Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ Dr. Servet YETİM Tetkik Hakimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ Dr. Servet YETİM Tetkik Hakimi."— Sunum transkripti:

1 UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ Dr. Servet YETİM Tetkik Hakimi

2 YARGININ MODERNİZASYONU "İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum." (Kenneth Olsen, Digital Equipment Corp.'un (bir bilgisayar firması) başkanı – 1977) Bugün sadece Türkiye’de 45 Milyon kişi internet kullanmaktadır.

3 PROJENİN AMACI UYAP Yargıtay Bilgi Sistemi (UYAP) ile Yargıtay'daki idari ve yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, iş süreçlerinin hızlandırılması, şeffaf ve etkin mahkeme yönetimi ve elektronik arşivin oluşturulması hedeflenmiştir.

4

5 PROJE AŞAMALARI  2003 sonu Yazılım Sözleşmesinin İmzalanması,  2004 Yazılım Geliştirme,  2005 Yazılım Yaygınlaştırma,  2006- ∞ Yazılım Uygulama,  Yerli sermaye kullanılmıştır,  Yazılım Türk mühendislerince geliştirilmiştir,  Yazılım açısından dışarıya bağımlığı ortadan kaldırmayı hedeflemiştir,  Yargıtay kendi yazılımını kendisi geliştirmektedir,  Dünyanın örnek aldığı bir proje olma başarısını göstermiştir,

6 SAYILARLA YARGITAY  387 Yargıtay üyesi,  500 Tetkik Hakimi,  175 Cumhuriyet Savcısı,  1152 Personel,  23 Hukuk Dairesi Başkanlığı,  15 Ceza Dairesi Başkanlığı,  Ve idari birimler,

7 DONANIM SAYILARI (YARGITAY)  2000 adet dizüstü bilgisayar,  700 adet masa üstü bilgisayar,  900 adet yazıcı,  70 adet tarayıcı,  2200 adet network ucu,  Müzakere Salonu Sistemleri, E-imza altyapısı, Görsel Dosya inceleme, Her türlü veriye erişim,

8 DONANIM SAYILARI (ADALET BAKANLIĞI)  16.133 adet dizüstü bilgisayar,  40.232 adet masa üstü bilgisayar,  24.073 adet yazıcı,  5.467 adet tarayıcı,  49.800 adet network ucu,

9 UYGULANDIĞI BİRİMLER 1.Yargılama faaliyetlerinde, 2.İdari Birimlerde, 1.Personel Müdürlüğünde, 2.Eğitim ve Sosyal işlerde, 3.İdari Mali İşlerde, 4.Tasnif Kurulunda, 5.Poliklinikte, 6.Tedavi Bürosunda, 7.Kütüphanede, 8.Kapı girişlerinde, 3.Siyasi Parti kayıtlarında,

10

11 ENTEGRASYON TAMAMLANAN ENTEGRASYONLAR - Adalet Bakanlığı, HSYK, AYM, - Mernis, AKS - Emniyet (POLNET, Araç Tescil) - Takbis - PTT (Tebligat Takip, Çek Hesabı Sorgu) - SGK (Sorgu) - OSYM - Dış İşleri Bakanlığı (Konsolosluk Net) - KIHBI - TELEKOMİNİKASYON Ü.K - AVEA (SMS, Mobil İmza) - TURKCELL (SMS, Mobil İmza) - VODAFONE (SMS) -Türk Telekom – (Sesli Mesaj) - Adli Sicil G.M. - Türksat (e-devlet, mobil imza ) - Merkez Bankası - Vakıf Bank

12 ENTEGRASYON DEVAM EDEN ENTEGRASYONLAR -SGK (Maaş hesaplarına takyit-Eyazışma - Turkcell- Mobil UYAP, MABS -PTT- Çek hesabından masraf ödeme, e-yazışma, e-tebligat -Sanayi Bakanlığı( MERSiS, TBS) - Gümrük Müsteşarlığı: veri paylaşımı - Gelir İdaresi Başk. : e-ödeme, e-yazışma - E-Yazışma : Bankalar, Dışişleri, İçişleri, Cum. Başk, Başbakanlık, Tapu Kadastro -SOYBİS (Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ) - İSKİ - KİK - Noterler Birliği - Barolar Birliği: BaroKart, Turnike - Denizcili Müsteşarlığı

13 Adliye Adalet Bakanlığı Diğer Kamu Kurumları Kolluk Kuvvetleri Noterler-Barolar Birliği. YARGITAY Nüfus ve Vat. Müd. Tapu ve Kad. Müd.

14 ELEKTRONİK DOSYA 1.İlk derece mahkemelerinden dosyalar elektronik dosya olarak gelmektedir. 2.Bu dosyaların; 1.Esas kayıt işlemleri, 2.Otomatik Esas ve karar numarası verme işlemleri, 3.Duruşma işlemleri, 4.Tebligat/davetiye hazırlama, 5.Dosya inceleme / rapor, ilam hazırlama işlemi, 6.Her türlü defterin tutulması işlemi,

15 ELEKTRONİK DOSYA 3.Seri dava dosyaları işlemleri, 4.Şablon özelleştirme işlemleri, 5.Her türlü evrak içinde arama işlemi, 6.Adli yazışmaların tamamı sistem üzerinden yapılabilme, 8.Bütün kullanıcılara e-posta hesapları tanımlanmıştır. Bu hesaplar Portal hesabı ile entegre edilmiştir. 9.Vekil bilgileri devamlı olarak güncellenmekte, 10.Her türlü rapor ve istatistik sistem üzerinden alınabilmektedir.

16 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI 1.Hukuk Dairelerinden 19/21, 2.Ceza Dairelerinden 11/11, 3.Üyelerin 235/250,* (YO) 4.Tetkik hakimlerinin 500/530, 5.C. Savcılarının 170/182, 6.Personelin %90 e-imzası mevcuttur. 7.Adli ve idari faaliyetler, 8.Sisteme güvenli erişim, 1.Bilgisayar açılış şifresi ile erişim sağlanmaktadır, 2.Sisteme kullanıcı şifresi ile veya 3.Elektronik imza ile güvenli bir şekilde erişilmektedir.

17 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI 1.6 Daire Başkanlığında ilk derece mahkemelerine kağıt ortamında ilam gönderilmemektedir, 2.Tehiri icra kararları elektronik imzalı olarak gönderilmektedir, 3.Kağıt ortamı terk edildiğinde yıllık, 1.15.000 Top kağıt=75.000.000 sh.=75.000 TL Kağıt tasarrufu, 2.1000 Adet toner=220.000 TL Toner tasarrufu + Yazıcı=120.000 3.Çevreye korumaya katkı sağlanmış olacaktır.

18

19 MÜZAKERE SALONUNDA 1.…

20 ELEKTRONİK DOSYA Nüfus kayıtları, Adli Sicil kayıtları, Trafik Tescil kayıtları, Tutuklu/hükümlü bilgileri, Bir kısım tapu kayıtları, Pasaport bilgileri, Sosyal güvenlik bilgileri, Tebligat safahat aşamaları, ……………. Online alınabilmektedir.

21 YASAL DÜZENLEME 6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU  ELEKTRONİK İŞLEMLER  Madde 445-.1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır

22 YASAL DÜZENLEME 6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU  ELEKTRONİK İŞLEMLER  Madde 445-.  2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fizikî olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabilir ve gönderilebilir.  …………….

23 ELEKTRONİK HİZMETLER** 1.Doküman Yönetim Sistemi, 2.Karar Arama, 3.Dosya Sorgu, 4.Emsal Karar Arama, 5.UYAP Mevzuatı, 6.UYAP Bilgi Bankası, 7.AİHM Kararları, 8.SMS Bilgi Sistemi,

24 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ AVRUPA E-DEVLET ÖDÜLLERİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI İsveç'in Malmö şehrinde 20 Kasım 2009 tarihinde yapılan Avrupa e-Devlet Ödüllerinde toplam 31 devlete ait 259 proje arasından İdari Etkinliği ve Etkililiği Artıran e-Devlet Uygulamaları kategorisinde UYAP Projesi finalist olmuş, vatandaşlara Yönelik e-Devlet Uygulamaları kategorisinde UYAP SMS Bilgi Sistemi Birincilik ödülünü kazanmıştır.

25 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP, Oracle Tarafından Düzenlenen En Çevreci Projeler Yarışmasında Ödül Kazandı. ABD’nin San Francisco şehrinde 12 Ekim 2009 tarihinde yapılan "Oracle Açık Dünya" etkinliğinde, çevreye faydalı bir etki oluşturan, kağıt tüketimini azaltan, iş süreçlerini etkili hale getirip zaman, işgücü ve kağıttan tasarruf sağlayan proje olarak en çevreci proje seçilmiştir.

26 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi “Adaletin Kristal Terazisi” yarışmasında İkinci olmuştur. Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Adaletin Kristal Terazisi yarışmasında 23-25 Ekim 2008 Avrupa hukuk ağından 38 proje arasından finale kalan 4 proje arasına girmiş ve birinciliğe aday olarak seçilmiştir.

27 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER ABD BİLGİSAYAR DÜNYASI ONUR PROGRAMINDA (The Computerworld Honors Program) “Seçkin (Laureate)” onuruna layık görülerek altın madalya almıştır. UYAP, 21. Yüzyıl başarı ödüllerinde e-devlet alanında dünya çapında en iyi e-Adalet projesi olma başarısını göstermiştir.

28 UYAP HAKKINDA İNCELEME YAPAN ÜLKELER  İNGİLTERE  ALMANYA  KAZAKİSTAN  İSVEÇ  MISIR  HOLLANDA  BOSNA-HERSEK  SURİYE  ÇEK CUMHURİYETİ  GÜRCİSTAN  MAKEDONYA  POLONYA  AZERBAYCAN  ……………………..

29 SORULARLA UYAP 1.Yargıtay Başkanlığının kullandığı yazılım nasıl geliştirilmektedir? Yargıtay Başkanlığı yazılım ekibini kendi birimlerinde istihdam etmekte olup, yüksek mahkemede kullanılan UYAP projesinin her türlü yazılımı Yargıtay’ın kendi personeli tarafından geliştirilmektedir.

30 SORULARLA UYAP 2.Kullanıcı yetkileri nasıl tanımlanmaktadır? Mevzuattaki kullanıcıların yetkileri kapsamında yazılım geliştirilmiş olup Yargıtay Başkanlığındaki admin (yönetici) yetkisi olan kişiler ilgili daire başkanlıklarının resmi taleplerine uygun olarak yetkileri tanımlamaktadırlar.

31 SORULARLA UYAP 3.Yargıtay’daki Daire Başkanlıkları ilk derece mahkemelerine ait dosyaları görüntüleyebilmekte midir? İlk derece mahkemelerinden temyiz edilen dava dosyaları ilk derece mahkemesindeki yetkili kişinin onayı ile Yargıtay’ın kullandığı UYAP Yargıtay bilgi sistemine aktarılmaktadır. Esas kaydı yapılmak suretiyle ilk derece mahkemesi dosya bilgilerine ulaşılabilmektedir.

32 SORULARLA UYAP 4.İlk derece mahkemeleri Yargıtay’daki dosyaları görüntüleyebilmekte midir? UYAP Yargıtay Bilgi Sisteminde incelenen dava dosyaları karara bağlanıp kesinleştirildiğinde ilk derece mahkemelerine intikal etmekte olup ancak bu durumda ilk derece mahkemeleri dava dosyalarını görebilmektedirler. Dosya Yargıtay’dayken ilk derece mahkemeleri yahut başkaca herhangi bir birim Yargıtay’daki dosyayı görüntüleyemez, aynı şekilde ilk derece mahkemesindeki dosyaları da temyiz edilmediği müddetçe Yargıtay’dan herhangi bir kişi görüntüleyemez.

33 SORULARLA UYAP 5.Sistem güvenliği nasıl sağlanmaktadır? Mevzuattaki görevlere göre kullanıcılara sistemde yetkiler tanımlanmış olup, kullanıcılar kendi kullanıcı şifreleriyle yahut elektronik imzalarıyla sisteme erişebilmektedirler. Çok kısa bir süre sonra ise sadece elektronik imza ile sisteme erişim mümkün olacaktır.

34 SORULARLA UYAP 6.İlk derece mahkemelerinde entegrasyon nasıl sağlanmıştır? Kamu maliyetlerinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla aynı sunucularda çalışan fakat birbirleriyle irtibat kurabilen ilk derece mahkemelerinin yazılımı ve Yargıtay yazılımı ayrı ayrı geliştirilmiş olup yazılımı geliştiren birimler her iki kurumunda farklıdır. Birimler birbirlerinin yazılımlarına müdahale edemedikleri gibi, birbirlerinin yetkilerini de kullanamazlar. Vatandaşa daha hızlı verimli ve etkin hizmet vermek amacıyla bu sistemler entegre bir şekilde çalışmak üzere planlanıp hayata geçirilmiştir.

35 SORULARLA UYAP 7.Yargıtay’ın ayrıca bir bilgi işlem merkezi birimi ve bütçesi var mıdır? Yargıtay’ın bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek üzere ayrı bir müdürlüğü ve müstekil bir bütçesi bulunmaktadır. Donanım, yazılımı ve benzeri nitelikteki her türlü hizmet bu birim ve bütçe vasıtasıyla yapılmaktadır.

36 SORULARLA UYAP 8.Yargıtay kararlarına erişim mümkün müdür? Yargıtay’ın emsal niteliğindeki kararları internet sayfasındaki emsal karar arama sayfasından kişisel veriler temizlenmek suretiyle yayınlanmakta olup, herkese açıktır. Yargıtay’ın bütün kararlarına ise dosya kapandıktan sonra hakim savcı sınıfından olan herkes UYAP vasıtasıyla erişebilmektedir.

37 37 Abone sayısı: 220.000


"UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ Dr. Servet YETİM Tetkik Hakimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları