Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 Aylin GEL - Genel Sekreter – Endüstri Müh. (Uluslar arası İşletme Y.Lisans) 27 Nisan 2012 – Çukurova Kalkınma Ajansı Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 Aylin GEL - Genel Sekreter – Endüstri Müh. (Uluslar arası İşletme Y.Lisans) 27 Nisan 2012 – Çukurova Kalkınma Ajansı Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme."— Sunum transkripti:

1 11 Aylin GEL - Genel Sekreter – Endüstri Müh. (Uluslar arası İşletme Y.Lisans) 27 Nisan 2012 – Çukurova Kalkınma Ajansı Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme Soğutma (EHİS) Kümesi Örneği Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme Soğutma (EHİS) Kümesi Örneği

2 2 Rekabet eden, birbirini tamamlayan ve birbirine bağlı olan firma ve kuruluşların bölgesel yoğunlaşmaları Küme?

3 3 260 Milyar USD (2011)Dünya EHİS Pazarının Büyüklüğü 260 Milyar USD (2011) Ticari EHİS sektörü ise 103 milyar USD ile toplam pazarın %40’ını içermektedir. Türkiye’nin Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Makineleri ihracatı son 5 yıl içerisinde 7 kat büyümüştür. Türkiye Pazarı, 3,8 milyar USD ile küresel pazarın %1,5’unu oluşturmaktadır. Sektördeki ihracatın %20’den fazlası İzmir ve Ege Bölgesindeki firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ege Bölgesindeki firmaların %69’u ise İzmir’dedir. Kaynaklar: OAIB, ITC, UNCOMTRADE EHİS Olgun Küme

4 TÜRKİYE DIŞ TİCARET DENGESİ (x 1.000 USD) GTİPİhracatİthalatFark 2010 84158114.778103.806-89.028 84158222.91365.649-42.736 84158316.38513.7322.653 84159026.667101.469-74.802 841810274.05537.241236.814 84183062.00438.87523.129 841840154.7098.913145.796 841850197.55530.163167.392 84186159017.628-17.038 84186935.992109.939-73.947 841899113.60771.68041.927 TOPLAM919.255599.095320.160 Kaynak:Zobu Danışmanlık Ticari EHİS Sanayisi

5 5 Türkiye EHİS Sanayi Yoğun Bölge Dağılımı Kaynak:Zobu Danışmanlık

6 6

7 7 Kümelenme Çalışmalarımız  İZKA tarafından yapılan saha çalışması neticesinde sektörümüz kümelenme potansiyeli %97 endeks değeri ile en yüksek puan alan sektör olarak belirlendi.  3 çalıştay yapıldı.  Yol haritası belirlendi. Mavi kitap hazırlandı. FAALİYETLERİMİZ Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları Kümesi Yol Haritası (Mavi Kitap)

8 8  Aylık E-Bülten : üyelere - güncel çalışmalar hakkında bilgi  Sosyal paylaşım siteleri: Facebook ve twitter hesapları oluşturuldu.  İzmirkumelenme.org websitesinde EHİS kümesi ile ilgili detaylı bilgiler mevcut. FAALİYETLERİMİZ Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları Kümesi Yol Haritası Kümelenme Çalışmalarımız

9 Kuruluş Tarihi: 1990 Üye Sayısı: 103 ISO 9001:2000 Belgeli Kalite Yönetim Sistemi (2004) EHİS KÜMESİ : Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

10 10 ESSİAD Kurumsallaşıyor  Tüzük revizyonu Tüzel üyelik tanımı Ciro bazında temsilci  Genel Sekreterlik 1990’da kurulan derneğimizde köklü değişimler başladı. Genel Kurulumuz – Ocak 2011

11 11 ESSİAD'ın Vizyonu Enerjiyi verimli kullanan, çevreci, teknolojik ürün ve sistemleri esnek bir yapıda tasarlayan, geliştiren, üreten, sunan ve uygulayan, çözüm odaklı bir küme olarak ulusal ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olmak. Vizyon, Misyon ve Hedefler Çalıştayı ESSİAD'ın Misyonu Üyelerimizin içinde yer aldığı yeni teknolojik ve ekonomik platformlar oluşturarak rekabetçi özelliklerini geliştirmek, dünya pazar paylarını artırmak amacıyla ilgili otoriteler ile işbirliği yapmak.

12 12 Kurumsal Yapı

13 13 Küme Dinamiği Haritası

14 14  13-16 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen 10.Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) bünyesinde yapıldı.  29 bildiri sunuldu.  ESSİAD Bilim Kurulu koordinasyonunda düzenlendi. FAALİYETLERİMİZ Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

15 15  Bakanlık nezdinde girişimler  Ege Bölgesi Sanayi Odası meslek komiteleri ve danışmanları ile çalışmalar  İzmir Ticaret Odası nezdinde girişimler ÖTV’nin Kaldırılması FAALİYETLERİMİZ

16 16  Türkçe ve İngilizce  Tüm üye bilgilerinin yer aldığı katalog  Mostra Convegno’da dağıtıldı.  Sodex’te dağıtılacak.  Yurtdışı ticari ateşeliklerimize gönderilecek. Üye Profil Kataloğu FAALİYETLERİMİZ

17 17 EHİS Kümesi Faaliyet Raporu FAALİYETLERİMİZ EHİS Kümesi faaliyet raporunu hazırladık.

18 18  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Toplanması  Gaz Dönüşümlerinin Sağlanması. UNIDO ile ÇALIŞMALAR FAALİYETLERİMİZ

19 19 Endüstriyel Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi Üyelerimizden 54 firma projeye katıldı. Proje Süresi: 3 yıl Eğitim Danışmanlık ve İhtiyaç Analizi yapıldı. Proje Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylandı. Analize Göre :  Üretim, pazarlama, e-ticaret ve stratejik yetkinliklerin geliştirilmesi için eğitim ve danışmanlık programları  Alım ve ticaret heyetleri FAALİYETLERİMİZ

20 20 Endüstriyel Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi FAALİYETLERİMİZ İhtiyaç Analizi Eğitim / Danışmanlık Yurt Dışı Pazarlama Alım Heyeti İstihdam Bireysel Danışmanlı k Destek Oranı %75%75%75%75%75%70 Desteklenen Kurum İşbirliği Kuruluşu Şirketler Destek Tutarı (USD) 400.000 150.000 (Program Başına) 100.000 (Program Başına) Emsal Brüt Ücret 50.000 Program Program süresince (Maks. 36 Ay) 5 Adet 10 Adet 2 Kişi 3 Yıl

21 21 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi 3 yıllık Çalışma Planı FAALİYETLERİMİZ

22 22 EHİS Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi (DTM Projesi) Projenin Amaçları :  EHİS Kümesi yol haritası  İhracat pazar payları  Uluslararası işbirliği imkanları  Alım ve ticaret heyetleri  Ortak yurtdışı tanıtım çalışmaları  İnovasyon ve markalaşma süreçleri FAALİYETLERİMİZ

23 23 Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi  Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörünün rekabet gücünün arttırılması  Ürünleri oluşturan ekipman ve parçaların standartlara uygunluklarının doğrulanması  Yurtdışı kaynaklı ürünlerin sağlıklı kontrollerinin sağlanması  Haksız rekabetin önlenmesi / Piyasa denetim mekanizmasına destek sağlanması  Ürün kalite ve performans testlerinin yapılması  İhraç pazarlarının kalite, performans, test ve analiz beklentilerinin karşılanması  Yurtdışına kaybedilen sertifikasyon bedellerinin ülke ekonomisine kazandırılması  Sektörde ulusal standartların oluşturularak uluslararası kabullerinin sağlanması FAALİYETLERİMİZ Projenin Genel Hedefleri:

24 24 Proje Kapsamında yapılanlar :  Yurt dışından uzman desteğiyle fizibilite etüdü hazırlandı.  Teknik ve Mali gereksinimler raporu hazırlandı  Akreditasyon gereksinimi belirlendi.  Maliyet analizi hazırlandı.  İşletme analizi yapıldı.  www.hvaclabturkey.org adlı websitesi oluşturuldu. www.hvaclabturkey.org Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi FAALİYETLERİMİZ

25 25 Laboratuvar Taslak Yerleşim Planı FAALİYETLERİMİZ

26 26 Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Laboratuvarda yer alması planlanan modüller: Fan-coil test ünitesi Klima santrali test ünitesi Soğuk oda cihazı ve split klima test ünitesi Şişe soğutucuları, teşhir vitrin ve reyonları test ünitesi Gürültü test ünitesi Elektrik test ünitesi EMC (elektromanyetik uyumluluk) test ünitesi Çevre elemanları (tesisat vb.) FAALİYETLERİMİZ

27 27 Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı İlk Eskiz Çizimleri FAALİYETLERİMİZ

28 Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo Da Vinci Projesi Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Lisesi: Binaların Mekanik İklimlendirme Tesisatlarının İncelenmesi Projesi Proje kapsamında ülkelerdeki gelişmeler yerinde incelendi. 13 Kasım – 26 Kasım 2011İspanya 27 Kasım – 10 Aralık 2011 Hollanda 5 Mart – 19 Mart 2012Almanya Toplam Hibe: 47,460.- € ‘dur. Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi - Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı FAALİYETLERİMİZ

29 29 EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ

30 30

31 31 EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ

32 32 EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ

33 33 EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ

34 34 EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ

35 35 EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ

36 36 EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ

37 37 EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ

38 38 EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ

39 39 EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ

40 40 EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ

41 41 EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ

42 42 Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.


"11 Aylin GEL - Genel Sekreter – Endüstri Müh. (Uluslar arası İşletme Y.Lisans) 27 Nisan 2012 – Çukurova Kalkınma Ajansı Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları