Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Kavramlar Ar. Gör. Onur Dönmez.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Kavramlar Ar. Gör. Onur Dönmez."— Sunum transkripti:

1 Temel Kavramlar Ar. Gör. Onur Dönmez

2 Soru İdol bilim adamınız kimdir?

3 İçerik Teknoloji Eğitim Öğretim teknolojisi
Öğretim teknolojisinde sistem yaklaşımı Eğitim teknolojisi – Öğretim teknolojisi Öğretim tasarımı

4 Öğretim teknolojisi nedir?
Öğrenme – öğretme sürecinde kullanılan araç ve gereçlerdir.

5 Teknoloji Bilimsel ya da diğer sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde uygulanması Bilimin üretim, hizmet, ulaşım gibi alanlara uygulanması Makineler, işlemler, süreçler, yöntemler, sistemler, yönetim ve kontrol mekanizmaları gibi çeşitli öğeleri içeren ve bu öğelerin belirli bir düzende bir araya getirilmeleriyle oluşan bilim ile uygulama arasında köprü görevi yapan bir disiplindir.

6 Bilim – Uygulama – Sorun?

7 Örnek

8 Teknoloji Sineğin görme yetisi Sineğin uçma profili İnsan fizyolojisi Araştırmalar Sorunlar TEKNOLOJİ Kuramsal açıklamalar Fizyolojik yapısı gereği insanlar sineklerin hareket kabiliyetlerini yakalayamaz.

9 Bilim dalları arası etkileşim: Açısal Hız
Sonuç : Ürün Bilim dalları arası etkileşim: Açısal Hız

10 Teknolog (kim?) Temel kuram ve araştırmaları çok iyi anlamalıdır.
Görevler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Kuramsal açıklamalar ve araştırma bulgularını uygulayıcıların görevlerini tamamlayabilmeleri için kullanabilecekleri bir biçime dönüştürmelidir.

11 Eğitimin amacı nedir? Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklik meydana getirme süreci. Bireyi kültürleme süreci İstendik: Toplumca arzu edilen

12 Eğitimin sorunu nedir? Yetiştirilmek istenen birey profili var (Türk Milli Eğitiminin Genel Amacı). Bu bireye aktarılması gereken bilgi birikimi günden güne artıyor. Eğitilmesi gereken insan sayısı artıyor. Daha fazla bilgiyi, daha fazla insana, daha etkili bir şekilde aktarabilmek.

13 İlk ne zaman fark edildi?

14 Öğretim teknolojisi tanımı
Teknoloji tanımını hatırlayalım: Bilimsel araştırmalarda elde edilen bilgilerin pratik alanlara uygulanması. Bu durumda öğretim teknolojisinin öğretim süreçlerinde kullanılan araç ve gereçlerdir şeklindeki tanımı kısır kalmaktadır.

15 Öğretim teknolojisi Öğretim teknolojisi insanların nasıl öğrendiği hakkındaki bilimsel bilgilerimizin öğrenme – öğretme problemlerinin çözümü için uygulanmasıdır. Daha etkili bir öğretim sağlamak amacıyla, öğrenme ve iletişim ile ilgili araştırmalara dayalı, insan ve maddi kaynakları birlikte kullanarak, öğretme öğrenme süreci bütününün belirli özel hedefler açısından sistematik olarak tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.

16 Öğretim kuramları Her teknolojinin sistematik bir bilgisi vardır.
Bu sistematik bilgiler teknologlar tarafından yorumlanarak ürüne dönüştürülür. Bu ürünler uygulayıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için kullanılır. Öğretim teknolojisinin sistematik bilgisi öğrenme kuramlarıdır. Ürünü nedir?

17 Eğitimi kökten değiştirmek
Araca bağımlı tanımların sorunu Her yeni teknolojik ürünün eğitimde yeni devrimler yaratacağı düşünülmüş fakat sonları hüsran olmuştur. Radyo TV İnternet Bunun nedeni öğretim teknolojisi konusunda gelişen yanlış inanıştır.

18 Sistem yaklaşımı Sistem yaklaşımına göre öğretim teknolojisi öğretme – öğrenme kuramlarının en etkili biçimde uygulamaya dönüştürülmesinde öğretme öğrenme süreçlerine sistematik ve bütüncül bir anlamı taşımaktadır. Araç ve gereçler ise bu sürecin öğelerinden sadece birisidir.

19 Eğitim tekn. – Öğretim tekn.
Bu amaçla öncelikle eğitim – öğretim arasındaki farkın ortaya konması gereklidir. Öğretim kavramı eğitimin bir alt basamağı olarak görülmektedir. Sigara Askerlik Bu iki kavramın birbiri yerine kullanılmaları yanlıştır.

20 Eğitim tekn. – Öğretim tekn.
Öğretim teknolojisi bu mantıkla belirli bir öğretim disiplininin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir terimdir. Fen öğretimi teknolojisi Dil öğretimi teknolojisi Eğitim Öğretim

21 Eğitim tekn. – Öğretim tekn.
Buna karşın eğitim teknolojisi insanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler getirmek üzere ilgili tüm unsurları (insan gücü, bilgi, yöntem, teknik, araç gereç, düzenleme) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren, uygulayan, değerlendiren ve yöneten karmaşık bir süreçtir.

22 Eğitim tekn. – Öğretim tekn.
Eğitim teknolojisi öğretme öğrenme süreçleriyle ilgili özgün bir disiplindir. Sistematik bilgisi Eğitim Bilimleridir: Program geliştirme Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim Yönetimi Ölçme ve Değerlendirme Öğretim teknolojisi konunun öğretimi ile ilgili öğrenmenin kılavuzlanması etkinliğidir.

23 Öğretim teknolojisi Bu derste öğretim teknolojisi kavramı tartışılacak ve bu kavram sistem yaklaşımı ile ele alınacaktır. Sistem nedir?

24 Sistem Karşılıklı etkileşim içinde bulunan unsurların, tasarlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir bütün meydana getirecek şekilde organize olması. Isıtma sistemi Bilgisayar İnsan

25 Bu girdilerin organize edilmeleri gerekir.
Neden sistem? Öğretme öğrenme sürecini neden bir sistem olarak ele almalıyız? Materyal Öğretici Ortam Bu girdilerin organize edilmeleri gerekir. Öğrenci

26 Neden sistem Öğretme öğrenme sürecini sistem olarak ele aldığımızda bu sistemin tüm girdilerinin önemini kavrayabiliriz.

27 Öğretim tasarımı süreci
Bu sürecin öğeleri Analiz Tasarım ve geliştirme Değerlendirme

28 Analiz Bu aşamada öncelikle belirdi düzeyde, belirli bir ders ya da kursun amaçları belirlenir. Öğretim tasarımında iki tür amaç vardır: Genel amaç (terminal performance objectives): Öğretim sonucunda öğrencilere kazandırılması planlanan amaçlar. Alt amaç (enabling objectives): Bu amaçlara ulaşmak için öğretim sırasında öğrencinin kazanması gereken ön koşul davranışlar.

29 Okunan materyali anlamak
Metnin ana fikrini çıkarmak Metinden anlamını bilmediği kelimelerin anlamlarını çıkarmak Metni özetlemek

30 Analiz Öğretim tasarımı amaçların belirlenmesi ile başlar.
Her bir amaç analiz edilerek bu amaca ulaştığında öğrencilerin kazanmış olacağı davranışlar belirlenir. Ayrıca öğrencilerin giriş davranışları, motivasyonları ve öğrenme biçimleri gibi özellikleri belirlenir.

31 Tasarım ve geliştirme Ölçme araçlarının geliştirilmesi (test maddeleri) ve bu test maddelerinden: Ön-test Son-test Ara-test Ders planının geliştirilmesi Öğrenme etkinlikleri Öğretim materyalleri Öğretim yöntem ve teknikleri

32 Tasarım ve geliştirme Öğretim araçlarının seçilmesi ve gerekli gereçlerin toplanması.

33 Değerlendirme Süreci değerlendirme (formative evaluation)
Ürünü değerlendirme (summative evaluation)

34 Değerlendirme Süreci değerlendirme geliştirilen öğretim plan ve materyallerinin uygulama öncesinde aksayan yönlerini tespit etmek amacıyla yapılır. Bu amaçla öğretim sürecinin her bir aşaması değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda tasarımın öğretime uygun olup olmadığına karar verilir.

35 Değerlendirme Ürün değerlendirmesi hazırlanan öğretim tasarımının etkililiğinin ortaya konması Tasarımda gerekli olabilecek iyileştirmeler için veri toplanması amaçlarıyla yapılır.

36 Referanslar Görünme sıralarına göre resimlerin kaynakları:
bridge.from.paris.to.barcelona: sinek: sineklik: projektor: tebesir: notebook: ww2:


"Temel Kavramlar Ar. Gör. Onur Dönmez." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları