Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan Talip Orhan Hasan Polatkan Ortaokulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan Talip Orhan Hasan Polatkan Ortaokulu"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan Talip Orhan Hasan Polatkan Ortaokulu
dindersi.tk

2 BİR İNSAN VE BİR 7. SINIF 3. ÜNİTE PEYGAMBER OLARAK
HZ. MUHAMMED (S.A.V) 7. SINIF 3. ÜNİTE

3 1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
Hangi Hz. Muhammet? 1.Doğduğu zaman birçok olağanüstü olayların olduğu, 2.Meleklerin kalbini yarıp ameliyat ettiği, 3.Üzerinde bulutlar dolaşan, 4.Ağaçların eğilerek selam verdiği,

4 1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
5.Parmaklarından su akan, 6.Bir kap yemekle binlerce kişiyi doyuran, 7.Gelecekte olan olayları bilen, 8.Alemlerin kendisi için yaratıldığı 9. Örnek alınması imkansız olan, Hz. Muhammet mi?

5 YOKSA 1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü 1.Her insan gibi doğup, büyüyen,
2.Geçimini sağlamak için çalışan, 3.Dini yaymak için mücadele eden, 4.Bazen aç kalan, 5.Ağlayan,üzülen, heyecanlanan, sevinen, 6.Alışverişini kendi yapan, insanlar arasında dolaşan,

6 1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
7.Ölüm tehlikesi atlatan, dişi kırılan, yüzü yaralanan, 8.Eşini ve çocuklarını seven, 9.Geleceği bilmeyen sadece Allah’ın bildirdiklerini bilen, 10. Güzel davranışlara sahip olan herkesin rahatlıkla örnek alabileceği Hz. Muhammet mi?

7 Kazanım : Hz. Muhammed’in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden
1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü Kazanım : Hz. Muhammed’in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler vererek açıklar.

8 Ayet : "(Ey Muhammed!) De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana İlahınızın tek bir İlah olduğu vahyolunuyor..." (18/Kehf suresi, 110)

9 Hz. Muhammed hem Allah'ın seçkin bir peygamberi hem de bir insandır
Hz. Muhammed hem Allah'ın seçkin bir peygamberi hem de bir insandır. O da bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Sevinçli anları olduğu gibi üzüntülü anları da olmuştur. Evlenmiş, eş ve çocuk sahibi olmuştur. Herkes gibi o da acıkmış ve susamıştır. Tüm ihtiyaçlarını da diğer insanlar gibi karşılamaya çalışmıştır. Bizden tek farkı Allah’tan vahiy almış olmasıdır. Her peygamber gibi Hz. Muhammed de gelip peygamberlik görevini yapmış ve her in­san gibi Ömrü tamamlanınca dünyaya gözlerini yummuştur.

10 2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
Kazanım : Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğin, Allah’tan vahiy alması olduğunu bilir. Kazanım : Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir.

11 "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran
ve aydınlatan bir ışık olarak gönderdik." (33/Ahzab suresi, 45-46)

12 Hz. Muhammed'in diğer insanlardan en önemli farkı peygamber olarak görevlendirilmesidir. İnsanüstü bir güce sahip değildir. Allah'ın in­sanlar arasından seçtiği bir peygamberdir. Hz. Muhammed Allah'tan aldıklarını insanlara bildiren, onları uyaran ve onların doğru yolu bulmalarına yardımcı olan, yol gösteren Allah'ın elçisidir. Ona uymak Kuran’a uymak demektir. Bizler de ona uyabildiğimiz ölçüde kazançlı sayılırız.

13 2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
"O (Muhammed), Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur." (33/Ahzab suresi, 40)

14 Kuran’ın tamamlanmasıyla birlikte vahiy sona ermiştir
Kuran’ın tamamlanmasıyla birlikte vahiy sona ermiştir. Artık vahiy gelmeyecektir; dolayısıyla peygamberlik de Hz. Muhammed’le birlikte sona ermiştir. Onun vefatından sonra vahiy de gelmeyecektir, peygamber de gönderilmeyecektir. Kur’an-ı Kerim Kıyamete kadar Değişmeyeceği için bir peygamberin Gelmesine de gerek yoktur.

15 2.2. Hz. Muhammed Kuran’ı Açıklayıcıdır
"İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kuran’ı indirdik” Nahl/44

16 Peygamberimizin görevi Allah’tan aldığını insanlara aktarmak ve Allah’ın neyi amaçladığını insanlara açıklamaktır. Müminlerin anlayamadığı konuları açıklamış, namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl yapılacağı gibi konulara ışık tutmuştur. Uygulamalarıyla yol göstermiştir. Çevresindeki insanlara anlatabilmesi için Kuran kendi halkının diliyle gönderilmiştir. Peygamberimizin açıklamalarıyla Kuran’ı daha iyi anlarız. Kur’an-ı açıklarken çoğu zaman başka ayetleri örnek olarak göstermiştir

17 2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
Kazanım : Hz. Muhammed’in baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder. "Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik” Sebe/28

18 Peygamberimizin en önemli görevlerinden biri de uyarıcı olmasıdır
Peygamberimizin en önemli görevlerinden biri de uyarıcı olmasıdır. İnsanları sadece Allah’a inanmaları konusunda uyarmıştır. Allah’ın çizdiği sınırların korunması gerektiğini vurgulamışlar, dünya ve ahiret mutluluğunun ancak dosdoğru yolu izlemekle olabileceği konusunda insanları uyarmışlardır. Uyarılara dikkat etmemenin getireceği sonuçlara işaret etmişlerdir. Allah’ın emrine aykırı hareket edenlerin ahirette nelerle karşılaşacağı konusunda insanları ikaz etmiştir.

19

20 2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
Kazanım : Hz. Muhammed’in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder.Ayet : "(Resulüm!) Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik.(Enbiya/107) ”Yorum :

21 2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
Allah’u Teala kullarının yanlış yollara saptığını insanlık değerlerinden uzaklaştığını görünce kullarına acıyıp rahmetinin bir gereği olarak peygamberler göndermiştir. Nasıl ki rahmetinin gereği olarak yağmur yağdırıp yeryüzündeki bitkileri ve canlıları diriltiyorsa, Peygamberler göndererek ölmeye yüz tutmuş insanlık değerlerini diriltmiştir. Peygamberimiz dini, ahlaki ve insani değerleri savunmuştur. Onun getirdiği değerler insanlık için bir rahmet olmuş insanlığın kurtuluşuna vesile olmuştur. Tüm insanlara ve tüm canlılara karşı merhamet göstermiştir

22

23 2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır
Kazanım : Hz. Muhammed’in tutumlarından hareketle kendi davranışlarını değerlendirir. Hadis : “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” Yorum :

24 2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır
Peygamberimiz üstün ahlak sahibi idi. Doğruluğun yanında yer alır, kötülüğün karşısında dururdu. Söz ve davranışlarıyla tüm insanlık için örnek olmuştur. Olumsuz davranış gösterenleri güzel bir tavırla uyarmıştır. Allah’ın çizdiği sınırları korumanın önemini anlatmış, doğruluğun kurtuluşa vesile olacağını vurgulamıştır.

25 PEYGAMBERİMİZLE İLGİLİ BAZI YANLIŞ İNANÇLAR
1. Her şeyin peygamberimizin hürmetine yaratıldığı inancı: Bu inanç Müslümanlara Hıristiyanlardan geçmiştir. Aynı şeyi Hıristiyanlar İsa (A.S) hakkında söylerler. (Bk. Katolik Kilisesi Din Ve Ahlak İlkeleri, par. 2634) Bu şekilde inananlar Allah adına şöyle bir söz bile uydurmuşlardır: “Ey Muhammed! Sen olmasaydın felekleri(kainatı) yaratmazdım” Böyle bir inancı ne Kur’an’da ne de peygamberimizin hadislerinde bulabiliriz. (Zaten bu söz mantık olarak da yanlıştır.) İnsanların bu tür hatalara düşeceklerini tahmin eden Peygamberimiz ümmetine şu uyarıları yapmıştır:

26 "Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı aşırı övdükleri gibi, sakın sizler de aşırı gitmeyiniz. Şüphesiz ki, ben bir kulum. Onun için bana (sadece) Allah'ın kulu ve resûlü deyiniz.” (Buhari) “Ey insanlar! Allah’a karşı olan sorumluluğunuzun bilincinde olun ki şeytan sizi aldatmasın. Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im. Allah’ın kulu ve resulüyüm. Allah’a yemin ederim ki beni, Allah’ın bana verdiği makamın (peygamberlik makamının) üstüne çıkarmanızı sevmiyorum.” (Müsned) “De ki: Fesubhanallah! Ben peygamber olan bir insandan başkası mıyım? (İsra 17/93)

27 2. Peygamberimizin maneviyatının bize yardım edeceği inancı:
Dinimizde manevi yardım sadece yüce Allah’tan istenir. Başkalarından olağan dışı yollarla medet umulmaz. İnsanların doğru yoldan sapmalarının başında Allah’tan başka varlıklardan manevi yardım istemeleri ve yüce Allah ile kendi aralarına aracılar koymaları gelir.

28 3. Yanlış şefaat anlayışı: Bazı insanlar peygamberimizin ahirette insanların günahlarını bağışlatacağına inanırlar. Bu da yanlış bir inanıştır. “Allah’ın izni olmadan, onun katında şefaat edecek olan da kimmiş.” (Bakara 2/255) ■ “Hesap gününün tek hakimi (söz sahibi) Allah’tır.” (Fatiha 1/4)

29 YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?
1) Emri ulaştırır (tebliğ): "Ey Elçi! Rabbinden sana geleni tebliğ et, bunu yapmazsan elçiliğini yapmamış olursun" (Maide 5/67) 2) Emri açıklar (beyân): "Biz her elçiyi kendi halkı­nın diliyle gönderdik ki, onlara açık açık an­latsın." (İbrahim 14/4)

30 YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?
3) Müjdeler ve uyarır: "Biz elçileri sadece müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim inanır ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeye­ ceklerdir." (En'am 6/48) 4) Peygamber görevine karşılık ücret istemez: “Ben bu davetime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. (Şuara 26/109)

31 YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?
5) Elçinin vekillik görevi yoktur. Ne insanlara karşı Allah'ın vekilliğini, ne de Allah'a karşı insanların vekilli­ğini yapar. O Allah’ın vekili değil Allah’ın elçisidir. (Vekil ile elçi arasındaki fark şudur: Vekil; biri adına konuşan kimsedir. Onun haberi olmasa da onun adına konuşabilir. Elçi ise; birinin görevlendirmesiyle konuşan kimsedir. Kendiliğinden konuşmaz, kendine söylenenleri iletir.) "Sen onların vekili değilsin." (En'am 6/107) "Sen sadece bir uyarıcısın. Her şeyin vekili Allah'tır." (Hud 11/12)

32 YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?
6) Elçi kimseyi yola getiremez. "Sen, sevdiğini doğru yola getiremezsin, ama Allah, dilediğini doğru yola getirir. Doğru yola girecekleri en iyi o bilir." (Kasas 28/56) 7) Peygamber kendi kafasından konuşmaz: “Arkadaşınız Muhammed şaşırmadı, sapmadı. O kendiliğinden konuşmuyor. Söyledikleri kendisine indirilen bir vahiydir.” (Necm 53/2,3,4)

33 YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?
8) Elçi koruyucu değildir, baskı da yapamaz. Cezayı hak edenleri Allah’ın azabından koruyucu, kurtarıcı değildir. İyilik için de zorlamaz. "Biz seni onlara bekçi göndermedik." (Şura 42/48) “Biz seni onlara koruyucu olarak göndermedik.” (Nisa 4/80) "Sen öğüt ver! Sen sadece bir öğütçü­sün. Onların tepelerinde bir zorba değilsin." (Ğaşiye 88/21-22)

34 YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?
9) Peygamber kalpten geçen­i bilmez. "Münafıklığa iyice alışmış olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz." (Tevbe 9/101) 10) Elçi gaybı (gizliyi, geleceği) bilmez, O sadece Allah'ın ken­dine bildirdiği şeyleri bilir. "De ki: "Ben size, Allah'ın hazineleri yanım­dadır, demiyorum. Gaybı da bilmem. Size, "Ben bir meleğim." de demiyorum. Ben Kur’an’dan başkasına uymam." (En'am 6/50)

35 YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?
11) Pek yüce bir ahlaka sahiptir: “Şüphesiz sen, pek yüce bir ahlaka sahipsin”. (Kalem 68/4) 12) Peygamber bir insandır: “De ki, ben de tıpkı sizin gibi bir insanım. Yalnız bana, ilahınızın bir tek ilah olduğu bildiriliyor. Artık kim Rabbine kavuş­mayı umuyorsa hemen iyi bir iş yapsın ve Rabbine kullukta kimseyi ortak etmesin. (Kehf, 18/110)

36 YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?
13) Elçi görevini canı pahasına yapar: “Bazı insanlar inanmıyor diye (üzüntüden) neredeyse kendini tüketeceksin!” (Şuara 26/3) 14) Ondan önce de elçiler geldi geçti: “Muhammed, sadece bir elçidir. Ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir.” (Âl-i İmrân, 3/144) 15) Çok şefkatlidir: "Andolsun size içinizden öyle bir elçi gelmiştir ki, sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Çünkü o, size çok düşkün, mü'minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe 9/128)

37 YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?
16) Onun peygamberliği herkese rahmet olmuştur: "(Ey Rasulum) Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ 21/107) 17) O son peygamberdir: "Muhammed Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzâb 33/40) 18) Aydınlık saçan bir ışıktır: "Ey Peygamber! Biz seni insanlara bir tanık, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir dâvetçi ve aydınlık saçan bir ışık olarak gönderdik." (Ahzâb 33/45,46)

38 UNUTMAYALIM PEYGAMBER EFENDİMİZİ BÜYÜTEN, DEĞERLİ YAPAN; ÜZERİNDE BULUTLARIN DOLAŞMASI, BİR ELİNDEN SU DİĞERİNDEN SÜT AKMASI, BİR HAREKETİYLE HERKESİ HİZAYA GETİRMESİ,AĞAÇLARIN ONA EĞİLEREK SELAM VERMESİ DEĞİL,

39 ONUN GÜZEL AHLAKI, MÜCADELESİ, SABRI, ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMASI VE DAVASINI YAYMA KONUSUNDA GÖSTERDİĞİ KARARLILIKTIR. SALAT VE SELAM ONUN VE ARKADAŞLARININ ÜZERİNE OLSUN

40 SORULAR 1-Hz. Muhammed nasıl bir insandı? 2-Hz. Muhammed’i diğer insanlardan farklı kılan özellikleri nelerdir? 3-Hz. Muhammed ruhbanca yaşamayı niçin reddetmiştir? 4-Peygamberimiz nasıl bir karakter yapısına sahipti? 5-Peygamberimiz vefat edince arkadaşları niçin aşırı bir tepki göstermiştir?

41 SORULAR 6-Peygamberimizin vefatına Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir’in tavrı nasıl olmuştur? 7-Hz. Muhammed’in peygamber seçildiğini hangi yollarla anlayabiliriz? 8-Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerle ortak ve farklı yönleri nelerdir? 9- Peygamber efendimiz insanları hak yola davet ederken onlardan beklentileri nelerdi? 10-Allah tarafından gönderilen vahyin artık tamamlandığını hangi ayetten anlıyoruz?

42 SORULAR 11-Hz. Muhammed’ten sonra niçin vahiy gönderilmeyecektir? 12-İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkları peygamberimiz hangi esaslara bağlı kalarak çözümlemiştir? 13-Peygamber efendimiz insanları hangi konularda uyarmıştır? 14-Peygamber efendimiz uyarılarını yaparken hangi metotları kullanmıştır.

43 SORULAR 15-Peygamber efendimizin değişik ülkelere davet mektubu göndermesi neyin sonucudur? 16-Rahman ve rahim ne demektir? 17-Hz. Muhammed’i rahmet peygamberi yapan temel özellikleri nelerdir? 18- Yağmura niçin rahmet denir? 19-Hz. Muhammed’in öne çıkan kişilik özellikleri nelerdir?

44 20-Hz. Aişe peygamberimizin ahlakını nasıl tanımlamıştır. niçin
20-Hz. Aişe peygamberimizin ahlakını nasıl tanımlamıştır?niçin? 21-Rahmet,tebliğ,şefkat,Tevhit,şirk, hak, adalet, Beşer,gayb, insanüstü, beyan, ihtilaf kelimelerinin anlamları .

45 EZBERLENECEK AYET, HADİS
1-Ben ruhbanlıkla………… 2-De ki: Ben de sizin gibi bir insanım……. 3-De ki : Ben size’’ Allah’ın hazineleri…… 4-Deki: Ben peygamberlerin ilki değilim….. 5-O (Muhammed) Allah’ın resulü ve nebi…... 6-Bugün sizin için dininizi………. 7-İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman.. 8-Ey Peygamber! Biz seni bir şahit……

46 EZBERLENECEK AYET, HADİS
9-Benim insanlarla olan durumum şuna benzer……. 10- Andolsun içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki….. 11-(Resulüm) Biz seni alemlere ancak…… 12- Ve sen elbette …… 13-Andolsun ki; Rasulullah sizin için…… 14-Bir gün bir sahabi Hz.Muhammed’in eşi Hz. Aişe’ye….. 15-Ben güzel ahlakı……….

47 HASAN POLATKAN ORTAOKULU 2014
TEŞEKKÜRLER TALİP ORHAN HASAN POLATKAN ORTAOKULU 2014


"Hazırlayan Talip Orhan Hasan Polatkan Ortaokulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları