Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişsel Yük Araştırmalarının Öğretim Teknolojilerinde Kullanımı Gary R. Morrison – Old Dominion Üniversitesi Gary J. Anglin – Kentucky Üniversitesi Yavuz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişsel Yük Araştırmalarının Öğretim Teknolojilerinde Kullanımı Gary R. Morrison – Old Dominion Üniversitesi Gary J. Anglin – Kentucky Üniversitesi Yavuz."— Sunum transkripti:

1 Bilişsel Yük Araştırmalarının Öğretim Teknolojilerinde Kullanımı Gary R. Morrison – Old Dominion Üniversitesi Gary J. Anglin – Kentucky Üniversitesi Yavuz Akbulut – Anadolu Üniversitesi Wei Jiang – Kentucky Üniversitesi iletişim: yavuzakbulut@anadolu.edu.tr

2 Bilişsel Yapı  Kısa süreli bellek (Limitli-Bilinçli) (Miller, 1956; Paivio, 1986; Baddeley, 1992)  Şemalardan oluşan uzun süreli bellek (Limitsiz-Otomatik)  Üst düzey şemalar inşa etme: - Entelektüel düzeyi arttırır - Kısa süreli bellek daha az kullanılır  Anafikir: Şema oluşturma ve otomatikleştirme

3 Bilişsel Yük (Cognitive Load)  Esas bilişsel yük (Öğe etkileşimi)  Konu dışı bilişsel yük  İdeal bilişsel yük  Bilişsel yükün ölçümü (subjektif, fizyolojik, performans odaklı)

4 Öğretim Teknolojileri Tasarımı  Öğretim teknolojileri tasarımı öğrenme için uygun koşulları yaratması beklenen farklı işaret ve sembollerin beceriyle kullanılması veya kullanma sürecinin planlanmasıdır. Flemming ve Levie (1978)

5 Öğretim Teknolojileri Tasarımı  Öğretim teknolojileri tasarımı modellerinin birçoğu “makro” düzeyde mesaj yaratımına odaklanmıştır. (Aect, 2001)  Modeller “mikro” düzeyde mesaj tasarımına yeterince odaklanmamaktadır (Morrison ve arkadaşları, 2005)

6 Mesaj Tasarımı  Basılı bir sayfa ya da ekran nasıl tasarlanmalıdır?  Hangi ilkelere uyulmalıdır?  Bu ilkeleri ne zaman / nasıl öğrendik?  Kullandığımız ilkeler deneysel araştırmalara dayanıyor mu? (Flemming ve Levie, 1978)

7 Mesaj Tasarımı  Makro ve mikro tasarım ilkeleri birlikte ele alınmalıdır  Amaç: Mesaj tasarımı ile ilgili “Bilişsel Yük” çalışmalarından anafikirler çıkarmak

8 YÖNTEM  Makale Taraması  Hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler Anahtar sözcük: Cognitive Load 500+ makale

9 Seçim süreci  Öğrenme Öğretim ortamı  Elenen çalışmalar Eleştiri & cevap Madde bağımlılığı Klinik / sağlık Anormal öğrenme ortamları

10 Son liste  300+ makale  Ek kriter Deneysel çalışma + Sağlıklı desen Sentezlerin elenmesi  160+ makale

11 Süreç  Makale inceleme Anlamlı sonuçlar Gerçek dünyaya uygulanabilirlik Anafikir üretme (heuristics)

12 Kategoriler  Anafikir kategorileri Öğe etkileşimi (element interactivity + contextual interference) İmgelem (Imagery) Diyagramlar (diagrams) Resimler (pictures) Mesaj biçimleri (modality) Desteklenmiş örnekler (worked examples) Gereksiz bilgiler (redundancy effect) Dikkat bölünmesi (split attention effect)

13 Öğe Etkileşimi  Öğrenciler örnek çözerken, öğe etkileşimi yüksek olan örneklere daha fazla zaman ve bilişsel güç harcarlar.  Ancak, bu zaman ve bilişsel güç, daha sonra karşılaşılan ve bilgi transferi gerektiren problemlerde yüksek performans gösterilerek telafi edilir.

14 İmgelem  Öğrencilere problem çözerken fiziksel bir model sunmak; problem metnini kolaylaştırma gibi diğer yöntemlere göre daha etkilidir.  Öğrencileri problem çözmeyle ile ilgili basamakları hayal etmeye yöneltmek, aynı basamakları bireysel olarak çalışmalarını istemekten çok daha etkilidir.

15 Diyagramlar  Yüksek öğe etkileşimi olan durumlarda, öğrenci düzeyine bakılmaksızın metin ile birlikte diyagram da sunulmalıdır.  Ancak öğe etkileşimi az olduğunda sadece metin kullanımı yeterlidir.

16 Resimler  Uygun bilişsel yükü sağlamak için öğrencilerden bir seferde sadece bir görsel malzeme üzerinde hipotez oluşturmaları ve değerlendirme yapmaları istenmelidir.  Görsel ve işitsel bir öğrenme etkinliğinin arka planında “türü ne olursa olsun” müzik kullanmak fonolojik bilişsel yükü arttırır.

17 Mesaj Biçimleri  Öğretim sırasında aynı zamanda animasyon ve anlatı alan öğrenciler her zaman diğer gruplara göre daha başarılı olmaktadırlar.  Animasyon ve anlatımı bir kerede sunmak kadar arka arkaya küçük parçalar halinde sunmak da istenilen öğrenme sonuçlarının gerçekleşmesini sağlar.

18 Desteklenmiş örnekler  Desteklenmiş örnek kullanımı, özellikle sayısal öğrenme materyallerinde öğrenme sürecini hızlandırmaktadır.  Ayrıca desteklenmiş örneklerin hikayeler içerisine entegre edilmesi, sadece hikaye veya desteklenmiş örnek kullanılan öğrenme ortamlarına göre çok daha etkilidir.

19 Gereksiz bilgiler  Öğretimde bilgi verilirken, gereksiz bilgiler veya aynı bilgiyi sunan farklı kaynaklar elenmelidir.Bu tür bilgi ve kaynaklar konu dışı bilişsel yükü arttırır.  Ayrıca yazılı ve sesli bilgilerin resimlerle beraber değil, resimlerle arka arkaya verilmesi çok daha etkilidir.

20 Dikkat bölünmesi  Öğrenilecek materyal zor olduğunda ya da öğe etkileşimi yüksek olduğunda birbiriyle ilişkili metin ve resimlerin bütünleştirilmesi yararlıdır.  Ayrıca metnin sesli olarak sunulması ve diyagramlarda renkli kodlamaların yapılması dikkat bölünmesini azaltır.

21 Sonuç  Makro yaklaşıma paralel olarak mesaj tasarımı üzerinde durulmalı  Araştırmaların sınıflandırılması ve anafikir üretilmesine devam edilmeli (114 ek çalışma)  Ders kitapları ilkeler ışığında incelenmeli

22 Ayrıntılı bilgi Sweller, van Merrienboer, Paas (1998) “Cognitive architecture and instructional design”, Educational Psychology Review, 10 (3), 251- 296.


"Bilişsel Yük Araştırmalarının Öğretim Teknolojilerinde Kullanımı Gary R. Morrison – Old Dominion Üniversitesi Gary J. Anglin – Kentucky Üniversitesi Yavuz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları