Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Metin Prof.Dr.Metin Çakmakçı SAĞLIK ve SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BİRİNCİ ULUSAL KONGRESİ Antalya, 8-11.11.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Metin Prof.Dr.Metin Çakmakçı SAĞLIK ve SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BİRİNCİ ULUSAL KONGRESİ Antalya, 8-11.11.2012."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Metin Prof.Dr.Metin Çakmakçı metin.cakmakci@anadolusaglik.org SAĞLIK ve SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BİRİNCİ ULUSAL KONGRESİ Antalya, 8-11.11.2012

2

3 N = N*fp ne fl fi fc fL

4  N* Evrendeki yıldız sayısı  fpGezegeni olan yıldızların oranı  neYaşam sürdürülebilir ortamı olan gezegen sayısı  flYaşam gelişmiş olan gezegenlerin oranı  fiZeka gelişmiş olan gezegen oranı  fcİletişim kurabilecek gelişmişlikteki uygarlıkların oranı  fLGezegendeki evrimleşmiş yaşamın süresi

5 N = N*fp ne fl fi fc fL

6

7

8 The overall condition of an organism at a given time. Soundness, especially of body or mind; freedom from disease or abnormality. A condition of optimal well-being. The condition of being physically and mentally sound. A state of complete physical, mental, and spiritual well being. To live happy and fulfilling lives, and to be of benefit to their dependents and society.

9

10  Ekonomik kısıtlılıklar  Yaşlanan nüfus  Kronik hastalıklar  Hasta odaklılık  Hasta güvenliği  Kişisel tıp  Koruyucu/önleyici uygulamalar  Sağlık hizmet işgücü  Niceliksel/niteliksel yetersizlikler ve kısıtlılıklar  Performans değerlendirme ve ödeme sistemlerinin opimizasyonu  Elektronik hasta kayıtları ve diğer bilişim uygulamaları

11  Ekonomik kısıtlılıklar  Yaşlanan nüfus  Kronik hastalıklar  Hasta odaklılık  Hasta güvenliği  Kişisel tıp  Koruyucu/önleyici uygulamalar  Sağlık hizmet işgücü  Niceliksel/niteliksel yetersizlikler ve kısıtlılıklar  Performans değerlendirme ve ödeme sistemlerinin opimizasyonu  Elektronik hasta kayıtları ve diğer bilişim uygulamaları Sağlık harcamaları

12  Ekonomik kısıtlılıklar  Yaşlanan nüfus  Kronik hastalıklar  Hasta odaklılık  Hasta güvenliği  Kişisel tıp  Koruyucu/önleyici uygulamalar  Sağlık hizmet işgücü  Niceliksel/niteliksel yetersizlikler ve kısıtlılıklar  Performans değerlendirme ve ödeme sistemlerinin opimizasyonu  Elektronik hasta kayıtları ve diğer bilişim uygulamaları

13  Ekonomik kısıtlılıklar  Yaşlanan nüfus  Kronik hastalıklar  Hasta odaklılık  Hasta güvenliği  Kişisel tıp  Koruyucu/önleyici uygulamalar  Sağlık hizmet işgücü  Niceliksel/niteliksel yetersizlikler ve kısıtlılıklar  Performans değerlendirme ve ödeme sistemlerinin opimizasyonu  Elektronik hasta kayıtları ve diğer bilişim uygulamaları The world population is growing and getting older United Nations Population Division, 2011

14 1Japan74.4 2Australia73.2 3France73.1 4Sweden73.0 5Spain72.8 6Italy72.7 7Greece72.5 8Switzerland72.5 9Monaco72.4 10Andorra72.3 11SanMarino72.3 12Canada72.0 13Netherlands72.0 14Britain71.7 15Norway71.7 177Namibia35.6 178Burkina Faso35.5 179Burundi34.6 180Mozambique34.4 181Liberia34.0 182Ethiopia33.5 183Mali33.1 184Zimbabwe32.9 185Rwanda32.8 186Uganda32.7 187Botswana32.3 188Zambia30.3 189Malawi29.4 190Niger29.1 191Sierra Leone25.9 DALY/DALE (WHO, WB): “Tam sağlıklı” yaşam beklentisi, yıl olarak

15  Ekonomik kısıtlılıklar  Yaşlanan nüfus  Kronik hastalıklar  Hasta odaklılık  Hasta güvenliği  Kişisel tıp  Koruyucu/önleyici uygulamalar  Sağlık hizmet işgücü  Niceliksel/niteliksel yetersizlikler ve kısıtlılıklar  Performans değerlendirme ve ödeme sistemlerinin opimizasyonu  Elektronik hasta kayıtları ve diğer bilişim uygulamaları NCDs constitute more than 60% of deaths worldwide WHO, 2005

16  Ekonomik kısıtlılıklar  Yaşlanan nüfus  Kronik hastalıklar  Hasta odaklılık  Hasta güvenliği  Kişisel tıp  Koruyucu/önleyici uygulamalar  Sağlık hizmet işgücü  Niceliksel/niteliksel yetersizlikler ve kısıtlılıklar  Performans değerlendirme ve ödeme sistemlerinin opimizasyonu  Elektronik hasta kayıtları ve diğer bilişim uygulamaları Genetik tarama Kök hücre tedavileri Teletıp / Kronik hastalıkların monitorizasyonu Beslenme ve fiziksel aktivite

17  Ekonomik kısıtlılıklar  Yaşlanan nüfus  Kronik hastalıklar  Hasta odaklılık  Hasta güvenliği  Kişisel tıp  Koruyucu/önleyici uygulamalar  Sağlık hizmet işgücü  Niceliksel/niteliksel yetersizlikler ve kısıtlılıklar  Performans değerlendirme ve ödeme sistemlerinin opimizasyonu  Elektronik hasta kayıtları ve diğer bilişim uygulamaları

18 - Yaşlanan nüfus - Kronik hastalıklar - Beklenti artışı Global/yerel ekonomik kısıtlılıklar İşgücü darlığı Daha güvenli, kaliteli, hasta odaklı ve verimli hizmet sunumu

19 - Yaşlana n nüfus - Kronik hastalık lar - Beklenti artışı Gl ob al/ yer el ek on o mi k kıs ıtlıl ıkl ar İşgü cü darl ığı - Ulusal sistemler, tanı/tedavi basamakları, üniteler, hizmet grupları entegre değil; hizmet bütünlüğü yok - Standartlardan yoksun - Varyasyon yüksek - Gerçek performans ölçülemiyor - Hem bilimsel doğrular yetersiz; hem de kanıtlanmış bilimsel doğrular ile uygulamalar uyum içinde değil - "Sanatçı" tipi uygulamaları baskın Daha güvenli, kaliteli, hasta odaklı ve verimli hizmet sunumu

20 - Yaşlana n nüfus - Kronik hastalık lar - Beklent i artışı Global/ yerel ekono mik kısıtlılık lar İşgücü darlığı - Ulusal sistemler, tanı/tedavi basamakları, üniteler, hizmet grupları entegre değil; hizmet bütünlüğü yok * - Standartlardan yoksun - Varyasyon yüksek - Gerçek performans ölçülemiyor - Hem bilimsel doğrular yetersiz; hem de kanıtlanmış bilimsel doğrular ile uygulamalar uyum içinde değil ** - "Sanatçı" tipi uygulamaları baskın - İnsan yoğun - Yüksek öğrenimli insan sayısı yoğun - Çok fazla bağımsız dal - Çok ileri teknoloji - Hastaların ne zaman gelecekleri belli değil - İşlemler ve iş akışları genellikle algoritmik ya da kestirilebilir değil - Transaksiyon sayısı yüksek … Daha güvenli, kaliteli, hasta odaklı ve verimli hizmet sunumu N = N*fp ne fl fi fc fL

21  Hastayı, hastanın iyilik ve güvenliğini hep merkeze koyarak  Bütün boyutlarıyla "kalite"yi öncelik yaparak  Verim'i gözardı etmeyerek  Bilişim teknolojilerini, klinik süreçlerin otomatize edilmesi, bilgiye ulaşılabilmesi ve bilgiden yararlanılabilmesi için etkin kullanarak  Sonuçta, yönetim biçimimizi gözden geçirerek...

22 Doğru hasta için doğru zamanda doğru tedavi Her zaman ve her fırsatta en iyi sonuçların sağlanması Zaman içerisindeki toplam maliyet Her hastanın özel olarak ele alınması gereken problem çözme dönemi 1.Bilimsel algoritma, kılavuzlar ve kontrol listeleri ile yaygın standardizasyon 2.Monitorizasyon ve ölçümleme 3.Şeffaf raporlama 4.Sürekli iyileştirme 1.Bilimsel algoritma, kılavuzlar ve kontrol listeleri ile yaygın standardizasyon 2.Monitorizasyon ve ölçümleme 3.Şeffaf raporlama 4.Sürekli iyileştirme IT*

23 Toplum Yönetim Diğer sağlık personeli Hekim Hemşire HASTA ve AİLESİ

24 Hasta merkezli Zamanında Tarafsız ve adil Verimli ve yeterli Etkili Güvenli

25 Hasta merkezli Hasta tercihlerine, gereksinimlerine ve değerlerine saygılı ve bu isteklere uyabilecek; karar noktalarında hastanın kendisinin rol alabildiği ve yönlendirebildiği, kontrolün hastada olduğu yapılanmalar Zamanında Tarafsız ve adil Verimli ve yeterli Etkili Güvenli

26 Hasta merkezli Zamanında Bekleme ve tehlikeli gecikmelerin önlenmesi; gerekli hizmete gereksinimi olan herkesin hizmete uygun zamanda ulaşabilmesinin garanti edilmesi Tarafsız ve adil Verimli ve yeterli Etkili Güvenli

27 Hasta merkezli Zamanında Tarafsız ve adil Yaş, cins, etnik köken, sosyoekonomik düzey, coğrafi yerleşim gibi kişisel özelliklerin verilecek sağlık hizmetinin niteliği ve kalitesini etkilememesi Verimli ve yeterli Etkili Güvenli

28 Hasta merkezli Zamanında Tarafsız ve adil Verimli ve yeterli Her türlü, ekipman, tüketim malzemesi - ama aynı zamanda zaman, enerji ve fikirlerin de - israfının önlenmesi Etkili Güvenli

29 Hasta merkezli Zamanında Tarafsız ve adil Verimli ve yeterli Etkili Nitelikli, bilimsel bilginin üzerine kurulu, yararlanabilecek herkes için ulaşılabilir; diğer taraftan, yarar görmeyeceklere uygulanmayan, sistemin eksik kullanımını da aşırı ve gereksiz/etkin olmayan kullanımını da engelleyebilen Güvenli

30 Hasta merkezli Zamanında Tarafsız ve adil Verimli ve yeterli Etkili Güvenli Sağlık hizmetinin kendisinin hastaya yarar yerine zarar vermesinin, yaralanma, sakatlık ve ölüme yol açmasının, hata yapmasının önüne geçilmesi

31 “Biz herşeyi, iyiniyetle, hastamızın iyiliği için yapıyoruz.” “Hepimiz, kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çaba gösteriyoruz.” “Ama bazen, istemesek de hata oluyor işte ! “

32 Ulusal Yerel/ örgütsel Global "5 Mio. Yaşam" kampanyası Tedavi paketleri Standardizasyon Değişim araçları... Hasta güvenliği kültürü Etkin, kalıcı değişimler Eğitim... Bilgi Paylaşım ağı Standartlar Sistem geliştirme...

33 Tıbbi sonuçlar Hasta, yakınları ve toplumun deneyimi Etkililik ve verimlilik

34 Tıbbi sonuçlar (iyi tanı, iyi tedavi) Teknik mükemmellik Profesyonellerin beceri ve yetkinliği Tanı ve tedavi ekipmanının uygunluğu Prosedürlerin varlığı; bunların uygulanması... Hasta, yakınları ve toplumun deneyimi Etkililik ve verimlilik

35 Tıbbi sonuçlar Hasta, yakınları ve toplumun deneyimi Bireysel, sübjektif deneyim Duygular ve insan ilişkileri boyutu Hasta gereksinmelerine ve kaygılarına odaklanma Hizmet sunumu biçimi Bilgi, iletişim ve eğitime verilen önem Fiziksel konforun niteliği Duygusal destek, korku ve kaygıların azaltılması Aile ve arkadaşların tedavi sürecine katılımına olanak sağlayabilecek unsurlarda duyarlı olunması Etkililik ve verimlilik

36 Tıbbi sonuçlar Hasta, yakınları ve toplumun deneyimi Etkililik ve verimlilik Her türlü ekipman ve tüketim malzemesi, Aynı zamanda zaman, enerji ve fikirlerin de israfının önlenmesi; Nitelikli, bilimsel bilginin üzerine kurulu, yararlanabilecek herkes için ulaşılabilir; diğer taraftan, yarar görmeyeceklere açık olmayan hizmet, Sistemin eksik kullanımını da aşırı ve gereksiz ya da etkin olmayan kullanımını da engelleyebilen yapı

37 July 29, 2007 Six Killers | Cancer Cancer Patients, Lost in a Maze of Uneven Care By DENISE GRADY The first doctor gave her six months to live. The second and third said chemotherapy would buy more time, but surgery would not. A fourth offered to operate. Karen Pasqualetto had just given birth to her first child last July when doctors discovered she had colon cancer. She was only 35, and the disease had already spread to her liver. The months she had hoped to spend getting to know her new daughter were hijacked by illness, fear and a desperate quest to survive. For the past year, she and her relatives have felt lost, fending for themselves in a daunting medical landscape in which they struggle to make sense of conflicting advice as they race against time in hopes of saving her life. “It’s patchwork, and frustrating that there’s not one person taking care of me who I can look to as my champion,” Ms. Pasqualetto said recently in a telephone interview from her home near Seattle. “I don’t feel I have a doctor who is looking out for my care. My oncologist is terrific, but he’s an oncologist. The surgeon seems terrific, but I found him through my own diligence. I have no confidence in the system.” …

38  Paradigma: - Değerler dizisi, düşünme biçimi. - Toplumsal temel kabuller.  Paradigma değişimi: - Bir düşünme biçiminden başka bir düşünce biçimine geçmek, devrim, transformasyon, metamorfoz. - Düşünce, yöntem ve uygulamalarda keskin değişim. Jastrow, J. (1899). The mind's eye. Popular Science Monthly, 54, 299-312.

39 Eski paradigmaYeni paradigma  Odak noktasıHizmet sunucuHasta  Sistemin organizasyonuParçalanmış / fragmenteEntegre  Hizmet sunumuMerkezi / HastaneDağınık / Toplum içi  Tanı ve tedaviİnvazifNoninvazif, görüntü temelli  Tıbbi yaklaşımHerkese uyacak genellemelerKişiselleştirilmiş  HedefHastalığın tedavi edilmesiHastalanmanın önlenmesi  ÖdemeHizmete göreKişi ya da tanıya göre  Mali riskÖdeyiciHizmeti sunan  HastaneKar merkeziGider merkezi  YatkınlıkAşırı kullanımEksik kullanım  GereksinimUzmanGenel hekim

40

41  Hastanın iyiliği - toplumun iyiliği (…)  Meslek - iş  Hizmetin mükemmelliyeti - maliyet  Hastanın avukatı rolü  Bilginin kontrolü  …  Hekimin profesyonel değerleri ve değer çatışmalarının farkındalık  Empati  Anlama  Dile getirme ...  Hobbs çatışması  Liderlik ve yönetim eğitimi eksikliği

42 1980’ler Sıkıcı Yaratıcı değil Daha iyi birşey yapamayacak durumda olanlara bırakılmalı 2000’ler İş üretebilmek için düşünceleri, insanları ve kaynakları biraraya getirmek yaratıcı, zor, fakat bir ayrıcalıktır.

43 Kalite iyileştirme Kalite iyileştirme Hekim ilişkileri Hekim ilişkileri Kredilendirme Kredilendirme Klinik uygulamalar Klinik uygulamalar Klinik gözetim Klinik gözetim Hasta güvenliği Hasta güvenliği Hasta memnuniyeti Hasta memnuniyeti Kalite iyileştirme Kalite iyileştirme Hekim ilişkileri Hekim ilişkileri Kredilendirme Kredilendirme Klinik uygulamalar Klinik uygulamalar Operasyon stratejisi Operasyon stratejisi Tıbbi bilişim Tıbbi bilişim Risk yönetimi Risk yönetimi Klinik gözetim Klinik gözetim Hasta güvenliği Hasta güvenliği Hasta memnuniyeti Hasta memnuniyeti Kalite iyileştirme Kalite iyileştirme Hekim ilişkileri Hekim ilişkileri Kredilendirme Kredilendirme Klinik uygulamalar Klinik uygulamalar Performans Performans Tıbbi strateji Tıbbi strateji Tıbbi pazarlama Tıbbi pazarlama Hekim memnuniyeti Hekim memnuniyeti Hekim işe alma Hekim işe alma Operasyon stratejisi Operasyon stratejisi Tıbbi bilişim Tıbbi bilişim Risk yönetimi Risk yönetimi Klinik gözetim Klinik gözetim Hasta güvenliği Hasta güvenliği Hasta memnuniyeti Hasta memnuniyeti Kalite iyileştirme Kalite iyileştirme Hekim ilişkileri Hekim ilişkileri Kredilendirme Kredilendirme Klinik uygulamalar Klinik uygulamalar DAHA ÖNCE20 YIL ÖNCE10 YIL ÖNCEBUGÜN

44 A.H.Goodall:Physician-Leaders and Hospital Performance: Is There an Association? IZA, July 2011... overall hospital quality scores were about 25 percent higher when doctors ran the hospital, compared with other hospitals. J Soc Sci Med

45 % of hospital's general managers with clinical training Average management score A healthier health care system for the United Kingdom, The McKinsey Quarterly, February 2008

46 1.Johns Hopkins Hospital, Baltimore 2.Massachusetts General Hospital, Boston 3.Mayo Clinic, Rochester 4.Cleveland Clinic, Cleveland 5.Ronald Reagan UCLA Medical Center, Los Angeles 6.New York-Presbyterian University Hospital of Columbia and Cornell, New York 7.UCSF Medical Center, San Francisco 8.Brigham and Women's Hospital, Boston 9.Duke University Medical Center, Durham 10.Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia 11.Barnes-Jewish Hospital/Washington University, St. Louis 12.UPMC-University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh 13.University of Washington Medical Center, Seattle 14.University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor 15.Vanderbilt University Medical Center, Nashville 16.Mount Sinai Medical Center, New York 17.Stanford Hospital and Clinics, Stanford, California U.S. News and World Report, June 2011

47 1.Johns Hopkins Hospital, Baltimore 2.Massachusetts General Hospital, Boston 3.Mayo Clinic, Rochester 4.Cleveland Clinic, Cleveland 5.Ronald Reagan UCLA Medical Center, Los Angeles 6.New York-Presbyterian University Hospital of Columbia and Cornell, New York 7.UCSF Medical Center, San Francisco 8.Brigham and Women's Hospital, Boston 9.Duke University Medical Center, Durham 10.Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia 11.Barnes-Jewish Hospital/Washington University, St. Louis 12.UPMC-University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh 13.University of Washington Medical Center, Seattle 14.University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor 15.Vanderbilt University Medical Center, Nashville 16.Mount Sinai Medical Center, New York 17.Stanford Hospital and Clinics, Stanford, California U.S. News and World Report, June 2011

48  Sağlıkta organizasyon ve yönetim sorunlarına farklı yaklaşabilen...  “Yönetim” bilgi ve becerilerinin kazandırılmış olması koşuluyla...  Hekimliği sürdürerek …

49

50  Hedefler: 1. Hastaların iyiliği 2. Kurumun mali sağlığı 3. Çalışanların mutluluğu 4. İçinde bulunulan toplum ve çevreye yarar  Eşit (optimal) önem ve ağırlıkta olmak üzere ! “Any health care organization must make a deep and continuing commitment to its geographic community. Not to do so would be to act like a leaf that doesn’t know that it’s part of a tree.” The Physician Executive, 2000

51 Güneş Su Pareto Optimum

52 Güneş Su Vifredo Pareto (1848-1923): Pareto Optimum İlkesi Hava

53 Güneş Su Vifredo Pareto (1848-1923): Pareto Optimum İlkesi Hava Toprak

54 Mali sağlık Hasta bakımı Vifredo Pareto (1848-1923): Pareto Optimum İlkesi Çalışanların mutluluğu Toplumsal yarar

55


"Prof.Dr.Metin Prof.Dr.Metin Çakmakçı SAĞLIK ve SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BİRİNCİ ULUSAL KONGRESİ Antalya, 8-11.11.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları