Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ: GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ: GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları A.D."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ: GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları A.D

2 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi - KKKA Akut seyirli, büyük çoğunluğu asemptomatik veya hafif olarak geçirilen bir zoonotik infeksiyon Ağır formu, birden fazla organı etkileyerek, ciddi kanama ve karaciğer fonksiyon bozukluğu ile seyreder ve mortalitesi yüksektir KKKA birincil olarak keneler tarafından nakledilir  Hyalomma marginatum Yüksek düzeyli viremi tespit edilmesine karşın hayvanlarda klinik hastalık tablosu bildirilmemiştir Hungry Female Fed Female

3 Diğer Kanamalı ateşler Ebola, Sarı humma, Deng ateşi vb Arena, Filo, Bunya, Flavi virüsler Hepsi küçük RNA virüsleri Coğrafi olarak kısıtlı bölgelerde bulunurlar Bulundukları yerler doğal rezervuarlarına bağlı (hayvan, böcek vb) İnsanlar doğal konakçı değil (accidental host) Salgınlar sporadik ve düzensiz

4

5 Tarihçe-Kırım virüsü II. Dünya Savaşı sırasında 200 Rus askerin öldüğü salgınla klinik olarak tanımlandı (Chumakov et al., 1945) Bir başka virus Kırımda’kine benzer semptomlara sahip Uganda ve Kongo’daki hastalardan izole edildi ve Kongovirus olarak isimlendirildi (Simpson et al., 1967; Woodall et al., 1967)

6 Tarihçe Çalışmalar Kırım ve Kongo’da izole edilen virusların çok yakın ilişkili olduğunu gösterdi. (Casals, 1969; Chumakov et al., 1969) Bu benzerlik doğrultusunda 1970 yılında Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü (KKKAV) olarak adlandırıldı. Halen dünyada 30 ülkede görülmekte; Afrika, Orta Doğu, Doğu Avrupa, Asya

7 Bulaş 1. Keneler ( Hyalomma marginatum, Hyalomma anatolicum anatolicum, İxodidae) 2. Hastayla temas 3. Viremik hayvanların kan veya dokusuyla temas, çiğ süt Kene-omurgalı-kene siklusu Küçük omurgalı: av hayvanları, kuşlar, vb Büyük omurgalı: at, keçi, inek, koyun vb

8 Türkiye’de durum Vakalar ilk 2001-2002’de fark edildi Bulgaristan, Rusya, İran ve Irak’da bildirilmişti 2003’de vaka tanımı yapıldı, veri toplanmaya başlandı L’Institut Pasteur tarafından KKKA virüsü olarak tanımlandı

9 H. Marginatum için Çevresel Uyumluluk Vatansever et al., 2007

10 KKKA Kümülatif İnsidans, 2007-2012 10

11 4.5 4.9 5.8 5.0 717 1315 1299 868 1075 796 2008200920102011 2007 2012

12 Haziran Temmuz Mayıs

13 4.5 4.9 5.8 5.0 2008 2009 2010 2011 2007 2012 Ölüm

14 Görülen tüm vakaların %87'si gösterilen şehirlerdedir. Ortalama ölüm %5

15 2007-2012 arasında Hastaların yaş ortalaması değişmiyor (44yş) Cinsiyet oranı değişmiyor  E/K = %55 İllere özel mortalite azalması yok Klinik bulgularda değişiklik yok

16 2007-2012 arasında en sık şikayet ve bulgular Ateş %80 Halsizlik % 86 Baş ağrısı % 70 Bulantı % 57 Kusma % 36 Karın ağrısı % 25 Lökopeni % 74 Trombopeni % 79 Artmış AST/ALT %56 Artmış LDH %55 Artmış CPK %53

17 kenetut | 2007 2008 2009 2010 2011 | Total -----------+-------------------------------------------------------+---------- 0 | 1 374 360 251 599 | 1,585 | 0.19 29.08 27.71 35.70 55.72 | 32.41 -----------+-------------------------------------------------------+---------- 1 | 526 912 939 452 476 | 3,305 | 99.81 70.92 72.29 64.30 44.28 | 67.59 -----------+-------------------------------------------------------+---------- Total | 527 1,286 1,299 703 1,075 | 4,890 | 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 | 100.00 Yıllara göre kene tutması Bazı illerdeki azalma: Bolu (12, 17, 13, 4, 5) Çankırı (23, 37, 17, 7, 11) Kastamonu (23, 86, 96, 27, 11) Tokat (111, 149, 171, 106, 57) Karabük (12, 60, 80, 12, 7)

18 Yakınma başladıktan sonra sağlık kuruluşuna başvuruya kadar geçen süre Süre20072008200920102011Toplam Ortalama3.5 gün3.0 gün 2.6 gün2.8 gün3.0 gün İlk 72 st%57%64%63%71%69%64 4-6 gün%28%25%26%21%22%25 >7. gün%14%11%10%7%7%9%9%11

19 20072008200920102011 Ölüm55565 Ribavirin124630129

20 | olum ribavirin| yasiyor oldu | Total -----------+----------------------+---------- 0 | 3,405 174 | 3,579 | 78.53 78.03 | 78.50 -----------+----------------------+---------- 1 | 931 49 | 980 | 21.47 21.97 | 21.50 -----------+----------------------+---------- Total | 4,336 223 | 4,559 | 100.00 100.00 | 100.00 Pearson chi2(1) = 0.0316 Pr = 0.859 Ribavirin – ölüm ilişkisi

21 | agir ribavirin| 0 1 | Total -----------+----------------------+---------- 0 | 580 2,999 | 3,579 | 88.55 76.82 | 78.50 -----------+----------------------+---------- 1 | 75 905 | 980 | 11.45 23.18 | 21.50 -----------+----------------------+---------- Total | 655 3,904 | 4,559 | 100.00 100.00 | 100.00 Pearson chi2(1) = 45.7405 Pr = 0.000 Ağır vaka: kanama, trombositopeni, KCFT bzk, LDH, bilinç bzk Ribavirin – ağır vakalarda mı kullanıldı?

22 | agir olum | 0 1 | Total -----------+----------------------+---------- yasiyor | 761 4,250 | 5,011 | 96.94 94.68 | 95.01 -----------+----------------------+---------- oldu | 24 239 | 263 | 3.06 5.32 | 4.99 -----------+----------------------+---------- Total | 785 4,489 | 5,274 | 100.00 100.00 | 100.00 Pearson chi2(1) = 7.2461 Pr = 0.007 Ağır vakalarda ölüm

23 Lökopeni ve trombositopeni The odds of death among those with thrombocytopenia only is 7.660 times the odds of death among those without leukopenia and thrombocytopenia The odds death among those with leukopenia only is 0.338 times the odds of death among those without leukopenia and thrombocytopenia Data suggests protective effect of leukopenia

24

25 %88 subklinik

26 Yaş Gruplarına Göre KKKA Laboratuvar Sonucu Pozitif Olanlar P for trend <0.001 Bildiğimizden daha eski bir hastalık

27 Sonuçlar Ölecek hasta erken de gelse, ribavirin de alsa ölüyor Kanama ölüm için en önemli risk faktörü Bilinç bozukluğu en önemli prediktör LÖKOPENİK HASTALARIN YAŞAMA OLASILIĞI DAHA YÜKSEK  Lökopeni-reseptör-ilaç (Monokolonal -Rituximab vb)  Steroid?  Plasmaferez ACİL Immunolojik çalışmalar gerekli!

28 Ve sorular.... KKKA bildiğimizden daha uzun süredir ülkemizde var Neden 2002’den bu yana fark edildi? Asemptomatik vakalarla bulaş oluyor mu? Gerçek insidans nedir?  Her yıl kaç kişi infekte oluyor? Neden iller arasında mortalite farkı var?  Bakım?  Dolaşan virüs farklı yapıda mı?

29 Ribavirin Hayat Kurtarıyor mu?

30 30

31

32

33 33 Seçim nedenli sapması ve bilgi sapması (bias) Tedavi grubu (2001)  Salgın tanımlandıktan sonra ribavirin kullanan hastalar Kontrol grubu (1999-2000)  Hastalığın ne olduğu bilinmediği dönemde ribavirin almayan hastalar  Serumları saklanmış ve daha sonra bakılıp KKKA olduğu anlaşılmış Bu iki grup birbirine benzer midir?  Sadece ağır vakalar doktorların dikkatini çekecek, ve bildirilecek.....  Hafif veya orta şiddette vakalar hiç fark edilmeyecek  Daha geç hospitalizasyon, geç destekleyici tedavi

34


"TÜRKİYE’DE KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ: GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları