Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Yeşil Bayrak) EKO OKULLAR PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Yeşil Bayrak) EKO OKULLAR PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 (Yeşil Bayrak) EKO OKULLAR PROGRAMI

2 EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDİR?
Eko-Okullar Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcılar hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, toplumu çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

3 Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul çalışanlarının ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır.

4 Eko-Okullar Programı, okullara program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile bir ödül planı olma özelliği de taşır.

5 Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir.

6 PROGRAMIN GELİŞİMİ 27 Avrupa ülkesi, Güney Afrika, Kenya ve Şili'de olmak üzere toplam 40 ülkede yaklaşık 'den fazla okulda uygulanan Eko-Okullar Programı’nın uluslararası koordinasyonunu Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı yürütmektedir. Vakfımız, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının üyesi olarak, bu programı 1995 yılında başlatmıştır. eğitim öğretim yılı sonunda, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Rize, Sakarya, Samsun ve Van illerimizden toplam 98'ü Yeşil Bayraklı, 155 okul programda yer almaktadır.

7 PROGRAMIN FAYDALARI Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. ÖĞRENCİLER; - bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir, - sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir, - karar verme yeteneği gelişir, - tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir, doğal kaynakları koruma bilinci gelişir. Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir; - temizlik ve düzenini sürekli kılar, - su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır, - okul öğrencilerce sahiplenilir, - yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,

8 PROGRAMIN UYGULANMASI:
PROGRAM AŞAMALARI AŞAMA: Kayıt olma 2. AŞAMA : Programı yürütme 3. AŞAMA : Ödül için başvuruda bulunma 4. AŞAMA : Ödül yenileme

9 Programı Yürütme Eko Okullar Komitesi: 2 ayrı komite kurulur. Öğrenciler ve koordinatör öğretmenden oluşan Eko-Tim, programın yürütücüsüdür. Okul yönetimi koordinatör öğretmen, Eko-tim’i temsil eden bir öğrenci, ilgili öğretmenler, ilgili velilerden oluşan oluşan 2. komite programın devamlılığını sağlar. Çevresel İnceleme: mevcut durumun değerlendirilmesi, gerçekçi hedeflerin tespiti ve okul için uygun olan çalışma konusunun belirlenmesidir. “ÇÖP VE ATIK” Eylem Planı: Programın temelidir. Planda yıl içinde işlenecek konulara ilişkin hedefler takvimlendirilip, ders konularıyla ilişkilendirilir. Gözlem ve Değerlendirme: Çalışmalarda elde edilen sonuçlar değerlendirilip, sergilenir. Müfredat Çalışması: Programda ele alınan çevre sorunlarının ve çözümlerinin derslerde vurgulanmasıdır. Bilgilendirme ve Katılım: Bütün okulun ve okulun bulunduğu çevrenin bilgilendirilmesi ve katılımlarının sağlanması. Eko İlke: Okulun çevre içerikli çalışmalarındaki sorumluluğunu gösteren amaçların bir cümlede ifadesidir. İlke, harakete geçirici nitelikte olmalıdır. “Atıklarımızı geri dönüşüm kutularına ayrıştırarak atalım.” gibi.

10 Eko Okullar Panosu Duyuru Panosu, tüm okulun çalışmaları konusundaa bilgilendirilmesi için bir araçtır. Konumu, okulun ana girişinde öğrenci ve ziyaretçilerin görebileceği bir yerde olmalıdır. Panomuzun adı, programımızın adını içermelidir. Pano büyüklüğü, 120cm x 90cm ya da 150cm x 100 olmalıdır. İçeriği konuya uygun resim, yazı, şiiir, gazate kesitleri, etlinlikler ve duyurular. Programımızın tanımı, panonun sol üst köşesinde sabit olarak bulunması gereken, programın 7 temel adımını anlatan broşür, program hakkında kısa bilgiler.

11 TEŞEKKÜRLER... Aysu ÇOPUR Elmas YAVUZ Tuba YEŞİLAY Esra PULCUOĞLU


"(Yeşil Bayrak) EKO OKULLAR PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları