Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ
Belgesel Tarama Gözlem Görüşme Yazışma (Anket)

2 GÖZLEM Gözlem “bir şeyi iyi anlamak için onun kendi kendine meydana çıkan türlü belirtilerini gözden geçirmektir.”

3 GÖZLEMİN ÖZELLİKLERİ Yalnızca göz ile değil, tüm duyu organları ile yapılabilir. Ek olarak gözlem araçları da (metre, mikroskop, teleskop gibi) kullanılabilir. Gözlenilenler kendi doğal ortamlarında bulunurlar. Gözlemci ve gözlenen olmak üzere iki taraf vardır.

4 Fiziki Yakınlık ile İlgili Sınıflama Dışarıdan gözlem Katılarak gözlem
GÖZLEMİN TÜRLERİ Fiziki Yakınlık ile İlgili Sınıflama Dışarıdan gözlem Katılarak gözlem

5 Süreklilik ile İlgili Sınıflama
GÖZLEMİN TÜRLERİ Süreklilik ile İlgili Sınıflama Sürekli gözlem (az rastlanır olgular içindir) Aralıklı gözlem

6 GÖZLEM KILAVUZU Gözlem ve verilerin kaydedilmesini kolaylaştırmak amacı ile geliştirilen ve gözlem boyunca kullanılan araçtır.

7 GÖZLEMDE OLASI YANILGI KAYNAKLARI
Gözlemcinin duyu organlarının yetersizliği ve yanlılığı Gözlenen ünitelerin uzaklığı Gözlemci-gözlenen etkileşimi

8 GÖZLEMİN KUVVETLİ YÖNÜ
Doğal belirtilerin gözlenmesi sayesinde daha yansız veri toplanabilmesi

9 GÖZLEMİN ZAYIF YÖNLERİ
Uzun süre gerektirir. İyi yetişmiş gözlemciye ihtiyaç duyulur. Pahalı bir yöntemdir.

10 Görüşme “sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir.”

11 GÖRÜŞMENİN ÖZELLİKLERİ
Yüz yüze yapılabileceği gibi telefonla, görüntülü telefonla, ses ve görüntü kaydedicilerle de yapılabilir. Görme ve işitme engellilerle simgesel iletişim yoluyla da yapılabilir. İşbirliği sağlamak veya tedavi amacıyla da yapılabilir.

12 Katılanların Sayısı ile İlgili Sınıflama
GÖRÜŞMENİN TÜRLERİ Katılanların Sayısı ile İlgili Sınıflama Grupça görüşme Bireysel görüşme

13 Görüşülmek İstenen Kişi ile İlgili Sınıflama
GÖRÜŞMENİN TÜRLERİ Görüşülmek İstenen Kişi ile İlgili Sınıflama Liderlerle görüşme Uzmanlarla görüşme Halk ile görüşme

14 Uygulanan Kurallarla ile İlgili Sınıflama
GÖRÜŞMENİN TÜRLERİ Uygulanan Kurallarla ile İlgili Sınıflama Yapılanmış görüşme Yapılanmamış görüşme (Her ikisinin karması tercih edilmektedir.)

15 GÖRÜŞME SORULARI Kolay anlaşılır nitelikte olmalıdır.
Varsayımsız olmalıdır. Kaynak kişinin bilgisini aşmamalıdır. Yansız olmalıdır.

16 GÖRÜŞME KILAVUZU Görüşmecinin uyması gereken önemli kuralları hatırlatıcı, görüşme sorularını içeren ve verilerin kaydedilmesini kolaylaştıracak biçimde hazırlanmış araçtır.

17 GÖRÜŞME KILAVUZUNDAKİ SORULARIN SIRALANMASI
İlk sorular ilginç ve cevaplaması kolay olmalıdır. Sorular genelden özele doğru sıralanmalıdır. Sorular ilgilerine göre kümelendirilmiş olmalıdır. Bitiş soruları kaynak kişide başarı duygusu bırakmalıdır.

18 GÖRÜŞMEDE OLASI YANILGI KAYNAKLARI
Görüşmecinin algılama yetersizliği ve yanlılığı Kaynak kişinin yanlılığı Görüşmeci-görüşülen etkileşimi

19 GÖRÜŞMENİN KUVVETLİ YÖNLERİ
Esneklik Geri beslemenin anında işleyebilmesi Cevaplarda bireyselliğin korunması Cevaplama oranının yüksekliği

20 GÖRÜŞMENİN ZAYIF YÖNLERİ
Yanlılığa açık bir yöntemdir. Pahalı ve zaman alıcıdır.

21 Yazışma “yazılı iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir.”
YAZIŞMA (ANKET) Yazışma “yazılı iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir.”

22 YAZIŞMA TÜRLERİ Anket Test Mektup

23 ANKET SORULARI Kolay anlaşılır nitelikte olmalıdır.
Varsayımsız olmalıdır. Kaynak kişinin bilgisini aşmamalıdır. Yansız olmalıdır. Olabildiğince kapalı uçlu olmalıdır.

24 Sunuş mektubu Form Yönerge
ANKETİN BÖLÜMLERİ Sunuş mektubu Form Yönerge

25 SUNUŞ MEKTUBU Kısa olmalıdır. Araştırmanın amacı kısaca yer almalıdır.
Kaynak kişilere olan ihtiyaç vurgulanmalıdır. Cevapların gizliliği vurgulanmalıdır. Mümkünse araştırma sonucunun özetinin gönderilebileceği vurgulanmalıdır. Cevaplama süresi belirtilmelidir. Araştırmanın süresinden bahsedilmelidir. Mümkünse kaynak kişinin adına yazılmalıdır. Mümkünse kaynak kişilerin sevebileceği bir kişiye imzalattırılmalıdır.

26 FORM Görünüşü güzel olmalıdır.
Soruların cevaplandırılmasını kolaylaştırmalıdır. Veri işlemeyi kolaylaştırmalıdır. Gerektiğinde kullanılmak üzere ek açıklamalar için boşluklar bulundurmalıdır.

27 YÖNERGE “Sunuş mektubu” ile “form” arasında yer alan ve soru türleri belirtilerek nasıl doldurulacağı örneklerle gösterilen açıklamalardır.

28 ANKET SORULARIN SIRALANMASI
İlk sorular ilginç ve cevaplaması kolay olmalıdır. Sorular genelden özele doğru sıralanmalıdır. Sorular ilgilerine göre kümelendirilmiş olmalıdır. Bitiş soruları kaynak kişide başarı duygusu bırakmalıdır.

29 ANKETTE OLASI YANILGI KAYNAKLARI
Ankette iyi anlaşılmayan veya yanlış anlaşılan soruların bulunabilmesi Cevap vermeyenlerle verenler arasında önemli bir farkın olup olmadığının bilinmemesi

30 ANKETİN KUVVETLİ YÖNLERİ
Geniş bir gruba kısa sürede uygulanabilmesi Kolay ve ucuz olması

31 ANKETİN ZAYIF YÖNLERİ Sorulara, ayrı kişilerce ayrı anlamlar verilebilmesi. Dönüş oranının düşüklüğü.


"VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları