Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zeynep Lal Kırmızyeşil 11C

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zeynep Lal Kırmızyeşil 11C"— Sunum transkripti:

1 Zeynep Lal Kırmızyeşil 11C
MAKALE Zeynep Lal Kırmızyeşil 11C

2 Makale Nedir ? -Makale, temeli düşünce olan yazı türüdür. - Makalede konu sınırlaması yoktur. -Her konuda yazılabilir. -Makaleler bir tezi savunma yazılarıdır. -Bu nedenle yapısı, ortaya atılan bir görüş ve bu görüşü destekleyecek düşüncelerle örülür.

3 Dünya Tarihinde Makale
Kesin bir tarih bilinmemekle beraber makalenin çinde ortaya çıktığı düşümülmektedir. Silah yapımındaki ustalıklarını yazıya dökmüşlerdir. Bu yazılar makale olarak kabul edilir. Daha sonar Avrupa da gelişme göstermiştir.

4 Makalenin Tarihsel Gelişimi.
Edebiyatımıza tanzimat döneminde gazete ile birlikte batı'dan giren bir türdür. İlk örnekleri Tanzimat döneminde görülür.  İlk makale, Şinasi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval’de Mukaddime adıyla (1860) yayımlanmıştır.

5 Makalenin Tarihsel Gelişimi.
Tasvir-i Efkar ile makale gelişmiştir. Şinasi, gazeteler aracılığıyla “makale”nin yazılı bir tür kapsamında temellerini atmıştır. Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemseddin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuad gibi sanatçılar bu türün gelişmesini sağlamıştır.

6 Makalenin Tarihsel Gelişimi.
Servet-i Fünun döneminde ise bu tür yayılmış, gelişmiş, olgunlaşmıştır. Fakat bu tür bizde ancak cumhuriyet döneminde çağdaş bir kimlik kazanmıştır. - Türk edebiyatında Servet-i Fünun döneminde makale türünde Hüseyin Cahit, Cenap Şehabettin, Fuat Köprülü, Nurettin Topçu gibi sanatçılar eser vermiştir.

7 Makale Alanında Öncüler Ve Eserleri
Gidişin Yönü/ Nadir Nadi( ) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi/Şinasi (1860) Yendim, Beni Kurtarınız/ Falih Rıfkı Atay (1933) Büyük Şehire Gelen köylüler/ Cavit Orhan Tütengil (1968) Çeviri Üzerine/ Nurullah Ataç (1946) Vatan Makalesi/Namık Kemal

8 Makale ile Fıkra arasındaki Farklar.
- Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken - Makalede yazar fikirlerini kanıtlamak zorundadır. Bunun için sağlam güçlü kanıtlar göstermesi gerekir. - Makale bilimsel bir yazı olduğu için resmi ve ciddi bir anlatım kullanılır. Fıkra Yazarın kişisel görüşlerini inceler. Fıkrada kanıtlama zorunluluğu yoktur. İspatlamak yazara kalmış bir karardır. Fıkrada ise samimi, rahat ve içten bir dil kullanılır.

9 Makale türleri Bilimsel Makale
Belirli bir alanda uzmanlaşmış bilim adamları tarafından yazılır.  Makalenin girişinde bir “sorun” ortaya atılır. Bilimsel makaleler yazılırken yazar daha önce o konu hakkındaki çalışmalardan faydalanabilir.

10 Edebî makale Meslekî makale Blog Makalesi
Dil, edebiyat ve sanatla ilgili konuları işleyen makale türüdür. Meslekî makale   Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilimin ve bilime dayalı mesleklerin değişik dalları ile ilgili konulan işleyen makale türüdür. Blog Makalesi İnternet üzerinde yayınlanan yazarın belli konudaki görüşlerini belirten makaledir.

11 Gazete Makalesi Gazete makalelerinin yazılış tarzları açısından bilimsel makalelere benzer. Güncel konuları işlerler. Asıl amaçları halkı aydınlatmak, bilgilendirmektir. Konuyu hem ayrıntılarıyla değerlendirmeleri hem de merak uyandırıcı olmaları gerekir. Gazetenin ülkedeki gelişmeleri halka duyurmak şeklinde bir görevi vardır.

12 ACABA İSTANBULDAN NİÇİN VERGİ VE ASKER ALINMAZ?
Namık Kemal, Makaalat-ı Siyasiyye ve Edebiyye, cüz II, 1327/1911

13 Makale Saptaması Bu bir makaledir çünkü;
Belli bir tezi savunur. İstanbul’dan neden vergi ve asker alınamaz. Bir gazete makalesidir çünkü gazetede yayınlanmıştır ve devletteki eksiklikleri eleştirir. Belirlediği düşünceyi kanıtlamak amacıyla örnekler verir. Giriş gelişme ve sonuç bölümleri vardır.

14 Yazarın Amacı: Bu makalede Namık Kemal’in asıl amacı İstanbul’daki bozuklukların temel nedenini açıklamaktır. Yazara göre Taşralardaki çiftçilerin vergi vermesine rağmen İstanbul’da rahatlıkla kurulmuş bankerlerin hazineye yardım yapmaması İstanbul’dan vergi alımını düzensizleştirir.

15 Yazarın Tutumu. Yazar eleştirel bir tutum sergilemektedir ve şikayetçi bir tavrı vardır. Çünkü İstanbul’daki çoğu kişinin veya memurların vergi vermiyor olması yazarı rahatsız ediyordur.

16 Anlatım Tekniği Tartışmacı bir anlatım tekniği kullanılmıştır. Yazar tartışma yoluyla şikayetini belirtmiştir. Ayrıca örnekleme yoluyla savunduğu düşünceyi desteklemiştir.

17 Metinin bana olan katkıları
İki yönde incelene bilir; Tarihsel Dönemin koşullarını anlamama yardımcı olmuştur. İstanbulun ekonomik durumu hakkında bilgi vermiştir. Tür açısından -Dönemin özelliklerine bakıldığında makalenin çıkma nedenlerini anlamama yardımcı olmustur. - İlk makale örneklerinin eleştirel yapıda olmasının nedenlerini açıklamıştır.

18 Kaynakça «makale nedir ve Özellikleri.» yenimakale < >. «makale türleri.» 27 eylül çokbilgi < >. «makale türü.» 19 agustos eodev. 15 ekim 2014 < >. «Makale Türü ve trihsel Gelişimi.» 04 ocak edebiyat öğretmeni < >. «makale türünün tarihsel gelişimi.» bilgicik <  Edebiyat Bilgileri – 2 ( )


"Zeynep Lal Kırmızyeşil 11C" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları