Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ
2013

2 DERS KONULARI: 1-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’nün; a)Tanıtılması b)Görevleri c)Teşkilatı d)İlgili Mevzuat e)Diğer Kurumlarla İlişkileri 2-Aday Memurun Görevi İle İlgili Hususlar

3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
A-TANITIM Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla Rize Üniversitesi adıyla kurulmuş olup, 11 Nisan 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almıştır.

4 EĞİTİM-ÖĞRETİM ALT YAPISI
ENSTİTÜLER Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü FAKÜLTELER Su Ürünleri Fakültesi İlahiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Hukuk Fakültesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

5 YÜKSEKOKULLAR Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Güneysu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu MESLEK YÜKSEKOKULLARI Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal  Bilimler Meslek Yüksekokulu Fındıklı Meslek Yüksekokulu Ardeşen Meslek Yüksekokulu Pazar Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu

6 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
Bitki ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi (Mavi Yemiş/Likapa üzerinde çalışmalar yapmaktadır.) Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Beden Eğitimi Bölümü Enformatik Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Türk Dili Bölümü Yabancı Diller Bölümü

7 REKTÖRLÜK YÖNETİMİ (MERKEZ TEŞKİLAT)
*Rektörlük Birimi *Üniversite Senatosu *Üniversite Yönetim Kurulu *Genel Sekreterlik Birimi *Rektör Danışmanları *Daire Başkanlıkları

8 Rektörlük Rektör V. Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ Prof. Dr. Hasan EFE Prof. Dr. İstiklal Yaşar VURAL Genel Sekreter V. Doç. Dr. Ali BİLGİN

9 Bilgi İşlem Daire Başkanı Hukuk Müşaviri
Daire Başkanlıkları Bilgi İşlem Daire Başkanı Hukuk Müşaviri İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkanı Personel Daire Başkanı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

10 Üniversite Senatosu Rektör Rektör Yardımcısı Tıp Fakültesi Dekanı
Mühendislik Fakültesi Dekanı Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Eğitim Fakültesi Dekanı İlahiyat Fakültesi Dekanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Pazar Meslek Yüksekokulu Müdür V. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Ardeşen Meslek Yüksekokulu Müdürü,  Ardeşen Turizm ve Otelcilik Y.O. Müdür V. Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Sağlık Yüksekokulu Müdürü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V. Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü,  Fındıklı Meslek Yüksekokulu Müdür V. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Müdürü Fen-Edebiyat Fak. F.K.S.T. Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fak. F.K.S.T. Üye İlahiyat Fak. F.K.S.T. Üye Eğitim Fak. F.K.S.T. Üye Tıp Fakültesi F.K.S.T. Üye Su Ürünleri Fak. F.K.S.T. Üye Mühendislik Fak. F.K.S.T. Üye Diş Hekimliği Fak. F.K.S.T. Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak. F.K.S.T. Üye Genel Sekreter V. (Raportör) Öğrenci Konseyi Başkanı

11 Üniversite Yönetim Kurulu
Rektör Tıp Fakültesi Dekanı Mühendislik Fakültesi Dekanı Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Su Ürünleri Fakültesi Dekan V. İlahiyat Fakültesi Dekanı Eğitim Fakültesi Dekanı İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Dekan V. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı (Senato’ca Seçilen Temsilci Üye) Genel Sekreter V. (Raportör)

12 • Genel Sekreter Yardımcısı • Hukuk Müşavirliği • Daire Başkanlıkları
Genel Sekreterlik Bağlı Birimler .Genel Sekreter V. • Genel Sekreter Yardımcısı • Hukuk Müşavirliği • Daire Başkanlıkları • Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü • Yazı İşleri Müdürlüğü • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü • Basımevi ve Matbaa Müdürlüğü • Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi(BAP) Genel Sekreter V. Doç. Dr. Ali BİLGİN Genel Sekreter Yardımcısı Cehri HUT

13 Rektör Danışmanları Rektör Danışmanı

14 GÖREVLERİ Misyon ve Vizyon Misyon
İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak. Vizyon Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, sağlık ve mühendislik alanındaki özgün araştırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak.

15 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
REKTÖR 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu    b) Görev, yetki ve sorumlulukları:    1. Üniversite kurullarına başkanlık etmek; yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,    2. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,    3. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatosunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,    4. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,    5. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,    6. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.    Rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin devlet kalkınma planı ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

16 SENATO    Senato    Madde 5 - a) Kuruluş ve işleyişi: Senato rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden, fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.    Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.    Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.    b) Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:    1) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,    2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,    3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,    4) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.    5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,    6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,    7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,    8) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

17 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU
Üniversite Yönetim Kurulu    Madde 6 - a) Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.    Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.    Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.    b) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:    1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,    2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,    3. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,    4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,    5. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

18 GENEL SEKRETERLİK VE DAİRE BAŞKANLIKLARI
“YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME” Üniversite İdari Teşkilatı:    Madde 26 - Üniversite İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:    a) Genel Sekreterlik,    b) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,    c) Personel Daire Başkanlığı,    d) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) e) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Komptrolorlük Daire Başkanlığı )    f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,    g) Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,    h) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,    i) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,    j) Hukuk Müşavirliği,     k) Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü.

19 Genel Sekreterlik: Madde 27 - 1
Genel Sekreterlik:    Madde Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.    2. Genel Sekreter,üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.    3. Genel Sekreter,üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.    a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli,düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,    b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması,korunması ve saklanmasını sağlamak,    c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,    d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,    e) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,    f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,    g) Rektörlüğün protokol,ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,    h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

20 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı:    Madde 28 - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:    a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak,ihale dosyalarını hazırlamak,yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak,bakım ve onarım işlerini yapmak,    b) Kalorifer,kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör,havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

21 Personel Daire Başkanlığı:    Madde 29 - Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:    a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,     b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,    c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,    d) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

22    Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:    aşağıdaki görevleri yapar:    a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan,para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,    b) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,    c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,    d) Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek. 

23 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı:    Madde 36 –İdari ve Mali İşler ( Destek Hizmetleri) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:    a) Araç,gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,    b) Temizlik,aydınlatma,ısıtma,bakım,onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,    c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,     d) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,    e) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

24 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı:    Madde 31 - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri    şunlardır:    a) Öğrencilerin yeni kayıt,kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,    b) Mezuniyet,kimlik,burs,mezunların izlenmesi işlemlerini     yürütmek,    c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek

25 Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı:    Madde 32 - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:    a) Öğrencilerin ve personelin,sağlık işleri ve tedavileri ile    ilgili hizmetleri yürütmek,    b) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,     c) Öğrencilerin ve personelin,spor,kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek.

26    Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı:    Madde 33 - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:    a) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,    b) Baskı,film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katologları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak,    c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

27 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:    Madde 34 - Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:    a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim,öğretim ve araştırmalara destek olmak,    b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.

28 Hukuk Müşavirliği    Madde 35 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:    a) Üniversitenin öğrencileri,diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,    b) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında,idareye yardımcı olmak,    c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

29 İÇ DENETİM BİRİMİ Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına,programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

30 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü :    Madde 37 - Hastane bulunan üniversitelerde,Hastane Başmüdürlüğünün görevleri şunlardır:    Hastanenin düzenli işlemesini ve iyi hizmet vermesini,kayıtların düzgün tutulmasını ve benzeri hizmetlerin görülmesini sağlamak.

31 SİVİL SAVUNMA UZ.MANLIĞI

32 İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir.

33 Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.
Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez. Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır.

34 Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır. Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar. (Değişik: 29/10/ /1 md.) Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezî yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir.

35 Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir. Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir.

36 Yükseköğretim üst kuruluşları
MADDE 131- Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim- öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur. (Değişik: 7/5/ /8 md.) Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur. Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.

37 Yükseköğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tabi Olanlar
Yükseköğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tabi Olanlar. Madde Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları özel kanunlarının hükümlerine tabidir.

38 KANUNLAR * Yükseköğretim Kanunu (2547)
* Yükseköğretim Kanunu (2547) * Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914) * Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809) *Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun *Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843) *Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746) *Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)

39 * Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691) * Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun (278) * Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923) * Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun(5978) * Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6225) * Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6353) *Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6307

40 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124) Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükümünde Kararname Adalet Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerinde Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

41 BAKANLAR KURULU KARARLARI
*Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı *Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar * Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar

42 * Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar * Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar * 6 Mayıs 2012 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları * 23 Haziran 2012 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları

43 * Tıpta Uzmanlık Tüzüğü (Mülga)
TÜZÜK * Tıpta Uzmanlık Tüzüğü (Mülga) * Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi Tüzüğü * Manas Kırgızistan - Türkiye Üniversitesi Tüzüğü

44 YÖNETMELİKLER A. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
  * Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik * Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliği * Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği * Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği (Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik) * Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik * Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği * Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği * Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

45 * Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
B. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL  * Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği * Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik * Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik * Üniversitelerarası Kurul'un ve Kurul'a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği * Doçentlik Sınav Yönetmeliği

46 C. AKADEMİK TEŞKİLAT VE ÖĞRETİM ELEMANLARI
 * Sayılı Kanun'un Geçici 10. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmelik * Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik * Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik * Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

47 * Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
*Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği * Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği * Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik * Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik * Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği * Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği * Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği *Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

48 D. EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER 
* Açık Yükseköğretim Yönetmeliği  * Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  * Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik * Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik *Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

49 * Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği
* Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik *Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği * Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik * Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği * Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği * Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği

50 *Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
*Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği * Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik *Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği * Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği * Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği *Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

51 * Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
* Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik * Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik  * Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik * Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği * Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik * Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

52 E. DİĞER İLGİLİ YÖNETMELİKLER 
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerive Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

53 * Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
*2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik * Üniversiteler Yayın Yönetmeliği * Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik * Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

54 *Bitki ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetmelikleri *Bitki ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği *Çift Anadal Lisans ve Yandal Yönetmeliği *Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği *Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği *Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği *Mavi Yemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği *Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

55 *Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
*Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği *Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği *Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği *Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği *Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği *Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

56 *Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönergeleri *Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi *Akademik Personel Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme Esasları Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi *Diploma, Diploma Eki ve Geçici Mezuniyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Yönerge *Diş Hekimliği Fakültesi Oryantasyon ve Akademik Danışmanlık Yönergesi *Sağlık Yüksekokulu Uygulama Yönergesi *Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Yönergesi *Etik Kurul Yönergesi

57 *Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesi
*Hizmetiçi Eğitim Yönergesi *İktisadi İşletme Yönergesi *İmza Yetkileri Yönergesi *Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi *Konut Tahsis Yönergesi *Kütüphane Hizmetleri Yönergesi *Öğrenci Konseyi Yönergesi *Öğrenci Kulüpleri Yönergesi *Öğrenci ve Personel Kantinleri Yönergesi Yönergesi

58 *Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile İlgili Yönerge
*Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi *Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları Yönergesi *Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi *Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi *Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi *Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Öğrenci Kıyafet Yönergesi *Web Sayfası Hazırlama Yönergesi *Yayın Yönergesi

59 DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLERİ
İÇ PAYDAŞ *Öğrenciler /Kamu Hizmetini Kullanan ve Yönlendiren / Stratejik Ortak *Akademik Personel/ Kamu Hizmeti Üreten /Stratejik Ortak *İdari Personel/ Kamu Hizmeti Üretim Sürecinde / Temel Ortak *Hizmet Alım Sözleşmesi İle İstihdam Edilenler/Hizmet Üretim Sürecine Yardımcı Olan /Temel Ortak *Öğrenci Aileleri /Kamu Hizmetini Kullanan /Finansal Ortak *Mezunlar /Kamu Hizmetini Kullanan/Öğrenim Sonuçlarını değerlendiren

60 DIŞ PAYDAŞLAR *Yükseköğretim Kurulu (YÖK)/ Yönlendirme, Koordinasyon,Standart Belirleme vb. *TÜBİTAK /Proje Çalışması, Ortak Çalışma vb. *Kalkınma Bakanlığı/ Üst Politika Belgeleri, Plan ve Programlar, Yatırımlar, Kamulaştırma vs. *Maliye Bakanlığı /Bütçe, Mali Yönetim ve Kontrol, Muhasebe Kayıtları, Kesin Hesap,Kamulaştırma vs. *Sayıştay Başkanlığı/ Mali Denetim, Performans Denetimi *Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı / Hazine Yardımı

61 *Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) /Yönlendirme, Koordinasyon, Standart Belirleme vb.
*TBMM/ Yasama, Hükümet Politikaları, Plan ve Bütçe *Kamu Sektörü /Çıktı ya da Sonuçları Değerlendiren Kullanıcılar *Özel Sektör/ Çıktı ya da Sonuçları Değerlendiren Kullanıcılar *Rize Valiliği/ Ortak Çalışma vb. *Yerel Yönetimler/ Ortak Çalışma vb. *Şehir Halkı /Ekonomik ve Sosyo-Kültürel sonuçlardan yararlanan

62 *Diğer Üniversiteler /Ortak Çalışma vb.
*Tedarikçiler / Hizmet ,Ürün Üreten *Sivil Toplum Kuruluşları (STK) /Ortak Çalışma vb.

63 ADAY MEMURUN GÖREVİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
( Stratejik Plan) TEMEL DEĞERLER  Adalet  Dürüstlük  Doğruluk  Sorumluluk  Evrensellik  Bilimsellik  Akılcılık  Yenilikçilik  Akademik özgürlük  Verimlilik  Girişimcilik  Güvenilirlik  Şeffaflık  İnsan odaklılık  Katılımcılık ve paylaşımcılık

64 DİKKAT EDECEĞİMİZ HUSUSLAR
1- Mesleğinizi seviniz, 2-Sürekli olarak kendinizi geliştirip yenileyin, 3-İşinizle ilgili teknolojik gelişmeleri ve mevzuatı sürekli olarak takip edin, 4-Daima düzenli ve planlı hareket edin, 5-Kurum içinde yatay ve dikey ilişkilerinizde daima ölçülü hareket edin, 6-Hizmet verirken “müşteri memnuniyetini” esas alın,

65 7-Bizden hizmet alanların bizim şahsımızda devleti yargılayacaklarını unutmayın,
8-Öfke ve stresimizi kontrol altına almasını bilelim. Öfke anında karar vermeyin, 9-Önemli olan işimizi acele/ivedi yapmak değil, makul sürede (zamanında) ve doğru olarak yapmaktır, 10-Her işimizde OBJEKTİFLİK, SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK asla vazgeçilmez ölçülerimiz olmalıdır.

66 11-Hata yapmamak için iş yapmamak gibi bir hataya asla düşmeyin,
12-Hata yapma ihtimalini asgariye indirmek için işlerinizi risk gruplarına göre tasnif edin ve başka teknikler geliştirin, 13-Yapılan hatayı örtmeye çalışmayın, düzeltin. Ama önce siz düzeltin. Başkaları değil… 14-İlişkilerinizde daima alçakgönüllü, güler yüzlü, sabırlı ve hoşgörülü olun, 15-Hiçbir zaman iş/görev beğenmezlik yapmayın,

67 16-Özel hayatımızda da “Devlet Memuru” olduğumuzu unutmayalım,
17-Hak ve sorumluluklar bir bütünün parçalarıdır. Haklarımız olduğu için sorumluluklarımız vardır, sorumluluklarımız olduğu için de haklarımız , 18-Özel hayatınızda olduğu gibi resmi görevleriniz sırasında da israftan kaçının,


"ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları