Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4 NCÜ KOMİSYON SINAV SORULARI OYAK SGS A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4 NCÜ KOMİSYON SINAV SORULARI OYAK SGS A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 4 NCÜ KOMİSYON SINAV SORULARI OYAK SGS A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 DOĞRU CEVAP:D 1. Aşağıda belirtilen aramalardan hangisi ÖGG’ne yaptırılamaz? a) Havaalanlarında bagaj kontrolü b) Suç nedeniyle arama c) Spor müsabakalarında seyircilerin aranması d) Nakledilecek mahkumların aranması e) Kurum personelinin aranması

3 DOĞRU CEVAP:E 2. Aşağıda belirtilen faaliyetlerden hangisi 5188 sayılı yasanın kapsamında değildir? a. Kıymetli eşya ve para naklinin güvenliği b) Cenaze töreninin güvenliği c) Petrol boru hattının güvenliği. d) Savunma sanayi tesislerinin güvenliği e. Ceza ve tevkif evlerinin güvenliği

4 DOĞRU CEVAP:A 3. Suçüstü halindeki kapkaç faili ile ilgili Olarak, ÖGG aşağıdakilerden hangisini yapamaz? a) Suçüstü tutanağı düzenleyerek savcılığa teslim eder b) Faili yakalar c) Direnen faili etkisiz hale getirir d) Failin üstünü ve eşyasını yakalama nedeniyle orantılı olarak arar e) Kapkaç sonucu mağdurdan alınan cep telefonuna el koyar

5 DOĞRU CEVAP:E 4. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin kullanabileceği temel hak ve hürriyetlerden değildir? a) Çalışma hakkı ve hürriyeti b) Hak arama hürriyeti c-Demek kurma hürriyeti d) Haberleşme hürriyeti e) Grev yapma hürriyeti

6 DOĞRU CEVAP:E 5. Aşağıdakilerden hangisi önleme araması yapılacak durumlardandır? a) Kişi araması b) Taşıt araması c) Kapalı yerlerde arama d) Eşya araması e) Hepsi

7 DOĞRU CEVAP:C 6. Kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanmasına ne ad verilir? a) Keyfi yakalama b) Adli yakalama c) Önleyici yakalama d) Kişi hürriyetini kısıtlama e) Hukuka aykırı yakalama

8 DOĞRU CEVAP:A 7. İl sınırları içerisinde genel güvenlik ve asayişin sağlanmasından hangi makam sorumlu ve yetkilidir? a) Vali b) Emniyet müdürü c) Jandarma komutanı d) Cumhuriyet savcısı e) Belediye Başkanı

9 DOĞRU CEVAP:D 8. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan ÖGG silah taşıyabilir? a) Sağlık tesislerinde b) Spor müsabakalarında c) Üniversitelerde d) Alışveriş merkezlerinde e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda

10 DOĞRU CEVAP:E 9. ÖGG görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırsa ne yapmalıdırlar? a) Sanığı tespit edip yakalar b) Suça el koyar c) Suçun devamını engeller d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder e) Hepsi

11 DOĞRU CEVAP:C 10. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin görev yetki ve sorumluluklarından değildir? a) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek b) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak c) Yaptığı adli arama sonucu bulduğu delili incelemek d) Görev alanına gelen kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirmek e) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak

12 DOĞRU CEVAP:A 11. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Polis - Jandarma - Sahil Güvenlik Teşkilatı b) Jandarma - Polis - Belediye Zabıtası c) Polis - Orman Muhafaza Teşkilatı - Jandarma d) Özel Güvenlik Teşkilatı - Sahil Güvenlik Teşkilatı - Jandarma e) Belediye Zabıtası- Sahil Güvenlik Teşkilatı - Gümrük Muhafaza Teşkilatı

13 DOĞRU CEVAP:A 12. ÖGG kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır? a) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu d) 5442 sayılı II İdaresi Kanunu e) Hiçbiri

14 DOĞRU CEVAP:C 13. ÖGG’nin temel eğitimi, teorik ve pratik eğitimi ile silah eğitiminden oluşmak üzere toplam taç saattir? a) 90 b) 100, c) 120 d) 30 e) 60

15 DOĞRU CEVAP:B 14. İl ÖG Komisyonu kararı aranmaksızın vali tarafından aşağıdaki hangi geçici ve acil hallerde ÖG izni verilmez? a) Toplantı b) Kişi koruma c) Konser d) Sahne gösterisi, e) Para ve değerle eşya nakli

16 DOĞRU CEVAP:C 15. Görev alanında nöbetçi iken yerde para dolu bir cüzdan bulan ve kendine mal eden ÖGG hangi suçu işlemiştir? a) Görevi ihmal b) Görevi kötüye kullanma' c) Hırsızlık d) Güveni kötüye kullanma e) Hiçbiri

17 DOĞRU CEVAP:B 16. 5188 sayılı Kanun uyarınca, Valilikçe verilen ÖG izninin süresi kaç yıldır? a) 4 b) 5 c) 3 d) 6 e) Süresiz

18 DOĞRU CEVAP:B 17. 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı ÖGHDK’nun " yürürlükten kaldırdığı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun'un kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir? a. 5188 b. 2495 c. 6136 d. 2559 e. 1537

19 DOĞRU CEVAP:A 18. ÖGG görev alanı ve süresi içerisinde hangi işte çalıştırılmalıdır? a) Koruma ve güvenlik hizmetlerinde b) Bağlı bulundukları amirin vereceği her türlü işlerde c) İş verenin vereceği her türlü işlerde d) İşi yoğun olan birimlerde verilen işlerde e) Hiçbiri

20 DOĞRU CEVAP:E 19. ÖGG aşağıda belirtilen hangi durumda yetkilerini kullanamaz? a) Görevli olduğu alan dışında b) Valilikten çalışma izni ve kimlik kartı almadan c) Görevli olduğu süre dışında d) Üzerinde kimlik kartı olmadığı zaman e) Hepsi

21 DOĞRU CEVAP:D 20. 5188 sayılı Kanun uyarınca yapılması gereken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ne kadar süre içerisinde sonuçlandırılmalıdır? a) 20 gün b) İki ay c) 15 gün d) Bir ay e) En kısa süre içerisinde

22 DOĞRU CEVAP:B 21. Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden değildir? a) Yaya devriye b) Psikolojik devriye c) Atlı devriye d) Motosikletli devriye e) Kombine devriye

23 DOĞRU CEVAP:C 22. Aşağıdakilerden hangisi devriye personelinin teçhizatı içerisinde yer almaz? a) Cop b) Kelepçe c) Radyo d) Telsiz e) El feneri

24 DOĞRU CEVAP:E 23. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç-gereç ve ekipmanlardandır? a) X-Ray cihazı, metal ve kapı detektörü b) Yangın söndürücüler c) Kırtasiye malzemeleri d) İlk yardım malzemeleri e) Hepsi

25 24. Aşağıdakilerden hangisi not almada dikkat edilecek hususlardan değildir? a) Not alırken sık sık kalem değiştirilir b) Alınan notlarda silinti veya kazıntı yapılmaz c) Alınan notlarda kişisel yorum ve düşüncülere yer verilmez d) Alınan notlar detaylı ve tarafsız olmalıdır e) Bütün notlar el yazısı ile yazılır DOĞRU CEVAP:A

26 DOĞRU CEVAP:C 25. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin yapabileceği rapor çeşitlerinden değildir? a) Sözlü rapor b) Yazılı rapor c) Kriminal rapor d) Görsel rapor e) Elektronik rapor

27 DOĞRU CEVAP:D 26. Aşağıdakilerden hangisi tutanakların ortak özelliklerinden değildir? a) Tutanakta içeriği yansıtan bir başlık olur b) Tutanağa konu olan olay yada işlemin öğreniliş şekli belirtilir. c) Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili adres bilgileri belirtilir d) Tutanakta olayla ilgili iz ve delilerden bahsedilmez e) Tutanaklarda şüpheli, tanık, müşteki-mağdurların açık kimlikleri yer alır

28 DOĞRU CEVAP:C 27.Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir? a) Olay tutanağı b) Yakalama tutanağı c) Tutuklama tutanağı d) Arama tutanağı e) Zapt etme tutanağı

29 DOĞRU CEVAP:D 28. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir? a) Başlık bölümü b) Giriş bölümü c) Gelişme bölümü d) İspat bölümü e) İmza bölümü

30 DOĞRU CEVAP:D 29. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir? a) Yüz yapısı b) Boyu c) Görülebilir yara izleri d) Psikolojik durumu' e) Yürüyüşü

31 DOĞRU CEVAP:E 30. Kontrol noktasındaki rutin bir güvenlik kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen şahıslardan hangisi kontrol edilemez? a) Çocuklar b) Yaşlı kimseler c) Kurum çalışanları d) Hasta ve fiziksel özürlü şahıslar e) Hepsi kontrol edilebilir

32 DOĞRU CEVAP:D 31. Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır? a) Silahın marka ve seri numarasını alıp şahsı serbest bırakır b) Şahsın kimliği ile ilgili bilgileri alıp şahsı serbest bırakır c) Ateşli silahı sökerek parçalarına ayırır ve şahsa iade eder d) Şahsı ve silahı muhafaza altına alıp genel kolluğa haber verir e) Ateşli silaha el koyarak şahsı serbest bırakır

33 DOĞRU CEVAP:B 32. Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıda belirtilen hangi uygulama yanlıştır? a) Ziyaretçinin kimlik bilgileri alınıp kayda geçirilmelidir b) Ziyaretçinin eşyaları kontrol edilmemelidir c) Ziyaretçi kartı verilmelidir d) Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir e) Ziyaret edilecek kişiyle görüşülüp teyit alınmalıdır

34 DOĞRU CEVAP:C 33. Aşağıdakilerden hangisi bir nokta görevlisinin yapmaması gereken davranışlardandır? a) Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemelidir b) Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmelidir c) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına almalıdır d) Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmelidir e) Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmelidir '

35 DOĞRU CEVAP:C 34. ÖGG aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez? a) Üst arama tutanağı b) Yakalama tutanağı c) Teşhis tutanağı d) Olay tespit tutanağı e) Teslim ve tesellüm tutanağı

36 DOĞRU CEVAP:E 35. Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak yada tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp ÖGG’nin konuşlandırıldığı yere ne ad verilir?. a) Kontrol odası. b) Devriye noktası c) Acil müdahale Odası d) Personel odası e) Nokta

37 DOĞRU CEVAP:B 36. Herhangi bir olay veya iş sonucunda yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak tanzim edilmesine ne denir? a) Not alma b) Tutanak c) İfade alma d) Rapor e) Özet çıkarma

38 DOĞRU CEVAP:C 37. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delil değildir? a) Kan b) Kıl c) Atış artığı d) Sperm e) Dışkı

39 DOĞRU CEVAP:C 38. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunması hususunda görev alan ilk ekibin görevlerinden değildir? a) Can ve mal güvenliğini sağlar b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır c) Olay yerindeki delilleri tespit eder ve delilleri toplama işlemine katılır d) Olay yerine ilgisiz kimselerin girmesini engeller e) Olayla ilgili tanıkları belirler

40 DOĞRU CEVAP:A 39. Maddi suç delillerinin muhafazası ne zaman başlar? a) Suç sayılan olay meydana geldiği andan itibaren b) Toplanıp ambalajlara konuldukları andan itibaren c) Adli emanete teslim edildikten sonra. d) Olay yerindeki incelemeler bittikten sonra e) Hiçbiri

41 DOĞRU CEVAP:D 40. Olay yerinin incelenmesini ve araştırmasını yapmak, delilleri tespit etmek, toplamak ve ilgili yerlere göndermek aşağıdaki ekiplerden hangisinin görevidir? a) Asayiş ekibi b) Karakol ekibi c) Özel güvenlik ekibi d) Olay yeri inceleme ekibi e) Çevik kuvvet ekibi.

42 DOĞRU CEVAP:B 41. Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan ÖGG’nin, olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir? a. Devam eden olaya müdahale etmek b. Sanık ve tanıkları bir arada tutmak c) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek d) Sanık ve tanıkları belirlemek e) Olay yerini şeritle çevirmek

43 DOĞRU CEVAP:A 42. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılması doğru olan bir davranıştır? a. Olay yerinin geniş hatlarıyla koruma altına alınması b) ilgisiz kimselerin olay yerine girmesi c) Güvenlik şeridinin ihmal edilmesi d) Olay yerine bir şekilde girildiği halde bunun ilgili ekiplere bildirilmemesi e) Olay yerinde bulunabilecek her şeyin delil olabileceğinin göz ardı edilmesi

44 DOĞRU CEVAP:C 43. Aşağıda belirtilenlerden hangisi olay yeri incelemesinin amaçlarından biri değildir? a) Olayın tespiti b) Olay yerinin tespiti c) Sanığın yakalanması d) Delillerin tespiti e) Olay, olay yeri, olayın faili ve mağduru arasındaki ilişkiyi saptamak

45 DOĞRU CEVAP:C 44. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir? a) Meraklı kalabalık b) Maktulun yakınları c) Olay yeri inceleme uzmanları d) Komşular ve esnaflar e) Şüpheli şahsın yakınları

46 DOĞRU CEVAP:B 45. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak, ÖGG’nin yapması yanlış olan bir davranıştır? a) Çevre güvenliğini almak b) Şüpheli bomba paketini imha etmek c) Gerektiğinde itfaiye ve ambulans çağırmak d) Şüpheli bomba paketinin yerini değiştirmemek e) Uzman ekip gelinceye kadar şüpheli bomba paketinin yanına kimseyi yaklaştırmamak

47 DOĞRU CEVAP:E 46. Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere denir." Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Patlama b. Bomba c) Kapsül d) Fünye e) Patlayıcı madde

48 DOĞRU CEVAP:C 47. Patlayıcı maddelerin istenilen zamanda, istenilen ortamda ve istenilen şekilde patlamasını sağlamak amacıyla bir kısım unsurların bir araya getirilip birleştirilmesiyle hazırlanan düzeneklere denir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Kapsül b) Fitil c) Bomba d) Fünye e) Patlayıcı madde

49 DOĞRU CEVAP:D 48. Aşağıdakilerden hangisi hassas patlayıcılardadır? a) C-3 b) TNT c) Kara barut d) Nitro gliserin e) RDX

50 DOĞRU CEVAP:D 49. Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir? a) Amaç birliği b) Örgütlenme c) Lider bulunması d) Tesadüfen karşılaşma e) Düşünce ve fikir birliği

51 DOĞRU CEVAP:A 50. Bir toplumu meydana getiren, ona etki eden, ondan etkilenen bireye / kişiye ne ad verilir? a) Fert b) Kalabalık c) Grup d) Topluluk e) Hiçbiri

52 DOĞRU CEVAP:D 51. Tesadüfen bir araya gelmek, kanunlara saygılı olmak ve liderden yoksun olmak ne tür birlikteliğin özelliğidir? a) Topluluk b) Grup c) Teşkilatlanma d) Kalabalık e) Yığın

53 DOĞRU CEVAP:B 52. Çalışan iş makinelerine bakan insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Kızgın kalabalık b) Seyirci kalabalık c) Dinleyici kalabalık d) Saldırgan kalabalık e) Organize kalabalık

54 DOĞRU CEVAP:E 53. Aşağıdakilerden hangisi topluluk içerisindeki kişi tiplerindendir? a) Atılganlar b) Destekleyiciler c) Tesir altında kalanlar d) Provokatörler e) Hepsi

55 DOĞRU CEVAP:E 54. Topluluğun teşkilatlandırılması ve yönlendirilmesi aşağıda belirtilen usullerden hangisi ile yapılmaktadır? a) Dışarıdan yöneterek b) İçeriden yöneterek c) Psikolojik etki gruplarıyla d) Eylem gruplarıyla e) Hepsi

56 DOĞRU CEVAP:E 55. Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık devresinde yapılan faaliyetlerdendir? a) Liderlerin etkilemesi b) Grup mantığının hakim olmaya başlaması c) Topluluğun büyümesi d) Zorbalık hareketlerinin yayılması e) Hepsi

57 DOĞRU CEVAP:B 56. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılamaz? a) Konuşma yapmak b) Dağılıyor görünüp tekrar toplanmak c) Eyleme geçiş d) Heyecanı artırmak e) Yaygın propaganda

58 DOĞRU CEVAP:A 57. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylar sırasında ÖGG’nin yapmaması gereken bir davranıştır? a) Topluluk çoğalmadan zor kullanıp dağıtmak b) Provokasyona gelmemek c) İkna edici - inandırıcı- profesyonel olmak d) Tarafsız olmak e) Diyalog kurmak

59 DOĞRU CEVAP:D 58. Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri günün hangi zaman aralıkları arasında yapılabilir? a) Güneşin doğuşu ile başlar ve batışı ile sona erer b) Güneş doğmadan bir saat önce başlar ve gün batımı ile sona erer c) Başlama saati yoktur, gün batımı ile sona erer d) Güneşin doğuşunda başlayıp, batışından bir saat önce sona erer e) Gece vakti de düzenlenebilir

60 DOĞRU CEVAP:B 59. Aşağıdakilerden hangisi terörizm faaliyetlerinin amaçları arasında sayılamaz? a) İntikam duygularını tatmin etmek b) Seçimlere katılmak c) Grev ve iş yavaşlatmak d) Seçimleri etkilemek e) Kamu oyuna, hükümetin güvenliği sağlayamadığını göstermek

61 DOĞRU CEVAP:A 60. Aşağıda belirtilen hangi halde meşru müdafaa kullanılamaz? a) Saldırı hukuka uygun olmalıdır b) Müdafaa saldırgana karşı kullanılmalıdır c) Saldırı halen mevcut olmalıdır d) Saldırı ile savunma arasında orantı olmalıdır e) Saldırı hukuka aykırı olmalıdır

62 DOĞRU CEVAP:B 61.Aşağıdakilerden hangisi saldırı nedenleri arasında sayılamaz? a) Kişisel sebepler b) Biçimsel sebepler c) Ekonomik sebepler d) İdeolojik sebepler e) Devrimci ve siyasal sebepler

63 DOĞRU CEVAP:C 62. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin görevlerinden değildir? a) Korunan kişiyi küçük düşürücü hareketlerden korumak b) Korunan kişiyi rahatsız edenlerden korumak c) Korunun kişinin şahsi eşyalarını taşımak d) Korunun kişinin küfre, hakarete ve elbisesinin kirlenmesini önleyecek tavır sergilemek e) Korunan kişiye gelebilecek her türIü tehlikeyi engellemek

64 DOĞRU CEVAP:B 63. Saldırının pIanIanmasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? a) Sayıca ve silahça üstünlük b) Hedefle irtibat c) Ateş etme menzili d) Yüksek bir mevki e) Saldırı mevkiinde daha önceden hazır bulunmak'

65 DOĞRU CEVAP:E 64. Aşağıdakilerden hangisi korumanın temel prensiplerinden değildir? a) Korunan kişinin küçük düşürücü ve gülünç duruma düşürülmesinin engellenmesi b) Korunan kişinin çalışmaları engellenmemeli c) Korunan kişinin hareketleri kısıtlanmamalı d) Korunan kişi her türlü tehdit ve tehlikeden uzak tutulmalı e) Korunan kişinin günlük çalışmalarına engel olunmalı.

66 DOĞRU CEVAP:A 65. Aşağıdakilerden hangisi takip araç şoförünün yapmaması gereken davranışlardandır? a) Makam aracının her zaman önünde gitmeli b) Aracını iyi tanımalı c) Aracını her an hareket ettirmeye hazır olmalı d) Haberleşme cihazını açık tutmalı e) Koruma amir yardımcısının talimatlarını yerine getirmeli

67 DOĞRU CEVAP:C 66. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir? a) Saldırının planlanması b) Kaçış c) Hedefle konuşma d) Hedef seçimi e) İstihbarat toplama

68 DOĞRU CEVAP:C 67.Aşağıdakilerden hangisi öncü ekiplerin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir? a) Seyahat esnasında uygun ekipman, elemanlar ve alternatif yolları belirler b) Bölgenin ve mevkiin keşfini yapar c) Güzergahta boğma noktalarını kullanır d) Hava durumuna göre değişen şartları beIirIer e) Güvenlikle ilgili tüm oluşumları kapsayan rapor hazırlar

69 DOĞRU CEVAP:E 68. İnsanın kendi içinde bir takım mesajlar üretmesi ve iç gözlem yapması" hangi iletişim türüdür?' a) Ast-üst iletişimi b) Kitle iletişimi c) Örgüt içi iletişim d) Rasgele iletişim e) Kişi içi iletişim

70 DOĞRU CEVAP:D 69. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden değildir? a) Kitle iletişimi b) Kişi içi iletişim c) Örgüt içi iletişim d) Duygusal iletişim e) Kişiler arası iletişim

71 DOĞRU CEVAP:B 70. Bir insanın, kendisini başkasının yerine koyarak, onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ne ad verilir? a) Eleştiri b) Empati c) Önyargı d) Stres e) Duygu

72 DOĞRU CEVAP:E 71. Bina veya tesiste meydana gelebilecek bir yangın veya doğal afette müdahale amacıyla oluşturulabilecek ekip aşağıdakilerden hangisidir? a) Söndürme ekibi b) ilk yardım ekibi c) Koruma ekibi d) Kurtarma ekibi e) Hepsi

73 DOĞRU CEVAP:E 72. Normal yatağında akmakta olan suyun muhtelif nedenlerle artarak, doğal yada yapay yatağından taşması sonucu oluşan tehlikeye ne ad verilir? a)Tsunami b) Çığ c) Toprak kayması d) Tornado e) Sel

74 DOĞRU CEVAP:B 73. Kontrolden çıkmış yanma olayına ne ad verilir? a) Patlama b) Yangın c) Isı d) Duman e) Ateş

75 DOĞRU CEVAP:C 74. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir? a) Isı b) Hararet c) Yanma d) Halon e) Ateş

76 DOĞRU CEVAP:B 75. Çok katlı bir binada yangın veya sarsıntı gibi acil durumlarda tahliye esnasında hangi yol izlenmelidir? a) Normal genel merdiven kullanılmalıdır b) Yangın merdiveni kullanılmalıdır c) Asansör kullanılmalıdır d) Çatıya çıkılmalıdır e) Hiçbiri

77 DOĞRU CEVAP:D 76. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden değildir? a) Köpük b) Kum c) Su d) LPG e) Kuru kimyevi toz

78 DOĞRU CEVAP:D 77. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir? a) Sabotaj b) Kazalar c) Bilgisizlik d) Güvenlik e) İhmal ve dikkatsizlik

79 DOĞRU CEVAP:E 78. Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir? a) Elektrik yangınları b) Baca yangınları c) Akaryakıt yangınları d) Orman yangınları e) Paratoner yangınları

80 DOĞRU CEVAP:E 79. ÖGG, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında ağıdakilerden hangisini yapar? a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar b) Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarır c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar e) Hepsi

81 DOĞRU CEVAP:B 80. Acil sağlık yardımı ile ilgili olarak aranması gereken Hızır Acil Servisi 'nin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir? a) 110 b) 112 c) 155 d) 156 e) 154

82 DOĞRU CEVAP:D 81. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Birinci derece yanık güneş yanığıdır b) Yanağa salça sürülmez c) Yanan hasta mikrop kapabilir d) Yanan bölgeye su tutulur e) Hiçbiri

83 DOĞRU CEVAP:B 82. Nabız nedir? a) Damarların kasılma ve gevşemesidir b) Kalp atımının peri ferdeki damarlardan hissedilmesidir c) Atardamarların dolmasıdır d) Kalp basıncının peri ferden değerlendirilmesidir e) Toplar damarların dolmasıdır

84 DOĞRU CEVAP:A 83. Elektrik yanıklarında olay yerinde öncelikli yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? a) Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik enerjisi kesilmelidir b) Hasta/yaralıya hemen müdahale edilmelidir c) Hasta/yaralıya su ile müdahale edilmelidir d) Hasta/yaralıdan demir bir çubukla elektrik teması kesilmelidir e) Hasta/yaralının şoka girmesi engellenir

85 DOĞRU CEVAP:D 84. Boyun kırığı şüphesi olan yaralıya ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? a) Acilen hastaneye götürülmeli b) Kucaklayarak taşınmalı c) Kol ve bacaklarından tutularak taşınmalı d) Boyunluk takılmalı e) Sedye ile taşınmalı

86 DOĞRU CEVAP:A 85. Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijen gelmemesi sonucu ortaya çıkan duruma, …….denir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Şok b) Havale c) Epilepsi d) Kriz e) Koma

87 DOĞRU CEVAP:B 86. Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması, kopması ile sonuçlanan olaylara…….denir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Yanık b) Burkulma c) Kırık d) Çıkık e) Kanama

88 DOĞRU CEVAP:C 87. Aşağıda belirtilen durumların hangisinde bulunan kişilere kalp masajı uygulanır? a) Çarpıntısı olana b) Şoka girene c) Kalbi durana d) Kalp hastasına e) Kalbi delik olana

89 DOĞRU CEVAP:D 88. Aşağıdakilerden hangisi açık kanamadır? a) Beyin kanaması b) Mide kanaması c. Dalak yırtılması d) El bileği kesiği e) Bağırsak delinmesi

90 DOĞRU CEVAP:E 89. Aşağıdakilerden hangisi yılan zehirlenmelerinde uygulanacak ilk yardım müdahalesinden değildir? a) Yaşamsal bulgular izlenir b) Isırılan yere soğuk tatbik edilir c) Hasta sakinleştirilip dinlenmesi sağlanır d) Yara su ile yıkanır e) Isırılan yer kalp seviyesinden yukarıda tutulur

91 DOĞRU CEVAP:B 90. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ilk, yardım ve acil müdahale arasındaki fark doğru olarak verilmiştir? a) İlk yardım acil tedavi ünitelerinde yapılırken, acil tedavi olay yerinde yapılır b) İlk yardım bu konuda eğitim almış herkesin yapabileceği bir müdahale iken, acil tedavi bu konuda ehliyetli kişiler tarafından yapılır c) İlk yardım gerekli tıbbi donanımla yapılırken, acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilecek malzemeler kullanılarak yapılır. d) İlk yardım hayat kurtarıcı bir müdahale değil iken, acil tedavi hayat kurtarıcı bir müdahaledir e) İlk yardım ve acil müdahale arasında fark yoktur

92 DOĞRU CEVAP:B 91. Aşağıdakilerden hangisi boğulma sebeplerinden birisi değildir? a) Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayması b) Elektrik çarpması c) Nefes borusuna sıvı dolması d) Nefes borusuna yabancı cisim kaçması e) Asılma

93 DOĞRU CEVAP:D 92. Uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiğimiz bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini uygulamamalıyız? a) Paniğe kapılmadan sakin bir şekilde konuşmaya çalışmalıyız b) Aşırı tepkili olmadan, dostça davranmalıyız c) Onu korumak ve bu alışkanlığından kurtarmak istediğimizi anlatmalıyız d) Suçlayıcı kelimeler kullanarak kişinin uyuşturucu kullandığını itiraf ettirmeliyiz e) Konu ile ilgili olarak derhal uzman birinden yardım istemeliyiz

94 DOĞRU CEVAP:E 93. Yasa dışı uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin, uyuşturucu maddeyi gizlenme metotları aşağıdakilerden hangisidir? a) Vücut üzerinde mahrem bölgelerde b) Araçların gizli bölmelerinde c) Özellikli yapılmış çanta ve bavulların gizli bölmelerinde d) Sigara paketleri, kibrit kutuları veya cüzdan içerisinde e) Hepsi

95 DOĞRU CEVAP:B 94. Uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin Ülkemizde tedavi görebileceği ve bu konuda profesyonel hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? a) Sağlık ocağı b) AMATEM c) Acil servis d) Dahiliye polikliniği e) Kardiyoloji polikliniği

96 DOĞRU CEVAP:E 95. El detektörlerinin kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Arama amacı dışında kullanılmamalıdır b) Islak zemine bırakılmamalıdır c) Metal zemine bırakılmamalıdır d) İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır e) Hepsi

97 DOĞRU CEVAP:E 96. Detektörler, aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde kullanılmaz? a) Hava akımı olan yerlerde b) Soğuk hava deposunda c) Kazan daireleri, buhar çıkan yerlerde d) Rutubetli yerlerde e) Hepsi

98 DOĞRU CEVAP:C 97. Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir? a) Biyometrik cihazlar b) Kartlı sistemler c) Kapı tipi metal detektörleri d) Turnike geçiş sistemleri e) Bariyerler

99 DOĞRU CEVAP:A 98. Dozimetre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Elektronik sistem ve cihaz kullanan personelin maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir b) Kişilerin üzerinde metal olup olmadığını bildiren bir cihazdır c) Kullanan kişiyi radyasyona karşı korur d) Kapı tipi metal detektöründen kaç kişinin geçtiğini gösteren bir aygıttır e) Hiçbiri

100 DOĞRU CEVAP:C 99. Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanıldığından 'BOMBA" kelimesinin doğru bildirimi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bolu - Manisa - Bolu - Ordu - Ankara b) Manisa - Ordu - Bolu - Ankara - Bolu c) Bolu - Ordu - Manisa - Bolu - Ankara d) Bolu.- Ankara - Manisa - Bolu- Ordu e) Bolu - Ordu - Manisa - Bolu - Ordu

101 DOĞRU CEVAP:E 100. Aşağıda belirtilenlerden hangisi ilk ekip olabilir? a) ÖGG b) Trafik ekibi c) Asayiş ekibi d) Karakol ekibi e) Hepsi

102 DOĞRU CEVAP:A 1. Aşağıdakilerden hangisi kapsül ateşlememe sebeplerinden değildir? a.Fişek yatağı kirlidir b.İğne kırıktır c.İğne ucu kısadır d.İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir e.İğne yayı kırıktır

103 DOĞRU CEVAP: E 2. Fişek çekirdeğinin hedefte meydana getirdiği etkilerin incelenmesi balistiğin hangi bölümüdür? a.Dış balistik b.Mermi yolu c.Etki balistik d.İç balistik e.Nifusi balistik

104 DOĞRU CEVAP: B 3. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir? a.Ani tetik çekme b.Hedefi net görememe c.İsnat almama d.Tetik ağırlığına adapte olamama e.Tetikte boşluk almama

105 DOĞRU CEVAP:A 4. Tetik çekildiği halde horoz düşüyor fakat ateş almıyorsa bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a.iğne blok emniyeti tulumbası arızalıdır b.icra mili arızalıdır c.Fişek yatağı çizilmiştir d.İcra yayı arızalıdır e.Hiçbiri

106 DOĞRU CEVAP: A 5. Aşağıdakilerden hangisi şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçadır? a.Gerdel b.Şarjör kapağı c.Şarjör tüpü d.Fişek e.Gerdel yay

107 DOĞRU CEVAP:D 6. ÖGG’ne silah bulundurma yetkisini doğrudan veren kanun hangisidir? a.TCK b.PVSK c.CMK d.ÖGHDK e.6136 SK

108 DOĞRU CEVAP: B 7. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi ile ilerlediği mesafeye ad verilir? a. Çapb. Hatvec. Rayyürd. Kalibree. Gömlek

109 DOĞRU CEVAP: A 8. Tetik çekilmediği sürece ateşleme iğnesine yapılan her türlü darbeye karşı iğneyi kilitli tutan emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a.Tetik emniyeti b.Mandal emniyeti c.İkaz emniyeti d.İğne emniyeti e.Horoz emniyeti

110 DOĞRU CEVAP: C 9. Nişan almada kontrol edilebilirlik noktasında en önemli parça aşağıdakilerden hangisidir? a. Gezb. Kabzac. Arpacık d.Tetike. Göz

111 DOĞRU CEVAP: E 10. Aşağıdakilerden hangileri tetik hatalarıdır? I.Ani tetik çekme II. İsnat almama III. Tetik ağırlığına adapte olmama a. Ib. II c. III, d. I, IIe. I, II, III

112 DOĞRU CEVAP: E 11. Tabanca ile ateş yapıldıktan sonra tabanca kovan atmıyorsa sebebi hangisidir? a.Fişek yatağında fişek şişme yapmıştır b.Tırnak kırılmıştır c.Çıkarıcı arızalıdır d.Fişek yatağında fişek sıkışmıştır e.Hepsi

113 DOĞRU CEVAP: D 12. Atış anında horozun serbest kalmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? a.Tetik manivelası b.Tetik yayı c.Tetik tulumbası d.Tulumba ara parçası (Mesnet veya mafsal) e.Horoz yayı

114 DOĞRU CEVAP: B 13. Aşağıdakilerden hangisi barutun yanmasına etki eden faktörlerden değildir? a.Barutun kuru olması b.Silahın ateşleme sistemi c.Barut cinsi d.Barutun yoğunluğu e.Barutun nemli olması

115 DOĞRU CEVAP: A 14. Aşağıdakilerden hangisi dış balistikle ilgili değildir? a.Namlunun durumu b.Havanın yoğunluğu c.Havanın ısısı d.Rüzgar e.Yerçekimi

116 DOĞRU CEVAP: B 15. Aşağıdakilerden hangisi iç balistiğe etki eden faktörlerden değildir? a.Sevk barutu b.Havanın yoğunluğu c.Namlunun durumu d.İmalat hataları e.Barutun kuru olması

117 DOĞRU CEVAP: C 16. Tabancada son fişek atıldıktan sonra sürgü geride takılı kalmıyorsa bunun sebebi nedir? a.Sürgü çok hızlı hareket ediyordur b.Fişekteki barut çok fazladır c.Gerdel yayı özelliğini kaybetmiştir d.Fişekteki barut çok azdır e.Hepsi

118 17. Bir kişi tarafından kullanılan ateşli silahlara ( tabanca, tüfek vb.) verilen isim hangisidir ? a. Ağır ateşli silahlar b. Komando silahları c. Toplu silahlar d. Uzun namlulu silahlar e. Hafif ateşli silahlar DOĞRU CEVAP: E

119 DOĞRU CEVAP: B 18. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı emniyet tertibatlarından değildir? a.Horoz emniyeti b.Kabza emniyeti c.İkaz emniyeti d.Tetik emniyeti

120 DOĞRU CEVAP: A 19. Tetik çekilmediği sürece, ateşleme iğnesine yapılan her türlü darbeye karşı iğneyi kilitli tutan emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a.İğne emniyeti b.Horoz emniyeti c.Şarjör emniyeti d.Kabza emniyeti e.İkaz emniyeti

121 20. Tabancaların kullandığı cephaneye verilen ad aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir ? a. Fişek b. Mermi çekirdeği c. Kartuş d. tapa e. Kovan. DOĞRU CEVAP: A

122 21. Çift elle tabanca tutuşlarında hangisi doğrudur ? a. Sağ ve sol elin konumları ve görevleri ayrı ayrıdır. b. Sağ ve sol elin konumlarının bir özelliği yoktur. c. Duruma göre hareket edilir. d. Sağ elin konumu önemlidir e. Sol elin konumu önemlidir. DOĞRU CEVAP: A

123 DOĞRU CEVAP: D 22. Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubunda yer alan parçalardan biri değildir? a.Yerine getiren yay b.Namlu yüksüğü c.Kovan atma boşluğu d.Tetik korkuluğu e.Namlu ağzı

124 DOĞRU CEVAP: B 23. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarından değildir? a.Çekirdeğin havada kendi ekseni etrafında dönerek gitmesini sağlar \ b.Fişek kapsülünün daha iyi patlamasını sağlar c.Çekirdeğin hedefe uç kısmıyla vurmasını sağlar d.Çekirdeğin delme gücünü artırır e.Çekirdeğe hız kazandırır

125 DOĞRU CEVAP: B 24. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir? a.Çekirdek b.Kapsül c.Kovan d.Barut e.Kovan dip tabyası

126 DOĞRU CEVAP: E 25. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? a.Fişek verme tertibatı b.Namlu c.Kovan atma tertibatı d.Emniyet tertibatı e.Ateşleme tertibatı


"4 NCÜ KOMİSYON SINAV SORULARI OYAK SGS A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları