Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

2 Örnekleme Yöntemleri Basit Rasgele Örnekleme
Basit Rasgele Örnekleme, elde edilmesi istenen bilgide farklılık yaratacak herhangi faktörün olmadığı, kitledeki deneklere ulaşmanın olanaklı olduğu durumlarda basit rasgele seçim yöntemine göre örneklem oluşturulmasına denir. Bu yöntemde uygun örneklem büyüklüğü belirlendikten sonra, basit rasgele örnek seçim yöntemi ile örnekler seçilir. Seçim sonrası oluşan örneklem istatistikleri hesaplanarak kitle parametreleri için kestirimler yapılır.

3 Örnekleme Yöntemleri Tabakalı örnekleme
Bu örnekleme, toplanmak istenen bilginin doğruluğunu etkliyecek faktörler olduğunda, kitleyi bu faktör gruplarına göre tabakalara ayırarak her tabakadan ayrı ayrı örneklem seçerek yapılır. Her tabakan ayrı örneklem seçerek, tabakaların(faktör gruplarının) kitledeki değişkenliği örneklemde de korunarak örneklemin kitleyi temsil yeteneği artırılmış olur.

4 Örnekleme Yöntemleri Tabakalı örnekleme Yararları
Eğer tabakalama iyi yapılmış ise daha doğru bilgi elde etme olanağı sağlar Her tabakadan alınan örneklemin kendi tabakasını temsil yeteneği olduğundan her tabaka için ayrı sonuç elde etme olanağı sağlar Eksikleri Örnekleme hatası hesaplamak zordur. Eğer tabaka örneklem büyüklükleri küçük ise bilginin doğruluğu azalır.

5 Örnekleme Yöntemleri Tabakalı örnekleme
Tabakalı örneklemeden iyi sonuç alabilmek için Tabakalar, kendi içinde homojen Tabakalar, kendi aralarında heterojen olmalıdır.

6 Örnekleme Yöntemleri Tabakalı örnekleme Örneklem Büyüklüğü
Tabakalı örneklemede örneklem büyüklüğü, her tabka için ayrı değil, tüm kitle için bilinen yöntemlerle hesaplanır. Hesaplanan örneklem büyüklüğü, tabaka büyüklüklerine göre orantılı olarak dağıtılır. Her tabaka için hesaplanan sayıda örnek, bilinen örnek seçim yöntemlerinden yararlanarak seçilir.

7 Tabaka Örneklem Büyüklüğü
Örnekleme Yöntemleri Tabakalı örnekleme Tabaka Ağırlığı ve Orantılı Dağıtım Tabaka Denek Sayısı Tabaka Ağırlığı Tabaka Örneklem Büyüklüğü 1 N1 2 N2 .... ... k Nk Toplam N

8 Tabaka Ortalaması, Oranı Kitle Ortalaması, Oranı
Örnekleme Yöntemleri Tabakalı örnekleme Her Tabakadan Elde Edilen Sonuçların Birleştirlmesi Tabaka Tabaka Ortalaması, Oranı Tabaka Ağırlığı Kitle Ortalaması, Oranı 1 2 .... ... k

9 Örnekleme Yöntemleri Küme Örneklemesi
Kitledeki deneklerin listelenemediği bu nedenle tek tek deneklere ulaşmanın olanaksız olduğu durumlarda kullanılan örnekleme yöntemidir. Bu yöntemde, kitle birbirine benzer deneklerden oluşan kümelere (denek grupları) ayrılır. Bu yöntemde, denek seçme yerine küme seçilerek örneklem oluşturulur.

10 Örnekleme Yöntemleri Küme Örneklemesi
Kümeler kendi aralarında benzer oldukları gibi herbiri ayrı ayrı kitleyi temsil edebilir özellikte olmalı ya da kümeler bu özelliği taşıyacak biçimde oluşturulmalıdır. Küme örneklemesi özellikle saha araştırmalarında deneklere (kişilere) ulaşmanın zor olduğu durumlarda kullanılır. Bu durumda sınıflar, köyler, sokaklar gibi deneklerin birarada bulunduğu birimler küme olarak belirlenir. Bu yöntemde, denek seçme yerine küme seçilerek örneklem oluşturulur.

11 Örnekleme Yöntemleri Küme Örneklemesi Örnek
Tabakalı örneklemede yararlandığımız 920 göğüs kanseri tanısı almış kadınlarda ortalam yaşam süresini küme örneklemesi ile kestirmek isteyelim. Bu yöntemi kullanabilmek için öncelikle küme oluşturmamız gerekir. Listedeki deneklerin rasgele sıralandığını kabul ederek, 20 kişilik kümeler uluşturalım. Tabakalı örnekleme için belirlediğimiz 157 olan örneklem büyüklüğünü küme büyüklüğü ile bölünebilir olması açısından 160 alalım..


"ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları