Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DUYARLI TÜRK İŞLETMELERİNİN YAPAY İKLİM DEĞİŞİMİNİ ÖNLEMEDE ETKİLİ OLABİLECEK VE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA ELE ALINABİLECEK ÖRNEK UYGULAMALARI Gökhan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DUYARLI TÜRK İŞLETMELERİNİN YAPAY İKLİM DEĞİŞİMİNİ ÖNLEMEDE ETKİLİ OLABİLECEK VE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA ELE ALINABİLECEK ÖRNEK UYGULAMALARI Gökhan."— Sunum transkripti:

1 DUYARLI TÜRK İŞLETMELERİNİN YAPAY İKLİM DEĞİŞİMİNİ ÖNLEMEDE ETKİLİ OLABİLECEK VE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA ELE ALINABİLECEK ÖRNEK UYGULAMALARI Gökhan ÖZEN Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA

2 Çalışmanın Amacı? Bardağın bir de dolu tarafında bakabilmek Güzel örnekleri ön plana çıkararak,diğer işletmeleri de bir anlamda teşvik etmek Artması gereken duyarlılığa bir katkıda bulunabilmek Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA

3 İşletmeler Neden Kurulurlar? İnsan İhtiyaçlarını Karşılayabilmek Kazanç Sağlayarak Kar Elde Etmek Ana Amaç: Kurulan İşletmenin Varlığını Devam Ettirebilmesi İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerinin birincil şartı çevreye uyum! Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA

4 İşletme-Çevre İlişkisi Doğal Çevre(Ekolojik Çevre) Doğal Çevre(Ekolojik Çevre) Ekonomik Çevre Ekonomik Çevre Sosyo-Kültürel Çevre Sosyo-Kültürel Çevre Hukuki Çevre Hukuki Çevre Teknolojik Çevre Teknolojik Çevre Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA

5 İşletme-Çevre İlişkisi Duyarlı İşletmeler? Duyarlılık Ölçütü? Çevre perspektifi… Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA

6 Hava Kirliliği Flora Fauna Gürültü Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği İklimlerin Değişmesi Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA Doğal Çevre Ve Çevre Sorunları

7 Nüfus Artışı Kentleşme Turizm Sanayileşme Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA Çevre Sorunlarının Başlıca Nedenleri

8 Sosyal Sorumluluk  İşletmeler, bir toplumda faaliyette bulunmak ve yaşamak amacıyla kuruldukları gün, bir takım sorumlulukları da peşinen kabul etmiş olurlar. Bu nedenle toplumun amaçlarına yönelmiş, değer ölçülerine uygun politikalar belirleyerek faaliyetlerini bu politikalara göre yürütmek zorundadırlar.  toplumsal sorumlulukların bilinciyle bu ülkeye, insanına, doğasına, eğitimine, bilim ve sanatına, kültürüne toplumsal yaşamına hizmet etmeyi görev bilmektedir. kaynak israfını önlemek çevreyi kirletmemek, vb. Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA

9 Duyarlı İşletmelerde Uygulanan Modeller Temiz Üretim(Clean Production) Eko-Verimlilik(Eco-Efficiency) Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı (Sustainable Resource Management) Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA

10 Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası Örnek Uygulamalar Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA SORUNUN TEŞHİSİ UYGULAMA SONUÇLAR

11 Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA SORUNUN TEŞHİSİ: Fabrikanın günlük su ihtiyacının bir kısmı fabrika bahçesindeki kuyulardan, bir kısmı ise tankerlerle satış yapan tedarikçilerden sağlanıyordu. Üretimde kullanılan 1500 ton suyun % 80’i, fabrika içine döşenmiş kolektörler aracılığıyla toplanarak kimyasal arıtıma tabi tutulduktan sonra, civardaki bir nehre boşaltılıyordu. Su tedarikinin zorluğu, yüksek maliyeti ve atık suyun alıcı ortama deşarjı için gerekli standartların sağlanması gerekliliği nedeniyle, bu konu firma için hem ekonomik hem de çevresel bir sorun teşkil ediyordu.

12 Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA UYGULAMA: Atık suyun yeniden kullanımının, ürün kalitesinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığı belirlendi. Bir hidrofor sistemi ve arıtma tesisi aracılığıyla çıkış suyunun tamamını üretim sürecine yeniden dahil edecek bir geri dönüşüm hattı inşa edildi. Böylece arıtıma tabi tutulmuş proses suyunun % 95’i üretimde yeniden kullanılmaya başlandı.

13 Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA

14 Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA SONUÇLAR: Geri dönüşüm sistemiyle yılda 366,000 ton su tasarrufu sağlanmasının yanında atık su arıtma tesisi çıkışında deşarj edilen su miktarı % 1’e indirilerek önemli bir sülfat kirliliği önlenmiş oldu.

15 Örnek Uygulamalar Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA SORUNUN TEŞHİSİ UYGULAMA SONUÇLAR Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası

16 Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA SORUNUN TEŞHİSİ: Kazan dairesinde, 7.350.000 kcal/saat kapasiteli 140/110 °C’de çalışan, 6 adet kızgın su kazanı mevcuttu. Bu kazanlarda üretilen kızgın su, ısıtma ve proseste kullanılmak üzere bir kolektörde toplanarak fabrikaya dağıtılmaktaydı. Proseslerin yıl boyunca sürekli kaynar su ihtiyacı olması nedeniyle sistem, yaz - kış 140 °C’de tutuluyordu. Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası

17 Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA UYGULAMA: Proses ve ısıtma sisteminin birbirinden ayrılmasına karar verildi. Böylece daha önce ısıtılmaya çalışılan 1700 metreküp su yerine, ısıtmada kullanılmak üzere sadece kış aylarında 1000 metreküp ve proseste kullanılmak üzere yaz-kış 700 metreküp su ısıtılmaya başlandı. Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası

18 Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası

19 Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA SONUÇLAR: Projenin gerçekleştirilmesinden sonra yapılan ölçümlerde, 2002 yılında 2001 yılına göre 1.055.263 santimetreküp daha az doğalgaz tüketildiği tespit edildi. Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası

20 Örnek Uygulamalar  Fırın Ekspres Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA SORUNUN TEŞHİSİ UYGULAMA SONUÇLAR Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası

21  Fırın Ekspres Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA SORUNUN TEŞHİSİ: Ankara’da faaliyet gösteren Fırın Ekspres, ayda yaklaşık iki ton odun tükettiği bir taş fırın kullanmaktaydı ve bu fırın yaz-kış her gün 13 saat çalıştığı için de fırının gövdesinden ve bacasından önemli miktarda ısı dışarı bırakılmakta yani israf olmaktaydı. Lokantanın ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarının bir doğalgaz kombisiyle karşılandığı düşünüldüğünde, ortada önemli ve çözülmesi gereken bir sorun vardı. Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası

22  Fırın Ekspres Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA UYGULAMA: İşletmeci, fırından çıkan atık ısıyı değerlendirmenin yollarını araştırmış ve fırına döşenecek bir su borusu hattıyla buradan elde edilecek sıcak suyu ısıtma ve temizlik için kullanmaya karar vermiştir. Böylece fırından çıkan atık ısıyla yaklaşık olarak 65 °C’ye kadar ısıtılan su kombiye gönderilerek, ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılmıştır. Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası

23 Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası

24 Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA SONUÇLAR: Yeni düzenlemeyle, işletmenin ısıtılması, sıcak su ihtiyacının karşılanması ve döner fırınının çalıştırılması için kullanılan doğalgaz tüketiminde % 50’lik bir düşüş sağlandı. Böylece yılda yaklaşık 8700 metreküp daha az doğalgaz tüketimi ve kirletici hava emisyonlarının azalımı mümkün hale geldi. Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası

25 Gökhan ÖZEN Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi TEŞEKKÜRLER… Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Ve Çevresel Etkileri Konferansı, 18-20 Ekim 2007 KONYA


"DUYARLI TÜRK İŞLETMELERİNİN YAPAY İKLİM DEĞİŞİMİNİ ÖNLEMEDE ETKİLİ OLABİLECEK VE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA ELE ALINABİLECEK ÖRNEK UYGULAMALARI Gökhan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları