Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYAT HİKÂYESİNİ HATIRLAYALIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYAT HİKÂYESİNİ HATIRLAYALIM"— Sunum transkripti:

1 1. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYAT HİKÂYESİNİ HATIRLAYALIM

2 1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ÇEVRE
Hz. Muhammed gençliğinde, yirmi yaşında iken Dördüncü Ficar Savaşı’na katılmıştır. İslam öncesi dönemde kabileler arası sık sık savaş çıkardı. Fakat bunlardan dördü Arapların haram olarak kabul ettikleri aylarda yapıldığı için bu savaşlara Ficar savaşları adı verilmiştir.

3 1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ÇEVRE
Kureyş kabilesi ile Hevazin kabilesi arasında gerçekleşen bu savaş, ticari rekabet sonucu Kureyş’in müttefiki olan Kinane kabilesinden birinin Hevazin kabilesinden birini öldürmesi üzerine çıkmıştır. Bu savaş Kureyş kabilesinin zaferi ile sonuçlanmıştır. Dördüncü Ficar Savaşı’nda Hz. Peygamberin ailesi olan Haşimoğulları da Kureyş birlikleri içerisindeki yerini almış ve savaşa Hz. Peygamberin amcası Zübeyr komutanlık yapmıştır. 1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ÇEVRE

4 1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ÇEVRE
Hz. Peygamber’in bu savaş sırasında ön saflarda çarpışmayıp amcalarına ait eşyaları koruduğu ve atılan okları toplayarak amcalarına vermekle yetindiği aktarılmaktadır. Kureyş için bu savaşın önemine gelince Harem bölgesinde haram aylarda yaşanan güvenlik ortamının ortadan kalkması hem Kâbe’nin kutsallığını hem de Kureyş’in ticaretini zedeleyeceğini düşünüyorlardı. Bu nedenle böyle bir durumun ortaya çıkmasına engel olmuşlardır. 1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ÇEVRE

5 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
571- Fil Olayı. Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe’ye saldırdı. 571- Son Peygamber Hz Muhammed (s.a.) doğdu. 571- Hz. Peygamber sütannesi Halime’nin yanında kalmaya başladı. 575- Hz. Peygamber Mekke’ye annesinin ve ailesinin yanına döndü

6 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
Hz. Peygamber’in doğduğu ev

7 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
577- Hz. Peygamber’in annesi Âmine vefat etti. 579- Dedesi Abdulmuttalip vefat etti. 579- Amcası Ebu Talip’in yanında kalmaya başladı. 583- Amcası Ebu Talip ile birlikte Busra’ya ticaret kervanıyla gitti. 588- Amcası Zübeyr ile Yemen’e ticaret kervanıyla gitti. 591- Ficar Savaşı’na katıldı. 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

8 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
591- Erdemliler Sözleşmesine (Hılf’ul-Fudûl) katıldı. Hz. Peygamber, Ficar savaşından kısa bir süre sonra Haşim, Muttalip, Eset, Zühre ve Teymoğullarının bir araya gelmesiyle kurulan Erdemliler Sözleşmesinin içerisinde yer almıştır. Bu sözleşmenin yapılmasının sebebi Ficar Savaş’larından sonra Mekke’de can ve mal güvenliğinin kalmaması, haksızlıkların artmasıdır. 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

9 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
Hz. Peygamberin amcası Zübeyr şehrin ileri gelenlerinden Abdullah b. Cüdan’a başvurarak onu bu işin görüşülmesi için bir toplantı yapmaya ikna etti. Abdullah b. Cüdan’ın evinde toplananlar Mekke halkından veya dışardan gelen kimselerden haksızlığa uğrayanların yanında yer alacaklarına ve haklarını alıncaya dek onları destekleyeceklerine dair söz vermişlerdir. 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

10 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
Nitekim bu sözleşmenin yapılmasından sonra malları haksız yere elinden alınan Yemenli bir tüccar Hz. Muhammed’e başvurmuş, o da Âs b. Vail’den malları alıp sahibine iade etmiştir. Hz. Peygamber daha sonra şu ifadelerle bu sözleşmeyi övmüştür: “Ben, Abdullah b. Cüdan’ın evinde öyle bir sözleşmede yer aldım ki bu sözleşmeyi kızıl develere değişmem. Eğer şu an böyle bir sözleş-meye çağrılsam hemen gider orada bulunurum.” (1 Ahmed b. Hanbel, I/190) 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

11 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
595- Hz. Hatice’nin kervanını Şam’a götürdü. 596- Hz. Hatice ile evlendi. 598- Hz. Peygamber’in oğlu Kasım doğdu. (Ebu’l-Kasım diye künyelendirildi.) Hz. Muhammed’in ilk erkek çocuğunun ismi Kasım’dır. Yine Hz. Peygamberin ilk vefat eden çocuğu da Kasım’dır. İki yaşında vefat etmiştir. Künye o dönem Arap toplumunda, ilk doğan erkek çocuğunun ismine bağlı olduğu için Hz. Peygamberin künyesi Ebu’l-Kasım’dır. 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

12 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
599- Hz. Peygamber’in amcasının oğlu Hz. Ali doğdu. Hz. Ali, Hz. Peygamberin amcasının oğludur. Peygamberimiz amcasının ve yengesinin kendisine yaptıkları iyiliklere karşılık Hz. Ali’yi yanına alarak onu sanki kendi çocuğuymuş gibi yetiştirmiştir. Hz. Ali’nin, Hz. Peygambere kan bağıyla bağlı olması, bizzat Hz. Peygamber tarafından yetiştirilmesi, ilk çocuk Müslümanlardan olması ve Hz. Peygamberin kızı ile evlenmiş olması sebebiyle Hz. Peygamber’in hayatında çok önemli bir yere sahiptir. 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

13 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
600- Hz. Peygamber’in Kızı Zeynep doğdu. Zeynep, Hz. Peygamberin ikinci çocuğu ve kızlarının en büyüğüdür. Babası otuz yaşında iken dünyaya gelmiştir. Hz. Hatice’nin arzusu üzerine Hz. Peygamber Zeynep’i teyzesinin oğlu Ebu’l-Âs b. Rebi ile evlendirmiştir. Bu evlilikten Zeynep’in Ali ve Ümame adlı iki çocuğu dünyaya gelmiştir. 604- Hz. Peygamber’in Kızı Rukiye doğdu. Rukiye, Hz. Peygamber otuz üç yaşındayken dünyaya gelmiştir. 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

14 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
Rukiye, Ebu Lehep’in oğlu Utbe ile nişanlandı. Hz. Muhammed peygamberlik gelince kızı Rukiye de İslam’ı kabul etti. Ebu Lehep ve hanımı, kendilerinin İslam’a karşı olmalarından dolayı oğullarını Hz. Peygamberin kızı Rukiye’den ayrılmaya zorladılar. Neticede nişan bozuldu. Bundan sonra Hz. Peygamber Rukiye’yi Hz. Osman ile evlendirdi. Rukiye kocasıyla birlikte Habeşistan hicretine katıldı. Daha sonra Mekke’ye dönerek Medine’ye hicret etti ve burada yaşamaya başladı. Hicretin 2. yılında Bedir Savaşı hazırlıkları esnasında hastalandı. 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

15 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
Hz. Peygamber, Hz. Osman’ı sefere götür-medi ve hasta hanımıyla ilgilenmesi için Medine’de bıraktı. Ancak Rukiye, Hz. Pey-gamber savaştayken vefat etti. Hz. Osman-’dan dünyaya gelen Abdullah adındaki oğlu ise iki veyaaltı yaşında iken vefat etti. 608- Hz. Peygamber’in Kızı Ümmügülsüm doğdu. Ümmügülsüm Hz. Peygamber otuz dört yaşında iken dünyaya gelmiştir. Ebu Lehep’in oğullarından Uteybe ile nişanlandı. Annesinin ve babasının zorlaması sonucu Uteybe Ümmügülsüm’den ayrıldı. Ümmügülsüm hicrete kadar babasının evinde yaşadı. 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

16 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
Hz. Peygamber’in diğer aile fertleriyle birlikte Medine’ye hicret etti. Ablası Rukiye’nin vefatından sonra Hz. Osman’la evlendi. Hicretin 9. yılında vefat etti. Kaynaklar Ümmügülsüm’ün herhangi bir çocuğunun olmadığını bildirmektedir. 608- Kendisini Muhammedü’l-Emin olarak adlandıran Mekkelilere Kâbe Hakemliği yaptı. 2. DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

17 3. PEYGAMBER OLUŞU VE MEKKE DÖNEMİ
Hira Mağarası’nda (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahiy geldi. 610- Hz. Peygamberi’in kızı Hz. Fatıma doğdu. Hz. Fatıma, babasının Medine’ye hicretinden bir müddet sonra kızkardeşi Ümmügülsüm ve Hz. Ebu Bekir’in ailesiyle birlikte Medine’ye hicret etti. Bir müddet sonra Hz. Ali onu babasından istedi.

18 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
Hz. Peygamber kızının görüşünü alarak hicretin 2. yılında Fatıma’yı Hz. Ali ile evlendirdi. Hz. Fatıma, evlendikten bir yıl kadar sonra ilk çocuğu Hasan’ı, ondan bir yıl sonra da ikinci çocuğu Hüseyin’i dünyaya getirdi. Daha sonraki yıllarda Ümmügülsüm ve Zeynep adlı kızları ile Muhsin adlı oğlu dünyaya geldi. Hz. Peygamber’in vefatına çok üzülmüş ve ondan altı ay kadar sonra vefat etmiştir. Hz. Peygamber’in soyu Fatıma’nın çocukları vasıtasıyla devam etmiştir. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

19 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
614- Üç yıl gizli davetten sonra açıktan davete başladı. 615- Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğinde (4 kadın, 11 erkek) on beş Müslüman Habeşistan’a hicret etti. 616- Hz. Hamza ve Hz. Ömer Müslüman oldu. Peygamberimiz bir gün Safa Tepesi’nde otururken Ebu Cehil, yanından geçerken ona çirkin sözlerle hakaretlerde bulundu. Peygamberimiz hiçbir karşılık vermedi. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

20 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
Hz. Peygamberin amcalarından olan Hamza, o gün ava gitmişti. Dönüşünde bir cariye olayı Hamza’ya anlattı. Hamza henüz Müslüman olmamıştı. Yeğenine hakaret edilmesine dayanamadı. Silahlarını çıkarmadan, derhal Kureyşin toplantı yerine gitti. Yayını Ebu Cehil’in kafasına vurup onu yaraladı. Ebu Cehil, Hamza da gider Müslüman oluverir diye ses çıkarmadı. Hamza, Hz. Peygambere giderek onu teselli etmek istedi. Hz. Peygamber de ancak onun Müslüman olmasıyla memnun olacağını söylemesi üzerine Hamza Müslüman oldu. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

21 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
Hz. Hamza’nın Müslüman olması üzerine Kureyş ileri gelenleri “Dârü’n-Nedve”de top-landılar. Her geçen gün sayıları çoğa-lan Müslümanları engellemeye çalıştılar. Ama bütün engellemeler sonuç verme-yince tek ve kesin çözümün Hz. Peygam-beri öldürmek olduğuna karar verdiler. Bu işi yapmak için Ömer b. Hat-tap gönüllü oldu. Fakat yolda giderken karşılaştığı Nuaym b. Abdullah Muham-med’den ön-ce kendi eniştesi ve kız kar-deşinin yanına gitmesini çünkü onların da Müslüman olduğunu söyledi. Ömer buna hiç ihtimal vermedi. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

22 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
Fakat içine düşen şüpheyi gidermek için yolunu değiştirip doğru eniştesi Saîd b. Zeyd’in evine vardı. Bu esnada içeride Kur’an-ı Kerim oku-nuyordu. Ömer, kapı önünde okunanları işitti. Kapıyı kırarcasına vurdu. Bunun üzerine içeri-dekiler okudukları Kur’an metnini sakladılar. Ömer içeriye girince ne okuduklarını sordu. Bir an cevap alamayınca eniştesinin üzerine atıldı. Bu arada araya giren kız kardeşine bir tokat attı. Canı yanan kız kardeşi ne yaparsa yapsın Allah’ın dininden dönmeyeceklerini söyledi. Bu durumdan etkilenen Ömer oturup bir müddet düşündü ve okuduklarını kendisine getirmelerini istedi. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

23 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
Kız kardeşi okudukları Kur’an-ı Kerim metnini ona verdi. Okudukları Tâ Hâ suresinin ilk ayetleriydi. Ömer büyük bir ilgi ile ayetleri okudu. Kendisini Hz. Peygambere götürmeleri-ni istedi. Ömer’in silahlı olarak geldiğini gören Müslümanlar telaşlandılar. Durumun korktuk-ları gibi olmadığını, Hz. Peygamberin huzuruna çıkıp Müslüman olduğunu söylemesi üzerine anladılar. Hamza ve Ömer’in Müslüman olma-larıyla, İslam’ın yayılması hız kazandı. Daha önce altı yılda Müslümanların sayıları ancak 40 kişiye ulaşabilmişken bu süreçten sonra İslam’ı kabul edenlerin sayıları artmıştır. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

24 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
O nedenle Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olmaları İslami davet açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Mekke toplumunun iki güçlü ismi olan Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olmaları, Müslümanlara moral kaynağı olmuştur. 617- Cafer b. Ebu Talip liderliğindeki (18 kadın, 82 erkek) yüz Müslüman ikinci defa Habeşistan’a hicret etti. İkinci Habeşistan hicretinde Cafer b. Ebu Talip’in başkanlığında on sekiz kadın, seksen iki erkekten oluşan bir grup Habeşistan’a gitmiştir. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

25 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
Mekkeli müşrikler, burada bulunan Müslümanların iadesi için Amr b. As’ı bir takım hediyelerle Habeşistan hükümdarı Necaşi’ye gönderseler de bu girişim sonuçsuz kalmıştır. Cafer b. Ebu Talip’in okuduğu ayetlerden etkilenen Necaşi Müslümanları geri vermeyi reddetmiştir. 617- Mekkeli müşrikler Müslümanlara boykot uygulamaya başladı. 619- Mekkeli müşrikler, Müslümanlara uyguladıkları boykotu kaldırdı. 619- Hz. Hatice ve Ebu Talip vefat etti. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

26 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
Tüm çabaları sonuçsuz kalan Mekkeli müş-rikler yılları arasında üç yıl sürecek olan bir sözleşme imzalayarak Kâbe’nin duvarına astılar. Bu sözleşmeye göre Müslü-manlar ve onlara destek olanlarla kız alınıp verilmeyecek, alışveriş yapılmayacak, oturup kalkılmayacak, selam dahi verilmeyecekti. Bu süreç içerisinde Müslümanlar ve henüz Müslüman olmamasına rağmen bu sözleş-meyi kabul etmeyen Hz. Peygamberin akra-baları Ebu Talip’in mahallesine taşındılar. Bu üç yıl içerisinde Müslümanlar çok zorluk çek-tiler ve yiyecek ekmeği dahi zor bulabildiler. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

27 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
Hz. Peygamber sahip olduğu neyi varsa bu üç yıl içerisinde harcamıştır. Daha sonra Mut’im b. Adiy gibi bazı Mekkeli müşriklerin bu anlamsız boykota son vermek istemeleri üzerine boykot sona erdirilmiştir. Kâbe duvarına asılan sözleş-me metni indirilince sadece “Senin isminle Allah’ım!” ibaresi dışındaki bölümlerin kurtçuk tarafından yenildiği görülmüştür. Hz. Peygamber boykotun kaldırılmasının hemen ertesinde iki büyük kaybı birlikte yaşadı. Çocuk-luğundan itibaren kendisini koruyup kollayan amcası Ebu Talip ve evliliği boyunca desteğini ondan hiç esirgemeyen eşi Hz. Hatice aynı yıl içerisinde vefat ettiler. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

28 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
Bu nedenle peygamberliğin onuncu yılına denk gelen bu yıla Müslümanlar Hz. Peygamberin çok üzülmesi sebebiyle “Hüzün Yılı” adını verdiler. 620- Hz. Muhammed İslam’a davet için Taif’e gitti. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde Mekke’ye döndü. Mekkeli müşriklerin dayanılmaz baskıları ve eziyetleri karşısında Hz. Peygamber kendisi ve ona inananlarla özgürce yaşayabilecekleri bir yurt aramaya başladı. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

29 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
Bu amaçla Taif’e giden Hz. Peygamber, Mekkeli müşriklerin şehrin ileri gelenlerini etkilemeleri sonucunda burada ilgi görmediği gibi bir de taşa tutuldu. Bir bağa sığınarak canını kurtarabildi. Ağır hakaretlere uğrayan Hz. Peygamber, Mut’im bin Adiy himâyesinde Mekke’ye girebildi. 620- İsra ve Miraç Olayı gerçekleşti. Arka arkaya gelen boykot, amcasının ve eşinin kaybı, bir de Taif’e yaptığı yolculuktan eli boş dönmesi, Hz. Peygamberi son derece üzmüştü. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

30 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
Tam bu sırada Yüce Allah’ın emriyle Peygamberimiz Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmüş, oradan da Allah’ın katına çıkarılmıştır. Bu olaya İsra ve Miraç denir. Böylece Peygamberimiz son zamanlarda yaşadığı üzücü olayların etkisinden biraz da olsa kurtulmuştur. Beş vakit namaz Miraç’ta farz kılınmıştır. 620- Medineli altı kişi Müslüman oldu. 621- Medineli on iki Müslüman ile I. Akabe Biatı yapıldı. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

31 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
621- II. Akabe Biatı gerçekleşti. 622- Hz. Muhammed, arkadaşı Hz. Ebu Bekir ile Mekke’den Medine’ye hicret etti. İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Müslümanların hicretine izin verilmesiyle Hz. Ömer gibi bazı kişiler hariç Müslümanlar Medine’nin yolunu tutmuşlardır. Hz. Peygamber ise daha sonra arkadaşı Hz. Ebu Bekir ile birlikte Mekkelilerin kendilerini takip etmelerini engellemek için farklı bir yol takip ederek Medine’ye hicret etmişlerdir. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

32 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi
Hatta bu yolculuk sırasında Sevr Mağarası’nda gizlenen Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir’i mağaranın ağzına kadar gelen müşriklerin fark edememeleri Kur’an ayetlerine yansımıştır. 622- Hz. Peygamber Kuba Mescidi’ni yaptırdı Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldırdı. 3. Peygamber Oluşu Ve Mekke Dönemi

33 4. MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI
1/622*- Hz. Peygamber (12 Rebiyülevvel/24 Eylül) Medine’ye ulaştı ve Ebu Eyyub el-Ensari’nin evine yerleşti. 1/622- Mescid-i Nebi’nin yapımına başlandı. (Rebiyülevvel/Eylül). 1/622- Namaza çağrı için ezan uygulamasına başlanması. 1/623- Müslümanlar arasında kardeşlik (muâhât) oluşturuldu.

34 1/623- Medine Sözleşmesi imzalandı.
1/623- Savaşa izin verildi. 2/623- Hz. Peygamber ilk kez aşura orucu tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. (10 Muharrem/14 Temmuz). 2/624- Hz. Peygamber, Abdullah b. Cahş komutasında Batn-ı Nahle’ye bir seriyye gönderdi. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

35 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI
Medine’ye baskın hazırlığı yapan Kureyş’in faaliyetlerini haber almak üzere, Peygamber Efendimiz, recep ayının son günlerinde, Mekke tarafına halasının oğlu Abdullah b. Cahş komutasında bir seriyye gönderdi. İki gün sonra açılmak üzere Abdullah’a bir de mektup vermişti. Mektupta, Mekke ile Tâif arasındaki Batn-ı Nahle’ye kadar gidilmesi, Kureyş’in faaliyetleri hakkında bilgi toplanması isteniyordu. *İlk rakam (1) hicri, ikinci (622) ise miladi yılı göstermektedir. 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

36 Abdullah bin Cahş komutasındaki seriyye Batn-ı Nahle’de Kureyş’in Tâif’ten dönmekte olan bir kervanına rastladılar. Kervanın reisi Amr b. Hadrami’yi öldürüp ele geçirdikleri iki esir ve mallarla Medine’ye döndüler. Hz. Peygamber bu olayı hoş karşılamadı. Çünkü kendilerine çarpışma izni verilmemişti. Üstelik bu olay, Araplar arasında kan dökülmesi yasak sayılan haram aylardan recep ayında meydana gelmişti. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

37 Abdullah bin Cahş komutasındaki seriyye Batn-ı Nahle’de Kureyş’in Tâif’ten dönmekte olan bir kervanına rastladılar. Kervanın reisi Amr b. Hadrami’yi öldürüp ele geçirdikleri iki esir ve mallarla Medine’ye döndüler. Hz. Peygamber bu olayı hoş karşılamadı. Çünkü kendilerine çarpışma izni verilmemişti. Üstelik bu olay, Araplar arasında kan dökülmesi yasak sayılan haram aylardan recep ayında meydana gelmişti. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

38 Mekke müşrikleri bu olayda öldürülen Amr b
Mekke müşrikleri bu olayda öldürülen Amr b. Hadrami’nin intikamını bahane ederek savaş hazırlıklarını hızlandırdılar. Arap kabileleri arasında Hz. Peygamberin itibarını zedelemek için Hz. Peygamberin haram aylara aldırış etmediğini her taraf yaymaya başladılar. 2/624- Orucun farz kılınması (Şaban/Şubat). 2/624- Teravih namazının kılınmaya başlanması . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

39 2/624- Bedir Savaşı (17 Ramazan/13 Mart).
(1 Ramazan/26 Şubat). 2/624- Bedir Savaşı (17 Ramazan/13 Mart). 2/624- İlk kez bayram namazı kılındı ve Ramazan Bayramı kutlandı. (1 Şevval/27 Mart). 2/624- Hz. Peygamber Hz. Ayşe ile evlendi. 2/624- Benu Kaynuka Savaşı 2/624- Hz. Ali ile Fatıma evlendi. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

40 Hz. Peygamber bu durumu duyunca seksen atlı ve yüz yirmi yaya ile hemen peşine düşmüş ise de Ebu Süfyan hızlıca kaçtığı için yetişememiştir. Mekkelilerin erzak olarak getirip kaçarken ağırlık olmasın diye bıraktıkları kavrulmuş un (sevik) Müslümanların eline geçtiğinden bu gazveye Sevik Savaşı denilmiştir. 2/624- İlk kez Kurban Bayramı kutlandı. (10 Zilhicce/3 Haziran). 3/624- Hz. Osman ile Ümmügülsüm evlendi. 3/624- Ka’b b. Eşref öldürüldü. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

41 3/625-Uhud Savaşı (7 Şevval/23 Mart).
3/625-Hz. Hasan doğdu. 3/625-Uhud Savaşı (7 Şevval/23 Mart). 3/625- Hamrâülesed Savaşı (8 veya 12 Şevval/24 veya 28 Mart). Uhud Savaşı’ndan sonra Müşrikler, elde ettikleri üstünlükten yararlanıp Müslümanları imhâ etmeden savaş alanından ayrıldıklarına pişman oldular. Aralarında, geri dönüp Medine’yi basmayı konuştular. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

42 Hz. Peygamber durumdan haberdar olunca, Medine’ye dönüşünden bir gün sonra Uhud Savaşı’na katılmış olanları toplayarak Medine yakınlarındaki “Hamrâü’l-Esed” denilen yere kadar Mekkelileri takip etti. Gece olunca burada beş yüz kadar ateş yaktırdı. Mekkeliler takip edildiklerini görünce korktular; Medine’yi basma düşüncesinden vazgeçerek hızlıca Mekke’ye döndüler. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

43 Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet Hz
Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet Hz. Peygambere gelerek kabilelerine Müslümanlığı ve Kur’an-ı Kerim’i öğretecek öğreticiler gönderilmesini istediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber onlarla birlikte Âsım b. Sâbit önderliğinde on kişi gönderdi. Yolda, Usfan ile Mekke arasında Raci suyu yakınlarında Hüzeyl kabilesinden yüz kişilik bir çetenin saldırısına uğradılar. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

44 Öğretici olarak gönderilen Müslümanlardan sekizi çarpışarak şehit oldu, ikisi esir düştü. Zeyd b. Desine ve Hubeyb b. Adiy adlarındaki bu iki kişiyi Mekke’ye götürüp sattılar. Zeyd’i, Bedir Savaşı’nda öldürülen babası Ümeyye’nin öcünü almak için, Safvan b. Ümeyye satın almış, öldürülmesini seyretmek üzere bütün Mekke ileri gelenlerini çağırmıştı. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

45 Ebu Süfyan, Zeyd’e: “Hayatının kurtarılması için, senin yerine Muhammed (s.a.)’in öldürülmesini istemez miydin?” dedi.Zeyd hiç tereddüt göstermeden: “Asla, Hz. Peygamberin canı yanında, benim canım hiçtir. Benim kurtulmam için bırakın onun öldürülmesini, Medine’de ayağına bir diken batmasını bile istemem.” diye cevap verdi. Bu kuvvetli iman karşısında Ebu Süfyan: “Hiç kimse arkadaşları tarafından Muhammed’in sevildiği kadar sevilmemiştir.” dedi . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

46 . Zeyd bunun üzerine idam edildi.
Hubeyb ise Uhud Savaşı’nda Haris b. Âmir’i öldürmüştü. Haris’in kızı babasının intikamını almak için onu satın aldı. Hubeyb idam edilmeden önce iki rekât namaz kıldı. Dininden dönerse, serbest bırakılacağı söylendiğinde: “Benim için Müslüman olarak öldürülmek, dinimden dönmekten daha hayırlıdır.” diye cevap verdi. Müşrikler tarafından bir direğe asılarak şehit edildi. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

47 4/625- Bi’rimaûne Olayı (Safer/Temmuz).
Necid Bölgesinin reislerinden Ebu Bera Âmir, Medine’ye gelerek Hz. peygamberden kendilerine İslam’ı öğretecek öğretmenler istedi. Necid bölgesi halkına güvenmeyen Hz. Peygamber, Ebu Bera’nın Kur’an öğreticilerine kabilesi adına eman verdiği için öğreticilerin gönderilmesine razı oldu. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

48 kabilesini teşvik ettiyse de kabilesinden destek bulamadı.
Hz. Peygamber, Ebu Bera’nın kardeşinin oğlu Âmir b. Tufeyl’e bir mektup yazdırarak, Münzir b. Amr’ın başkanlığında yetmiş kişilik bir heyeti Necid Bölgesine gönderdi. Bunların hepsi de Suffe ashabındandı. Maûne Kuyusu (Bi’r-i Ma’ûne) denilen yere varınca, içlerinden Haram b. Milhan ile Hz. Peygamberin mektubunu Âmir b. Tufey’le gönderdiler. Âmir mektubu bile okumadan Haram’ı şehit etti. Heyetin tamamını öldürmek üzere kabilesini teşvik ettiyse de kabilesinden destek bulamadı. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

49 Bunun üzeine Âmir b. Tufeyl, Süleym Kabilesi’ne mensup kişilerle beklemekte olan Müslümanların üzerine hücum etti. Hepsi şehit oldu. İçlerinden sadece Ka’b b. Zeyd yaralı olarak kurtulabildi. Hz. Peygamber Raci ve Bi’rimaûne olaylarının arkasından çok üzülmüş ve tam kırk sabah bu işi yapanlara beddua etmiştir. Amr b. Ümeyye ise olay sırasında develeri otlatmakla görevli olduğu için esir düştü, sonra kurtuldu. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

50 Medine’ye dönerken iki Necidliye rastladı
Medine’ye dönerken iki Necidliye rastladı. Şehid edilen arkadaşlarının öcünü almak için bunları öldürdü. Hâlbuki bunlar, Müslümanların himâyesinde olan Âmiroğullarındandı. Bu sebeple bu öldürülen kişilerin diyetleri ailelerine ödendi. 4/625- Beni Nadir Savaşı (18 Rabiyülevvel/28 Ağustos) 4/626- Hz. Hüseyin doğdu. (5 Şaban/10 Ocak). 5/ . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

51 5/627- Beni Müstalik Savaşı (2 Şaban)
Mustalikoğulları Huzaa kabilesindendir. Bu kabile Müslümanlarla iyi geçiniyordu. Ama Kureyşlilerin kışkırtmasıyla kabile reisi Haris çevrede yaşayan bedevi kabilelerle birleşerek Medine’ye baskın için hazırlığa başladı. Rasûlullah (s.a.) durumu öğrenince, Medine’de Zeyd b. Harise’yi vekil olarak bıraktı. Otuzu atlı, bin kişilik bir kuvvetle Mustalikoğullarının üzerine yürüdü. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

52 Bedeviler, Müslümanlarının üzerlerine geldiğini duyunca, korkup dağıldılar. Haris’in etrafında sadece kendi kabilesi kaldı. Beni Mustalık, Müreysi suyu yanında toplanmış henüz hazırlıklarını tamamlayamamıştı. Peygamberimiz onlara Müslüman olmalarını teklif etti. Fakat onlar bunu kabul etmediler.. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

53 Beni Mustalık Müslümanların düzenli hücumlarına karşı duramayıp bir saat içinde dağıldılar
Savaş sonunda, Müslümanlardan bir kişi şehit oldu, müşrikler ise on ölü verdiler. Ayrıca, Müslümanlar ganimet olarak 700 esir, 5000 koyun, 2000 deve ele geçirdiler. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

54 5/627- İfk Olayı Mureysi Savaşı dönüşünde, bir konaklama sırasında Hz. Ayşe tuvalet ihtiyacını gidermek için mahfesinden çıkarak, konaklama yerinden uzaklaşmıştı. Bu sırada Yemen boncuğundan yapılmış gerdanlığı düşmüş, onu ararken gecikmişti. Dönüşünde, kafileyi yerinde bulamadı. Onu mahfesinde sandıkları için, beklemeyip hareket etmişlerdi. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

55 Hz. Ayşe, -mahfede olmadığım anlaşılınca,- beni ararlar, diye olduğu yerde beklerken, arkadan askerin bıraktığı şeyleri toplamakla görevlendirilen Safvân b. Muattal geldi. Hz. Ayşe’yi görünce, devesine Hz. Ayşe’yi bindirerek deveyi yularından çekerek ilerledi. Öğle sıcağında başka bir konak yerinde kafi leye yetiştiler. Münafıklar bu olayı fırsat bildiler. Hz. Ayşe tamamen örtülü olduğu ve Safvân ile aralarında konuşma bile geçmediği hâlde, . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

56 5/627- Hendek (Ahzâb) Savaşı (Zilkade/Nisan).
Hz. Ayşe’nin iffetine dil uzatmaktan çekinmediler. Bu duruma Hz. Peygamber son derece üzüldü. Hz. Ayşe üzüntüsünden hastalandı. Daha sonra Hz. Ayşe’nin böyle bir günaha girmediği iffetli bir kadın olduğu ayetle bildirildi. Bunun üzerine bu dedikoduya karışanlara namuslu bir kadına iftira attıkları için had uygulandı. 5/627- Hendek (Ahzâb) Savaşı (Zilkade/Nisan). 5/627- Beni Kurayza (Zilkade /Nisan). . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

57 6/628- Rıdvan Biatı yapıldı.
6/628- Hudeybiye Antlaşması imzalandı. (Zilhicce/Nisan). Kureyşlilerle Hz. Peygamber arasında uzun tartışmalardan sonra imzalanan barış şartları şunlardır: 1- Müslümanlar o sene Kâbe’yi ziyaret etmeden dönecekler, bir yıl sonra ziyâret edecekler. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

58 2- Müslümanlar Kâbe’yi ziyaret için geldiklerinde, Mekke’de üç günden fazla kalmayacaklar ve yanlarında birer kılıçtan başka silah bulundurmayacaklar. 3- Müslümanların Mekke’de bulunduğu günlerde, Kureyşliler Mekke dışına çıkacaklar. 4- Mekkelilerden Müslüman olan biri Medine’ye sığınırsa geri verilecek fakat Müslümanlardan Mekkelilere sığınan olursa geri verilmeyecek. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

59 6- Bu anlaşma on yıl geçerli olacak.
5- Kureyş dışında kalan diğer kabileler, iki taraftan istediklerinin himâyesine girmekte ve anlaşma yapmakta serbest olacaklar. 6- Bu anlaşma on yıl geçerli olacak. Bu anlaşma maddeleri görünüşte Müslümanların aleyhine gibi gözükmesine rağmen daha sonra ortaya çıkan şartlar gereği lehine dönmüştür. Ayrıca ortaya çıkan barış ortamında İslam yayılma fırsatı bulmuş ve Müslümanların sayısı daha da artmıştır. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

60 7/628- Hayber Savaşı (Muharrem/Mayıs).
7/628- Hz. Peygamber Zeynep bt. Haris tarafından zehirlendi. 7/629- Müslümanlar ilk kez umre yaptılar. 8/629- Hâlid b. Velîd ve Amr b. Âs müslüman oldu. 8/629- Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül). 8/630- Mekke’nin Fethi (20 Ramazan/11 Ocak). . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

61 8/630- Huneyn Savaşı (11 Şevval/1 Şubat).
8/630- Tâif Kuşatması (Şevval/Şubat). 8/630- Hz. Peygamber’in umre yapması (19 Zilkade/10 Mart). 8/630- Hz. Peygamber’in oğlu İbrahim doğdu. (Zilhicce/Mart-Nisan). 9/630 Tebük Seferi (Receb/Ekim). Tebük, Medine’nin kuzeyinde Medine ile Şam’ın arasında bir şehirdir. Buraya kadar gelindiği için busefere “Tebük Seferi” denilmiştir. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

62 Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı en son seferdir
Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı en son seferdir. Tebük Seferi’nde savaş olmamış, fakat pek çok güçlüğe göğüs gerilerek kuvvetli bir ordu hazırlanarak Doğu Roma İmparatorluğuna göz dağı verilmiştir. Medine’ye gelen tacirler Doğu Roma İmparatorluğunun Gassan, Lahm, Cüzâm gibi kabilelerle işbirliği yaparak Müslümanlara karşı büyük bir hazırlık içinde olduğunu haber verdiler. Bu haber üzerine Hz. Peygamber hemen Bizans’a karşı seferberlik ilan etti. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

63 Fakat mevsim gereği çok sıcak bir ana denk gelmesi ve gidilecek mesafenin uzaklığı sebebiyle hazırlık aşamasında Müslümanlar çok zorlandılar. Hz. Peygamber başta olmak üzere ashabın azim ve gayreti bütün engelleri yendi. Etraftaki kabilelerden akın akın gelen Müslümanlar, Medine’de toplanmaya başladı. Kısa zamanda otuz bin kişilik büyük bir ordu toplandı. Bunun on bini atlı, on iki bini develiydi. Kıtlık sebebiyle askerin birçoğunun savaşa katılmak için yeterli techizatı bile yoktu. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

64 Hz. Peygamber zenginlerin ordu için bağışta bulunmasını istedi
Hz. Peygamber zenginlerin ordu için bağışta bulunmasını istedi. Herkes elinden geldiğince bağış yaptı. Hz. Ebu Bekir, malının tamamını, Hz. Ömer yarısını bağışladı. En büyük bağışı ise Hz. Osman yaptı. Uzun ve zor bir yolculuktan sonra Tebük’e ulaşıldı. Fakat herhangi bir çatışma yaşanmadı. Otuz bin kişilik Müslüman ordusu Hristiyan Arap kabilelerinin gözünü korkutmuştu. Medine’ye gelen haberlerin asılsız olduğu anlaşıldı. Bu yüzden daha fazla ileriye gitmeye gerek görülmedi. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

65 sona okumak (mukabele) Müslümanlar arasında gelenek hâline geldi.
Hz. Peygamber Tebük’te bulunduğu sırada o bölgede bulunan Arap kabileleriyle anlaşmalar yaptı. 10/631- Hz. Peygamber Kur’an-ı Kerim’i Cebrail ile karşılıklı iki defa okudu. (Ramazan/Aralık) Cebrail her sene ramazan ayında o güne kadar inen ayetleri Peygamberimize okurdu. Bu olay Hz.Peygamber vefat etmeden önceki sene iki kez oldu. Daha sonra ramazan ayında Kur’an’ı karşılıklı baştan sona okumak (mukabele) Müslümanlar arasında gelenek hâline geldi. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

66 10/632- Veda Haccı için Hz. Peygamber Medine’den ayrıldı
10/632- Veda Haccı için Hz. Peygamber Medine’den ayrıldı. (26 Zilkade/23 Şubat). Hz. Peygamber 10/632 yılında hacca gitmek için hazırlığa başladı ve bütün Müslümanların katılmasını istedi. 26 Zilkâde 10 (23 Şubat 632) tarihinde yanına hanımlarını ve kızı Fatıma’yı da alarak Müslümanlarla birlikte yola çıktı. Yolda kendisine katılanlarla birlikte Zilhicce ayının dördünde Mekke’ye ulaştı. 9 Zilhicce cuma günü güneş doğduktan sonra Müzdelife yoluyla Arafat’a hareket etti. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

67 10/632- Veda Hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).
Öğle üzeri Arafat vadisinde sayıları yüz yirmi bini aşan ashabına Veda Hutbesi diye anılan konuşmasını yaptı. 10/632- Veda Hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart). “Hamd Allah’a mahsustur. Ona hamdeder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse, artık onu kimse saptıramaz. Saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki; Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, eşi ortağı, dengi ve benzeri yoktur. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

68 Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Rasulüdür. ” “Ey insanlar
Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Rasulüdür.” “Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

69 Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin.
Ashabım! Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapkınlıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi, burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

70 Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır.
Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmutallip’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. Lakin anaparanız size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün âdetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalip’in torunu Rabia’nın kan davasıdır. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

71 Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesmiştir.
Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah’ın emriyle helal kıldınız. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

72 Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır…
Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve Peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

73 Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur…
Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur… Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

74 Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır.
Allah yanında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır… Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız: - Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. - Allah’ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız yere öldürmeyeceksiniz. - Zina etmeyeceksiniz. - Hırsızlık yapmayacaksınız. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

75 İnsanlar. Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz
İnsanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? “Sahabe-i Kiram hep birden söyle dediler: “Allah’ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz, diye şahadet ederiz!” Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.) şahadet parmağını kaldırdı, sonra da orada bulunan topluluğu gösterek: “Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab!” dedi. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI

76 11/632- Hz. Peygamber ateşli bir hastalığa yakalandı
11/632- Hz. Peygamber ateşli bir hastalığa yakalandı. (27 Safer/24 Mayıs Pazar). 11/632- Hz. Peygamber’in Vefatı (13 Rebiyülevvel/8 Haziran Pazartesi). 11/632- Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebiyülevvel/9 Haziran Salı).. . 4.MEDİNE DÖNEMİ VE VEFATI


"1. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYAT HİKÂYESİNİ HATIRLAYALIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları