Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı 8 Ekim2012 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı 8 Ekim2012 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU."— Sunum transkripti:

1 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı 8 Ekim2012 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

2 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

3 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Yüksekokulumuz her senedeki gibi 4 yönde: eğitim, spor ve organizasyon faaliyetlerini yürütmeyi planlamaktadır: Yüksekokul öğrencilerine ‘Beden Eğitimi ve Spor Lisans’ programında yer alan dersleri vermek ve bu dersleri kaliteli bir biçimde gerçekleştirmek. Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarının I.sınıfında eğitim alan 937 öğrenci ile Beden Eğitimi ve Spor servis dersini gerçekleştirmek ve bu dersin kalitesini yükseltmek. Üniversitemiz başarılı öğrencilerinden oluşan spor takımları ile çalışmak, öğrenciler ile antrenmanları gerçekleştirmek ve Üniversitemiz adına müsabakalara katılmak için takımı hazırlamak. Üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personelleri arasında spor müsabakalarını organize etmek, düzenlemek, sağlıklı yaşamı yaygınlaştırmak.

4 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖĞRETİM KADROSU: Yüksekokulumuz bünyesinde 12 tam zamanlı,1 yarı zamanlı öğretim kadrosu,19 hizmet sözleşmeli ve antrenör kadrosu çalışmaktadır

5 2011-2012 E ĞITIM -Ö ĞRETIM YıLı G ÜZ YARı TAM ZAMANLı ÖĞRETIM ELEMANLARıNıN DERS YÜKLERI ADI SOYADI ÜNVANIDers yükü Kanat CANUZAKOV Doç. Dr.14 Dciparkul ABDIRAHMANOVA Doç. Dr.19 Serdar GERİ Yrd.Doç.Dr.14 Uran KALİLOV Ö ğr.G ö r.Dr. 18+6(ant.) Aykut ARUCA Öğr. Gör.18 Azamat TİLLABAYEV Öğr. Gör.20 Arina KAZAKBAYEVA Ö ğr. G ö r. 24 Aydar AKMATOVOkt. 23 Yuliya NİKULŞİNAOkt. 25 Cüneyt BALABAN Okt. 23 Atilla ÇAKAR Okt. 24 Bakıt ASANALİYEVOkt. 24

6 ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ VE REHBERLİK

7 Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü -79 öğrenci Hazırlık sınıfı-25 öğrenci. Danışman Okt. Bakıt ASANAİEV I.sınıf-20öğrenci. Danışman Ögr.Gör. Arina KAZAKBAYEVA II. sınıf-23öğrenci. Danışman Okt. Cüneyt BALABAN III. sınıf-11öğrenci. Danışman Okt. Yuliya NİKULŞİNA.

8 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 69 ÖĞRENCİ. Hazırlık sınıfı-25 öğrenci. Danışman Okt. Bakıt ASANAİEV I.sınıf-17 öğrenci. Danışman Öğr. Gör. Dr. Uran KALİLOV II. sınıf-15 öğrenci. Danışman Okt. Atilla ÇAKAR. III.sınıf-10 öğrenci. Danışman Okt. Aydar AKMATOV. IV. sınıf-7 öğrenci. Danışman Öğr.Gör.Azamat TİLLABAEV Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun toplam 155 öğrencisi bulunmaktadır

9 EĞİTİM PROGRAMINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2012-2013 öğretim yılı güz dönemi için a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde I, II, III. sınıflar için açılan 23 dersin haftalık ders programları hazırlanarak bu programa göre dersler verilmektedir. b) Antrenörlük Eğitimi Bölümünde I, II, III, VI. sınıflar için açılan 32 dersin haftalık ders programları hazırlanarak bu programa göre dersler verilmektedir. Yüksekokulumuz bu plana göre toplamda 57 dersin içerikleri gözden geçirilip gerekli revizyonlar gerçekleştirmiştir Yeni çerçeve programı modernleştirilmiş olup rektörlük makamına arz edilmiş bulunmaktadır,konuyla ilgili gerekli hazırlıklar ve çalışmalar tamamlanmıştır

10 Y ÜKSEKOKULUMUZUN 2012-2013 ÖĞRETIM YıLı GÜZ DÖNEMI HEDEFLERI

11 Yüksekokul derslerinin kalitesinin yükseltilmesi,teknolojik alt yapı,kaynak ve öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir

12 Yüksekokul öğrencilerinin ders geçme başarı oranının en az %85 e yükseltilmesi hedeflenmektedir. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ SINIFLARININ GENEL NOT ORTALAMALARI VE BAŞARI YÜZDELERİ SINIFLARI.SINIFII.SINIF GENEL NOT ORTALAMASI2,342,12 BAŞARI YÜZDESİ% 64% 82 BAŞARI YÜZDESİ ORTALAMASI %73 (2.23ort.) ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SINIFLARININ GENEL NOT ORTALAMALARI VE BAŞARI YÜZDELERİ SINIFLARI.SINIFII.SINIFIII.SINIF GENEL NOT ORTALAMASI 2,752,262,90 BAŞARI YÜZDESİ%70%50%100 BAŞARI YÜZDESİ ORTALAMASI %73 (2.64 ort.)

13 Yüksekokulumuzdan ayrılan öğrencilerin sayısının azaltılması ile ilgili çalışmalar hedeflenmektedir BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA İLİŞKİSİ KESİLEN ÖĞRENCİLER SINIFTOPLA M SAYISI TOPLAM GİDEN SAYISI BÖLÜM DEĞİŞTİRM E MADDE 35 H BENDİ MADDE 35 B BENDİ MADDE 35 2 BENDİ MADDE 35 A BENDİ MADDE 12 K BENDİ VEFAT HAZIRLIK25 13011 (36.7%)3431 2274 (14.8%)22 3155 (33.3%)221 TOPLAM7220 (27.8%)3 (15%)8 (40%)5 (25%)2 (10%)1 (5%) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA İLİŞKİSİ KESİLEN ÖĞRENCİLER SINIFTOPLAM SAYISI TOPLAM GİDEN SAYISI BÖLÜM DEĞİŞTİRME MADDE 35 H BENDİ MADDE 35 C BENDİ MADDE 35 A BENDİKALAN HAZIRLIK27 1328(25%)251 2214 (19%)4 3175 (29.4%)41 4103 (30%)21 TOPLAM6020 (33.3%)2 (10%)15 (75%)1 (5%)

14 Beden Eğitimi ve spor servis derslerinin içeriğinin zenginleştirilip dersin her anının aktif hale sokulması hedeflenmiştir. GRUPLAR TEMEL GRUP SPOR GRUBU SAĞLIK GRUBU 42 BÖLÜM ( 937 öğrenci) 785 (% 84)67 (% 7)85 (% 9)

15 Yüksekokulumuzun akademik personelinin bilimsel çalışmalarının sayısının arttırılması ve kalitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir

16 Doç.Dr. Kanat CANUZAKOV Türk Halklarının Milli Spor oyunlarının pedagojik anlamı Doç.Dr. Dciparkul ABDIRAHMANOVA Lise öncesi ve Emekli öncesi Dağlı sakinlerin etnik ve modern araçlar temelinde Beden Eğitimi ve Spor Teknolojisi Okt. Aydar AKMATOV‘Sağlık’ grubundaki öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor servis dersine motivasyonu’ konulu bilimsel çalışma. Yrd.Doç.Dr. Serdar GERİMarmara bölgesi özel spor işletmelerinin entellektüel sermayelerinin incelenmesi Okt. Yuliya NİKULŞİNA‘KC Üniversitelerinde Beden Eğitimi ve Spor ve sağlıklı yaşama motivasyon’ konulu bilimsel çalışma. Öğr.Gör. Aykut ARUCAKTMÜ BESYO öğrencilerinin liderlik tarzlarının faktör analizi ile belirlenmesi

17 Öğr.Gör. Azamat TİLLABAEV 15-16 yaşındaki basketbolcuların antrenmanlarını bireyselleştirme Öğr.Gör. Arina KAZAKBAEVA Kırgızistan-Türkiye ‘Manas’ Üniversitesi öğrencilerinin Beden Eğitimi yeterliliklerini geliştirme yolları. Okt. Cüneyt BALABAN Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor dersi alan öğrencilerin duygusal zeka seviyelerinin değerlendirilmesi Okt. Atilla ÇAKAR Özel Spor işletmelerinde çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerin incelenmesi (Kırgızistan örneği) Öğr.Gör.Dr. Uran KALİLOV Güreş çeşitlerinin birleşmesi ve onların Kırgız Milli Güreşi ile bağlantısı.

18 Başarılı sporcularımızın uluslararası ve ulusal müsabakalara katılımın sağlanması ve başarılarıyla Üniversitemizin adının duyurulması hedeflenmiştir.

19 Üniversitemizde 12 spor masterı,20 masterlığına aday sporcu, 1. spor derecesinde de 120 sporcu öğrencimiz bulunmaktadır,bunun dışında 4 milli sporcumuz üniversitemiz bünyesindedir

20 2012-2013 yılında üniversiteler arasında düzenlenen ‘’Üniversiade 2013’’e, Kırgızistanın ulusal şampiyonalarına, ‘’Dünya Üniversiteler turnuvası’’na ve ‘’Asya şampiyonası’’na katılmak için gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.

21 Kırgız ve Türk dillerinde literatüre katkı sağlamak için ders kitapları ve ders notlarının hazırlanması hedeflenmiştir 1-Genel ve Spor Fizyolojisi 2-Atletizm I-II 3-Spor Bilimleri Sözlüğü 4-Sağlık Bilgisi ve İlkyardım

22 Yüksekokul ihtiyaçlarını ve harcamalarını olabildiği ölçüde, azaltılması ve ekonomikleşme çalışmaları hedeflenmiştir. 1-Salon kira giderleri 2-Sponsor gelirleri 3-Öğretim elemanlarının katkılarıyla malzeme alımı sağlanması 4-İsteklerde tasarruf

23 Yüksekokulumuz bu yıl okul takımları ile ilgili detaylı bir çalışma gerçekleştirmiş ve sonucunda rektörlüğümüzün de tavsiyeleri doğrultusunda bazı revizyonlara gidilmiştir. Üniversitemizin okul takımlarında başarı gösterdiğimiz veya umut vaat eden branşlar dışındaki spor takımları çalışmalarına kısıtlamalar getirilmiştir.Daha önceki yıllarda oluşturulmuş 23 takımdan 13 tanesi çalışmalarına devam etmekte diğer 10 okul takımı ise teknik alt yapısı sağlandıktan sonra geliştirilmesi için çalışmak üzere askıya alınmıştır.Bu sayede bütçeye verdiğimiz yük azaltılmış olmasının yanı sıra başarılı olduğumuz branşlarda marka olmak için bir adım atılmıştır.

24 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Yüksekokulumuzun Bölüm Dersleri ve Ders Dışı Spor Faaliyetleri için kiralanan salonların ücreti S.N.Kiralanan Salonlar Ekim Ayı Ücreti (SOM) Kasım Ayı Ücreti (SOM) Aralık Ayı 2011 (SOM) II.Dönem Şubat ayı 2012 (som) 1 Cumhuriyet Sağlık “Caştık” Kitle Spor Merkezi, Yüzme antrenmanı20000 2 Cumhuriyet Sağlık “Caştık” Kitle Spor Merkezi, Yüzme dersi (19.09–15.11.2011)16320 3 No 58. Lise, Voleybol (erkek) ve Basketbol (kız) antrenmanı13650147001365012600 4 Kırgız Devlet Beden Eğitimi ve Spor Akademisi, Atletizm (bay, bayan), Basketbol (bay), Futbol ve Boks antrenmanları için40176 70706 72704 5 Kırgız Devlet Beden Eğitimi ve Spor Akademisi, Bölümlerimizin Atletizm II dersleri için8352 6156 6 Kırgız Devlet Beden Eğitimi ve Spor Akademisi, Atletizm (bay, bayan), Basketbol (bay), Futbol antrenmanları ve Bölümlerimizin BSY-104 Atletizm I, BSY-102 Genel Cimnastik dersleri 89984 7 Cusup BALASAGIN Kırgız Milli Üniversitesi, Boks antrenmanı için8400 7800 8 No 93. Lise, Voleybol (kız) antrenmanı için9100 TOPLAM 115998128462129410139484

25 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Yüksekokulumuzun Bölüm Dersleri ve Ders Dışı Spor Faaliyetleri için kiralanan salonların 1 aylık ücreti S.N.Kiralanan Salonlar Ekim Aylık Ücreti (SOM) Kasım Aylık Ücreti (SOM) Aralık Ayı 2012 (SOM) Şubat ayı 2012 (som) 1 Cumhuriyet Sağlık “Caştık” Kitle Spor Merkezi, Yüzme antrenmanı20000 Cumhuriyet Sağlık “Caştık” Kitle Spor Merkezi, Yüzme dersi (19.09– 15.11.2011)16320 2 No 58. Lise, Voleybol (erkek) ve Basketbol (kız) antrenmanı13650147001365012600 3 Kırgız Devlet Beden Eğitimi ve Spor Akademisi, Atletizm (bay, bayan), Basketbol (bay), Futbol ve Boks antrenmanları için40176* 70706 72704 4 Kırgız Devlet Beden Eğitimi ve Spor Akademisi, Bölümlerimizin Atletizm II dersleri için8352 6156 Kırgız Devlet Beden Eğitimi ve Spor Akademisi, Atletizm (bay, bayan), Basketbol (bay), Futbol antrenmanları ve Bölümlerimizin BSY-104 Atletizm I, BSY-102 Genel Cimnastik dersleri 89984 5 Cusup BALASAGIN Kırgız Milli Üniversitesi, Boks antrenmanı için8400 7800 6 No 93. Lise, Voleybol (kız) antrenmanı için9100 TOPLAM 75822128462129410139484 Genel toplam:513354

26 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Yüksekokulumuzun Bölüm Dersleri ve Okul takımı antrenmanları için kiralanan salonların ücreti S.N.Kiralanan Salonlar Eylül Ayı Ücreti (SOM) Ekim Ayı Ücreti (SOM) Kasım Ayı Ücreti (SOM) Aralık Ayı 2012 (SOM) Ocak Ayı 2012 Şubat Ayı Ücreti (SOM) 1 Cumhuriyet Sağlık “Caştık” Kitle Spor Merkezi, Yüzme dersi (1.10.2012-31.12.2012) 7040 7296 2 Kırgız Devlet Beden Eğitimi ve Spor Akademisi, Bölümlerimizin Atletizm II dersleri için384010944 2736 23040 3 Cusup BALASAGIN Kırgız Milli Üniversitesi, Boks antrenmanı için 12000 TOPLAM 384029984 273642336 GENEL TOPLAM 138864

27 Türkiye'den ve Türk akraba topluluklardan gelecek öğrencilerin sayısını arttırmak, teşvikini sağlamak ve yeni yılda gelecek öğrencilerin özel yetenek sınavları için yeni çalışmalar yapmak konusuna çalışmaları planlamaktayız.

28 Yüksekokulumuz öğrencileri için yaz stajları uygulamasını başarıyla gerçekleştirilmiştir Antrenörlük Eğitimi Bölümü III.sınıf 3 öğrencisi (Askat MEYMENAALI UULU, Malik TOKTOSUNOV, Erlan CUSUPOV)Kastamonu şehrinde Güreş, Boks, Judo Spor Kulüplerinde stajını gerçekleştirmişlerdir (Samat NURBEK UULU, Ramil İSMAİLOV, Nuruhammed ŞEYRENOV, Urmat TOKTOSUN UULU)Bişkek şehrinde bulunan Spor Okullarında stajını gerçekleştirmeleri sağlanmıştır

29 Yüksekokulumuz öğrencilerinin kişisel gelişimine önem vermektedir,bu doğrultuda alanında uzman kişilerin tecrübe ve bilgilerinden yararlanmaları ve ufuklarının gelişmesi için yıl içinde organizasyonlar düzenlemeyi hedeflenmektedir Geçtiğimiz yıl düzenlenen Basketbol antrenörlük kursu yaz aylarında başarıyla gerçekleştirilmiştir. %90 düzeyinde öğrenci katılımıyla organizasyon bitirilmiştir. Ekim ayı içinde F.İ.B.A akrediteli E kademe antrenörlük sertifikaları gönderileceği tarafımıza bildirilmiştir. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini sağlamak için bu yıl düzenlenmesi planlanan 2 haftalık Wellnes ve fitnees antrenörlüğü kursu içinde girişimlerimiz başlatılmıştır.

30 Yüksekokulumuz Bize zaman ayırdığınız ve dinlediğiniz için teşekkürlerini sunmaktadır…


"2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı 8 Ekim2012 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları