Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 12 – 18 YAŞ.  12-18 yaş ergenlik dönemini kavramak.  Kişilik gelişimine ve akademik başarısına katkı sağlamak.  Aile ve ergen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 12 – 18 YAŞ.  12-18 yaş ergenlik dönemini kavramak.  Kişilik gelişimine ve akademik başarısına katkı sağlamak.  Aile ve ergen."— Sunum transkripti:

1 AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 12 – 18 YAŞ

2

3  12-18 yaş ergenlik dönemini kavramak.  Kişilik gelişimine ve akademik başarısına katkı sağlamak.  Aile ve ergen arasındaki ilişkinin daha sağlıklı hale gelmesi.  Kendi kendine yetmeyi bilen kendi ayakları üzerinde durabilen üretebilen sağlıklı düşünebilen bireyler yetiştirmek.

4

5  Ergenlik kelime olarak büyümek ve olgunlaşmak anlamına gelir. Biyolojik, zihinsel, psikolojik ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir.  Ergenlik dönemi farklı gelişim özelliklerinden dolayı 11-14 yaş ön ergenlik ve 12-19 yaş ergenlik dönemi olarak ikiye ayrılır.  Ergenlik dönemini ve özelliklerini etkileyen etmenler:  1. Sosyo-ekonomik koşullar  2. Beslenme ve sportif faaliyetler  3. Irk  4. İklim şartlar  5.Geçirilen hastalıklar, cinsiyet vb. ERGENLİK DÖNEMİ

6 Ergenlik dönemi, bedensel gelişim açısından net olarak görülebilen hızlı ve sürekli bir gelişim evresidir.. Ergenlikte organlardaki büyüme baştaki büyüme ve organlardaki büyüme olarak ikiye ayrılır.. Kızlar ergenlik dönemine erkeklerden daha erken girerler, ancak ergenliğin orta ve son dönemlerine doğru erkekler yeniden fiziksel gelişim açısından kızları geçerler.. Ergenlikte meydana gelen hızlı ve bedensel gelişimler nedeniyle ergenlikte sakarlıklar artar.. Ergenlik dönemi çok önemli bir dönem olmakla beraber, ergenin kendi cinselliğini ve cinselliğinin rollerini öğrenmesi için en temel dönemdir. Bu dönemde ebeveynlerin cinsellikle ilgili sağlıklı bilgiler vermeleri önem taşır.

7

8  Anne-baba olarak bu dönemde meydana gelen değişiklerin normal olduğunu söyleyin.  Çocuklarınızın cinsellikle ilgili sorularına yaşına uygun cevap verin.  Çocuğunuzun yalnız kalma ihtiyacını anlayışla karşılayın.  İki cins (kız-erkek) arasındaki tartışmaları anlayışla karşılayın.  Ergenin çekingenliğini kırmak için ortam hazırlayın ancak baskı yapmayın.  Ergenin fark edilme ve takdir edilme ihtiyacını aile içinde gidermeye çalışın.  Arkadaşlık ve bir gruba ait olma bu dönemin önemli bir özelliğidir. Arkadaş ve grup seçimine dikkat edilmelidir.  Ergenlere gereksiz nasihatlerden kaçının. Cinsel gelişim ve toplumsal cinsel rolleri konusunda yapılaması gerekenler

9 Zihinsel gelişim, bireyin hem doğuştan getirdiği zihin gücüne hem çevresiyle etkileşimine hem de zaman sonucunda edindiği yaşantılara göre gelişim gösterir. Çevre koşullarının bireyin zihinsel gelişime katkısı büyüktür. Daha elverişli ve farklı öğrenme ortamları da zihinsel gelişimi destekler. Ergenlik döneminin en önemli zihinsel gelişim özelliğinden biri de sorun çözme ya da çözüm üretme becerisidir.O nedenle sorunlarıyla mücadele etmesine müsaade edin.

10  Aile içindeki kararlarda fikirlerini sormak.  Düşüncelerindeki olgunlaşmayı takdir etmek.  Bağımsız düşünme becerisini desteklemek, saygı göstermek.  Sorun çözme becerilerinden yararlanmak.  Bir önceki dönemde eksik kalmış beceriler olabileceğini kabul etmek. ÇOCUKLARIMIZIN ÇÖZÜM ÜRETME BECERİSİNİ DESTEKLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

11  Sorun çözme, düşünme becerilerini küçümsemek ve ihmal etmek.  Büyüdüklerini görmemek, çocuksu düşünmelerini beklemek.  Anne-baba gibi yakın çevresindeki yetişkinler tarafından sürekli eleştirilmek. ÇOCUKLARIMIZIN ZİHİNSEL GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN ETMENLER

12

13

14 Sosyalleşme Sürecinde Ergen Özellikleri  Kimlik arayışı ve kimlik oluşturma çabası  Sorumluluk ve özerklik arasında bir denge kurmaya çalışır  Aile ilişkilerinde zayıflama  Toplumsal beklentiye uygun davranışlar geliştirme  Karşı cinse karşı ilgi geliştirme  Yetişkinler tarafından anlaşılamama  Aile dışı gruplarla özdeşim kurma

15

16  Empati duygusunun gelişimi  Başkalarının haklarına saygı bilincinin gelişimi  Başkalarına yardım bilincinin gelişmesi ve bundan memnuniyet duyma  İşbirliği bilincinin gelişimi ve rekabet duygusunun tehlikelerini öngörebilme  Arkadaşlığı keşfetme ve bundan zevk alma, sevinç duyma  Kendini daha çok ‘sözle’ifaade edebilme hassasiyetine sahip olmak

17  Çocuğun mizacı  Yakın ilişkilerin niteliği  Çevrenin izlenimi  Psikomotor gelişim  Bilişsel gelişim

18 ERGENLİK DÖNEMİNDE EN ÇOK YAŞANAN DUYGULAR  Korku  Endişe  Öfke  Sevgi

19  Objelere karşı duyulan korku (köpek, ateş, uçak)  Sosyal ilişkilerde duyulan korkular (topluluk önünde konuşmak)  Ergenin kendisiyle ilgili korkular (hastalık, ölüm)

20  Sağlıkla ilgili kaygılar  Kişiliği ile ilgili kaygılar  Aile ve evle ilgili kavramlar  Toplum içindeki durumuyla ilgili kaygılar  Kız-erkek arkadaşlığı ile ilgili kaygılar  Okulla ilgili kaygılar  Meslek seçimi ile ilgili kaygılar

21

22  Özerk olma ihtiyacı; çocuğun özerk bir birey olmasının(kişi olarak değer verilmesi) desteklenmesi  İlişki ihtiyacı; aynı zamanda ebeveynleriyle, çevresiyle, akranlarıyla ilişki ihtiyacının karşılanması

23

24 Kişinin kendine yönelik olumlu yargılarının olması, kendini ve olayları kontrol edebileceği inancı, kendini sevmesi, yeterli olduğunu düşünmesi ve değerinin farkına varması, kendisiyle barışık olması, kendini olduğu gibi kabul etmesi, kendisini tanıması gibi durumlarla ilgili bir kavramdır

25  Var olmalarının sizin için ne kadar önemli olduğunu hissettirin  Çocuğunuzun zayıf yanlarını görmezlikten gelmeyin, dürüst olun ama onları eleştirmeyin  Çocuğunuza kendisine has yeteneklerini ortaya çıkartmasında yardımcı olun  Yaptıkları ve ilgilendikleri şeylerin sizin için ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösterin  Evinizde herkesin birbirine güveneceği bir ortam oluşturun  Çocuklarınıza onlarda görmek istemediğiniz davranışlarda bulunmayın

26  Beklentileriniz çocuğunuzun seviyesinde olsun  Çocuklarınıza sorumluluklar verin  Sadece özel yetenek ya da başarılarına değil her şeyine değer verdiğinizi ve takdir ettiğinizi belirtin  Ne yaparlarsa yapsınlar onları bağışlayın ve sevgi ile emniyette olduklarını hissettirin  Birlikte vakit geçirin  Onların özgüvenlerini sağlayacak sözlerde bulunun, onların katkılarına değer verdiğinizi gösterin

27

28  Emir vermek, yönlendirmek  Uyarmak, gözdağı vermek  Ahlak dersi vermek  Öğüt vermek ve çözüm önerileri getirmek  Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşünceler önerme  Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak  Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

29  Ad takmak, alay etmek  Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak  Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak  Soru sormak, sınamak, sorgulamak  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak

30

31  SÖZLÜ İLETİŞİM  SÖZSÜZ İLETİŞİM

32 Anne babaların bazıları çocuklarının sorunlarından rahatsızlık hissederler. Rahatsızlıklarından kurtulmak için de çocuklarının sorunundan hemen kurtulmak isterler. Çocuğu dinlemek için gereken zamanı harcamazlar. Çocuğa sorunu çözmek için öğüt vermeyi, çözüm önerileri getirmeyi daha kolay ve çabuk çözüme ulaştıracak bir yol olarak seçerler. Bu nedenle de iletişim engellerini kullanırlar.

33  Görünüşte dinleme  Yalnız kendisiyle ilgilenme  Seçici dinleme  Savunucu dinleyici  Tuzak kurucu dinleme  Aktif dinleme

34

35

36

37

38

39

40  Reddetme tavrı  Kültürel değerler  Takınılan tavır  Kişilik özellikleri  Anne-baba tutumları  Aile içi ilişki

41  Baskıcı tutum  Müdahaleci, aşırı koruyucu tutum  Mükemmelliyetçi tutum  Tavizkar tutum  İlgisiz tutum  Reddedici tutum  Tutarsız tutum  Demokratik tutum

42

43

44  Kurallar koyun  Kuralların nedenini izah edin  Net bir dil kullanın  Görev ve sorumluluk verin  Fiziksel ceza vermeyin  Katı bir disiplin anlayışından vazgeçin  Onun adına siz karar vermeyin

45

46

47

48 Çocuk ve ergenlerin yaşının sorumluluğunu alabilecek kadar özgür bırakırken, fark edemediklerinde yanlarında olduğunuzu hissettirecek şekilde yakından izleyin…

49

50

51  Beklentilerinizi belirleyin  İhtiyaçlarınızı belirleyin  Sorunlarınızı oluşturun  Sizin için uygun olan orta öğretim(lise) kurumlarının listesini yapın  Şimdi sıra değerlendirmede!

52

53

54  Bakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmaması  Gerekli tıbbi müdahalelerin yapılmaması  Çocukların terk edilmesi ve yalnız bırakılması  Eğitim kurumlarına devamının engellenmesi ve devletin bu konuda takip yetersizliği

55

56

57

58

59  Alo 183 hattı kadın- çocuk ve sosyal hizmet danışma hattı  Baroların çocuk hakları merkezi  Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu  Polis merkezleri  Cumhuriyet savcılığı

60 “ Okullar Hayat Olsun” Projesi kapsamında, alt proje olarak 14/03/2012 Tarihli ve 7050 sayılı valilik makam onayı ile yürürlüğe giren “Okullar Ailelerle Buluşuyor” projesi 12-18 Yaş Aile Eğitimi Programı, Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 20 Eylül 2010 tarihli ve B.08.0.ÇYG.0.06.02.00-118.04/4314 (GENELGE/55) sayılı emirleri ile uygulamaya konulan ve Talim ve Terbiye Kurulunca 02.03.2010 tarihli ve 16 Sayılı Kararı ile onaylanan Aile Eğitimi Kurs Programlarından (0-18 yaş) özet olarak düzenlenmiştir. Söz konusu 12-18 Yaş Aile Eğitim Programı tarafımızdan incelenerek aile eğitimlerinde kullanılmasının uygun olduğu kararına varılmıştır. İl Denetleme Komisyonu Üyeleri. Yakup HOPLAR Kepez İlçesi Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsa ÜNAL Kepez Rehberlik Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Nilgün KARAKAŞ Muratpaşa İlçesi Kamile Çömlekçioğlu İlköğretim Okulu Öğretmeni Nuri KURTULUŞ Muratpaşa Rehberlik Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Buket BALCI Meryem Mustafa Ege İlköğretim Okulu Rehber Öğretmeni Betül TALAY Kepez -Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Serpil GÜLER Kepez-Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Duriye ÇOŞKUN Azize Kahraman HEM Öğretmeni Nihayet UTLU Azize Kahraman HEM Öğretmeni Muteber BOZACI Azize Kahraman HEM Öğretmeni

61 KATILIMINIZDAN DOLAYI


"AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 12 – 18 YAŞ.  12-18 yaş ergenlik dönemini kavramak.  Kişilik gelişimine ve akademik başarısına katkı sağlamak.  Aile ve ergen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları