Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Görsel C# ile Windows Programlama Güz 2009 (4. Hafta)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Görsel C# ile Windows Programlama Güz 2009 (4. Hafta)"— Sunum transkripti:

1  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Görsel C# ile Windows Programlama Güz 2009 (4. Hafta)

2  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 2 Kontrol Yapıları – Seçim Deyimleri if Deyimi Tek seçim if…else Deyimi Çift seçim switch Deyimi Birden fazla seçim

3  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 3 Döngüye-devam-koşulu doğru olduğu müddetçe belirli işlemleri tekrar eden yapılardır. while Deyimi for Deyimi foreach Deyimi Kontrol Yapıları – Tekrarlama Deyimleri

4  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 4 Sınıf Ortalamasını Hesaplayan Algoritma

5  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5 GradeBook.cs (1 of 3)

6  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 6 GradeBook.cs (2 of 3)

7  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 7 GradeBook.cs (3 of 3)

8  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 8 GradeBookTest.cs int veri tipli bir değişken içinde saklanan ortalama !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 9 Bitiş-değer Kontrollü Döngüler (Sentinel-controlled)

10  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 10 GradeBook.cs (1 of 3)

11  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 11 GradeBook.cs (2 of 3)

12  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 12 GradeBook.cs (3 of 3) Calculate average grade using (double) to perform explicit conversion Display average grade Display “No grades were entered” message

13  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 13 Ondalıklı Sayıları Formatlı Yazdırma double number = 3.1234; System.Console.WriteLine(“OUTPUT: {0:F3}”, number); OUTPUT: 3.123

14  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 14 GradeBookTest.cs

15  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 15 Bileşik Atama Deyimleri BİLEŞİK ATAMA OPERATÖRÜ KULLANIMAÇIK FORM += c += 7c = c + 7 -= d -= 4d = d - 4 *= e *= 5e = e * 5 /= f /= 3f = f / 3 %= g %= 9g = g % 9

16  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. ++ Artırma Operatörü (increment) -- Azaltma Operatörü (decrement) ++a Önce artır (Pre-increment) Operatörü (a değişkenini bir artır ve a değişkeninin yeni değerini kullan.) y=++x; ise x=x+1 ve sonra y=x a++ Sonra artır (Post-increment) Operatörü (a değiskeninin mevcut değerini kullan ve sonra değerini bir artır.) y=x++; ise y=x ve sonra x=x+1 --b Önce azalt (Pre-decrement) Operatörü b-- Sonra azalt (Post-decrement) Operatörü Artırma ve Azaltma Operatörleri

17  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. a=a+1; ya da a+=1; ya da a++; ya da ++a; 4 Değişik 1 Artırma Deyimi

18  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 18 Increment.cs

19  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 19 for Tekrarlama Deyimi for (initialization; loopContinuationCondition; increment ) statement; initialization; while (loopContinuationCondition ) { statement; increment; }

20  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 20 ForCounter.cs Control-variable name is counter Control-variable initial value is 1 Condition tests for counter ’s final value Increment for counter

21  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 21

22  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 22 For Döngüsü Örnekleri Vary control variable from 1 to 100 in increments of 1 for ( int i = 1; i <= 100; i++ ) Vary control variable from 100 to 1 in increments of –1 for ( int i = 100; i >= 1; i-- ) Vary control variable from 7 to 77 in increments of 7 for ( int i = 7; i <= 77; i += 7 ) Vary control variable from 20 to 2 in decrements of - 2 for ( int i = 20; i >= 2; i -= 2 ) Vary control variable over the sequence: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 for ( int i = 2; i <= 20; i += 3 ) Vary control variable over the sequence: 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11, 0 for ( int i = 99; i >= 0; i -= 11 )

23  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 23 Sum.cs increment number by 2 each iteration

24  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 24 Interest.cs (1 of 2) Second string is right justified and displayed with a field width of 20

25  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 25 Interest.cs (2 of 2) Calculate amount with for statement amount is displayed right justified in currency format

26  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 26 Çıktıyı Formatlama {1, 20} Alan genişliği virgülden sonra yazılır. Varsayılan (default) olarak sağa dayalıdır. Sola dayalı yapmak için - kullanılır.

27  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Döngü içlerinde programın akış kontrolünü değiştirmek için bu deyimleri kullanırız. “break” deyimi while, for veya switch yapılarının içinde kullanıldığında bu yapılar ani bir şekilde sonlandırılır. “continue” deyimi sadece for döngüsü içerisinde kullanıldığında bu deyimden sonra gelen komutlar atlanır ve döngü bir sonraki iterasyona başlar. break ve continue Deyimleri

28  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 28 BreakTest.cs Loop 10 times Exit for statement ( break ) when count equals 5

29  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 29 ContinueTest.cs Loop 10 times Skip line 14 and proceed to line 9 when count equals 5

30  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 30 switch Çoklu Seçim Deyimi Her case mutlaka bir break deyimi ile sonlanmalıdır. case lerden hiçbirinin işletilmediği durumları karşılamak üzere bir default durumu olmalıdır.

31  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 31 GradeBook.cs (1 of 5) Variables to be incremented determined by the switch statement

32  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 32 GradeBook.cs (2 of 5)

33  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 33 GradeBook.cs (3 of 5) Display prompt Loop condition: if there is more data input

34  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 34 GradeBook.cs (4 of 5) switch statement determines which case label to execute, depending on controlling expression ( grade / 10 ) is the controlling expression default case for grade less than 60

35  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 35 GradeBook.cs (5 of 5) Prints out results

36  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 36 GradeBookTest.cs (1 of 2) Call GradeBook public methods to count grades

37  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 37 GradeBookTest.cs (2 of 2)

38  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. public static void Main( string[ ] args ) { while(true) //sonsuz dongu { ………. if(…….) //kullanici dogru tahminde bulunduysa break; } Sonsuz Döngü

39  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. public static void Main( string[ ] args ) { bool oyunaDevam=true; while(oyunaDevam) //sonsuz dongu { ………. if(…….) //kullanici dogru tahminde bulunduysa oyunaDevam=false; } Sonsuz Döngü

40  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. SINAV HAZIRLIK SORULARI 1.Kullanıcıdan klavye yoluyla aldığı bir sayının bölenlerini veya çarpanlarını bularak ekrana basan bir C# programı yazınız. 2.Kullanıcıdan klavye yoluyla aldığı bir sayının ASAL sayı olup olmadığını belirleyen ve eğer ASAL sayı ise ASAL çarpanlarını ekrana basan bir C# programı yazınız. 3.Kullanıcıdan klavye yoluyla aldığı belirli bir aralık içerisindeki bütün ASAL sayıları ve bu ASAL sayıların sayısını ekrana basab bir C# programı yazınız. 4.Kullanıcıdan klavye yoluyla aldığı iki sayının aralarında ASAL olup olmadığını bulan bir C# programı yazınız. (4 ve 15 aralarında asaldır örneğin.) 5.Kullanıcıdan klavye yoluyla aldığı 3 sayının En Büyük Ortak Bölenini (EBOB) bulacak bir C# programı yazınız. 6.Kullanıcıdan klavye yoluyla aldığı 3 sayının En Küçük Ortak Katını (EKOK) bulacak bir C# programı yazınız. (15 sayısının katları: 15 30 45 60 75 ve 20 sayısının katları: 20 40 60 tır. Dolayısıyla EKOK(15,20)=60 tır.) 7.Kullanıcıdan klavye yoluyla aldığı 2 rasyonel sayıyı toplayıp en sade haliyle ekrana basacak bir C# programı yazınız.


" 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Görsel C# ile Windows Programlama Güz 2009 (4. Hafta)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları