Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4 NCÜ KOMİSYON SINAV SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4 NCÜ KOMİSYON SINAV SORULARI"— Sunum transkripti:

1 4 NCÜ KOMİSYON SINAV SORULARI
OYAK SGS A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 NCÜ KOMİSYON SINAV SORULARI

2 1. Aşağıda belirtilen aramalardan hangisi ÖGG’ne yaptırılamaz?
a) Havaalanlarında bagaj kontrolü b) Suç nedeniyle arama c) Spor müsabakalarında seyircilerin aranması d) Nakledilecek mahkumların aranması e) Kurum personelinin aranması DOĞRU CEVAP:D

3 2. Aşağıda belirtilen faaliyetlerden hangisi 5188 sayılı yasanın kapsamında değildir?
a. Kıymetli eşya ve para naklinin güvenliği b) Cenaze töreninin güvenliği c) Petrol boru hattının güvenliği. d) Savunma sanayi tesislerinin güvenliği e. Ceza ve tevkif evlerinin güvenliği DOĞRU CEVAP:E

4 3. Suçüstü halindeki kapkaç faili ile ilgili Olarak, ÖGG aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a) Suçüstü tutanağı düzenleyerek savcılığa teslim eder b) Faili yakalar c) Direnen faili etkisiz hale getirir d) Failin üstünü ve eşyasını yakalama nedeniyle orantılı olarak arar e) Kapkaç sonucu mağdurdan alınan cep telefonuna el koyar DOĞRU CEVAP:A

5 4. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin kullanabileceği temel hak ve hürriyetlerden değildir?
a) Çalışma hakkı ve hürriyeti b) Hak arama hürriyeti c-Demek kurma hürriyeti d) Haberleşme hürriyeti e) Grev yapma hürriyeti DOĞRU CEVAP:E

6 5. Aşağıdakilerden hangisi önleme araması yapılacak durumlardandır?
a) Kişi araması b) Taşıt araması c) Kapalı yerlerde arama d) Eşya araması e) Hepsi DOĞRU CEVAP:E

7 6. Kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanmasına ne ad verilir? a) Keyfi yakalama b) Adli yakalama c) Önleyici yakalama d) Kişi hürriyetini kısıtlama e) Hukuka aykırı yakalama DOĞRU CEVAP:C

8 7. İl sınırları içerisinde genel güvenlik ve asayişin sağlanmasından hangi makam sorumlu ve yetkilidir? a) Vali b) Emniyet müdürü c) Jandarma komutanı d) Cumhuriyet savcısı e) Belediye Başkanı DOĞRU CEVAP:A

9 8. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan ÖGG silah taşıyabilir?
a) Sağlık tesislerinde b) Spor müsabakalarında c) Üniversitelerde d) Alışveriş merkezlerinde e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda DOĞRU CEVAP:D

10 9. ÖGG görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırsa ne yapmalıdırlar?
a) Sanığı tespit edip yakalar b) Suça el koyar c) Suçun devamını engeller d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder e) Hepsi DOĞRU CEVAP:E

11 10. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin görev yetki ve sorumluluklarından değildir?
a) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek b) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak c) Yaptığı adli arama sonucu bulduğu delili incelemek d) Görev alanına gelen kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirmek e) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak DOĞRU CEVAP:C

12 DOĞRU CEVAP:A 11. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polis - Jandarma - Sahil Güvenlik Teşkilatı b) Jandarma - Polis - Belediye Zabıtası c) Polis - Orman Muhafaza Teşkilatı - Jandarma d) Özel Güvenlik Teşkilatı - Sahil Güvenlik Teşkilatı - Jandarma e) Belediye Zabıtası- Sahil Güvenlik Teşkilatı - Gümrük Muhafaza Teşkilatı DOĞRU CEVAP:A

13 DOĞRU CEVAP:A 12. ÖGG kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?
a) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu d) 5442 sayılı II İdaresi Kanunu e) Hiçbiri DOĞRU CEVAP:A

14 13. ÖGG’nin temel eğitimi, teorik ve pratik eğitimi ile silah eğitiminden oluşmak üzere toplam taç saattir? a) 90 b) 100 , c) 120 d) 30 e) 60 DOĞRU CEVAP:C

15 14. İl ÖG Komisyonu kararı aranmaksızın vali tarafından aşağıdaki hangi geçici ve acil hallerde ÖG izni verilmez? a) Toplantı b) Kişi koruma c) Konser d) Sahne gösterisi, e) Para ve değerle eşya nakli DOĞRU CEVAP:B

16 15. Görev alanında nöbetçi iken yerde para dolu bir cüzdan bulan ve kendine mal eden ÖGG hangi suçu işlemiştir? a) Görevi ihmal b) Görevi kötüye kullanma' c) Hırsızlık d) Güveni kötüye kullanma e) Hiçbiri DOĞRU CEVAP:C

17 16. 5188 sayılı Kanun uyarınca, Valilikçe verilen ÖG izninin süresi kaç yıldır?
b) 5 c) 3 d) 6 e) Süresiz DOĞRU CEVAP:B

18 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı ÖGHDK’nun " yürürlükten kaldırdığı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun'un kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir? a. 5188 b. 2495 c. 6136 d. 2559 e. 1537 DOĞRU CEVAP:B

19 18. ÖGG görev alanı ve süresi içerisinde hangi işte çalıştırılmalıdır?
a) Koruma ve güvenlik hizmetlerinde b) Bağlı bulundukları amirin vereceği her türlü işlerde c) İş verenin vereceği her türlü işlerde d) İşi yoğun olan birimlerde verilen işlerde e) Hiçbiri DOĞRU CEVAP:A

20 19. ÖGG aşağıda belirtilen hangi durumda yetkilerini kullanamaz?
a) Görevli olduğu alan dışında b) Valilikten çalışma izni ve kimlik kartı almadan c) Görevli olduğu süre dışında d) Üzerinde kimlik kartı olmadığı zaman e) Hepsi DOĞRU CEVAP:E

21 sayılı Kanun uyarınca yapılması gereken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ne kadar süre içerisinde sonuçlandırılmalıdır? a) 20 gün b) İki ay c) 15 gün d) Bir ay e) En kısa süre içerisinde DOĞRU CEVAP:D

22 21. Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden değildir?
a) Yaya devriye b) Psikolojik devriye c) Atlı devriye d) Motosikletli devriye e) Kombine devriye DOĞRU CEVAP:B

23 22. Aşağıdakilerden hangisi devriye personelinin teçhizatı içerisinde yer almaz?
a) Cop b) Kelepçe c) Radyo d) Telsiz e) El feneri DOĞRU CEVAP:C

24 23. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç-gereç ve ekipmanlardandır?
a) X-Ray cihazı, metal ve kapı detektörü b) Yangın söndürücüler c) Kırtasiye malzemeleri d) İlk yardım malzemeleri e) Hepsi DOĞRU CEVAP:E

25 24. Aşağıdakilerden hangisi not almada dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Not alırken sık sık kalem değiştirilir b) Alınan notlarda silinti veya kazıntı yapılmaz c) Alınan notlarda kişisel yorum ve düşüncülere yer verilmez d) Alınan notlar detaylı ve tarafsız olmalıdır e) Bütün notlar el yazısı ile yazılır DOĞRU CEVAP:A

26 25. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin yapabileceği rapor çeşitlerinden değildir?
a) Sözlü rapor b) Yazılı rapor c) Kriminal rapor d) Görsel rapor e) Elektronik rapor DOĞRU CEVAP:C

27 26. Aşağıdakilerden hangisi tutanakların ortak özelliklerinden değildir?
a) Tutanakta içeriği yansıtan bir başlık olur b) Tutanağa konu olan olay yada işlemin öğreniliş şekli belirtilir. c) Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili adres bilgileri belirtilir d) Tutanakta olayla ilgili iz ve delilerden bahsedilmez e) Tutanaklarda şüpheli, tanık, müşteki-mağdurların açık kimlikleri yer alır DOĞRU CEVAP:D

28 DOĞRU CEVAP:C Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
a) Olay tutanağı b) Yakalama tutanağı c) Tutuklama tutanağı d) Arama tutanağı e) Zapt etme tutanağı DOĞRU CEVAP:C

29 28. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
a) Başlık bölümü b) Giriş bölümü c) Gelişme bölümü d) İspat bölümü e) İmza bölümü DOĞRU CEVAP:D

30 29. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı b) Boyu c) Görülebilir yara izleri d) Psikolojik durumu' e) Yürüyüşü DOĞRU CEVAP:D

31 30. Kontrol noktasındaki rutin bir güvenlik kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen şahıslardan hangisi kontrol edilemez? a) Çocuklar b) Yaşlı kimseler c) Kurum çalışanları d) Hasta ve fiziksel özürlü şahıslar e) Hepsi kontrol edilebilir DOĞRU CEVAP:E

32 31. Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır? a) Silahın marka ve seri numarasını alıp şahsı serbest bırakır b) Şahsın kimliği ile ilgili bilgileri alıp şahsı serbest bırakır c) Ateşli silahı sökerek parçalarına ayırır ve şahsa iade eder d) Şahsı ve silahı muhafaza altına alıp genel kolluğa haber verir e) Ateşli silaha el koyarak şahsı serbest bırakır DOĞRU CEVAP:D

33 32. Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıda belirtilen hangi uygulama yanlıştır?
a) Ziyaretçinin kimlik bilgileri alınıp kayda geçirilmelidir b) Ziyaretçinin eşyaları kontrol edilmemelidir c) Ziyaretçi kartı verilmelidir d) Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir e) Ziyaret edilecek kişiyle görüşülüp teyit alınmalıdır DOĞRU CEVAP:B

34 33. Aşağıdakilerden hangisi bir nokta görevlisinin yapmaması gereken davranışlardandır?
a) Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemelidir b) Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmelidir c) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına almalıdır d) Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmelidir e) Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmelidir ' DOĞRU CEVAP:C

35 DOĞRU CEVAP:C 34. ÖGG aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez?
a) Üst arama tutanağı b) Yakalama tutanağı c) Teşhis tutanağı d) Olay tespit tutanağı e) Teslim ve tesellüm tutanağı DOĞRU CEVAP:C

36 35. Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak yada tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp ÖGG’nin konuşlandırıldığı yere ne ad verilir? . a) Kontrol odası. b) Devriye noktası c) Acil müdahale Odası d) Personel odası e) Nokta DOĞRU CEVAP:E

37 36. Herhangi bir olay veya iş sonucunda yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak tanzim edilmesine ne denir? a) Not alma b) Tutanak c) İfade alma d) Rapor e) Özet çıkarma DOĞRU CEVAP:B

38 DOĞRU CEVAP:C 37. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delil değildir?
a) Kan b) Kıl c) Atış artığı d) Sperm e) Dışkı DOĞRU CEVAP:C

39 38. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunması hususunda görev alan ilk ekibin görevlerinden değildir? a) Can ve mal güvenliğini sağlar b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır c) Olay yerindeki delilleri tespit eder ve delilleri toplama işlemine katılır d) Olay yerine ilgisiz kimselerin girmesini engeller e) Olayla ilgili tanıkları belirler DOĞRU CEVAP:C

40 DOĞRU CEVAP:A 39. Maddi suç delillerinin muhafazası ne zaman başlar?
a) Suç sayılan olay meydana geldiği andan itibaren b) Toplanıp ambalajlara konuldukları andan itibaren c) Adli emanete teslim edildikten sonra. d) Olay yerindeki incelemeler bittikten sonra e) Hiçbiri DOĞRU CEVAP:A

41 40. Olay yerinin incelenmesini ve araştırmasını yapmak, delilleri tespit etmek, toplamak ve ilgili yerlere göndermek aşağıdaki ekiplerden hangisinin görevidir? a) Asayiş ekibi b) Karakol ekibi c) Özel güvenlik ekibi d) Olay yeri inceleme ekibi e) Çevik kuvvet ekibi . DOĞRU CEVAP:D

42 41. Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan ÖGG’nin, olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir? a. Devam eden olaya müdahale etmek b. Sanık ve tanıkları bir arada tutmak c) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek d) Sanık ve tanıkları belirlemek e) Olay yerini şeritle çevirmek DOĞRU CEVAP:B

43 42. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılması doğru olan bir davranıştır?
a. Olay yerinin geniş hatlarıyla koruma altına alınması b) ilgisiz kimselerin olay yerine girmesi c) Güvenlik şeridinin ihmal edilmesi d) Olay yerine bir şekilde girildiği halde bunun ilgili ekiplere bildirilmemesi e) Olay yerinde bulunabilecek her şeyin delil olabileceğinin göz ardı edilmesi DOĞRU CEVAP:A

44 43. Aşağıda belirtilenlerden hangisi olay yeri incelemesinin amaçlarından biri değildir?
a) Olayın tespiti b) Olay yerinin tespiti c) Sanığın yakalanması d) Delillerin tespiti e) Olay, olay yeri, olayın faili ve mağduru arasındaki ilişkiyi saptamak DOĞRU CEVAP:C

45 44. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir? a) Meraklı kalabalık b) Maktulun yakınları c) Olay yeri inceleme uzmanları d) Komşular ve esnaflar e) Şüpheli şahsın yakınları DOĞRU CEVAP:C

46 45. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak, ÖGG’nin yapması yanlış olan bir davranıştır? a) Çevre güvenliğini almak b) Şüpheli bomba paketini imha etmek c) Gerektiğinde itfaiye ve ambulans çağırmak d) Şüpheli bomba paketinin yerini değiştirmemek e) Uzman ekip gelinceye kadar şüpheli bomba paketinin yanına kimseyi yaklaştırmamak DOĞRU CEVAP:B

47 46. Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere denir." Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Patlama b. Bomba c) Kapsül d) Fünye e) Patlayıcı madde DOĞRU CEVAP:E

48 47. Patlayıcı maddelerin istenilen zamanda, istenilen ortamda ve istenilen şekilde patlamasını sağlamak amacıyla bir kısım unsurların bir araya getirilip birleştirilmesiyle hazırlanan düzeneklere denir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Kapsül b) Fitil c) Bomba d) Fünye e) Patlayıcı madde DOĞRU CEVAP:C

49 DOĞRU CEVAP:D 48. Aşağıdakilerden hangisi hassas patlayıcılardadır?
a) C-3 b) TNT c) Kara barut d) Nitro gliserin e) RDX DOĞRU CEVAP:D

50 49. Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?
a) Amaç birliği b) Örgütlenme c) Lider bulunması d) Tesadüfen karşılaşma e) Düşünce ve fikir birliği DOĞRU CEVAP:D

51 50. Bir toplumu meydana getiren, ona etki eden, ondan etkilenen bireye / kişiye ne ad verilir?
a) Fert b) Kalabalık c) Grup d) Topluluk e) Hiçbiri DOĞRU CEVAP:A

52 51. Tesadüfen bir araya gelmek, kanunlara saygılı olmak ve liderden yoksun olmak ne tür birlikteliğin özelliğidir? a) Topluluk b) Grup c) Teşkilatlanma d) Kalabalık e) Yığın DOĞRU CEVAP:D

53 52. Çalışan iş makinelerine bakan insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Kızgın kalabalık b) Seyirci kalabalık c) Dinleyici kalabalık d) Saldırgan kalabalık e) Organize kalabalık DOĞRU CEVAP:B

54 53. Aşağıdakilerden hangisi topluluk içerisindeki kişi tiplerindendir?
a) Atılganlar b) Destekleyiciler c) Tesir altında kalanlar d) Provokatörler e) Hepsi DOĞRU CEVAP:E

55 54. Topluluğun teşkilatlandırılması ve yönlendirilmesi aşağıda belirtilen usullerden hangisi ile yapılmaktadır? a) Dışarıdan yöneterek b) İçeriden yöneterek c) Psikolojik etki gruplarıyla d) Eylem gruplarıyla e) Hepsi DOĞRU CEVAP:E

56 55. Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık devresinde yapılan faaliyetlerdendir?
a) Liderlerin etkilemesi b) Grup mantığının hakim olmaya başlaması c) Topluluğun büyümesi d) Zorbalık hareketlerinin yayılması e) Hepsi DOĞRU CEVAP:E

57 56. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılamaz?
a) Konuşma yapmak b) Dağılıyor görünüp tekrar toplanmak c) Eyleme geçiş d) Heyecanı artırmak e) Yaygın propaganda DOĞRU CEVAP:B

58 57. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylar sırasında ÖGG’nin yapmaması gereken bir davranıştır?
a) Topluluk çoğalmadan zor kullanıp dağıtmak b) Provokasyona gelmemek c) İkna edici - inandırıcı- profesyonel olmak d) Tarafsız olmak e) Diyalog kurmak DOĞRU CEVAP:A

59 58. Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri günün hangi zaman aralıkları arasında yapılabilir? a) Güneşin doğuşu ile başlar ve batışı ile sona erer b) Güneş doğmadan bir saat önce başlar ve gün batımı ile sona erer c) Başlama saati yoktur, gün batımı ile sona erer d) Güneşin doğuşunda başlayıp, batışından bir saat önce sona erer e) Gece vakti de düzenlenebilir DOĞRU CEVAP:D

60 59. Aşağıdakilerden hangisi terörizm faaliyetlerinin amaçları arasında sayılamaz?
a) İntikam duygularını tatmin etmek b) Seçimlere katılmak c) Grev ve iş yavaşlatmak d) Seçimleri etkilemek e) Kamu oyuna, hükümetin güvenliği sağlayamadığını göstermek DOĞRU CEVAP:B

61 60. Aşağıda belirtilen hangi halde meşru müdafaa kullanılamaz?
a) Saldırı hukuka uygun olmalıdır b) Müdafaa saldırgana karşı kullanılmalıdır c) Saldırı halen mevcut olmalıdır d) Saldırı ile savunma arasında orantı olmalıdır e) Saldırı hukuka aykırı olmalıdır DOĞRU CEVAP:A

62 61.Aşağıdakilerden hangisi saldırı nedenleri arasında sayılamaz?
a) Kişisel sebepler b) Biçimsel sebepler c) Ekonomik sebepler d) İdeolojik sebepler e) Devrimci ve siyasal sebepler DOĞRU CEVAP:B

63 62. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin görevlerinden değildir?
a) Korunan kişiyi küçük düşürücü hareketlerden korumak b) Korunan kişiyi rahatsız edenlerden korumak c) Korunun kişinin şahsi eşyalarını taşımak d) Korunun kişinin küfre, hakarete ve elbisesinin kirlenmesini önleyecek tavır sergilemek e) Korunan kişiye gelebilecek her türIü tehlikeyi engellemek DOĞRU CEVAP:C

64 63. Saldırının pIanIanmasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
a) Sayıca ve silahça üstünlük b) Hedefle irtibat c) Ateş etme menzili d) Yüksek bir mevki e) Saldırı mevkiinde daha önceden hazır bulunmak' DOĞRU CEVAP:B

65 64. Aşağıdakilerden hangisi korumanın temel prensiplerinden değildir?
a) Korunan kişinin küçük düşürücü ve gülünç duruma düşürülmesinin engellenmesi b) Korunan kişinin çalışmaları engellenmemeli c) Korunan kişinin hareketleri kısıtlanmamalı d) Korunan kişi her türlü tehdit ve tehlikeden uzak tutulmalı e) Korunan kişinin günlük çalışmalarına engel olunmalı. DOĞRU CEVAP:E

66 65. Aşağıdakilerden hangisi takip araç şoförünün yapmaması gereken davranışlardandır?
a) Makam aracının her zaman önünde gitmeli b) Aracını iyi tanımalı c) Aracını her an hareket ettirmeye hazır olmalı d) Haberleşme cihazını açık tutmalı e) Koruma amir yardımcısının talimatlarını yerine getirmeli DOĞRU CEVAP:A

67 66. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
a) Saldırının planlanması b) Kaçış c) Hedefle konuşma d) Hedef seçimi e) İstihbarat toplama DOĞRU CEVAP:C

68 Aşağıdakilerden hangisi öncü ekiplerin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
a) Seyahat esnasında uygun ekipman, elemanlar ve alternatif yolları belirler b) Bölgenin ve mevkiin keşfini yapar c) Güzergahta boğma noktalarını kullanır d) Hava durumuna göre değişen şartları beIirIer e) Güvenlikle ilgili tüm oluşumları kapsayan rapor hazırlar DOĞRU CEVAP:C

69 68. İnsanın kendi içinde bir takım mesajlar üretmesi ve iç gözlem yapması" hangi iletişim türüdür?'
a) Ast-üst iletişimi b) Kitle iletişimi c) Örgüt içi iletişim d) Rasgele iletişim e) Kişi içi iletişim DOĞRU CEVAP:E

70 69. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden değildir?
a) Kitle iletişimi b) Kişi içi iletişim c) Örgüt içi iletişim d) Duygusal iletişim e) Kişiler arası iletişim DOĞRU CEVAP:D

71 70. Bir insanın, kendisini başkasının yerine koyarak, onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ne ad verilir? a) Eleştiri b) Empati c) Önyargı d) Stres e) Duygu DOĞRU CEVAP:B

72 71. Bina veya tesiste meydana gelebilecek bir yangın veya doğal afette müdahale amacıyla oluşturulabilecek ekip aşağıdakilerden hangisidir? a) Söndürme ekibi b) ilk yardım ekibi c) Koruma ekibi d) Kurtarma ekibi e) Hepsi DOĞRU CEVAP:E

73 72. Normal yatağında akmakta olan suyun muhtelif nedenlerle artarak, doğal yada yapay yatağından taşması sonucu oluşan tehlikeye ne ad verilir? a)Tsunami b) Çığ c) Toprak kayması d) Tornado e) Sel DOĞRU CEVAP:E

74 DOĞRU CEVAP:B 73. Kontrolden çıkmış yanma olayına ne ad verilir?
a) Patlama b) Yangın c) Isı d) Duman e) Ateş DOĞRU CEVAP:B

75 74. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?
a) Isı b) Hararet c) Yanma d) Halon e) Ateş DOĞRU CEVAP:C

76 75. Çok katlı bir binada yangın veya sarsıntı gibi acil durumlarda tahliye esnasında hangi yol izlenmelidir? a) Normal genel merdiven kullanılmalıdır b) Yangın merdiveni kullanılmalıdır c) Asansör kullanılmalıdır d) Çatıya çıkılmalıdır e) Hiçbiri DOĞRU CEVAP:B

77 76. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden değildir?
a) Köpük b) Kum c) Su d) LPG e) Kuru kimyevi toz DOĞRU CEVAP:D

78 77. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?
a) Sabotaj b) Kazalar c) Bilgisizlik d) Güvenlik e) İhmal ve dikkatsizlik DOĞRU CEVAP:D

79 DOĞRU CEVAP:E 78. Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?
a) Elektrik yangınları b) Baca yangınları c) Akaryakıt yangınları d) Orman yangınları e) Paratoner yangınları DOĞRU CEVAP:E

80 79. ÖGG, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında ağıdakilerden hangisini yapar? a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar b) Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarır c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar e) Hepsi DOĞRU CEVAP:E

81 80. Acil sağlık yardımı ile ilgili olarak aranması gereken Hızır Acil Servisi 'nin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir? a) 110 b) 112 c) 155 d) 156 e) 154 DOĞRU CEVAP:B

82 DOĞRU CEVAP:D 81. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Birinci derece yanık güneş yanığıdır b) Yanağa salça sürülmez c) Yanan hasta mikrop kapabilir d) Yanan bölgeye su tutulur e) Hiçbiri DOĞRU CEVAP:D

83 DOĞRU CEVAP:B 82. Nabız nedir? a) Damarların kasılma ve gevşemesidir
b) Kalp atımının peri ferdeki damarlardan hissedilmesidir c) Atardamarların dolmasıdır d) Kalp basıncının peri ferden değerlendirilmesidir e) Toplar damarların dolmasıdır DOĞRU CEVAP:B

84 83. Elektrik yanıklarında olay yerinde öncelikli yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik enerjisi kesilmelidir b) Hasta/yaralıya hemen müdahale edilmelidir c) Hasta/yaralıya su ile müdahale edilmelidir d) Hasta/yaralıdan demir bir çubukla elektrik teması kesilmelidir e) Hasta/yaralının şoka girmesi engellenir DOĞRU CEVAP:A

85 84. Boyun kırığı şüphesi olan yaralıya ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Acilen hastaneye götürülmeli b) Kucaklayarak taşınmalı c) Kol ve bacaklarından tutularak taşınmalı d) Boyunluk takılmalı e) Sedye ile taşınmalı DOĞRU CEVAP:D

86 85. Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijen gelmemesi sonucu ortaya çıkan duruma, …….denir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Şok b) Havale c) Epilepsi d) Kriz e) Koma DOĞRU CEVAP:A

87 86. Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması, kopması ile sonuçlanan olaylara…….denir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yanık Burkulma c) Kırık d) Çıkık e) Kanama DOĞRU CEVAP:B

88 87. Aşağıda belirtilen durumların hangisinde bulunan kişilere kalp masajı uygulanır?
a) Çarpıntısı olana b) Şoka girene c) Kalbi durana d) Kalp hastasına e) Kalbi delik olana DOĞRU CEVAP:C

89 DOĞRU CEVAP:D 88. Aşağıdakilerden hangisi açık kanamadır?
a) Beyin kanaması b) Mide kanaması c. Dalak yırtılması d) El bileği kesiği e) Bağırsak delinmesi DOĞRU CEVAP:D

90 89. Aşağıdakilerden hangisi yılan zehirlenmelerinde uygulanacak ilk yardım müdahalesinden değildir?
a) Yaşamsal bulgular izlenir b) Isırılan yere soğuk tatbik edilir c) Hasta sakinleştirilip dinlenmesi sağlanır d) Yara su ile yıkanır e) Isırılan yer kalp seviyesinden yukarıda tutulur DOĞRU CEVAP:E

91 90. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ilk, yardım ve acil müdahale arasındaki fark doğru olarak verilmiştir? a) İlk yardım acil tedavi ünitelerinde yapılırken, acil tedavi olay yerinde yapılır b) İlk yardım bu konuda eğitim almış herkesin yapabileceği bir müdahale iken, acil tedavi bu konuda ehliyetli kişiler tarafından yapılır c) İlk yardım gerekli tıbbi donanımla yapılırken, acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilecek malzemeler kullanılarak yapılır . d) İlk yardım hayat kurtarıcı bir müdahale değil iken, acil tedavi hayat kurtarıcı bir müdahaledir e) İlk yardım ve acil müdahale arasında fark yoktur DOĞRU CEVAP:B

92 91. Aşağıdakilerden hangisi boğulma sebeplerinden birisi değildir?
a) Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayması b) Elektrik çarpması c) Nefes borusuna sıvı dolması d) Nefes borusuna yabancı cisim kaçması e) Asılma DOĞRU CEVAP:B

93 92. Uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiğimiz bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini uygulamamalıyız? a) Paniğe kapılmadan sakin bir şekilde konuşmaya çalışmalıyız b) Aşırı tepkili olmadan, dostça davranmalıyız c) Onu korumak ve bu alışkanlığından kurtarmak istediğimizi anlatmalıyız d) Suçlayıcı kelimeler kullanarak kişinin uyuşturucu kullandığını itiraf ettirmeliyiz e) Konu ile ilgili olarak derhal uzman birinden yardım istemeliyiz DOĞRU CEVAP:D

94 93. Yasa dışı uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin, uyuşturucu maddeyi gizlenme metotları aşağıdakilerden hangisidir? a) Vücut üzerinde mahrem bölgelerde b) Araçların gizli bölmelerinde c) Özellikli yapılmış çanta ve bavulların gizli bölmelerinde d) Sigara paketleri, kibrit kutuları veya cüzdan içerisinde e) Hepsi DOĞRU CEVAP:E

95 94. Uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin Ülkemizde tedavi görebileceği ve bu konuda profesyonel hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? a) Sağlık ocağı b) AMATEM c) Acil servis d) Dahiliye polikliniği e) Kardiyoloji polikliniği DOĞRU CEVAP:B

96 95. El detektörlerinin kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Arama amacı dışında kullanılmamalıdır b) Islak zemine bırakılmamalıdır c) Metal zemine bırakılmamalıdır d) İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır e) Hepsi DOĞRU CEVAP:E

97 96. Detektörler, aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde kullanılmaz?
a) Hava akımı olan yerlerde b) Soğuk hava deposunda c) Kazan daireleri, buhar çıkan yerlerde d) Rutubetli yerlerde e) Hepsi DOĞRU CEVAP:E

98 97. Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir?
a) Biyometrik cihazlar b) Kartlı sistemler c) Kapı tipi metal detektörleri d) Turnike geçiş sistemleri e) Bariyerler DOĞRU CEVAP:C

99 98. Dozimetre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Elektronik sistem ve cihaz kullanan personelin maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir b) Kişilerin üzerinde metal olup olmadığını bildiren bir cihazdır c) Kullanan kişiyi radyasyona karşı korur d) Kapı tipi metal detektöründen kaç kişinin geçtiğini gösteren bir aygıttır e) Hiçbiri DOĞRU CEVAP:A

100 99. Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanıldığından 'BOMBA" kelimesinin doğru bildirimi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bolu - Manisa - Bolu - Ordu - Ankara b) Manisa - Ordu - Bolu - Ankara - Bolu c) Bolu - Ordu - Manisa - Bolu - Ankara d) Bolu.- Ankara - Manisa - Bolu- Ordu e) Bolu - Ordu - Manisa - Bolu - Ordu DOĞRU CEVAP:C

101 DOĞRU CEVAP:E 100. Aşağıda belirtilenlerden hangisi ilk ekip olabilir?
a) ÖGG b) Trafik ekibi c) Asayiş ekibi d) Karakol ekibi e) Hepsi DOĞRU CEVAP:E

102 1. Aşağıdakilerden hangisi kapsül ateşlememe sebeplerinden değildir?
Fişek yatağı kirlidir İğne kırıktır İğne ucu kısadır İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir İğne yayı kırıktır DOĞRU CEVAP:A

103 2. Fişek çekirdeğinin hedefte meydana getirdiği etkilerin incelenmesi balistiğin hangi bölümüdür?
Dış balistik Mermi yolu Etki balistik İç balistik Nifusi balistik DOĞRU CEVAP: E

104 DOĞRU CEVAP: B 3. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
Ani tetik çekme Hedefi net görememe İsnat almama Tetik ağırlığına adapte olamama Tetikte boşluk almama DOĞRU CEVAP: B

105 4. Tetik çekildiği halde horoz düşüyor fakat ateş almıyorsa bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
iğne blok emniyeti tulumbası arızalıdır icra mili arızalıdır Fişek yatağı çizilmiştir İcra yayı arızalıdır Hiçbiri DOĞRU CEVAP:A

106 5. Aşağıdakilerden hangisi şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçadır? Gerdel Şarjör kapağı Şarjör tüpü Fişek Gerdel yay DOĞRU CEVAP: A

107 6. ÖGG’ne silah bulundurma yetkisini doğrudan veren kanun hangisidir?
TCK PVSK CMK ÖGHDK 6136 SK DOĞRU CEVAP:D

108 7. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi ile ilerlediği mesafeye ad verilir?
a. Çap b. Hatve c. Rayyür d. Kalibre e. Gömlek DOĞRU CEVAP: B

109 8. Tetik çekilmediği sürece ateşleme iğnesine yapılan her türlü darbeye karşı iğneyi kilitli tutan emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Tetik emniyeti Mandal emniyeti İkaz emniyeti İğne emniyeti Horoz emniyeti DOĞRU CEVAP: A

110 9. Nişan almada kontrol edilebilirlik noktasında en önemli parça aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gez b. Kabza c. Arpacık d.Tetik e. Göz DOĞRU CEVAP: C

111 DOĞRU CEVAP: E 10. Aşağıdakilerden hangileri tetik hatalarıdır?
I.Ani tetik çekme II. İsnat almama III. Tetik ağırlığına adapte olmama a. I b. II c. III, d. I, II e. I, II, III DOĞRU CEVAP: E

112 11. Tabanca ile ateş yapıldıktan sonra tabanca kovan atmıyorsa sebebi hangisidir?
Fişek yatağında fişek şişme yapmıştır Tırnak kırılmıştır Çıkarıcı arızalıdır Fişek yatağında fişek sıkışmıştır Hepsi DOĞRU CEVAP: E

113 12. Atış anında horozun serbest kalmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Tetik manivelası Tetik yayı Tetik tulumbası Tulumba ara parçası (Mesnet veya mafsal) Horoz yayı DOĞRU CEVAP: D

114 13. Aşağıdakilerden hangisi barutun yanmasına etki eden faktörlerden değildir?
Barutun kuru olması Silahın ateşleme sistemi Barut cinsi Barutun yoğunluğu Barutun nemli olması DOĞRU CEVAP: B

115 14. Aşağıdakilerden hangisi dış balistikle ilgili değildir?
Namlunun durumu Havanın yoğunluğu Havanın ısısı Rüzgar Yerçekimi DOĞRU CEVAP: A

116 15. Aşağıdakilerden hangisi iç balistiğe etki eden faktörlerden değildir?
Sevk barutu Havanın yoğunluğu Namlunun durumu İmalat hataları Barutun kuru olması DOĞRU CEVAP: B

117 16. Tabancada son fişek atıldıktan sonra sürgü geride takılı kalmıyorsa bunun sebebi nedir?
Sürgü çok hızlı hareket ediyordur Fişekteki barut çok fazladır Gerdel yayı özelliğini kaybetmiştir Fişekteki barut çok azdır Hepsi DOĞRU CEVAP: C

118 17. Bir kişi tarafından kullanılan ateşli silahlara ( tabanca, tüfek vb.) verilen isim hangisidir ?
a. Ağır ateşli silahlar b. Komando silahları c. Toplu silahlar d. Uzun namlulu silahlar e. Hafif ateşli silahlar DOĞRU CEVAP: E

119 18. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı emniyet tertibatlarından değildir?
Horoz emniyeti Kabza emniyeti İkaz emniyeti Tetik emniyeti DOĞRU CEVAP: B

120 19. Tetik çekilmediği sürece , ateşleme iğnesine yapılan her türlü darbeye karşı iğneyi kilitli tutan emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? İğne emniyeti Horoz emniyeti Şarjör emniyeti Kabza emniyeti İkaz emniyeti DOĞRU CEVAP: A

121 20. Tabancaların kullandığı cephaneye verilen ad aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir ? a. Fişek b. Mermi çekirdeği c. Kartuş d. tapa e. Kovan. DOĞRU CEVAP: A

122 21. Çift elle tabanca tutuşlarında hangisi doğrudur ?
a. Sağ ve sol elin konumları ve görevleri ayrı ayrıdır. b. Sağ ve sol elin konumlarının bir özelliği yoktur. c. Duruma göre hareket edilir. d. Sağ elin konumu önemlidir e. Sol elin konumu önemlidir. DOĞRU CEVAP: A

123 22. Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubunda yer alan parçalardan biri değildir?
Yerine getiren yay Namlu yüksüğü Kovan atma boşluğu Tetik korkuluğu Namlu ağzı DOĞRU CEVAP: D

124 23. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarından değildir?
Çekirdeğin havada kendi ekseni etrafında dönerek gitmesini sağlar \ Fişek kapsülünün daha iyi patlamasını sağlar Çekirdeğin hedefe uç kısmıyla vurmasını sağlar Çekirdeğin delme gücünü artırır Çekirdeğe hız kazandırır DOĞRU CEVAP: B

125 24. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
Çekirdek Kapsül Kovan Barut Kovan dip tabyası DOĞRU CEVAP: B

126 25. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? Fişek verme tertibatı Namlu Kovan atma tertibatı Emniyet tertibatı Ateşleme tertibatı DOĞRU CEVAP: E


"4 NCÜ KOMİSYON SINAV SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları