Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

012 Hafta KAYNAK GÖSTERME 1. TEMEL HEDEFLER 1.Araştırmalarda kaynak göstermenin önemini kavrar. 2.Metin içerisinde kaynakları gösterebilir 3.Kaynakça.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "012 Hafta KAYNAK GÖSTERME 1. TEMEL HEDEFLER 1.Araştırmalarda kaynak göstermenin önemini kavrar. 2.Metin içerisinde kaynakları gösterebilir 3.Kaynakça."— Sunum transkripti:

1 012 Hafta KAYNAK GÖSTERME 1

2 TEMEL HEDEFLER 1.Araştırmalarda kaynak göstermenin önemini kavrar. 2.Metin içerisinde kaynakları gösterebilir 3.Kaynakça bölümünde kaynakları gösterebilir.

3 KAYNAK GÖSTERME Bir araştırmacı, araştırma raporu, makale veya tez yazarken metin içinde yararlandığı kaynaklar veya kullanmış olduğu ifadelerin kime/kimlere ait olduğu hakkında bilgi vermelidir. Bu araştırmacının, araştırmasını gerçekleştirirken eserlerinden yararlandığı kişi veya kişilerin kimler olduğu konusunda bilgi veren etik bir zorunluluktur. Böylece araştırmacı, kullanmış olduğu ifadelerin başkaları tarafından daha önceden ifade edildiğini belgelendirerek, bilginin bir bakıma geçerliğini de ispat etmiş olur.

4 KAYNAK GÖSTERME Metin içerisinde gösterilen kaynaklara, ayrıca araştırma raporunun sonundaki “Kaynakça” başlığı adı altında oluşturulacak olan bölümde ayrıntılı bir şekilde yer verilmelidir. Enstitü, Fakülte, Sempozyum ve bilimsel makalelerin yayınlandığı dergilere göre kaynak gösterme şekli farklılık göstermektedir. Bu nedenle araştırmacıların araştırma raporunu yazmaya başlamadan önce çalışmasını kabul edecek olan kurum, kuruluş ve dergilerin yazım kurallarına ulaşmalı ve bu kurallara göre araştırma raporunu yazmalıdır.

5 KAYNAK GÖSTERME Bu bölümde Amerikan Psikoloji Derneği Kılavuzunun altıncı baskısı (APA, 2010)’na göre metin içerisinde ve “Kaynakça” bölümünde kaynak göstermenin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verilecektir.

6 KAYNAK GÖSTERME  Metin İçinde Kaynak Gösterme Daha önce ifade edildiği gibi, günümüzde gerek metin içinde gerekse kaynakça bölümünde, bir makale veya tezde kaynakların nasıl gösterileceği, dergiden dergiye, enstitüden enstitüye, farklılık göstermektedir. Bu nedenle araştırmacılar bir ödev, rapor, makale veya tez yazarken, bu araştırma raporlarını yayınlayacak veya kabul edecek, üniversite, fakülte, enstitü, bölüm veya bilimsel dergilerin, makale veya tez yazım kurallarına uygun olarak raporlarını hazırlamalıdır. Araştırmacının bu kuralları, çalışmasını raporlaştırmaya başlamadan önce bilmesi, zaman kaybını da önleyecektir.

7 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME  Metnin Başında Kaynak gösterme Metnin başında yapılan atıflarda öncelikle yazarın soyadı yazılır, soyad yazıldıktan sonra bir boşluk bırakılarak parantez açılır, yayın tarihi yazılır ve parantez kapatılır. Eğer sayfa numarası verilecek ise yayın tarihinin sonuna iki nokta “:” konur ve sayfa numarası yazılır. Soyadı (Tarih) …………………………………… Soyadı (Tarih: Sayfa numarası).………………. Soyadı (Tarih)’e göre ……………………………

8 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME  Metnin Sonunda Kaynak Gösterme Metnin sonunda yer alan kaynak göstermelerde son kelime yazıldıktan sonra parantez açılır, yazarın soyadı yazılır, virgül konduktan sonra bir boşluk bırakılarak yayın tarihi yazılır. “Eğer sayfa numarası verilmek isteniyor ise yayın tarihi yazıldıktan sonra iki nokta üst üste “:” konularak sayfa numarası verilerek, parantez kapatılır ve nokta konular. ………………………………………… (Soyisim, tarih). ……………………… (Soyisim, tarih:Sayfa numarası).

9 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME  Metnin Ortasında kaynak gösterme Bazı durumlarda araştırmacılar bir cümle içerisinde iki veya daha fazla kaynaktan aldıkları ifadeleri kullanmak durumunda kalabilir. Bu gibi durumlarda cümlenin akışını bozmayacak şekilde ifadeler oluşturulur ve bu ifadelerin kimlere ait olduğu, cümlenin akışına göre metnin başındaki veya metnin sonunda kaynak gösterme şekillerinden biri kullanılarak gösterilebilir.... Soyadı (Tarih)’e göre ……… Soyadı (Tarih) ……. …………………………………………(Soyadı, Tarih). Ergenlik çağı, Gander ve Gardiner (2001)’e göre 12- 20 yaşları arasındaki dönemi, Senemoğlu (2002)’na göre 12-18 yaşları arasındaki dönemi kapsamaktadır.

10 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME  Yazar sayısına göre kaynak gösterme Tek Yazarlı Tek yazarlı ve Metnin Başında gösterilecek ise Soyadı (Tarih)………………………………………… Soyadı (Tarih)’e göre………………………………... Soyadı (Tarih: Sayfa Numarası)…………………… Soyadı (Tarih: Sayfa numarası)’na göre.…………. Ertürk (1994:12)’e göre, yetişek, yetiştirilmek istenen bireyin geçirilmesi düşünülen yaşantılardır.

11 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME  Yazar sayısına göre kaynak gösterme Tek Yazarlı Tek yazarlı ve Metnin Sonunda Gösterilecek ise …………………………………………… (Soyadı, Tarih)...………………………(Soyadı, Tarih: Sayfa Numarası).

12 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME  Yazar sayısına göre kaynak gösterme İki yazarlı Metnin başında gösterilecek ise Soyadı ve soyadı (Tarih) ………………………….…… Soyadı ve soyadı (Tarih: Sayfa Numarası) …..……… Batlaş ve Batlaş (2002:41), psiko-sosyal boyuttaki stresleri, günlük stresler, gelişimsel stresler ve hayat stresleri olarak ele alınmasını mümkün görmektedir

13 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME  Yazar sayısına göre kaynak gösterme İki yazarlı Metnin sonunda gösterilecek ise ……………………………… (Soyadı ve soyadı, Tarih)...………… (Soyadı ve soyadı, Tarih: Sayfa Numarası). Değerlendirme, öğrencinin konuyu ne derece öğrendiği ve eğitim programları ile eğitim politikasının nasıl olması gerektiği hakkında karar vermek amacına yönelik bir bilgi toplama sürecidir (Linn ve Gronlund, 1995).

14 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME  Yazar sayısına göre kaynak gösterme Üç, dört ve beş yazarlı Kaynak ilk kez gösterilirken: Soyadı, soyadı ve soyadı (Tarih: Sayfa numarası) …… Soyadı, soyadı, soyadı, soyadı ve soyadı (Tarih) ……. ….. (Soyadı, soyadı ve soyadı, Tarih: Sayfa numarası). ……………………………………….…(Soyadı, soyadı, soyadı, soyadı ve soyadı, Tarih: Sayfa numarası).

15 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME  Yazar sayısına göre kaynak gösterme Üç, dört ve beş yazarlı İlkinden sonraki gösterimleri Soyadı ve diğerleri (Tarih:Sayfa Numarası) ….……….. ……………Soyadı ve diğerleri (Tarih:Sayfa Numarası). Duygusal destek ve başkalarının da aynı kaygıyı paylaşması stresi katlanılır hale getirmektedir (Atkinson ve diğerleri, 1995).

16 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME  Yazar sayısına göre kaynak gösterme Altı ya da daha fazla yazarlı Bu sayıdaki bir yazar grubundan oluşan kaynaklar metin içinde gösterilirken, birinci yazarın soyadı yazılır, diğer yazar için “ve diğerleri” ifadesi kullanılır. Soyadı ve diğerleri (Tarih) ……………………………….. ……………………………… (Soyadı ve diğerleri, Tarih). Tutkun ve Diğerleri (2012) Sakarya ili ilköğretim okullarındaki öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirme şekilleri üzerine yaptıkları bir araştırmada…….

17 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME Grup ya da Kurum Adlarını kaynak gösterme 1.Grup veya kurumların yaygın olarak bilinen veya tanınan kısaltması kullanılır. 2.Eğer bilinen bir kısaltması yok ise okuyucu için yeterli bilgi verecek şekilde anlaşılır bir kısaltma olmalıdır. 3.Grup ismi uzun ise ve kısaltması kolaylıkla yapılabiliyor ise, ilk geçtiği yerde tam olarak yazılmalı, sonraki yazımlarda kısaltması kullanılmalıdır. 4.Grup ismi kısa ise ve kısaltması anlaşılamayacak şekilde oluyor ise her geçtiği yerde açıkça verilmelidir. ………………………. ……………………..(Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1996). (ilk yazımda) …………. (MEB, 1996). (İlkinden sonraki yazımlarda)

18 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME Aynı yazarın bir yıl içindeki iki ve daha fazla yapmış olduğu çalışmalara atıflar Bir yazarın aynı yıl içerinde gerçekleştirdiği birden fazla çalışması kaynak olarak gösterilecek ise her bir eser için “a, b, c ….” gibi harfler verilmek süratiyle çalışmalar bir birinden ayrılır. Güler (2008a)’e göre ….. Güler (2008b)’e göre ……

19 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME Aynı parantez içinde iki ya da daha çok çalışma a.Yazarları farklı olmak üzere bir metin iki veya daha fazla kaynaktan faydalanılarak yazılmış ise her kaynaklar arasına noktalı virgül konularak gösterilir. Aile tutumlarının ve sosyo-ekonomik düzeyinin, çocuğun akademik başarısı ve kişilik gelişimine olumlu etkileri vardır (Yücedağ, 1994; McCurdy, 2005; Yılmaz, 1999; Soylu, 2002; Özan ve Yüksel, 2003; Albükrek, 2002; Gümüş, 1997; Duman, 2008).

20 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME Aynı parantez içinde iki ya da daha çok çalışma b.Bir metin aynı yazara ait iki veya daha fazla kaynaktan faydalanılarak yazılmış ise metnin sonuna parantez açılır, yazarın soyadı yazılır, virgül konulur ve birinci tarih, virgül konulur, ikinci tarih yazılır, parantez kapatılır. ………………………. (Karabacak, 1999, 2009, 2010). Karabacak (1999, 2009, 2010)’a göre..……………..

21 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME Aynı parantez içinde iki ya da daha çok çalışma c.Eğer metin için, bir yazarın aynı yıla ait birden fazla çalışması kaynak gösterilecek ise, “b” deki gibi yazılır. Ancak yazarın her bir eseri için “a, b, c” gibi harfler verilir. …………………………………. (Güler, 2008a, 2008b). Güler (2008a, 2008b)’e göre …………………………

22 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME İkincil Kaynaklardan Yapılan Alıntılar (Aktaranlar) ………………………. (Seig, 1971 Akt. Deniz, 2002). Ergenlik; insan gelişiminin fırtınalı ve stresli bir evresi, kişinin yetişkine özgü ayrıcalıkların kendisine verilmediğini hissettiği zaman başlayan ve yetişkinin toplumsal konumu kendisine verildiği zaman sona eren gelişim dönemi olarak tanımlanabilir (Sieg, 1971 Akt. Deniz, 2002).

23 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME Tarihi belirtilmemiş Kaynaklar Kaynak gösterilecek bir metnin yazarı belli iken, tarihi belli değil ise, parantez açılır, yazarın soyadı yazılır, virgül konulduktan sonra tarihinin bulunmadığı anlamına gelen “t.y” kısaltması yazılır. ……………………………………………… (Bilen, t.y.). Bilen (t.y)’e göre…………………………………………

24 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME Yazarı belli olmayan kaynaklar Yazarı belli olmayan bir kaynağa atıfta bulunulacak ise eser adına gönderme yapılır. …………………………. (Öğretmen Kılavuzu, 2010). Öğretmen Kılavuzunun (2010) belirttiği gibi…………..

25 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME Web’de yazar ya da belge adının belirtilmediği kaynaklar a.Güvenilir olması şartı ile internet ortamında erişilen bir kaynakta, yazar, kurum, grup adı, başlık ve tarih belli değil ise, web sitesinin adresi “(WEB1), (WEB2) ….” ya da “(URL1), (URL2)…..” şeklinde kodlanarak kaynak gösterilebilir. …………………………………………………. (WEB1). …………………………………………………..(WEB2).

26 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME Web’de yazar ya da belge adının belirtilmediği kaynaklar b.Eğer WEB sayfasında tarih verilmiş ise, tek yazarlı bir kaynağa atıfta bulunuluyormuş gibi yazılır. Ancak yazarı belli olmadığı için soyadı yerine “WEB1, URL1 ” gibi kodlar yazılır. ……………………………………………..(WEB1, 2010). ……………………………………………..(WEB2, 2012). Bu kodlamalar kaynakçada verilerek her bir kodun internet adresi verilir.

27 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME Diğer Kaynaklardan Yapılan Alıntıların Metin İçerisinde Gösterilmesi Sempozyum ve kongre bildiri metinleri, basılı konferans metinleri, dergi ve gazetelerden yapılan alıntılara ait atıflar metin içerisinde gösterilirken yukarıda yapılmış olan açıklamalara uyulmalıdır.

28 KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERME Kitapların Kaynakçada Gösterilmesi Kitaplar kaynakçada gösterilirken önce yazarın soyadı yazılır, virgül konulduktan sonra isminin baş harfi büyük harfle yazılır ve nokta konur. Parantez açılarak kitabın yayın tarihi yazılır ve parantez kapatılır, nokta konur. Ardından kitabın ismi yazılır ve nokta konur. Basıldığı yer yazılır ve iki nokta üst üste konur: yayın evinin adı yazılır nokta konur. Aşağıda bu ifadelerin formülleştirilmiş hali ve örnekleri verilmiştir (A.= Adının baş harfi): Soyadı, A. (Tarih). Kitabın adı. Basım yeri: Yayınevi. Altunışık R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (3. Baskı). Sakarya: Sakarya Kitapevi.

29 KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERME Türkçeye Çevrilmiş Kitaplar Türkçeye çevrilmiş kitaplarda yukarıda verilmiş olandan farklı olarak sadece kitabın ismi verildikten sonra parantez açılır, italik olmayacak şekilde çeviren anlamına gelen “Çev.” Kısaltması yazılarak, çevirmenin adının baş harfi büyük olarak yazılır, nokta konur ve çevirmeninin soyadı yazılır. Soyadı, A. (Tarih). Kitabın adı (Çev. A. Soyadı). Basım Yeri: Yayınevi. Beaud, M. (2001). Tez yazma Sanatı (Çev. Ayşe Meral). İstanbul: Söylem Yayınları.

30 KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERME Editörlü Kitaplar Editörlü bir kitapta bölüm ya da makaleleri yazanlar ayrı ayrı verilmemiş ise sadece editöre atıfta bulunmak gerekir. Bu tip kaynakları kaynakçada gösterirken, editörün soyadı ve adının ilk harfi büyük olarak yazıldıktan sonra nokta konur. Parantez içerinde “Ed.” yazılır ve parantez kapatılarak nokta konur. Tarih, kitap adı, basım yeri ve yayınevi kitaplarda gösterildiği şekli ile gösterilir. Eğer iki ve daha fazla editör var ise parantez içine “Eds.” yazılır. Soyadı, A. (Ed.). (Tarih). Kitabın Adı. Basım Yeri: Yayınevi. Soyadı, A. ve Soyadı, A. (Eds.). (Tarih). Kitabın Adı. Basım Yeri: Yayınevi.

31 KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERME Editörlü Kitaplarda bölüm ya da makale Soyadı, A. (Tarih). Bölüm veya makalenin adı. A. Soyadı (ed.), Kitabın adı (ss. 25-43). Basım Yeri: Yayınevi. Soyadı, A. (Tarih). Bölüm veya makalenin adı. A. Soyadı ve A. Soyadı (eds.), Kitabın adı (ss. 25-43). Basım Yeri: Yayınevi. Senemoğlu, N. (2009). Eğitimin Psikolojik Temelleri. V. Sönmez (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş (ss. 119-150). Ankara: Anı Yayıncılık.

32 KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERME Türkçeye Çevrilmiş Editörlü Kitaplar Soyadı, A. (Tarih). Bölüm veya makalenin adı (Çev. A. Soyadı). A. Soyadı (ed.), Kitabın adı (ss. 25-43). Basım Yeri: Yayın evi. Soyadı, A. (Tarih). Bölüm veya makalenin adı (Çev. A. Soyadı ve A. Soyadı). A. Soyadı ve A. Soyadı (eds.), Kitabın adı (ss. 25-43). Basım Yeri: Yayın evi.

33 KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERME Makaleler Bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelerde yazarın adı ve tarih aynen verilir. Makalenin tam ismi düz olarak yazılır ve nokta konur. Derginin ismi italik olarak yazılır. Sayısı yazılır, varsa parantez içerisinde cilt numarası yazılır virgül konur ve hangi sayfalar arasında bulunduğu yazılır. Soyadı, A. (Tarih). Makalenin adı. Yayınlandığı Derginin adı, sayı numarası (Cilt numarası), başlangıç Sayfası- Bitiş Sayfası. Eren, A., Özen, R. ve Karabacak, K. (2007). Yapılandırmacı Bakış Açısı İle Hizmet İçi Eğitim: İhtiyaç, Kariyer, Öğrenme, Motivasyon Boyutları. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2), 29-48.

34 KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERME Türkçeye Çevrilmiş Makaleler Bilimsel dergilerde yayınlanmış Türkçeye çevrilmiş makaleler kaynak gösterirken, normal makale gösterimine ait şekil uygulanır. Sadece makalenin adının sonuna parantez açılarak “çev.” Kısaltması yapılır ve çevirmenin adının baş harfi ve soyadı yazılır, parantezin sonuna nokta konur. Soyadı, A. (Tarih). Makalenin adı (Çev. A. Soyadı). Derginin adı, sayı numarası (Cilt numarası), başlangıç Sayfası- Bitiş Sayfası. Bernard, A. (2000). Uluslararası anlaşmazlıkların çözümlenmesinde yeni yaklaşımlar (çev. R. Sirmen). Dış Politika, 4(3), 110-132.

35 KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERME Baskıdaki makaleye Baskıdaki makalelerde, yazarın soyadı ve adının ilk harfi verildikten sonra, tarih yerine “baskıda” ifadesi konur. Devamında yayınlanacak olan makalenin tam adı yazılır, nokta konur ve italik olarak yayınlanacağı derginin adı yazılır. Makalenin derginin hangi sayısında, cildinde veya sayfa aralığında çıkacağı bilinmediği için bu numaralar verilmeye çalışılmaz. Bu şekildeki bir kaynağın metin içerisinde gösterilmesinde de tarih yerine “baskıda” ifadesi kullanılır. Örneğin, Karabacak (baskıda)’a göre… (Karabacak, baskıda). Soyadı, A. (Baskıda). Makalenin adı. Derginin adı. Karabacak K. (Baskıda) 500 Tam puan için 365 gün nasıl geçti? Sakarya üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi.

36 KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERME Sempozyum ve Kongrelerde Yayımlanmış Bildiriler Sempozyum ve kongrelerde yayımlanmış bildirilerde yazarın soyadı, adı ve tarih standartlardaki gibi verilir. Bildirinin adı italik olarak yazılır. Sempozyumun adı yazılır, virgül konularak sempozyumun yapıldığı yer yazılır. Soyadı, A. (Yıl, Ay). Bildirinin adı. Bildirinin sunulduğu organizasyonun adı, Bu organizasyonun düzenlendiği yer. Eğer bildirinin özeti verilmiş ise bildirinin adından sonra, parantez içinde “özet” yazılır ve nokta konur. Diğer bilgiler aynen verilir. Soyadı, A. (Yıl, Ay). Bildirinin adı (Özet). Bildirinin sunulduğu organizasyonun adı, Bu organizasyonun düzenlendiği yer.

37 KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERME Poster Sempozyum ve kongrelerde yayımlanmış poster bildirilerde yazarın soyadı, adı ve tarih standartlardaki gibi verilir. Bildirinin adı italik olarak yazılır. “Poster” ifadesi konulduktan sonra, Sempozyumun adı yazılır, virgül konularak sempozyumun yapıldığı yer yazılır. Soyadı, A. (Yıl, Ay). Bildirinin adı. Poster Bildirinin sunulduğu organizasyonun adı, Bu organizasyonun düzenlendiği yer. Eğer bildirinin özeti verilmiş ise bildirinin adından sonra, parantez içinde “özet” yazılır ve nokta konur. Diğer bilgiler aynen verilir. Karabacak, K. (2009 Mayıs). İlköğretim Okullarındaki Ölçme- Değerlendirme Sonuçlarının İncelenmesi (Özet). Poster 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.

38 KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERME Poster Sempozyum ve kongrelerde yayımlanmış poster bildirilerde yazarın soyadı, adı ve tarih standartlardaki gibi verilir. Bildirinin adı italik olarak yazılır. “Poster” ifadesi konulduktan sonra, Sempozyumun adı yazılır, virgül konularak sempozyumun yapıldığı yer yazılır. Soyadı, A. (Yıl, Ay). Bildirinin adı. Poster Bildirinin sunulduğu organizasyonun adı, Bu organizasyonun düzenlendiği yer. Eğer bildirinin özeti verilmiş ise bildirinin adından sonra, parantez içinde “özet” yazılır ve nokta konur. Diğer bilgiler aynen verilir. Karabacak, K. (2009 Mayıs). İlköğretim Okullarındaki Ölçme- Değerlendirme Sonuçlarının İncelenmesi (Özet). Poster 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.


"012 Hafta KAYNAK GÖSTERME 1. TEMEL HEDEFLER 1.Araştırmalarda kaynak göstermenin önemini kavrar. 2.Metin içerisinde kaynakları gösterebilir 3.Kaynakça." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları