Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D vitamini ve önemi Prof. Dr. Faruk Alagöl İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D vitamini ve önemi Prof. Dr. Faruk Alagöl İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 D vitamini ve önemi Prof. Dr. Faruk Alagöl İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları A.B.D. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

2 Kalsiyum Metabolizması
g PTH vit. D PTH vit D ECF Ca 900 mg g g barsak g g kemik g böbrek idrar g

3 D Vitamini ve önemi Kalsiyum metabolizması başlıca üç
hormonun kontrolü altındadır: PTH D Vitamini Kalsitonin (önemsiz)

4 D Vitamini ve önemi Epidermis ve dermis’de bulunan
7 DHK’den UVB ( nm) aracılığı ile previtamin D ve vitamin D3 oluşur Bu sırada lumisterol, tachysterol, suprasterol, 5-6 transvitamin D gibi ara ürünler de meydana gelir Biyolojik olarak inaktif olan bu ürünler D vitamini fazlalığını ve hiperkalsemiyi engeller

5 D vitamini ve önemi

6 D vitamini ve önemi

7 D vitamini ve önemi

8 D vitamini ve önemi

9 D vitamini Metabolizması
1 MED solar radyasyon IU D vitamininin yapımını sağlar. 70 yaşın üstünde, bu miktarın % 30 daha azı meydana gelir. Defalarca güneş ışığı ile karşılaşıldığında D vitamini fazlalığı ve hiperkalsemi nasıl önlenir ?

10 D Vitamini ve önemi Tüm vücudun güneşe maruz kalması ile günde 250 ug (10 000) D vitamini yapılır. 70 yaşın üstünde, bu miktarın % 30 daha azı meydana gelir.

11 D Vitamini Metabolizması
UV tedavisi ile nmol/gün/cm2 D vitamini üretimi hesaplanmıştır % 5 deri yüzeyinin güneşe maruz kalması ile günde 10.9µg (435 IU) D vitamini üretilir (25OHD 35 nmol/L) Davie MW et al. Clin Sci 1982; 63:461-72 UV’den uzak kalmak 25OHD düzeyinde azalmaya neden olur: Denizaltı mürettebatında 2 ayda 30 nmol/L düşme Dlugos DJ et al. Undersea Hyperb Med 1995;22:145-52

12 D Vitamini ve önemi Deri renginin koyulaşması ile D vitamini yapımında azalma meydana gelir (28 mJ/cm2 UVB radyasyonu sonrası) Matsuoka et al. Arch Dermatol 1991; 127: USA’da yaşayan Afrikalı-Amerikalılar ve UK’da yaşayan Asyalı göçmenler D vitamini yetersizliğine daha fazla duyarlıdırlar Holick et al. Lancet 1989; 2:

13 D Vitamini Metabolizması
Denizaltı çalışanları 3 ay süreyle güneş ışınlarınlarından uzak kaldılar ve 600 IU D vitamini kullandılar. Ancak personelde D vitamini yetersizliği gelişti Denizaltıyı terkettikten sonra 25 OHD düzeylerinde artış meydana geldi Holick MF; Am J Clin Nutr 1994; 60:

14 D Vitamini Metabolizması
Aşırı güneşlenmeğe bağlı D vitamini fazlalığı ve hiperkalsemiden iki mekanizma ile korunur: İnaktif D vitamini metabolitlerinin yapımı Deride pigmentasyon artışı

15 D Vitamini Metabolizması
Coğrafik farklılıklar deride farklı miktarda D vitamini sentezine yol açar Farklı enlemlerde yaşayanlarda D vitamini düzeyleri değişiktir Mevsimler D vitamini düzeyini etkiler: yaz sonu yüksek, kış sonu düşük

16

17 D Vitamin Metabolizması
D vitamini yapımını etkileyen diğer faktörler: Yaşlanma Örtünme (en fazla siyah-yün kumaş, en az beyaz-pamuk kumaş koruyucudur*) Koruyucu güneş kremi kullanımı *Robson & Diffey Photodermatol Photoimmunol Photomed 1990, 7:32-34

18 D Vitamini Metabolizması
Genç ve yaşlılarda 1 MED/ D vitamini yanıtı

19 D Vitamini Metabolizması

20 D Vitamini Metabolizması

21 D Vitamini Metabolizması
D vitamini yetersizliği yaşlı ve bakım evinde yaşayanlarda yüksektir: % Omdahl JLet al.; Am J Clin Nutr, 1982; 36: / Gloth FM et al. JAMA 1995;274:1683-6 Hastanede yatan 290 hastanın 164’ünde (% 57) D vitamini yetersizliği (≤ 15 ng/ml) saptanmıştır. Bunların 65’i (% 22) ağır D vitamini yetersizliğidir (≤ 8 ng/ml) Martta % 63; eylülde % 49 D vit. eksikliği Thomas KM et al. N Engl J Med 1998; 338:777-83

22 D Vitamini Metabolizması
Genç ve orta yaş, yeterli güneşlenen kişilerde, D vitamini ihtiyacı (RDA) 400 IU (10µg)/gün ile karşılanabilir Güneşlenme yetersiz olduğunda D vitamini ihtiyacı artar

23

24 D vitamini ve önemi D vitamini yetersizliği prevalansı (25OHD <25 nmol/L) Dawodu A,Wagner CL. Arch Dis Child 2007;92(9):737-44 Ülke Oran (%) İngiltere 18 Birleşik Arap emirliği 25 İran 80 Kuzey Hindistan 42 Yeni Zelanda 61 Hollanda 60-84 Türkiye

25 Holick FM, 2007 Holick FM, 2007

26

27 D Vitamini Metabolizması
Yeterli miktarda güneşlenen çocuk, genç ve orta yaşlılarda 400 IU/gün D vitamini alımı genel olarak ihtiyacı karşılar Eve bağımlı ve yaşlı kişilerde günde 400 IU D vitamini ihtiyacı tam olarak karşılayamaz Günlük ihtiyaç 1200 IU’ye kadar çıkabilir Serum 25OHD düzeyi yeterli dozun tespiti için takip edilmelidir

28 D Vitamini Metabolizması
D Vitamininin tedavide kullanımı: Nutrisyonel raşitizm/osteomalasinin profilaksi ve tedavisi Metabolik raşitizm/osteomalasi (kronik böbrek yetmezliği gibi) Hipoparatiroidizm tedavisi Osteoporozun korunması ve tedavisi

29 D vitamini ve önemi

30

31 D vitamini ve önemi D vitamini eklenmesi düşme ve nonvertebral kırıkları önler, bu etki doza bağımlıdır Yüksek doz ( IU/gün) D vitamini eklenmesi düşme riskini % 19 azaltır IU/gün D vitamini vertebra dışı kırıkları % 20, kalça kırığını % 18 azaltır D vitamininin kırık önleyici etkisi 64-74yaş (%33) ve bakım evinde kalanlarda (%29) daha belirgindir

32 D vitamini ve önemi D vitamini verilmesi özellikle yaşlılarda düşme ve kırık riskini azaltır

33 D Vitamini Metabolizması Memelilerde 1,25(OH)2 D reseptör dağılımı
kemik beyin meme embriyonik karaciğer embriyonik kas barsak böbrek lenfositmonosit-makrofaj over pankreas paratiroid parotis hipofiz plasenta deri mide testis timus uterus

34 D Vitamini Metabolizması Nonkalsemik etkiler
1,25 (OH)2D, tiroidit, ensefalomyelit gelişmesini azaltır; transplantasyon yapılmış deri allograft ömrünü uzatır (Fournier C et al. Immunol Immunopatol 1990; 54:53-63) Keratinositlerin proliferasyonunu önler, farklılaşmayı uyarır(Hosomi J et al. Endocrinology 1983; 113:1950-7) 1,25 (OH)2D ve analogları psoriasis tedavisinde başarıyla kullanılır (Perez A et al. Br J Dermatol 1996; 134:238-46)

35 D Vitamini Metabolizması Nonkalsemik etkiler
1,25(OH)2D promyeloid lösemi hücrelerini (M1) makrofajlara farklılaştırmıştır (Abe E et al. Proc Natl Acad Sci USA 1981, 78:4990-4) 1,25(OH)2D kültür tümör hücrelerine (meme, melanoma gibi) antiproliferatif etki göstermiştir (Eisman JA) 1,25(OH)2D ile tip I DM (NOD farede) sıklığında belirgin azalma gösterilmiştir (Mathieu C et al. Endocrinology 1994;136:866)

36 D vitamini ve önemi D vitamininin bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde fizyolojik rolü vardır D vitamini ile Tuberküloz, Multiple sclerosis, T1 ve T2 D. Mellitus, Crohn hastalığı arasında ilişki vardır

37 D vitamini ve önemi Epidemiyolojik çalışmalar yüksek enlem bölgelerinde yaşayanlarda bazı kanser türlerinin (kolorektal, prostat, over, meme, akciğer, özofagus) ve bunlara bağlı ölümlerin daha fazla olduğunu göstermiştir D vitamini (Calcitriol ve analogları) Psoriasis tedavisinde başarı ile kullanılmıştır

38 D vitamini ve önemi D vitamini yetersizliği olanlarda koroner kalb hastalığı ve hipertansiyon sıklığı daha yüksek bulunmuştur 25OHD yükselmesi sağlayacak UV (UV-B) uygulama (3 ay) sistolik ve diastolik kan basıncında 6 mmHg azalmaya neden olmuş (UV-A’ da bu etki yok)

39 D Vitamini ve önemi Öneriler
Yaşlılarda haftada en az üç defa 5-30 dakika el, önkol, yüzü içine alacak şekilde güneşlenme Yaşlılara 800 IU/gün (1 multivitamin, 1 D vitamini tablet) D vitamini yetersizliği hafif ise(25OHD 8-15 ng/ml; Ca normal) 800 IU D vit, 1500 mg Ca D vitamini yetersizliği ağır ise (25OHD < 8ng/ml ve hipokalsemi) IU/gün 1-3 hafta, haftada bir ve ayda iki defa ile devam, hastalık düzelince idame tedavisi

40 D Vitamini ve önemi Öneriler
Tedavinin Ca, ALP, PTH ve idrar ca tayini ile kontrol edilerek sürdürülmesi gerekir İdrarda kalsiyum atılımı 4mg/kg/gün’ü geçmemelidir ALP ve PTH 3-4 ay sonra düzelmeye başlar, nadiren 6-12 ay yüksek kalabilir

41

42 D vitamini önemi

43 D Vitamini Metabolizması
Tavsiye edilen yeterli D vitamini alımı (1997) 19-50 yaş IU 51-70 yaş IU ≥71 yaş IU Yeni birçok çalışma bu miktarların yeterli olmadığını düşündürmektedir

44 D vitamini ve önemi Ross AC et al J Clin Endocrinol Metab 96:53-58, 2011
Önerilen Kalsiyum ve D vitamini alımı Kalsiyum D vitamini Yaş ve cins RDA (mg/d) UL (mg/d) RDA (IU/d) 25OHD (ng/ml) UL (IU/d) 1-3 (M+F) 4-8 9-13 14-18 19-30 31-50 51-70(M) 51-70(F) 71+(M+F) Gebe/emzir 19-50 Süt çocuğu 0-6 ay 6-12 ay 700 1000 1300 1200 200 260 2500 3000 2000 1500 600 800 400 20 4000


"D vitamini ve önemi Prof. Dr. Faruk Alagöl İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları