Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 20061 AKSARAY UMUT HASTANESİ ÖĞRENME MERKEZİ (ÖMer) Her kurumun -her ne amacı olursa olsun- en temeldeki işlevi “öğrenmek”tir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 20061 AKSARAY UMUT HASTANESİ ÖĞRENME MERKEZİ (ÖMer) Her kurumun -her ne amacı olursa olsun- en temeldeki işlevi “öğrenmek”tir."— Sunum transkripti:

1 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 20061 AKSARAY UMUT HASTANESİ ÖĞRENME MERKEZİ (ÖMer) Her kurumun -her ne amacı olursa olsun- en temeldeki işlevi “öğrenmek”tir. Kurum öğrenebildiği ölçüde gelişir, kâr eder, amaçlarına erişebilir. Öğrenemeyen kurumlar ise basitçe yok olur. Kurumlar ise onları oluşturan insanlar aracılığı ile öğrenirler. Buna göre her kurumun 1 numaralı ödevi, çalışanların kendilerince belirlenecek öğrenme ihtiyaçlarını giderebilecekleri öğrenme ortamlarını hazırlamaktır. Aksaray Umut Hastanesi ÖMer, bu işlevi yerine getirmek üzere hastane kurgusu içine yerleştirilmiş bir yapıdır.

2 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 20062 Bu sunum ile tanıtılması amaçlanan nedir ? Size bir “fikir temeli” ve o temel üzerine kurulan bir “yapı” tanıtılacak.. Fikir temelinin 4 ayağı var. Bu ayaklar üzerine yerleştirilmiş kuruma ise Öğrenme Merkezi (ÖMer) adını verdik.

3 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 20063 Fikir temelinin 1nci ayağı 4 ayaklı bir temel söz konusu olup bunlardan birincisi ve belki de en önemlisi “Yaşam Alanı” adı verilebilecek bir kavramdır. Sağ yanda, Ali’nin yaşam alanını oluşturan çeşitli yeterlik ve kısıtlarını temsil eden çizgiler görülüyor. Çizgilerin uçlarındaki numaraların hangi yeterlik veya kısıta -yani yaşam becerisine- karşılık geldiği, bir önceki sunumda gösterilmişti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 22 24 25 28 29 34 35 26 27 30 31 33 36 38 37 32 Ali’nin şimdiki yaşam alanı Ali’nin, kişisel gelişim yoluyla genişlettiği yaşam alanları

4 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 20064 Fikir temelinin 2nci ayağı İnsan, ancak ihtiyacını duyduğu şeyleri zorluk çekmeden öğrenebilir İnsan, ancak ihtiyacını duyduğu şeyleri zorluk çekmeden öğrenebilir. Bu onun doğuştan sahip olduğu bir yetenektir. Nitekim, bunu dikkate alan eğitim sistemlerinin (öğrenci merkezli) başarılı; diğerlerinin (öğretmen merkezli) genellikle başarısız olması da bunu gösteriyor. O halde, istersen öğrenebilirsin!

5 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 20065 Fikir temelinin 3ncü ayağı İnsanın çevresi, öğrenme ihtiyacını duyduğu bilgileri ve edinme ihtiyacını duyduğu becerileri ona kazandırabilecek imkânlarla doludur. Bir şeyi “gerçekten” istiyorsanız, evren size onu vermek üzere harekete geçer.

6 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 20066 Fikir temelinin 4ncü ayağı Karşılaşabileceğiniz tüm sorunlar ve onların çözümleri “öğrenme” ile ilgilidir. Yaşamın tüm kesitlerinde rastlayabileceğiniz sorunların çözümleri, benzer sorunlarla karşılaşmış kişilerin deneyimlerini, o deneyimler üzerine oturtulmuş bilimsel bulguları, bunların kendi durumunuza nasıl uygulanacağını ilh. “öğrenmeniz” ile ilgilidir.

7 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 20067 Peki, bu 4 ayaklı fikir temeli üzerine kurulan ÖMer nedir? ÖMer, kişilerin çok az yardımla kendilerini eğitebildikleri bir “sistem”dir. Bu sistemin “fiziki” parçaları da vardır, ama önemli bölümü “elle tutulamayan” şeylerdir.

8 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 20068 Çizilen bu çerçeve içinde ÖMer’in amacı nedir? Kısacası, kişilerin bireysel gelişmeleridir. işlerinin gerektirdiği bilgi-beceri- davranışları kazandırmak için, onların öğrenebilirliklerini harekete geçirmektir. “Kişisel Gelişim” ile “öğrenme” ilişkisi bu nedenledir. Ama en temeldeki amaç, kişisel gelişimleri yoluyla öğrenebilirliklerini harekete geçiren katılımcıların, kurumlarını da öğrenebilir kılmalarıdır

9 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 20069 ÖMer kimler için değildir? Kendisinin öğrenemeyeceğine, ona ancak birilerinin bir şeyler öğretebileceğine inanmış ve/ya, Eksikleri olmadığına inanmış ve/ya, Enerji düzeyi, bir şeyler yapmasına yetmeyecek derecede düşük ve/ya, İçinde bulunduğu her durumun eksiklerini bulmakla meşgul, o durumlardan yararlanmayı düşün(e)meyen ve/ya, Sorunlar ile öğrenme arasındaki bağlantıları görmek için çaba harcamak istemeyenler “kişisel gelişim”lerinin önünü kapamışlardır.

10 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 200610 ÖMer’e katılanlar neler kazanırlar? Bundan sonraki sunum modülünde bu kazanımlar ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Ama kısacası, kişi, yaşam alanını genişletmeyi ve böylece arzu ettiği maddi ve/ya manevi tatminlere erişmeyi öğrenebilecektir.

11 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 200611 Katılımcılar Yaşam Alanlarının Hangi Parçasını değiştireceklerdir? Bu tamamen kişilerin kendi tercihlerine bağlıdır. Ama belirleyici ilke şudur: Amacı ne olursa olsun bir kurumda çalışacak kişilerle o kurumun iddiaları arasında bir paralellik bulunmalıdır. Örneğin, kurumun iddiası “tamamlayıcı tıp imkânlarından azami yararlanmak” iken kişinin iddiası buna izin vermeyen bir yaklaşım ise burada bir paralellik yoktur. Bu -şu ya da bu şekilde- bir sorun olarak ortaya çıkacaktır. İşte katılımcılar, AUH’nin temel “iddiaları” ile yaşam alanlarına esas iddiaları arasındaki farkları farkedip - eğer arzu ediyorlar ise- bu çelişkileri gidermek üzere kendilerini değiştirmek isteyebilirler. ÖMer seminerleri bu amaca hizmet edecektir.

12 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 200612 ÖMer’in elle tutulabilir ve tutulamaz parçaları nelerdir? Elle tutulabilir parçalar, seminer, moderatör, mentor çemberi, internet erişimi ve benzeri imkanlardır. Ayrıca, çeşitli kuruluşlarla yapılabilecek anlaşmalar yoluyla o kuruluşların çeşitli imkanlarından yararlanabilme de yine elle tutulabilir imkanlardır.

13 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 200613 ÖMer’in elle tutulamaz parçaları nelerdir? ÖMer katılımcıları, bir seminer sırasında moderatör ve sonrasında bir internet portali (yapabilirsin.com/seminer) yoluyla alacakları yardımla bir plan hazırlayıp uygulayacaklardır. Bu plana BÖP-Bireysel Öğrenme Planı diyoruz. BÖP’ün amacı, her katılımcının kendi özgün amaçlarına erişebilmek için hangi adımları atması gerektiğini planlamasıdır. BÖP, yaşam alanı genişletme planıdır. İşte bu yardım portali üzerinden sağlanan destek, ÖMer’in elle tutulamayan bir parçasıdır.

14 May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 200614 Teşekkür ederiz. www.yapabilirsin.com/seminer/


"May 1, 2006© Copyright M.Tınaz Titiz, 20061 AKSARAY UMUT HASTANESİ ÖĞRENME MERKEZİ (ÖMer) Her kurumun -her ne amacı olursa olsun- en temeldeki işlevi “öğrenmek”tir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları