönetilir ve koordine edilir.  Arındırma Planı geliştirilirken müdahale personeli üzerine etkileri dikkate alınır, yeterli çalışma/dinlenme periyotlarının uygulanması için tedbirler alınır.  Doğru arındırma teknikleri, tehlikeler ve risk değerlendirme talimatları daha olaylar gerçekleşmeden planlanmalıdır.  Uygun arındırma usulü tespit edilmeden ve yayımlanmadan sıcak bölgeye girişe müsaade edilmez.  Arındırma Planlaması esnasında, ne kadar personelin temizliğine ihtiyaç duyulduğu, gerekli destek teçhizatının tespiti ve harekat için tedariki önemlidir. 18 / 80

19 19  Giysilerin arındırılması ve atılması,  Duş alma ( itfaiye aracıyla / su ve sabun ile ),  Kirliliğin izlenmesi/ölçümlenmesi ( ve tıbbi tedavi),  Triyajın uygulanması ve gerekenlere tedavi. Arındırma Planında ayrıca yer alması gerekenler; Arındırma Planlaması 19 / 80

20 20 Personel ve Yaralı Arındırma İstasyonu Kimyasal tehlikeli madde olay bölgesinde emniyet bölgelerinin oluşturulması 20 / 80

21 21  Personel arındırması, tehlike bölgesinin analizi ve karşılaşılan riskler esas alınarak adım adım yürütülür;  Personel ve yaralıların üzerindeki kirlilik güvenli seviyelere indirilir,  Kirliliğin kontrol altına alınan bölgeden dışarı taşınmasına engel olunur.  Yanıcılık ve zehirlilik gibi genel tehlike bilgiler referans kaynaklardan incelenir, Personel ve Yaralı Arındırma İstasyonu Genel 21 / 80

22 22  Sıvılara karşı buharlar, sinir gazına karşı yakıcı gazlar, kimyasallara ve/veya biyolojik ajanlara karşı radyoaktif maddeler vb. bağıl riskler kirleticilerle birlikte değerlendirilir,  Düzenli olarak arındırma işlemi ılık bölgede, kirlilik azaltma koridorunda başlatılır.  Sıcak ve soğuk bölgeye geçişler için kontrollü geçiş noktaları belirlenir. Personel ve Yaralı Arındırma İstasyonu Genel 22 / 80

23 Personel Arındırma İstasyonu Arındırma hattı ihtiyaca göre 2-8 istasyondan oluşur. 23 / 80

24 24  Personel, soğuk bölge hattını geçtiğinde, sağlık ekibi triyaj ve izleme/ölçme yaparlar, herhangi bir yaralanma varsa tedavi uygularlar,  Müteakiben, personel yeniden giyinir/örtünür, bekleme bölgesine geçer ve ajana maruziyet belirtilerinin olup olmadığı tetkik edilir/izlenir.  Triyaja göre, varsa yaraları tedavi edilir ve arındırıldıktan sonra bir sağlık kuruluşuna tahliye edilir.  Önemli olan güvenli ve uygun bir ortamda kirliliği zararsız hale getirmektir.  Her istasyonda, uygun koruyucu kıyafet giymiş konusunda eğitimli personel ile arındırmaya tabi tutulan personele nezaret edilir/yönlendirilir. Personel Arındırma İstasyonu 24 / 80

25 25 Kirliliği Azaltmada Düşünceler  Kirliliği azaltma = uzaklaştır-durula-seyrelt.  Tehlikenin tipi, hangi temizleme maddesinin ve arındırma usulünün kullanılması gerektiğini tayin eder.  Kirliliğin büyük kısmı ilk arındırmada uzaklaştırılır, ikinci arındırma daha özel kirliliğin uzaklaştırılmasına yöneliktir.  Ölçüm-gözlem noktasında dış giysilerden bütün kirliliğin uzaklaştırıldığı kontrol edilir. Personel Arındırma İstasyonu 25 / 80

26 26  Bütün çalışmada dikkat arındırma ekibinin üzerinde olmalıdır. Bu ekip koruyucu giysiler ve kullandıkları teçhizatlar konusunda bilgili ve sertifikalı olmalıdır.  Sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru, A seviyeden D seviyeye kadar, giysilerde korunma seviyesi azaltılabilir.  Bütün arındırma personeli, kullandıkları teçhizat dahil, kirlilik azaltma koridorunu terk etmeden mutlaka arındırmaya tabi tutulur. Kirliliği Azaltmada Düşünceler Personel Arındırma İstasyonu 26 / 80

27 27  Amaç; sıcak bölgeden çıkan tüm personelin arındırma hattına girişini ve kirliliğin yayılımının kontrol edilmesini sağlamaktır.  Acil arındırma ve acil kirli teçhizat bırakma istasyonlarından oluşur. İlk arındırma istasyonunda; ıslak arındırma ve (BHM ve RHM kirliliği varsa) kuru arındırma uygulanır.  Islak arındırmada; personelin üzerindeki kirlilik tazyikli suyla uzaklaştırılır yada seyreltilir. Kuru arındırmada kazıyıcılar ve fırçalar kullanılır.  Kirleticilerin suya reaksiyonu, suda çözünmesi vb. faktörler arındırma usulünün tayininde etkilidir. Arındırma İşlemi (Giriş Noktası) Personel Arındırma İstasyonu 27 / 80

28 28  İlk arındırma istasyonunda acil kirli teçhizat bırakma yeri basit bir branda yada masa şeklindedir ve çift maksatlı olarak kullanılır;  İlki; potansiyel kirlilik içeren her teçhizat kirli bölgede kalır, bırakılır.  İkincisi; yeniden kullanılmak üzere arındırma postalarınca kirli teçhizat buradan alınır. Böylece daha az teçhizatın kirli kalması sağlanır, müteakiben arındırmanın yükü hafifletilir. Arındırma İşlemi (Giriş Noktası) Personel Arındırma İstasyonu 28 / 80

29 29  İkinci arındırma istasyonunda uzman personelce yardım ve nezaret edilir. İhtiyaca göre istasyon miktarı artırılabilir.  Personelin dış giysilerinin tepeden ayağa doğru çıkarılmasına yardım ve nezaret edilir.  Kirliliğin yayılımının asgari seviyede tutulması için düşük tazyikli su kullanılır ve etrafa sıçratılmaz.  Arındırma istasyonlarından sonra personelin, giysilerinin ve teçhizatının üzerinde, varsa tespit cihazlarıyla, kirlilik ölçümü/izlemesi yapılır.  Atık kirli sular mutlaka toplanır ve enterne edilir. Arındırma İşlemi (Giriş Noktası) Personel Arındırma İstasyonu 29 / 80

30 30  Kirlilik tespit edilirse yeniden, geriye, arındırmaya gönderilir.  Bilinmeyen bir kirletici ile karşılaşılmış yada tespit cihazı mevcut değilse, gözlem yolu kullanılır.  Koruyucu giysilerdeki her türlü leke veya renk değişikliği, personelde kirleticiye maruz kalındığını gösteren her türlü belirti not edilir.  Kirlilik hala mevcutsa daha spesifik olarak tanımlanan bölgenin arındırmasının yapılması için personel geriye sevk edilir.  Çıplak elle koruyucu elbisenin dışına temas edilmez. Arındırma İşlemi (Giriş Noktası) Personel Arındırma İstasyonu 30 / 80

31 31  Arındırma ekibince; personelin koruyucu giysilerinin fermuarları açılır ve üzerinde SCBA kalacak şekilde soyundurulur,  Elbise içlerine kirli ellerle dokunulmamasına dikkat edilerek içten dışa doğru katlanarak giysi çıkartılır.  Hava tüpü değişimi burada yaptırılır ve personel tekrar sıcak bölgeye gönderilir.  Eğer tespit cihazları mevcut değilse yada tehlike bilinmiyorsa, solunum sisteminin korunması maksadıyla koruyucu maske/solunum cihazı son istasyona kadar takılı bulundurulmalıdır. Arındırma İşlemi (SCBA Çıkarma/Değiştirme) Personel Arındırma İstasyonu 31 / 80

32 32  Kirliliğe maruziyet ölçüsünde, burada görev yeni bir ekip tarafından teslim alınırsa, SCBA’lar temiz ve faal olanlarla değiştirilir,  Personelin elbiselerinin yeniden geçirmezliği sağlandıktan sonra sıcak bölgeye gönderilir.  Kirli teçhizatlar, müteakip arındırma için özel muhafazalara konulur. Personel Arındırma İstasyonu Arındırma İşlemi (SCBA Çıkarma/Değiştirme) 32 / 80

33 33  Giysilerin kirlendiği şüphesi olan tehlike ortamında, mahallinde kurulabilen taşınabilir kapalı tesislerdir.  Giysilerin çıkarıldığı, duşların alındığı ve temiz kıyafetlerin giyildiği üç ayrı bölümden oluşur.  Çıkarılan giysiler kişiye özel olarak etiketlenir ve torbalanır. Kirli olmayan giysiler arındırılarak yeniden kullandırılabilir.  Duşlarda bol su ve sabun,“tepeden tırnağa” sertçe fırçalamak suretiyle kullanılır.  Hava sıcaklığına uyumlu ısıtma/korunma yapılmalıdır. Çıkışta temiz giysiler tedarik edilmelidir. Personel Arındırma İstasyonu Arındırma İşlemi (Duşlar) 33 / 80

34 34  Tam arındırma tamamlandığında yapılır.  Personelin yaşamsal değerleri alınır, kaydedilir ve sıcak bölgeye girmeden önceki değerleriyle karşılaştırılır.  Herhangi bir maruziyet/yaralanma emaresi tespit edilenler, mümkün olduğunca tüm vücutları arındırıldıktan sonra, uygun tedavinin alınması için bir hastaneye sevk edilirler.  Uygun evrak kaydı (personelin adı, tatbik edilen arındırma usulü, maruziyeti, yaraları) arındırma koridorundan geçen her personel için yapılır. kayıtlandırılır. Personel Arındırma İstasyonu Arındırma İşlemi (Tıbbi Değerlendirme) 34 / 80


"1 / 80 Arındırma ve Arındırma Sistemleri Aytaç Kabaklarlı KBRN Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları