Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sıkışmalı yapılar ve morfoloji. KIVRIM-BİNDİRME KUŞAKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sıkışmalı yapılar ve morfoloji. KIVRIM-BİNDİRME KUŞAKLARI."— Sunum transkripti:

1 Sıkışmalı yapılar ve morfoloji

2 KIVRIM-BİNDİRME KUŞAKLARI

3 •Otokton •Allokton •Paraotokton •Nap •Klip •Tektonik pencere

4 Tektonik pencere klip

5

6 •Otokton •Allokton •Paraotokton •Nap •Klip •Tektonik pencere

7 Pop-up yapısı

8 İnce kabuklu bindirmeler (Thin-Skinned Thrust Faults) • İnce kabuklu bindirmeler sedimenter havza içinde gelişirler. • Temel kayma düzlemi gibi rol oynar • Temelde gelişmezler. • Tipik olarak kompresif orojenlerin önlerinde gelişir.

9 Kalın kabuklu bindirmeler (Thick-Skinned Thrusts) • Kalın kabuklu bindirmeler temeli ve üzerindeki çökelleri keser. • Kalın kabuklu bindirmeler genellikle üste doğru dikleşir ve bir kıvrımla örtülürler.

10 Reze Çizgisi - Eksen - Eksen Düzlemi - Kanat (yan)

11 KIVRIM-BİNDİRME KUŞAKLARI •Kıvrımlar genellikle antiklinal ve senklinallerden oluşan kıvrım serileri halinde bulunurlar. •Kıvrımlı kuşaklar dar ve uzun bir geometriye sahiptirler Kıvrımlar kompresyonal stress ve kabuğun kısalması ile ilişkili yapılardır. Kabuk kısalmasının üç ana nedeni ise –Levha yakınsaması –Kabuk bloklarının dönmesi –Doğrultu atımlı faylanma (restraining bend ve step over)

12 •Kıvrım kuşaklarında kıvrımlara, bindirme (thrust) ve ters (reverse) faylar eşlik ederler. •Bindirme ve yüksek açılı ters fayların bir kısmı yüzeye ulaşırken bir kısmı da yeraltında kalır. Bu tür faylara gömülü ters fay ya da kör fay adı verilir. •Gömülü faylar kilometrelerce derinde gömülmüş olabilirler. Bunlar depremler esnasında kırıldığı zaman yüzeyde yükselme ve kıvrımlanmalara neden olabilirler. KIVRIM-BİNDİRME KUŞAKLARI

13

14 FAY İLERLEME KIVRIMLARI (Fault-propagation folds) •Bir bindirme fayının üst levhasında (tavan bloku) oluşan kıvrımlara fay ilerleme kıvrımları adı verilir. •Bu tür kıvrımlar ilerleyen bir fayın önünde gelişir. •İlerleyen fay ucu zayıf bir stratigrafik seviye boyunca gelişen sıyrılma fayından başlar ve fay-bükülme kıvrımları boyunca devam eder •Sıyrılma fayı altındaki kesimde genellikle deformasyon görülmez •Kıvrımlar geliştikçe daha asimetrik bir yapı kazanırlar •Bindirme fayları kıvrımın içerisinde son bulur •Fay ve kıvrımdaki yatay ilerleme hızı faydaki düşey kayma hızından birkaç kez daha büyüktür

15 Bindirme fayları genellikle değişik tip litolojilerden geçerken yönelimlerinde değişim olur. Böylece Düz - Yokuş yapıları gelişir. Böyle düzgün olmayan bindirme düzlemleri üzerinde hareket eden bloklarda kıvrımlanma gelişebilir Ramp – Flat (Düz – Yokuş) yapıları

16 Fay Bükülme Kıvrımları

17 Bindirmelerde taban bloku genellikle senklinal şekilli deforme olur Ramp – Flat (Düz – Yokuş) yapıları Fay Bükülme Kıvrımları

18 Bindirme fayları, bazen tabanda birleşen birçok bindirme dilimlerine bölünmüş olabilir. Buna imbrike veya ekaylı yapı adı verilir. Ekaylı yapılarda bindirme dilimlerini aşağıda birleştiren bindirmeye taban bindirmesi denir. Bu bindirme dilimleri üstten de bir bindirme fayı ile sınırlanmış olabilir. Buna da tavan bindirmesi denir.

19

20 Dubleks Yapı

21

22 •Fayların mükemmel düzlemsel yapılar olmaması fay bükülme kıvrımlarının oluşumuna yolaçar. •Fay bükülme kıvrımları başlıca iki yapısal ortamda oluşabilir: –Sıyrılma fayları boyunca diklik ve rampalar –Normal fayların derinlikle düzleşmesi FAY BÜKÜLME KIVRIMLARI (Fault-bend folds)

23 •Bir fay bükülme kıvrımının dereceli olarak gelişmesi ile tabakalar fay bükümü boyunca kıvrılır ve eksen düzlemleri geniş aralıklı hale gelir. •Karekteristik fay bükülme antiklinali simetriktir ancak ön kanat arka kanattan daha dik olabilir. •Kıvrımlanma sadece fay düzleminin üzerinde gelişir. •Bindirme fayları ile ilgili diğer bir yapı monoklinal kıvrımlardır. Bunlar düşük eğimli bir tabakada yerel bir eğim artışı ile tanımlanırlar

24 •Normal fayların derinlikle daha düz hale gelmesi ile tavan blokunda fay bükülme kıvrımları oluşur •Bu tür kıvrımlara rollover kıvrım adı verilir FAY BÜKÜLME KIVRIMLARI (Fault-bend folds)

25 •Gömülü normal faylar üzerinde de kıvrımlar oluşabilir. Bu tür kıvrımlara örtü kıvrımları (drape folds) adı verilir

26 •Kıvrım ve bindirme kuşaklarında sıyrılma fayları üzerinde yerdeğiştirme önemli işlevlerden biridir. •Gömülü ters faylar tarafından oluşturulan iki asimetrik antiklinal kısalmayı sağlarlar. •Verjans materyalin taşınma yönüdür. Bir kıvrım-bindirme kuşağında ters verjansta yapılara da rastlanır KIVRIM-BİNDİRME KUŞAKLARI

27 FLEKSÜREL KAYMA KIVRIMLARI •Fleksürel kayma kıvrımları, kısalmadan kaynaklanan gerilmenin örneğin çökel tabakalar arasındaki tabaka düzlemleri gibi kıvrımlanmış düzlemler boyunca konsantre olması ile gelişirler. •Tabakalanma düzlemleri boyunca fleksürel kayma yerdeğiştirmesi bir kıvrımın eksen düzleminin iki tarafında farklı yönlerdedir. •Tabakalanma boyunca atım meydana gelmesi yüzünden bunlar fleksürel kayma fayları olarak adlanmıştır

28

29

30

31

32

33

34


"Sıkışmalı yapılar ve morfoloji. KIVRIM-BİNDİRME KUŞAKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları