Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aile Sağlığı Merkezlerinde Kalibrasyon Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü Dr.Bingül İSPİR’in katkılarıyla hazırlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aile Sağlığı Merkezlerinde Kalibrasyon Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü Dr.Bingül İSPİR’in katkılarıyla hazırlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 Aile Sağlığı Merkezlerinde Kalibrasyon Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü Dr.Bingül İSPİR’in katkılarıyla hazırlanmıştır.

2 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Doğru ölçüm yapıyor muyuz? Yükseklik göstergesi arızalı bir uçakla seyahat etmek ister misiniz? Yükseklik göstergesi arızalı bir uçakla seyahat etmek ister misiniz? Hatalı ölçen kuyumcu tartısıyla alışveriş yapmayı ister misiniz? Hatalı ölçen kuyumcu tartısıyla alışveriş yapmayı ister misiniz? Elektirik kaçağı riski olan koterle cerrahi müdahaleyi kabul eder misiniz? Elektirik kaçağı riski olan koterle cerrahi müdahaleyi kabul eder misiniz? Termostat ayarı bozuk sıcak su küvetini kullanır mısınız? Termostat ayarı bozuk sıcak su küvetini kullanır mısınız?

3 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Tansiyon aletiniz ile yaptığınız kontroller sonrası hastanıza ilaç başlıyor musunuz? Doğru ölçüm sonucuna ulaştığınızdan nasıl emin olabilirsiniz? Doğru ölçüm sonucuna ulaştığınızdan nasıl emin olabilirsiniz? Bir tanı ve tedavi cihazının doğru ölçüm / doğru işlem yaptığına nasıl güvenebilirsiniz? Bir tanı ve tedavi cihazının doğru ölçüm / doğru işlem yaptığına nasıl güvenebilirsiniz?

4 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Doğru ölçüm yapıyor muyuz? Genel olarak cihazlarının yanlış ölçüm yapabileceklerini düşünmeyiz. Cihazların çalışır durumda olması ölçüm sonuçlarının güvenilirliği için yeterli gibi görülür. Genel olarak cihazlarının yanlış ölçüm yapabileceklerini düşünmeyiz. Cihazların çalışır durumda olması ölçüm sonuçlarının güvenilirliği için yeterli gibi görülür. Cihazın işlevini yerine getirmemesi durumunda ise servise gönderilip tamir ettirilmesi ile yetinilir, tamir işlemi tamamlandığında herşeyin yolunda olduğu önyargısına takılırız. Cihazın işlevini yerine getirmemesi durumunda ise servise gönderilip tamir ettirilmesi ile yetinilir, tamir işlemi tamamlandığında herşeyin yolunda olduğu önyargısına takılırız. Tamiri yapılmış cihazların hatta yeni cihazların ölçüm sonuçlarının güvenilirliğinin test edilmesi için kalibrasyon çalışması yapılması gerektiği ise bilinmemektedir. Tamiri yapılmış cihazların hatta yeni cihazların ölçüm sonuçlarının güvenilirliğinin test edilmesi için kalibrasyon çalışması yapılması gerektiği ise bilinmemektedir.

5 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Kalibrasyon Nedir? Belirlenmiş koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm sistemini kullanarak diğer bir test/ölçü aleti ya da sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilme işlemine kalibrasyon denir. Belirlenmiş koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm sistemini kullanarak diğer bir test/ölçü aleti ya da sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilme işlemine kalibrasyon denir.

6 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Hangi cihazlar kalibre edilmelidir? Karar verme ve uygulama aşamalarında kullanılan (deney, muayene, tasarım, AR-GE, teşhis, tedavi, izleme vb) cihazlar kalibre edilmelidir. Karar verme ve uygulama aşamalarında kullanılan (deney, muayene, tasarım, AR-GE, teşhis, tedavi, izleme vb) cihazlar kalibre edilmelidir.

7 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Aile Sağlığı Merkezi Alet / Cihazları Ateş ölçer Ateş ölçer Bebek Tartısı Bebek Tartısı Erişkin Tartısı Erişkin Tartısı Mezur, Boy ölçer Mezur, Boy ölçer Tansiyon Aletleri Tansiyon Aletleri Elektrokardiyografi EKG Elektrokardiyografi EKG Etüv - Sterilizatör Etüv - Sterilizatör Santrifüj Santrifüj Oksijen manometre Oksijen manometre Defibrilatör Defibrilatör Termometre Termometre Buzdolabı termometresi Buzdolabı termometresi Fetal Doppler Fetal Doppler Medikal Buzdolabı Medikal Buzdolabı Doğru tanı ve tedavi sonuçları için, Aile Sağlığı Merkezinde kullanılan bu cihazların periyodik aralıklarla (yılda bir) kalibre edilmesi gerekmektedir.

8 MANİSA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

9 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Kalibrasyon nasıl yapılır ? Kalibrasyon işlemi firma tarafından uluslar arası geçerliliğe sahip olduğu belgelenen cihazlar ile yapılmaktadır. Kalibrasyon işlemi firma tarafından uluslar arası geçerliliğe sahip olduğu belgelenen cihazlar ile yapılmaktadır. Kalibrasyon işlemi genellikle kalibre edilecek cihazın bulunduğu yerde yapılabilir. Ancak bazı ölçümler için cihazların merkez laboratuara transferi gerekebilir. Kalibrasyon işlemi genellikle kalibre edilecek cihazın bulunduğu yerde yapılabilir. Ancak bazı ölçümler için cihazların merkez laboratuara transferi gerekebilir. Kalibrasyon hizmeti esnasında kalibre edilen cihaza ait hiçbir ayara müdahale edilmeksizin cihazın gösterge değerleri ile referans değerlerin karşılaştırılması yapılmaktadır. Cihazda arızaya neden olabilecek bir müdahale yapılmamaktadır. Kalibrasyon hizmeti esnasında kalibre edilen cihaza ait hiçbir ayara müdahale edilmeksizin cihazın gösterge değerleri ile referans değerlerin karşılaştırılması yapılmaktadır. Cihazda arızaya neden olabilecek bir müdahale yapılmamaktadır.

10 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Kalibrasyon İşlemi Ne Zaman Yapılmalıdır? Cihaz yeni alındığında kullanıma başlamadan önce Cihaz yeni alındığında kullanıma başlamadan önce Cihaza bakım yapıldıktan sonra Cihaza bakım yapıldıktan sonra Cihaz arızası tamir edildikten sonra Cihaz arızası tamir edildikten sonra Kalibrasyon planına uygun olarak belirli periyodlarla (örn.yılda bir kez) Kalibrasyon planına uygun olarak belirli periyodlarla (örn.yılda bir kez) kalibrasyon yapılmalıdır. kalibrasyon yapılmalıdır.

11 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Kalibrasyonu kim yapar? Medikal cihazlara kalibrasyon işlemini biyomedikal cihazlar konusunda eğitim almış teknik elemanlar, biyomedikal mühendisler yapabilir. Medikal cihazlara kalibrasyon işlemini biyomedikal cihazlar konusunda eğitim almış teknik elemanlar, biyomedikal mühendisler yapabilir.

12 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Kalibrasyon sürecinde ; Kalibrasyonu yapan kişinin yetkinliği, alanında uzman olması, cihazların da izlenilebilirliğinin sağlanmış olması gerekmektedir. Kalibrasyonu yapan kişinin yetkinliği, alanında uzman olması, cihazların da izlenilebilirliğinin sağlanmış olması gerekmektedir. Kalibrasyon işlemi bir deneysel çalışma olup, deneysel bir çalışmadan beklenen tüm gereklilikler karşılanmalıdır. Yani çalışmalar kontrollü bir ortamda, hızlı, özenli ve yazılı çalışma alışkanlığına sahip eğitimli kişilerce yapılmalıdır. Kalibrasyon işlemi bir deneysel çalışma olup, deneysel bir çalışmadan beklenen tüm gereklilikler karşılanmalıdır. Yani çalışmalar kontrollü bir ortamda, hızlı, özenli ve yazılı çalışma alışkanlığına sahip eğitimli kişilerce yapılmalıdır. Çalışmanın yapıldığı ortam özellikleri, kullanılan ekipman, uygulanan yöntem, ölçüm belirsizliği ve sonuçlar Kalibrasyon Sertifikası Raporunda belirtilmelidir. Çalışmanın yapıldığı ortam özellikleri, kullanılan ekipman, uygulanan yöntem, ölçüm belirsizliği ve sonuçlar Kalibrasyon Sertifikası Raporunda belirtilmelidir.

13 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Kalibrasyon etiketi nedir? Kalibre edilerek uygunluğu tesbit edilen her cihaza belge ile birlikte verilen etikettir. Kalibre edilerek uygunluğu tesbit edilen her cihaza belge ile birlikte verilen etikettir. Cihazın üzerine, görünür şekilde yapıştırılır. Cihazı kullanan personelin de kalibrasyon sürelerini takip edebilmesini sağlar. Cihazın üzerine, görünür şekilde yapıştırılır. Cihazı kullanan personelin de kalibrasyon sürelerini takip edebilmesini sağlar. Etiket üzerinde kalibrasyon kuruluşunun adı, kalibrasyon tarihi – geçerlilik süresi ve sertifika no bulunmalıdır. Etiket üzerinde kalibrasyon kuruluşunun adı, kalibrasyon tarihi – geçerlilik süresi ve sertifika no bulunmalıdır.

14 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Kalibrasyon sertifikası nedir? Kalibrasyon işlemi sonrası, sonuçlar incelenir ve yapılan incelemede cihazın kullanımı uygun görülürse her cihaz için ayrıntılı Kalibrasyon Sertifikası düzenlenir. Kalibrasyon işlemi sonrası, sonuçlar incelenir ve yapılan incelemede cihazın kullanımı uygun görülürse her cihaz için ayrıntılı Kalibrasyon Sertifikası düzenlenir.

15 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Hangi durumlarda kalibrasyon geçersiz olur? Cihaz kalibrasyondan sonra ; çarpmaya, düşmeye maruz kalmışsa, çarpmaya, düşmeye maruz kalmışsa, hasar görmüşse, tamir bakım yapılmışsa, hasar görmüşse, tamir bakım yapılmışsa, kalibrasyon süresi geçmişse kalibrasyon süresi geçmişse kalibrasyonu geçersiz olur.

16 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Cihaz kullanıcılarının kalibrasyon hizmetini doğru taleple doğru yerden alması, kalibrasyon sertifikasında verilen ölçüm sonuçlarını doğru yorumlayarak cihazı doğru kullanması kaliteli güvenilir sağlık hizmeti için önemlidir. Cihaz kullanıcılarının kalibrasyon hizmetini doğru taleple doğru yerden alması, kalibrasyon sertifikasında verilen ölçüm sonuçlarını doğru yorumlayarak cihazı doğru kullanması kaliteli güvenilir sağlık hizmeti için önemlidir.

17 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Kalibrasyon hizmeti alınacak firma nasıl seçilir? Kalibrasyon hizmeti alınacak firmanın alanında, kalibre edilecek cihazlarla ilgili TÜRKAK ya da Uluslar Arası Akreditasyon Kuruluşları tarafından verilmiş TS ISO EN 17025 alanında güncel sertifikası olmalıdır. Kalibrasyon hizmeti alınacak firmanın alanında, kalibre edilecek cihazlarla ilgili TÜRKAK ya da Uluslar Arası Akreditasyon Kuruluşları tarafından verilmiş TS ISO EN 17025 alanında güncel sertifikası olmalıdır. Sertifikada kalibrasyon yapabileceği alanlar belirtilmiştir. Sertifikada kalibrasyon yapabileceği alanlar belirtilmiştir.

18 MANİSA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

19

20 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Aile Sağlığı Merkezlerinde; Örnek plan Kalibre edilecek cihazların listesini ve kalibrasyon planını hazırlayınız. Kalibre edilecek cihazların listesini ve kalibrasyon planını hazırlayınız. Aile Sağlığı Merkezlerinde cihazların 1 yıllık periyodlar ile rutin kalibrasyonu uygun olabilir. Aile Sağlığı Merkezlerinde cihazların 1 yıllık periyodlar ile rutin kalibrasyonu uygun olabilir. Cihaz adı Markası modeli Seri no Bulunduğu yer Kalibrasyon tarihi Gelecek kalibrasyon tarihi Tansiyon aleti ERVA020125464 Dr. poliklinik 02.05.201302.05.2014 Bebek Terazisi ROCER113154877 Bebek İzlem Odası 02.05.201302.05.2014 Ateş ölçer SYREC66597A Dr. poliklinik 13.12.201213.12.2013

21 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Kalibrasyon firması ile yapılacak görüşmede cihazların türü ve sayısı belirtilmelidir. Kalibrasyon firması ile yapılacak görüşmede cihazların türü ve sayısı belirtilmelidir. Firma ile yapılan görüşmede işlem için tarih alınmalıdır. Firma ile yapılan görüşmede işlem için tarih alınmalıdır. Cihazlar kalibrasyon tarihinde hazır bulunmalıdır. Kalibrasyonu yapılacak cihazlar arızalı olmamalıdır. Cihazlar kalibrasyon tarihinde hazır bulunmalıdır. Kalibrasyonu yapılacak cihazlar arızalı olmamalıdır. Yapılan işlemlerin sonunda TUTANAK tutulur. Tutanakta kalibrasyonu yapılan cihazlar sayısı ile listelenir Kalibrasyon testini geçemeyen cihazlar da belirtilir. Yapılan işlemlerin sonunda TUTANAK tutulur. Tutanakta kalibrasyonu yapılan cihazlar sayısı ile listelenir Kalibrasyon testini geçemeyen cihazlar da belirtilir. Yerinde yapılamayacak cihazlar firma ile gönderilecekse transfer sırasında zarar görme ya da kayıp durumunda cihazın sorumluluğunu kimin üstleneceği belirtilmelidir. Yerinde yapılamayacak cihazlar firma ile gönderilecekse transfer sırasında zarar görme ya da kayıp durumunda cihazın sorumluluğunu kimin üstleneceği belirtilmelidir. Teklif edilen bedel ile birlikte Tutanak muhafaza edilmelidir. Teklif edilen bedel ile birlikte Tutanak muhafaza edilmelidir.

22 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Yerinde yapılamayacak cihazlar firma ile gönderilecekse transfer sırasında zarar görme ya da kayıp durumunda cihazın sorumluluğunu kimin üstleneceği belirtilmelidir. Yerinde yapılamayacak cihazlar firma ile gönderilecekse transfer sırasında zarar görme ya da kayıp durumunda cihazın sorumluluğunu kimin üstleneceği belirtilmelidir. Teklif edilen bedel veya fatura ile birlikte tutanak muhafaza edilmelidir. Teklif edilen bedel veya fatura ile birlikte tutanak muhafaza edilmelidir. Firma tarafından etiketleme işlemi yapılabilir. Ancak kalibrasyon etiketleri yapıştırılmazsa belgeler ile birlikte gönderildiğinde ASM’ de cihazlara uygun olarak yapıştırılmalıdır. Süresi dolan etiketler çıkarılabilir. Firma tarafından etiketleme işlemi yapılabilir. Ancak kalibrasyon etiketleri yapıştırılmazsa belgeler ile birlikte gönderildiğinde ASM’ de cihazlara uygun olarak yapıştırılmalıdır. Süresi dolan etiketler çıkarılabilir. Kalibrasyon Sertifikaları kaibrasyon işlemi uygun olan cihazlarda standrat sapması belirtilerek verilir. Cihaza ait değerlerin kabul edilebilir sınırlarda olup olmadığı firma elemanı ile birlikte kullanım klavuzu da referans alınarak belirlenir. Kayıtlar dosyada muhafaza edilmelidir. Kalibrasyon Sertifikaları kaibrasyon işlemi uygun olan cihazlarda standrat sapması belirtilerek verilir. Cihaza ait değerlerin kabul edilebilir sınırlarda olup olmadığı firma elemanı ile birlikte kullanım klavuzu da referans alınarak belirlenir. Kayıtlar dosyada muhafaza edilmelidir.

23 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Kalibrasyon testinde geçemeyen cihazlar arıza için servise gönderilmelidir. Kalibrasyon testinde geçemeyen cihazlar arıza için servise gönderilmelidir. Tamir edilemeyen cihazlar kullanım alanında bulundurulmaz. Tamir edilemeyen cihazlar kullanım alanında bulundurulmaz. Tamir / bakım sonrası kalibrasyon çalışması tekrarlanır. Tamir / bakım sonrası kalibrasyon çalışması tekrarlanır.

24 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Her cihaz için cihaz sicil kartı oluşturunuz. Her cihaz için cihaz sicil kartı oluşturunuz. Cihazların tüm aparatlarını ve kullanım klavuzlarını bir dosya içinde, cihazı kullananların erişebileceği yerde bulundurunuz. Cihazların tüm aparatlarını ve kullanım klavuzlarını bir dosya içinde, cihazı kullananların erişebileceği yerde bulundurunuz. Bakım ve kalibrasyon belgelerini kayıt altına alıp arşivleyiniz. Bakım ve kalibrasyon belgelerini kayıt altına alıp arşivleyiniz.

25 MANİSA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ CİHAZ SİCİL KARTI CİHAZIN ADI Elektrokardiyografi - EKG MARKA / MODEL dddddd SERİ NO 21365 AC KURUMA ALINIŞ TARİHİ 02.03.2013 ORTAK CİHAZ Evet AİT OLDUĞU BİRİM / KİŞİ - GARANTİ BELGESİ VAR MI? Var İKİNİ EL CİHAZ MI? Hayır Garanti belgesi bitiş tarihi 02.03.2016 Kullanım Klavuzu yedek / aksesuar var mı? Puar yedekleri PLANLI BAKIM TARİHLERİ ARIZA BAKIM TARİHLERİ / CİHAZIN DURUMU KALİBRASYON TARİHLERİ / DEĞERLENDİRME SONUCU 07,05,2013uygun

26 MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Diğer cihazlar…. JENERATÖRLERİN Yılda 1 Kez Planlı Bakım Kapsamında Bakımı Yapılmalıdır. Bakıma ait evraklar arşivlenmelidir. JENERATÖRLERİN Yılda 1 Kez Planlı Bakım Kapsamında Bakımı Yapılmalıdır. Bakıma ait evraklar arşivlenmelidir. GLUKOMETRELER Marka ve modeline göre kullanılan kontrol solusyonları ile iki seviyede ayda bir kez kontrol edilmelidir. Otoanalizör ile çapraz karşılaştırma yapılmalı ve sonuçlar kayıt altına alınmalıdır. GLUKOMETRELER Marka ve modeline göre kullanılan kontrol solusyonları ile iki seviyede ayda bir kez kontrol edilmelidir. Otoanalizör ile çapraz karşılaştırma yapılmalı ve sonuçlar kayıt altına alınmalıdır.

27 MANİSA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLA KALIN


"Aile Sağlığı Merkezlerinde Kalibrasyon Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü Dr.Bingül İSPİR’in katkılarıyla hazırlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları