Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAKÖY ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAKÖY ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 ORTAKÖY ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi İçin Avrupa Stajı TR01-KA ORTAKÖY ZÜBEYDE HANIM MTAL SUNUSU Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2 Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi İçin Avrupa Stajı
KİMLER KATILIYOR? Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanında eğitim görmekte olan 10 öğrenci, 1 refakatçi öğretmen eşliğinde İtalya; Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanında eğitim görmekte olan 20 öğrenci, 2 refakatçi öğretmen nezaretinde Almanya; Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanında eğitim görmekte olan 30 öğrenci ile 3 refakatçi öğretmen Hollanda stajlarına katılacaktır. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3 UYGULAMA FAALİYETİNE NEDEN İHTİYAÇ VAR?
Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi İçin Avrupa Stajı UYGULAMA FAALİYETİNE NEDEN İHTİYAÇ VAR? Okullarımızın 11. ve 12.sınıfında eğitim görmekte olan katılımcılarımız, çocuk bakımı, çocuk beslenmesi, çocukla iletişim, ruh sağlığı, erken çocukluk döneminde eğitim ilke ve kuramları, öz bakım, oyun, oyuncak yapımı vb..gibi dersleri almakta ve uygulamalar yapmaktadırlar. Katılımcılarımızın aldıkları bu dersler, kurum merkezli ve aile merkezli öğrenme modelini benimsemiş okul öncesi kurumlarına hitap etmektedir. Mezunlarımızın bu kurumlarda istihdam edilmesi beklenmektedir. Günümüzde erken çocukluk eğitimi olgusunun daha çağdaş temellere oturtulacağı ve AB kalitesinde standartlar getirileceği, devletimizin politika belgelerinden anlaşılmaktadır. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

4 UYGULAMA FAALİYETİNE NEDEN İHTİYAÇ VAR?
Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi İçin Avrupa Stajı UYGULAMA FAALİYETİNE NEDEN İHTİYAÇ VAR? Günümüzde erken çocukluk eğitimi olgusunun daha çağdaş temellere oturtulacağı ve AB kalitesinde standartlar getirileceği okul öncesi eğitimde bir dönüşümü işaret etmektedir. Dönüşüm sonunda High Scope Okulöncesi Eğitim Programı, Primary Years Program, Head Start Okulöncesi Eğitim Programı,Regio Emilia Okulöncesi Eğitim Programı, Maria Montessori Metodu,Hollanda OSTAP (Elele) Programı, Okulöncesi Eğitim Programı, Almanya Sosyal Öğrenme Modeli, Open Education (Açık Öğrenme)(Açık Kapı) Modeli,AÇEP(Anne Çocuk Eğitim Programı)(Erken Destek Projesi) gibi eğitim programlarının uygulanacağı bilinmektedir. Bu modellerden bazıları hali hazırda uygulanmaktadır. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

5 UYGULAMA FAALİYETİNE NEDEN İHTİYAÇ VAR?
Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi İçin Avrupa Stajı UYGULAMA FAALİYETİNE NEDEN İHTİYAÇ VAR? Katılımcılarımızın muhtemel dönüşüm sürecine hazır olarak girmeleri halinde istihdam edilebilme olasılıkları çok ama çok yüksek olacaktır. Bu nedenle katılımcılarımızın, Avrupa'da erken çocukluk eğitimiyle ilgili yenilikçi yöntemleri öğrenmeleri ve uygulayabilmeleri gerekmektedir. Bu gereklilik projemize kaynaklık eden en büyük ihtiyaçtır. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

6 UYGULAMA FAALİYETİNE NEDEN İHTİYAÇ VAR?
Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi İçin Avrupa Stajı UYGULAMA FAALİYETİNE NEDEN İHTİYAÇ VAR? İstanbul gibi bir metropolde kızlarımızın iyi eğitim alarak bir işe yerleşmesi hem toplumsal açıdan hem de kadın istihdamının artırılması açısından bir ihtiyaçtır. Katılımcılarımızın farklı kültürleri tanımaya, iyi uygulamaları görmeye, kendini değerli hissetmeye ihtiyaçları vardır. 4 yıllık eğitim sonunda yabancı dil dersi gören ama pekiştiremeyen katılımcılarımızın projemizi fırsata dönüştürerek yabancı dillerini geliştirmeye de ihtiyaçları vardır. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

7 UYGULAMA FAALİYETİNİN AMACI NEDİR?
Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi İçin Avrupa Stajı UYGULAMA FAALİYETİNİN AMACI NEDİR? Hem erken çocukluk eğitiminin yeniden yapılandırılması gerekliliği, hem de hedef grupta yer alan çocuk sayısının önümüzdeki yıllarda daha da fazla olması beklentisi bir fırsat olarak görülmüştür. Bu fırsatları değerlendirerek, ülkemiz eğitiminin gelişimine sürdürülebilir bir katkı sağlamamız gerekmektedir. Bunun için erken çocukluk dönemi (0-4 yaş) çocuklarımızın sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir eğitimden geçmesi gerekmektedir. Toplam nüfusun en az % 30'unu oluşturan bir grubun eğitimi de nitelikli ve donanımlı bireyler tarafından verilmelidir. Bu yüzden bu projeyi yazarak, katılımcılarımızın erken çocukluk eğitiminde farklı yaklaşımları bilen insanlar haline gelmelerini ve yeterliliklerini artırmayı amaçlamaktayız. Katılımcılarımızın,hareketlilik faaliyetleri sonunda elde ettikleri kazanımlarla istihdam sürecine hemen dahil olmalarını sağlamak, projemizin dolaylı amacını oluşturmaktadır. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

8 UYGULAMA FAALİYETİNİN AMACI NEDİR?
Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi İçin Avrupa Stajı UYGULAMA FAALİYETİNİN AMACI NEDİR? Katılımcılarımıza kazandıracağımız bu yeterliliklerle birlikte kolay iş bulabilmeleri okullarımızın tercih edilme oranını artıracaktır. Okullarımızın daha fazla tanınır olması, kız çocuklarımızın okullaşma oranının artmasına olumlu katkı sağlayacaktır. Yapılan bu projeyle işgücü tarafının talepleri daha iyi analiz edilmiş, işgücü tarafıyla daha koordineli bir iletişim sağlanmış ve öğretim yetkinliklerimiz daha da artmış olacağından okullarımızda okuyan gençlerimizin geleceğe dair bir endişeleri kalmayacaktır. Böylelikle yeni kayıt edilen bir öğrencimiz 4 yılın sonunda diplomasını alabilecek, okul terklerinin de önüne geçilebilecektir.(Mesleki Eğitimde okul terki ortalaması %19'dur.Avrupa 2020 strateji hedefi %10) Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

9 UYGULAMA FAALİYETİNİN AMACI NEDİR?
Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi İçin Avrupa Stajı UYGULAMA FAALİYETİNİN AMACI NEDİR? Katılımcılarımız için bir "can suyu" olarak gördüğümüz projemizle Avrupa boyutunda eğitim almaları, farklı kültürleri tanıyarak sosyalleşebilmeleri, eğitimlerine ve geleceklerine dair bir plan oluşturabilmeleri, kişisel gelişimlerine olumlu katkılar yapılması projemizin orta vadeli amaçlarını oluşturmaktadır. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10 KATILIMCILARIN SEÇİMİ
Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi İçin Avrupa Stajı KATILIMCILARIN SEÇİMİ 1.Seçim komisyonu oluşturulacak (Okul müdürü, müdür yard, meslek dersi öğretmeni, rehber öğretmen ve yabancı dil öğretmeni) 2.Seçim kriterleri anlatılacak ve tüm velilere konuyla ilgili bilgi verilecek 3.Dağıtılacak formlar numaralandırılarak zarf içinde dağıtılacak ve öğrencilere de bu numaralar verilecek böylece isimler gizlenmis olacak. 4.Öğrenciler tarafından doldurulan formlar komisyondaki ogretmenler tarafindan tek tek incelenecek. 5.Seçilebilmek için her formun en az 60 taban puanını aşması şart olacak. 6. En yüksek puanı alan 20 öğrenci puan sıralamasına göre sıralanacak ve ilan edilecek. 7.Yapılacak mülakat ile 20 öğrenci ASİL LİSTEDE ilan edilecek. 10 kişi YEDEK LİSTEDE ilan edilecek. 8. Asil listede yer alan öğrenciler, hazırlık faaliyetlerine başlayacak. 9. Ödev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin yerine YEDEK listedeki 10 öğrenciyle devam edilecek. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

11 PROJEMİZİN BÜTÇESİ Almanya için;
Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi İçin Avrupa Stajı PROJEMİZİN BÜTÇESİ Almanya için; Katılımcı başı 275 Euro seyahat gideri Katılımcı başı 826 Euro bireysel destek (Konaklama, staj, yeme içme) İtalya için; Katılımcı başı 896 Euro bireysel destek (Konaklama, staj, yeme içme) Hollanda için; Katılımcı başı 360 Euro seyahat gideri Katılımcı başı 1022 Euro bireysel destek (Konaklama, staj, yeme içme) Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

12 Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi İçin Avrupa Stajı
KATILIMCI GİDERLERİ Yurt dışına çıkmadan önce almanız gereken hizmet damgalı pasaport (gri pasaport) masrafları ile 18 yaşından küçükler için noter onaylı veli muvafakatnamesi masrafları sizler tarafından karşılanacaktır. Ayrıca yurt dışında sim kart temini, kültürel geziler, müze girişleri ve kişisel harcamalarınız için gerekli olan harçlık bulundurmanız gereklidir. (Minimum 200€) Başkaca bir harcamaya gerek duyulmamaktadır. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

13 Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi İçin Avrupa Stajı
Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans, yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz." Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


"ORTAKÖY ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları