Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN Hacettepe Kişilik Envanteri Prof. Dr. İbrahim Ethem ÖZGÜVEN İkinci Revizyon Ankara - 1992.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN Hacettepe Kişilik Envanteri Prof. Dr. İbrahim Ethem ÖZGÜVEN İkinci Revizyon Ankara - 1992."— Sunum transkripti:

1 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN Hacettepe Kişilik Envanteri Prof. Dr. İbrahim Ethem ÖZGÜVEN İkinci Revizyon Ankara - 1992

2 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN DEĞERLENDİRMESİ VE PUANLANMASI

3 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN 8 alt ölçekten oluşur. 3 toplam puandan oluşur Yüksek puanlar sağlıklı ve uyumlu oluşu Düşük puanlar ise uyumsuzluğa işaret eder. A takımı 1976 yılında hazırlanmış 1978 yılında revizyondan geçirilmiştir. 1982 yılında ikinci revizyondan geçirilerek son şeklini almıştır.

4 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN Alt ölçeklerin her birisinde 20 adet soru bulunmaktadır. 8 madde de G puanı için kullanılmıştır. Bireysel grup ve sözel olarak uygulanabilir. Grup sayısı 25 i aştığı halde 30-35 kişi için bir gözcü olması gerekir. Dışarıda (evde işyerinde vs) asla kullanılamaz. Süre sınırlaması yoktur ancak 35-40 dk yeterlidir.

5 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN GEÇERLİLİK PUANLARI (G PUANI) 21-16721-167 42-14342-143 63-12063-120 84-9584-95 105-71105-71 126-48126-48 147-25147-25 168-1168-1 Belirtilen soru numaraları birbirini tutuyorsa -1- puan veriyoruz, tutmuyor ise -0- puan veriyoruz. Eğer tutmayan soru sayısı 5 ve 5 ten fazla ise test İPTAL olur.

6 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN -B- PUANI 8 Alt ölçekte bulunur. 1 ölçekte 2 veya daha fazla işaretlenmemiş soru olursa veya8 Alt ölçekte bulunur. 1 ölçekte 2 veya daha fazla işaretlenmemiş soru olursa veya 8 alt ölçeğin toplamında 8 ve 8 den fazla boş soru olursa test her iki halde de İPTAL olur.8 alt ölçeğin toplamında 8 ve 8 den fazla boş soru olursa test her iki halde de İPTAL olur.

7 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN 8 ALT ÖLÇEKLER 1- kendini gerçekleştirme KG 2- duygusal kararlılık DK 3- nevrotik eğilimler NE 4- psikotik belirtiler PB 5- aile ilişkileri Aİ 6- sosyal ilişkiler Sİ 7- sosyal normlar SN 8- antisosyal eğilimler AE İLK DÖRDÜ = KİŞİSEL UYUM GENEL UYUM SON DÖRDÜ = SOSYAL UYUM

8 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN

9 YORUMLANMASI

10 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN % 75 üstü = kişinin uyumlu olduğunu gösterir. % 50 üstü = kişinin uyumlu olabileceğini gösterir. % 25 altı = kişinin uyumsuz olduğunu gösterir.

11 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADI SOYADI : GENEL SAĞLĞI : DOĞUM TARİHİ : TEST TARİHİ : CİNSİYETİ : TESTİ VEREN : MEDENİ DURUMU : ADRES : SINIFI/MESLEĞİ : TELEFON : HKE ALT ÖLÇEKLERİ YÜZDELİK NORMLARI HKE TOPLAM PUANLARI YÜZDELİK NORMLARI KİŞİSEL UYUMSOSYAL UYUM Yüzdelik değerlerKGDKNEPBAİSİSMAEYüzdelik değerler KUSUGUYüzdelik değerler % 75121112 13 12% 75435295% 75 % 50989910 9% 50364682% 50 % 2565667776 304070% 25 PUAN

12 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN A-) KİŞİSEL UYUM ALT ÖLÇEKLERİ Kendini Gerçekleştirme.(KG) puanı,kendini gerçekleştiren kişinin davranış özelliklerinden kendine güvenme,kendi yeteneklerinin farkında olma,kendi kendine kararlar verebilme,doğru bildiğini söyleyebilme,kabul edildiği ve bir işe yaradığı duygusu içinde olma gibi niteliklerle ilişkilidir. Puanın yüksek yada düşük olması bu nitelikteki davranışlarını değerlendirme olanağı sağlar

13 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN Duygusal Kararlılık. (DK) DK puanının yüksek oluşu,bireyin duygusal yönden kararlı oluşunu belirler. Bu puanı yüksek olan bireyler genellikle kendine güvenen,az üzülen,alıngan olmama özellikleri gösteren kişilerdir. Çoğu kez sakin ve huzurlu bireyler izlenimi verirler. Başkalarından pek az tavsiye isterler. Kendi kararlarını kendileri verme eğilimindedirler. Ortaya çıkan yeni ve yabancı durumlardan çekinmezler.acil durumlarda etkili davranışlar gösterirler. Puanı düşük olan kişiler,genellikle gergin ve kaygılı olurlar. Sıkıntılı durumlarda gözyaşlarını tutamazlar. Karşılaştıkları yeni durumlarda ise ya korkak ve çekingen ve çekingen yada aşırı düzeyde atak ve kavgacı olabilirler.

14 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN Nevrotik Eğilimler. (NE) Nevrotik belirtileri olan kişiler kronik yorgunluk,baş ağrısı, uyuyamama, görme güçlükleri,iştahsızlık gibi çeşitli psikomatik belirtilerin birinden yada bir kaçından şikayetçidirler. Nevrotik kişiler,duygusal çatışmalarını genellikle çatışmalarını genellikle fiziksel yollardan ifade etmektedirler. Benliğini olduğu gibi kabul edememe,mükemmelliyetçi olma,eleştiriye açık olmama gibi davranışları da içerir. Nevrotik eğilimler puanının yüksek bulunması,bu tür belirtilerin azlığını düşük olması ise çok olduğunu gösterir.

15 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN Psikotik Belirtiler. (PB) Psikotik belirtiler puanı düşük olması bireylerde,insanlardan uzaklaşma ve yalnız kalmayı isteme eğilimi,dikkatini bir noktada toplama güçlüğü ve hayal kurma eğilimi gözlenir. Bu bireyler,alıngan ve aşırı duygusaldırlar. Kendilerine yönelik düşünceleri fazladır. Bu puanın yüksek olması normal bir uyum tarzında ise birey,belirli ölçüler içerisinde hayal dünyasından bağımsız olarak yaşamını sürdürür.

16 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN B-) SOSYAL UYUM ALT ÖLÇEKLERİ Aile İlişkileri. (Aİ) Bu alt ölçekten elde edilen puan bireyin ailesi ile olan ilişkilerini yansıtır. Yüksek olması = kişinin anne babası ve kardeşleri ile dostça ve sağlıklı ilişkiler içinde olduğunu ailesini sevdiğini,ailesi tarafından sevildiğini gösterir. Bu tür bireyler aile üyelerini normal ölçüler içinde kendilerinden isteklerde bulunan ancak belli düzeyde bağımsız olma hakkını onlara tanıyan kişiler olarak görürler. Zamanlarının çoğunu aileleri ile evde geçirirler ve birlikte etkinlik gösterirler. Puanın düşük bulunması,bireyin ailesi ile olan ilişkilerinde karışıklık ve uyumsuzluk bulunduğuna işaret eder. Genellikle ana babası ve kardeşleri ile problemleri olan bireyler,aile üyelerini çok otoriter bulurlar,onların kendilerinden çok fazla bir şey beklediklerini düşünürler. Çok zorunlu durumlar dışında evde olmaktan kaçınırlar. Evden kaçma isteklerini sık sık ifade ederler.

17 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN Sosyal İlişkiler. (Sİ) bu puan ise bireyin diğer insanlarla olan ilişkilerinin niteliğini belirtir. Puanın yüksek oluşu sosyal olgunluk yönünden bireyin uyumlu ve sosyal becerilerinin yüksek düzeyde olduğuna işaret eder. Bu kişiler arkadaşları ve diğer yetişkin grupları içinde mutlu ve rahat bir görünüm verirler. Konuşmaktan hoşlanır ve başkalarının söylediklerine ilgi gösterirler. Başkalarını sever ve başkaları tarafından sevilirler. Topluluk içinde esnek bir tutum benimserler. Kabul gören davranışlar sergiler. Kendilerini sosyal durumlarda uygun şekilde idare etmesini bilirler. Sosyal ilişkile puanının düşük olması bireyin sosyal becerileli ve sosyalleşme bakımından durgun olduğu anlamına gelir. Bu kişiler,arkadaş ve yetişkin grupları içerisinde iken kendilerini rahat ve mutlu hissetmezler. Konuşmaktan ve başkaları ile bir arada olmaktan hoşlanmazlar. Dışarıdan gelen sosyal uyarıcılara tepki göstermede isteksiz hareket ederler yada hiç tepki göstermezler.

18 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN Sosyal Normlar. (SN) Uyulması zorunlu yasal durumlara olduğu kadar,dikkate alınması gereken sosyal kural ve toplum değerlerine ve başkalarının haklarına saygılı olma bunu yanı sıra kendi istek ve gereksinimlerini de toplumla uzlaşarak belli ölçülerde bağımsız olarak karşılama gibi davranışları ölçer.Bu puanın yüksek olması bireyin başkalarının haklarını anlayışla karşıladığını kişisel isteklerini grubun gereksinmelerine göre erteleyebildiğini yada değiştirebildiğini gösterir.bu kişiler toplumda neyin yanlış,neyin doğru olarak kabul edildiğinin bilincedirler.

19 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN Antisosyal Eğilimler. (AE) Puanın düşük olması bireyin antisosyal eğilimlere sahip olduğunu gösterir. Antisosyal eğilimleri olan kişiler genellikle sert,öfkeyle dolu,kavgacı,incitme isteği duyan zor kullanmaya eğilimli,öç alma duyguları içinde olan saygısız bireylerdir. Eşyalara özellikle başkalarının eşyalarına zarar vermekten.bilinçli olarak toplumsal normlara ters düşen davranışlarda bulunmaktan hoşlanırlar ve bu şekilde kişisel doyum sağlamaya çalışırlar. Bu puanın yüksek olması bireyin belirli ölçüler içinde bu tür eğilimleri olmadığına işaret eder.

20 HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN


"HAKAN KIRBAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN Hacettepe Kişilik Envanteri Prof. Dr. İbrahim Ethem ÖZGÜVEN İkinci Revizyon Ankara - 1992." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları