Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ Belgesel Tarama Belgesel Tarama Gözlem Gözlem Görüşme Görüşme Yazışma (Anket) Yazışma (Anket)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ Belgesel Tarama Belgesel Tarama Gözlem Gözlem Görüşme Görüşme Yazışma (Anket) Yazışma (Anket)"— Sunum transkripti:

1 VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ Belgesel Tarama Belgesel Tarama Gözlem Gözlem Görüşme Görüşme Yazışma (Anket) Yazışma (Anket)

2 GÖZLEM Gözlem “bir şeyi iyi anlamak için onun kendi kendine meydana çıkan türlü belirtilerini gözden geçirmektir.”

3 GÖZLEMİN ÖZELLİKLERİ Yalnızca göz ile değil, tüm duyu organları ile yapılabilir. Ek olarak gözlem araçları da (metre, mikroskop, teleskop gibi) kullanılabilir. Yalnızca göz ile değil, tüm duyu organları ile yapılabilir. Ek olarak gözlem araçları da (metre, mikroskop, teleskop gibi) kullanılabilir. Gözlenilenler kendi doğal ortamlarında bulunurlar. Gözlenilenler kendi doğal ortamlarında bulunurlar. Gözlemci ve gözlenen olmak üzere iki taraf vardır. Gözlemci ve gözlenen olmak üzere iki taraf vardır.

4 GÖZLEMİN TÜRLERİ Fiziki Yakınlık ile İlgili Sınıflama Dışarıdan gözlem Dışarıdan gözlem Katılarak gözlem Katılarak gözlem

5 GÖZLEMİN TÜRLERİ Süreklilik ile İlgili Sınıflama Sürekli gözlem (az rastlanır olgular içindir) Sürekli gözlem (az rastlanır olgular içindir) Aralıklı gözlem Aralıklı gözlem

6 GÖZLEM KILAVUZU Gözlem ve verilerin kaydedilmesini kolaylaştırmak amacı ile geliştirilen ve gözlem boyunca kullanılan araçtır.

7 GÖZLEMDE OLASI YANILGI KAYNAKLARI Gözlemcinin duyu organlarının yetersizliği ve yanlılığı Gözlemcinin duyu organlarının yetersizliği ve yanlılığı Gözlenen ünitelerin uzaklığı Gözlenen ünitelerin uzaklığı Gözlemci-gözlenen etkileşimi Gözlemci-gözlenen etkileşimi

8 GÖZLEMİN KUVVETLİ YÖNÜ Doğal belirtilerin gözlenmesi sayesinde daha yansız veri toplanabilmesi Doğal belirtilerin gözlenmesi sayesinde daha yansız veri toplanabilmesi

9 GÖZLEMİN ZAYIF YÖNLERİ Uzun süre gerektirir. Uzun süre gerektirir. İyi yetişmiş gözlemciye ihtiyaç duyulur. İyi yetişmiş gözlemciye ihtiyaç duyulur. Pahalı bir yöntemdir. Pahalı bir yöntemdir.

10 GÖRÜŞME Görüşme “sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir.”

11 GÖRÜŞMENİN ÖZELLİKLERİ Yüz yüze yapılabileceği gibi telefonla, görüntülü telefonla, ses ve görüntü kaydedicilerle de yapılabilir. Yüz yüze yapılabileceği gibi telefonla, görüntülü telefonla, ses ve görüntü kaydedicilerle de yapılabilir. Görme ve işitme engellilerle simgesel iletişim yoluyla da yapılabilir. Görme ve işitme engellilerle simgesel iletişim yoluyla da yapılabilir. İşbirliği sağlamak veya tedavi amacıyla da yapılabilir. İşbirliği sağlamak veya tedavi amacıyla da yapılabilir.

12 GÖRÜŞMENİN TÜRLERİ Katılanların Sayısı ile İlgili Sınıflama Grupça görüşme Grupça görüşme Bireysel görüşme Bireysel görüşme

13 GÖRÜŞMENİN TÜRLERİ Görüşülmek İstenen Kişi ile İlgili Sınıflama Liderlerle görüşme Liderlerle görüşme Uzmanlarla görüşme Uzmanlarla görüşme Halk ile görüşme Halk ile görüşme

14 GÖRÜŞMENİN TÜRLERİ Uygulanan Kurallarla ile İlgili Sınıflama Yapılanmış görüşme Yapılanmış görüşme Yapılanmamış görüşme Yapılanmamış görüşme (Her ikisinin karması tercih edilmektedir.)

15 GÖRÜŞME SORULARI Kolay anlaşılır nitelikte olmalıdır. Kolay anlaşılır nitelikte olmalıdır. Varsayımsız olmalıdır. Varsayımsız olmalıdır. Kaynak kişinin bilgisini aşmamalıdır. Kaynak kişinin bilgisini aşmamalıdır. Yansız olmalıdır. Yansız olmalıdır.

16 GÖRÜŞME KILAVUZU Görüşmecinin uyması gereken önemli kuralları hatırlatıcı, görüşme sorularını içeren ve verilerin kaydedilmesini kolaylaştıracak biçimde hazırlanmış araçtır.

17 GÖRÜŞME KILAVUZUNDAKİ SORULARIN SIRALANMASI İlk sorular ilginç ve cevaplaması kolay olmalıdır. İlk sorular ilginç ve cevaplaması kolay olmalıdır. Sorular genelden özele doğru sıralanmalıdır. Sorular genelden özele doğru sıralanmalıdır. Sorular ilgilerine göre kümelendirilmiş olmalıdır. Sorular ilgilerine göre kümelendirilmiş olmalıdır. Bitiş soruları kaynak kişide başarı duygusu bırakmalıdır. Bitiş soruları kaynak kişide başarı duygusu bırakmalıdır.

18 GÖRÜŞMEDE OLASI YANILGI KAYNAKLARI Görüşmecinin algılama yetersizliği ve yanlılığı Görüşmecinin algılama yetersizliği ve yanlılığı Kaynak kişinin yanlılığı Kaynak kişinin yanlılığı Görüşmeci-görüşülen etkileşimi Görüşmeci-görüşülen etkileşimi

19 GÖRÜŞMENİN KUVVETLİ YÖNLERİ Esneklik Esneklik Geri beslemenin anında işleyebilmesi Geri beslemenin anında işleyebilmesi Cevaplarda bireyselliğin korunması Cevaplarda bireyselliğin korunması Cevaplama oranının yüksekliği Cevaplama oranının yüksekliği

20 GÖRÜŞMENİN ZAYIF YÖNLERİ Yanlılığa açık bir yöntemdir. Yanlılığa açık bir yöntemdir. Pahalı ve zaman alıcıdır. Pahalı ve zaman alıcıdır.

21 YAZIŞMA (ANKET) Yazışma “yazılı iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir.”

22 YAZIŞMA TÜRLERİ Anket Anket Test Test Mektup Mektup

23 ANKET SORULARI Kolay anlaşılır nitelikte olmalıdır. Kolay anlaşılır nitelikte olmalıdır. Varsayımsız olmalıdır. Varsayımsız olmalıdır. Kaynak kişinin bilgisini aşmamalıdır. Kaynak kişinin bilgisini aşmamalıdır. Yansız olmalıdır. Yansız olmalıdır. Olabildiğince kapalı uçlu olmalıdır. Olabildiğince kapalı uçlu olmalıdır.

24 ANKETİN BÖLÜMLERİ Sunuş mektubu Sunuş mektubu Form Form Yönerge Yönerge

25 SUNUŞ MEKTUBU Kısa olmalıdır. Kısa olmalıdır. Araştırmanın amacı kısaca yer almalıdır. Araştırmanın amacı kısaca yer almalıdır. Kaynak kişilere olan ihtiyaç vurgulanmalıdır. Kaynak kişilere olan ihtiyaç vurgulanmalıdır. Cevapların gizliliği vurgulanmalıdır. Cevapların gizliliği vurgulanmalıdır. Mümkünse araştırma sonucunun özetinin gönderilebileceği vurgulanmalıdır. Mümkünse araştırma sonucunun özetinin gönderilebileceği vurgulanmalıdır. Cevaplama süresi belirtilmelidir. Cevaplama süresi belirtilmelidir. Araştırmanın süresinden bahsedilmelidir. Araştırmanın süresinden bahsedilmelidir. Mümkünse kaynak kişinin adına yazılmalıdır. Mümkünse kaynak kişinin adına yazılmalıdır. Mümkünse kaynak kişilerin sevebileceği bir kişiye imzalattırılmalıdır. Mümkünse kaynak kişilerin sevebileceği bir kişiye imzalattırılmalıdır.

26 FORM Görünüşü güzel olmalıdır. Görünüşü güzel olmalıdır. Soruların cevaplandırılmasını kolaylaştırmalıdır. Soruların cevaplandırılmasını kolaylaştırmalıdır. Veri işlemeyi kolaylaştırmalıdır. Veri işlemeyi kolaylaştırmalıdır. Gerektiğinde kullanılmak üzere ek açıklamalar için boşluklar bulundurmalıdır. Gerektiğinde kullanılmak üzere ek açıklamalar için boşluklar bulundurmalıdır.

27 YÖNERGE “Sunuş mektubu” ile “form” arasında yer alan ve soru türleri belirtilerek nasıl doldurulacağı örneklerle gösterilen açıklamalardır.

28 ANKET SORULARIN SIRALANMASI İlk sorular ilginç ve cevaplaması kolay olmalıdır. İlk sorular ilginç ve cevaplaması kolay olmalıdır. Sorular genelden özele doğru sıralanmalıdır. Sorular genelden özele doğru sıralanmalıdır. Sorular ilgilerine göre kümelendirilmiş olmalıdır. Sorular ilgilerine göre kümelendirilmiş olmalıdır. Bitiş soruları kaynak kişide başarı duygusu bırakmalıdır. Bitiş soruları kaynak kişide başarı duygusu bırakmalıdır.

29 ANKETTE OLASI YANILGI KAYNAKLARI Ankette iyi anlaşılmayan veya yanlış anlaşılan soruların bulunabilmesi Ankette iyi anlaşılmayan veya yanlış anlaşılan soruların bulunabilmesi Cevap vermeyenlerle verenler arasında önemli bir farkın olup olmadığının bilinmemesi Cevap vermeyenlerle verenler arasında önemli bir farkın olup olmadığının bilinmemesi

30 ANKETİN KUVVETLİ YÖNLERİ Geniş bir gruba kısa sürede uygulanabilmesi Geniş bir gruba kısa sürede uygulanabilmesi Kolay ve ucuz olması Kolay ve ucuz olması

31 ANKETİN ZAYIF YÖNLERİ Sorulara, ayrı kişilerce ayrı anlamlar verilebilmesi. Sorulara, ayrı kişilerce ayrı anlamlar verilebilmesi. Dönüş oranının düşüklüğü. Dönüş oranının düşüklüğü.


"VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ Belgesel Tarama Belgesel Tarama Gözlem Gözlem Görüşme Görüşme Yazışma (Anket) Yazışma (Anket)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları