Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 12 – 18 YAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 12 – 18 YAŞ."— Sunum transkripti:

1 AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 12 – 18 YAŞ

2 HOŞGELDİNİZ “OKULLAR HAYAT OLSUN”
PROJESİ ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA KONULAN 12-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ

3 12-18 YAŞ AİLE EĞİTİM PROGRAMININ AMACI
12-18 yaş ergenlik dönemini kavramak. Kişilik gelişimine ve akademik başarısına katkı sağlamak. Aile ve ergen arasındaki ilişkinin daha sağlıklı hale gelmesi. Kendi kendine yetmeyi bilen kendi ayakları üzerinde durabilen üretebilen sağlıklı düşünebilen bireyler yetiştirmek.

4

5 ERGENLİK DÖNEMİ Ergenlik kelime olarak büyümek ve olgunlaşmak anlamına gelir. Biyolojik , zihinsel, psikolojik ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik dönemi farklı gelişim özelliklerinden dolayı yaş ön ergenlik ve yaş ergenlik dönemi olarak ikiye ayrılır. Ergenlik dönemini ve özelliklerini etkileyen etmenler: 1. Sosyo-ekonomik koşullar 2. Beslenme ve sportif faaliyetler 3. Irk 4. İklim şartlar 5.Geçirilen hastalıklar, cinsiyet vb.

6 BEDENSEL GELİŞİM Ergenlik dönemi , bedensel gelişim açısından net olarak görülebilen hızlı ve sürekli bir gelişim evresidir. . Ergenlikte organlardaki büyüme baştaki büyüme ve organlardaki büyüme olarak ikiye ayrılır. . Kızlar ergenlik dönemine erkeklerden daha erken girerler, ancak ergenliğin orta ve son dönemlerine doğru erkekler yeniden fiziksel gelişim açısından kızları geçerler. . Ergenlikte meydana gelen hızlı ve bedensel gelişimler nedeniyle ergenlikte sakarlıklar artar. . Ergenlik dönemi çok önemli bir dönem olmakla beraber , ergenin kendi cinselliğini ve cinselliğinin rollerini öğrenmesi için en temel dönemdir. Bu dönemde ebeveynlerin cinsellikle ilgili sağlıklı bilgiler vermeleri önem taşır.

7

8 Cinsel gelişim ve toplumsal cinsel rolleri konusunda yapılaması gerekenler
Anne-baba olarak bu dönemde meydana gelen değişiklerin normal olduğunu söyleyin. Çocuklarınızın cinsellikle ilgili sorularına yaşına uygun cevap verin. Çocuğunuzun yalnız kalma ihtiyacını anlayışla karşılayın. İki cins (kız-erkek) arasındaki tartışmaları anlayışla karşılayın. Ergenin çekingenliğini kırmak için ortam hazırlayın ancak baskı yapmayın. Ergenin fark edilme ve takdir edilme ihtiyacını aile içinde gidermeye çalışın. Arkadaşlık ve bir gruba ait olma bu dönemin önemli bir özelliğidir. Arkadaş ve grup seçimine dikkat edilmelidir. Ergenlere gereksiz nasihatlerden kaçının.

9 ZİHİNSEL GELİŞİM Zihinsel gelişim, bireyin hem doğuştan getirdiği zihin gücüne hem çevresiyle etkileşimine hem de zaman sonucunda edindiği yaşantılara göre gelişim gösterir. Çevre koşullarının bireyin zihinsel gelişime katkısı büyüktür. Daha elverişli ve farklı öğrenme ortamları da zihinsel gelişimi destekler. Ergenlik döneminin en önemli zihinsel gelişim özelliğinden biri de sorun çözme ya da çözüm üretme becerisidir.O nedenle sorunlarıyla mücadele etmesine müsaade edin.

10 ÇOCUKLARIMIZIN ÇÖZÜM ÜRETME BECERİSİNİ DESTEKLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Aile içindeki kararlarda fikirlerini sormak. Düşüncelerindeki olgunlaşmayı takdir etmek. Bağımsız düşünme becerisini desteklemek, saygı göstermek. Sorun çözme becerilerinden yararlanmak. Bir önceki dönemde eksik kalmış beceriler olabileceğini kabul etmek.

11 ÇOCUKLARIMIZIN ZİHİNSEL GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN ETMENLER
Sorun çözme, düşünme becerilerini küçümsemek ve ihmal etmek. Büyüdüklerini görmemek, çocuksu düşünmelerini beklemek. Anne-baba gibi yakın çevresindeki yetişkinler tarafından sürekli eleştirilmek.

12

13

14 SOSYAL GELİŞİM Sosyalleşme Sürecinde Ergen Özellikleri
Kimlik arayışı ve kimlik oluşturma çabası Sorumluluk ve özerklik arasında bir denge kurmaya çalışır Aile ilişkilerinde zayıflama Toplumsal beklentiye uygun davranışlar geliştirme Karşı cinse karşı ilgi geliştirme Yetişkinler tarafından anlaşılamama Aile dışı gruplarla özdeşim kurma

15

16 ERGENİN SOSYALLEŞME SÜRECİNDE KAZANMASI GEREKEN TEMEL SOSYAL BECERİLER
Empati duygusunun gelişimi Başkalarının haklarına saygı bilincinin gelişimi Başkalarına yardım bilincinin gelişmesi ve bundan memnuniyet duyma İşbirliği bilincinin gelişimi ve rekabet duygusunun tehlikelerini öngörebilme Arkadaşlığı keşfetme ve bundan zevk alma, sevinç duyma Kendini daha çok ‘sözle’ifaade edebilme hassasiyetine sahip olmak

17 SOSYAL BECERİLERİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Çocuğun mizacı Yakın ilişkilerin niteliği Çevrenin izlenimi Psikomotor gelişim Bilişsel gelişim

18 ERGENLİK DÖNEMİNDE EN ÇOK YAŞANAN DUYGULAR
DUYGUSAL GELİŞİM ERGENLİK DÖNEMİNDE EN ÇOK YAŞANAN DUYGULAR Korku Endişe Öfke Sevgi

19 ERGENLERDE GÖRÜLEN KORKULAR
Objelere karşı duyulan korku (köpek, ateş, uçak) Sosyal ilişkilerde duyulan korkular (topluluk önünde konuşmak) Ergenin kendisiyle ilgili korkular (hastalık, ölüm)

20 ERGENLERDE GÖRÜLEN KAYGILAR
Sağlıkla ilgili kaygılar Kişiliği ile ilgili kaygılar Aile ve evle ilgili kavramlar Toplum içindeki durumuyla ilgili kaygılar Kız-erkek arkadaşlığı ile ilgili kaygılar Okulla ilgili kaygılar Meslek seçimi ile ilgili kaygılar

21 ERGENLİKTE KİŞİLİK VE BENLİK GELİŞİMİ

22 Özerk olma ihtiyacı; çocuğun özerk bir birey olmasının(kişi olarak değer verilmesi) desteklenmesi
İlişki ihtiyacı; aynı zamanda ebeveynleriyle, çevresiyle, akranlarıyla ilişki ihtiyacının karşılanması

23

24 ÖZGÜVEN Kişinin kendine yönelik olumlu yargılarının olması, kendini ve olayları kontrol edebileceği inancı, kendini sevmesi, yeterli olduğunu düşünmesi ve değerinin farkına varması, kendisiyle barışık olması, kendini olduğu gibi kabul etmesi, kendisini tanıması gibi durumlarla ilgili bir kavramdır

25 ERGENLERİ ÖZGÜVENİNİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Var olmalarının sizin için ne kadar önemli olduğunu hissettirin Çocuğunuzun zayıf yanlarını görmezlikten gelmeyin, dürüst olun ama onları eleştirmeyin Çocuğunuza kendisine has yeteneklerini ortaya çıkartmasında yardımcı olun Yaptıkları ve ilgilendikleri şeylerin sizin için ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösterin Evinizde herkesin birbirine güveneceği bir ortam oluşturun Çocuklarınıza onlarda görmek istemediğiniz davranışlarda bulunmayın

26 Beklentileriniz çocuğunuzun seviyesinde olsun
Çocuklarınıza sorumluluklar verin Sadece özel yetenek ya da başarılarına değil her şeyine değer verdiğinizi ve takdir ettiğinizi belirtin Ne yaparlarsa yapsınlar onları bağışlayın ve sevgi ile emniyette olduklarını hissettirin Birlikte vakit geçirin Onların özgüvenlerini sağlayacak sözlerde bulunun, onların katkılarına değer verdiğinizi gösterin

27 ERGEN VE İLETİŞİM

28 İLETİŞİM ENGELLERİ Emir vermek, yönlendirmek Uyarmak, gözdağı vermek
Ahlak dersi vermek Öğüt vermek ve çözüm önerileri getirmek Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşünceler önerme Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

29 Ad takmak, alay etmek Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak Soru sormak, sınamak, sorgulamak Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak

30

31 İLETİŞİM TÜRLERİ SÖZLÜ İLETİŞİM SÖZSÜZ İLETİŞİM

32 ANNE BABALARIN İLETİŞİM ENGELLERİNİ KULLANMALARININ NEDENLERİ
Anne babaların bazıları çocuklarının sorunlarından rahatsızlık hissederler. Rahatsızlıklarından kurtulmak için de çocuklarının sorunundan hemen kurtulmak isterler. Çocuğu dinlemek için gereken zamanı harcamazlar. Çocuğa sorunu çözmek için öğüt vermeyi, çözüm önerileri getirmeyi daha kolay ve çabuk çözüme ulaştıracak bir yol olarak seçerler. Bu nedenle de iletişim engellerini kullanırlar.

33 DİNLEMENİN TÜRLERİ Görünüşte dinleme Yalnız kendisiyle ilgilenme
Seçici dinleme Savunucu dinleyici Tuzak kurucu dinleme Aktif dinleme

34

35

36

37

38

39

40 Reddetme tavrı Kültürel değerler Takınılan tavır Kişilik özellikleri
ANNE VE BABALARIN ÇOCUKLARINA KARŞI TUTUMLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER Reddetme tavrı Kültürel değerler Takınılan tavır Kişilik özellikleri Anne-baba tutumları Aile içi ilişki

41 ANNE-BABA TUTUMLARI Baskıcı tutum Müdahaleci, aşırı koruyucu tutum
Mükemmelliyetçi tutum Tavizkar tutum İlgisiz tutum Reddedici tutum Tutarsız tutum Demokratik tutum

42

43

44 ÇOCUKLARIN DOĞRU ÖZDENETİM YAPABİLMELERİ İÇİN;
Kurallar koyun Kuralların nedenini izah edin Net bir dil kullanın Görev ve sorumluluk verin Fiziksel ceza vermeyin Katı bir disiplin anlayışından vazgeçin Onun adına siz karar vermeyin

45

46

47

48 Çocuk ve ergenlerin yaşının sorumluluğunu alabilecek kadar özgür bırakırken, fark edemediklerinde yanlarında olduğunuzu hissettirecek şekilde yakından izleyin…

49

50

51 DOĞRU OKUL SEÇİMİ Beklentilerinizi belirleyin
İhtiyaçlarınızı belirleyin Sorunlarınızı oluşturun Sizin için uygun olan orta öğretim(lise) kurumlarının listesini yapın Şimdi sıra değerlendirmede!

52

53

54 ÇOCUK İHMAL DAVRANIŞLARI
Bakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmaması Gerekli tıbbi müdahalelerin yapılmaması Çocukların terk edilmesi ve yalnız bırakılması Eğitim kurumlarına devamının engellenmesi ve devletin bu konuda takip yetersizliği

55 .

56 .

57 .

58

59 ÇOCUK İSTİSMARI KONUSUNDA BAŞVURU MERKEZLERİ
Alo 183 hattı kadın- çocuk ve sosyal hizmet danışma hattı Baroların çocuk hakları merkezi Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu Polis merkezleri Cumhuriyet savcılığı

60 “Okullar Hayat Olsun” Projesi kapsamında, alt proje olarak 14/03/2012 Tarihli ve 7050 sayılı valilik makam onayı ile yürürlüğe giren “Okullar Ailelerle Buluşuyor” projesi Yaş Aile Eğitimi Programı, Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 20 Eylül tarihli ve B.08.0.ÇYG /4314 (GENELGE/55) sayılı emirleri ile uygulamaya konulan ve Talim ve Terbiye Kurulunca tarihli ve 16 Sayılı Kararı ile onaylanan Aile Eğitimi Kurs Programlarından (0-18 yaş) özet olarak düzenlenmiştir. Söz konusu Yaş Aile Eğitim Programı tarafımızdan incelenerek aile eğitimlerinde kullanılmasının uygun olduğu kararına varılmıştır. İl Denetleme Komisyonu Üyeleri. Betül TALAY Kepez -Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Serpil GÜLER Kepez-Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Duriye ÇOŞKUN Azize Kahraman HEM Öğretmeni Nihayet UTLU Muteber BOZACI Yakup HOPLAR Kepez İlçesi Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsa ÜNAL Kepez Rehberlik Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Nilgün KARAKAŞ Muratpaşa İlçesi Kamile Çömlekçioğlu İlköğretim Okulu Öğretmeni Nuri KURTULUŞ Muratpaşa Rehberlik Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Buket BALCI Meryem Mustafa Ege İlköğretim Okulu Rehber Öğretmeni

61 KATILIMINIZDAN DOLAYI


"AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 12 – 18 YAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları