Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RUBAI. Tek dörtlükten oluşan bir nazım biçimidir. Kafiye örgüsü “aaxa” biçimindedir. İ ran edebiyatından Türk edebiyatına geçmi ş tir. Rubailerde daha.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RUBAI. Tek dörtlükten oluşan bir nazım biçimidir. Kafiye örgüsü “aaxa” biçimindedir. İ ran edebiyatından Türk edebiyatına geçmi ş tir. Rubailerde daha."— Sunum transkripti:

1 RUBAI

2 Tek dörtlükten oluşan bir nazım biçimidir. Kafiye örgüsü “aaxa” biçimindedir. İ ran edebiyatından Türk edebiyatına geçmi ş tir. Rubailerde daha çok felsefî ve tasavvufî konular i ş lenir. “A ş k, kadın, ş arap” gibi konular da i ş lenir.

3 Rubai türünün en önemli ş airi, İ ranlı ş air Ömer Hayyam’dır. Divan edebiyatında rubaileriyle tanınmı ş ş airimiz Azmizade Haleti’dir. Cumhuriyet döneminde ise Yahya Kemal Beyatlı ile Arif Nihat Asya rubaileriyle tanınmı ş ş airlerimizdir.

4 RUBA İ Esrarını dil zaman zaman söyler imi ş Hengame-i gamda dâstan söyler imi ş A ş k ehli olup da mihnet-i hicrana Ben sabr ederim diyen yalan söyler imi ş Azmizade Haleti

5 RUBA İ Bir merhaleden güne ş le derya görünür. Bir merhaleden her iki dünya görünür. Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer, Geçmi ş, gelecek cümlesi rüya görünür. Yahya Kemal Beyatlı

6 RUBA İ Bilmem kime yahut neye uyduk gittik Gâhi meye gâhi neye uyduk gittik Erbâb-ı zekâ riyayı mezhep bildi Bizler dili divâneye uyduk gittik Yahya Kemal Beyatlı

7 RUBA İ Ya Rab dilimi sehv ü hatâdan sakla Endi ş emi tezvîr ü riyâdan sakla Basdım reh-i vâdî-i rubâîye kadem Ta'n-ı har-ı nâdân-ı dü-pâdan sakla Nef'i Günümüz Türkçesiyle; Ya Rab! Dilimi kusur ve hatadan koru. Dü ş üncemi yalan ve ikiyüzlülükten koru. Rubai vadisinin yoluna ayak bastım. İ ki ayaklı anlayı ş sız e ş eklerin ayıplamasından koru.

8 RUBA İ Ol göz ki yüzün görmeye göz dime ana Ş ol yüz ki tozun silmeye yüz dime ana Ş ol söz ki içinde sanemâ vasfun yoh Sen bâd-ı hevâ dut anı söz dime ana Kadı Burhanettin Günümüz Türkçesiyle; O göz, yüzünü görmezse ona göz deme. Ş u yüz, aya ğ ının tozunu silmezse ona yüz deme. Ey put kadar güzel sevgili, vasfının olmadı ğ ı sözü, De ğ ersiz tut, ona söz deme.

9 ÖMER HAYYAM Ey özünün sırlarına akıl ermeyen; Suçumuza, duamıza önem vermeyen; Günahtan sarho ş tum, ama dilekten ayık; Umudumu rahmetine ba ğ lamı ş ım ben.

10 2. Büyükse de isyanım, kötülüklerim, Yüce Tanrı'dan umut kesmi ş de ğ ilim; Bugün sarho ş ve harap ölsem de yarın Rahmete kavu ş ur elbet kemiklerim.

11 3. Tanrım bir geçim kapısı açıver bana; Kimseye minnetsiz ya ş amak yeter bana; Ş arap içir, öyle kendimden geçir ki beni Haberim olmasın gelen dertten ba ş ıma.

12 Bilgenin yüre ğ inde her dilek, Anka ku ş u gibi gizli gerek. Damla nasıl inci olur denizde: Sedefler içinde gizlenerek. 15. Ovada her kızıl lalenin teni Bir padi ş ahın kanıyla beslendi. Yerden biten ş u mor menek ş e yok mu? Bir güzelin yana ğ ındaki bendi.

13 İZLEDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"RUBAI. Tek dörtlükten oluşan bir nazım biçimidir. Kafiye örgüsü “aaxa” biçimindedir. İ ran edebiyatından Türk edebiyatına geçmi ş tir. Rubailerde daha." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları