Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEMENTSİZ KALÇA PROTEZİNDE AVRUPA MODELİ CLS VE CONE PROTEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEMENTSİZ KALÇA PROTEZİNDE AVRUPA MODELİ CLS VE CONE PROTEZİ"— Sunum transkripti:

1 SEMENTSİZ KALÇA PROTEZİNDE AVRUPA MODELİ CLS VE CONE PROTEZİ
Dr.Ali BAKTIR Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı KAYSERİ

2 ÇİMENTOSUZ CLS TOTAL KALÇA PROTEZİ
CLS Sitem Expansion Cup

3 CLS sistem bir press-fit protezdir.
Press-fit:İki komponentin temas yüzeylerinin basınçla birbirlerine mekanik olarak sıkı bir şekilde bağlanmasıdır.

4 Press-fit oluşması için erkek komponent daha büyük çaplı olmalı
Bu çap farkına “interferans” denir. Uygulama esnasında interferans, iki üyede de deformasyona neden olur. Temas yüzeylerinde basınç-sürtünme artar sıkı bağlantı oluşur. Bu bağlantı viscoelastik olup,zamanla birazcık gevşer.

5 Femoral komponent önce sıkı press-fitle çakılır.
VİSKOELASTİK GEVŞEME Femoral komponent önce sıkı press-fitle çakılır. Elastiki geri çekilim(viskoelastik gevşeme) bir miktar metafizde “relaksasyona” neden olur. Protezde birkaç mm. kayma potansiyeli olursa, birazcık distalde yeniden “press-fit” basıncına ulaşır. Distal daha sıkı olduğundan“relaksasyon” olmaz.

6 İnsan kemiği dinamiktir.
Mekanik çevre adaptasyonuna paralel olarak “feedback” mekanizması vardır. Kemiğin yapısal oryantasyonu esnasında press-fit mekanizması da değişebilir.

7 Primer protez sonrası kırık iyileşme mekanizmasına benzer olaylar gelişir.
İyileşme peryodu başında periprostetik kemikte zayıflama, Bunun stimulusuyla yeni kemik yapımı, Mekanik ortama adaptasyon ve yeterli sağlamlıkta yeni kemik oluşumu, Bu süre 3-4 ay:Kemiğin sigma peryodu

8 CLS EXPANSİYON CUP 3 Temel prensip üzerine dizayn edilmiştir:
1-Başlangıçta sıkı press-fit,viskoelastik relaksasyon sonucu azalan press-fit,kontrollü kayma ile yeni bir noktada tekrar sıkı press-fit. 2-Binen yük etraf kemiğe dengeli dağılmalı,oluşan “strain” kemiğin dinamizasyonunu uyarıp,adaptasyon remodelizasyonunu sağlayabilmeli 3-Asetabuler materyal canlı etraf kemikle sıkı işbirliğini dinamik bir şekilde uzun süre devam ettirebilmelidir:osseoentegrasyon.

9 Yapısı:Titanyum alaşımı.
CLS EXPANSİYON CUP Yapısı:Titanyum alaşımı. Asetabulumun natürel elastisitesine uygun dizayn edilmiş 6 yapraktan oluşur. Line to line asetabulum oyulup,bu yapraklar kapatılarak asetabuluma yerleştiriliyor. Tutucu bırakılınca yapraklar açılıp,elastiki genişleme ile periferal dişler asetabuluma tutunur.

10

11

12 Expanderle biraz daha genişletilince ,elastiki deformasyon plastik hale gelir,periferal dişler sıkıca kemiğe geçer. Rotasyona fırsat vermeyen sıkı press-fit oluşur. İlave vida tesbiti Phoros kaplama gereksizdir 1-2 mm düşük oyucu kullanma

13 Asetabuler cup tam hemisferik değildir.
Dome tarafı düz : Rımırize astabulumla polar kontakt oluşmaz. Yük dağılımı,femoral komponentte metafize olduğu gibi,burada da asetabulum periferal duvarlarınadır.

14 Titanyum alaşımı elastikiyeti sonucu ,yürümenin siklik yüklenmeleri,asetabuler etraf kemikte yıllar boyu adaptable kuvvet etkileşimi ve remodelinge yol açar. Bu yüklenmeler ilk 3-4 ayda,cup’ı birazcık daha superiora iterek en geniş lobun daha sıkı oturduğu ideal press-fit noktasını bulur.

15

16 CLS FEMORAL KOMPONENT CLS Stem:Her üç planda(frontal,sagital,transvers) wedge-shaped,taper sistemdir. Boyun açısı 145 derece ,son yıllarda offset verebilmek için 135 derece stemler de yapıldı. Titanyum alaşım , “grit-blasted” denilen 2,5-3,5 mikron kumlu püskürtme yüzey. Son yıllarda “Titanyum plazma sprey kaplaması” ile daha iyi osseoentegrasyon amaçlanmış.

17

18 Stemin proksimalindeki ,ön ve arka yüzdeki oluklu çıkntılar ,metafizdeki kansellöz kemiğe sıkı press-fit için uygundur. Distal kısma doğru inceliyor(Taper sistem) böylece distalde femoral kanalı tam doldurmuyor,yük metafizer bölgede dağılıyor.

19 Titanyumun elastiki modalütesi kemiğe çok yakın
Titanyumun elastiki modalütesi kemiğe çok yakın.Bu nedenle fazla deformasyona yol açmadan “bony ingrowth” oluşmakta ve sekonder fiksasyon sağlanmaktadır. Başlangıçtaki sıkı press-fit, Viskoelastik gevşeme Bunun sonucu birkaç mm subsidence Yeni bir tutunma noktasında daha sıkı press-fit.

20 Bu olaylar ve dinamik yüklenmeler sonucu kemiğe yansıyan kuvvetlerin de etkisiyle, stem etrafında remodelizasyon ,kalıcı sıkılıkta osseoentegrasyon olmakta. Distal femoral kanal tam doldurulmuyor. Titanyum alaşımının relatif elastisitesi mevcut. Bunun sonucu “stress shielding “ çok az veya hiç olmamakta.

21 CLS stem kemik stoku iyi olan hastalarda.
Şampanya kadehi tipindeki femoral yapılarda uygundur. Dar silindirik yapıdaki ve displazik femurda:CONE protezi uygundur.

22

23 SONUÇLAR 1-J.David Blaha-USA (CCJR-1996 ) Expansiyon CLS cup 197 hasta,5-8 yıl takip,1 mekanik gevşeme,4 revizyon,%97 çok iyi –iyi sonuç. 2-Robinson et al, J.Artroplasty-1994 CLS Stem ,51 kalça,2-4 yıl takip,%96 çok iyi-iyi sonuç Revizyon yok,uyluk ağrısı yok. 3-Blow et al,Acta Ortop.Travma.Surg.1996 CLS Stem, 6-9 yıl takip,145 kalça Başarı %96.7 ,uyluk ağrısı sağdece 1 hasta 4-Blaha et al-USA 300 hasta,5-8yıl takip 4 aseptik gevşeme ( %1.3) HHS :94

24

25

26

27

28 BİZİM CLS UYGULAMALARIMIZ
1994 yılından itibaren yaklaşık 540 kalça 5-8 yıllık takibi olan:194 hastanın 212 kalçası 4 Revizyon (%2):2 derin enfeksiyon,1 asetabuler malpozisyon,1 femoral stem ileri subsidence 2 erken redislokasyon 4 intra operatif kırık HHS:95 (64 hastada) Aseptik gevşeme sonucu revizyon yok

29 AG,49Y,K

30 AG,49Y,K

31 AÖ,45Y,K

32 AU,46Y,K

33 BS,43Y,E BS,38Y,K

34 DD,46Y,K

35 DD,46Y,K

36 DE,39Y,K

37 EG,47Y,K

38 FB,53Y,K

39 FÖ,48Y,K

40 FT,52Y,K

41 HD,56Y,K

42 YÖ,55Y,E

43 ZT,57Y,K

44 GÇ,54Y,K

45 ŞK,41Y,K

46 LK,52Y,K

47 ND,51Y,K

48 HS,49Y,K

49 KB,52Y,K

50 AB,53Y,E

51 CONE PROTEZİ (WAGNER)

52 CCD:135 derece Yapı:Protosul -100( Titanyum-aliminyum-niobiyum alaşımı) Konikal konfigürasyonda,cone açısı:5 derece Sirküler cross-section’a sahip olduğu için her türlü anteversiyon açısı verilebilir

53 Sekiz adet longitidunal çıkıntıya sahip.
Bunlar kemiğe mm penetre olarak sıkı fiksasyonu sağlar,rotasyonu engeller. Çıkıntılar arasındaki oluklu yapının vaskülarizasyonu bozmadan osseoentegrasyonu hızlandırdığı öne sürülüyor.

54 ENDİKASYON Daha çok standart dışı,bilhassa hipoplastik proksimal femuru olan hastalar: 1-Kalça displazisi ve konjenital koksa-vara durumlarında,proksimal femur silindirik yapıda ve hipoplaziktir.CLS sitem oturmaz,kırar. 2-GKD’de istenilen anteversiyonu vermemizi sağlar CLS stem medullar kanalın geniş düzlemine uydurulursa anteversiyon çoktur. Cone protezi her düzlemde konabilir.

55 3-Proksimal femurun; osteotomi,kırık veya deformite sonrası, “şampanya kadehi “ yapısı bozulmuşsa ,cone protezi rahatlatıcı bir seçenektir. 4-Crowe tip 3-4 GKD vakalarında iyi bir seçenektir.

56 KONTRENDİKASYOLARI 1-Proksimal femur “şampanya kadehi “ gibi genişse,2/3 proksimali sıkı oturmaz. 2-Proksimal femurun kemik kalitesi yeterli sağlamlıkta değilse,biraz daha distale uzanan ve sıkı distal kortikal kontakt sağlayan stem tercih edilmeli.

57 Cone Protezi Uygulamalarımız
arası:74 kalça Çoğu Tip III ve IV GKD 53 kalçaya subtrokanterik kısaltma osteotomisi Komplikasyonlar 2 nonunion 1 femoral revizyon 1 greftleme 2 gecikmiş kaynama(1-1.5 yılda kaynadı) 2 intraoperatif kırık(serklaj tesbitiyle kaynadı) 1 erken redislokasyon(açık redüksiyon) Aseptik/septik gevşemeye bağlı revizyon yok En az 2 yıllık takibi olan vakaları ilerdeki kongrelerde takdim etmeyi planlıyoruz.

58 NT,43Y,E

59 EK,47Y,K

60 HÖ,45Y,K

61 HÖ,44Y,K

62 KT,51Y,K

63 NK,43Y,K

64 ST,52Y,K

65 ŞA,40Y,K

66 ZD,42Y,K

67 AB,35Y,K

68 FÖ, 45Y,K

69 KA,52Y,K

70 TEŞEKKÜRLER


"SEMENTSİZ KALÇA PROTEZİNDE AVRUPA MODELİ CLS VE CONE PROTEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları