Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ"— Sunum transkripti:

1 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ

2

3

4

5 Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri
özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim el–kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretlerdir,

6 Sabit Ve Kalıcı İşaret Levhaları;
Yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı şekilde işaretlenecektir. Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, işaret levhası ve güvenlik rengi ile kalıcı şekilde belirlenecektir. Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenecektir.

7 Geçici İşaretler Gerekli hallerde ve işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, insanların belli bir takım hareketleri yapması ve acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır. Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.

8 Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır.
RENK ANLAM VEYA AMAÇ TALİMAT VEYA BİLGİ kırmızı yasak işareti tehlikeli hareket tehlike işareti dur,kapat,düzeneği acil durdur,tahliye et yangınla mücadele ekipmanı ekipmanların yeri ve ne olduğu sarı uyarı işareti dikkatli ol,önlem al, kontrol et mavi zorunluluk işareti özel davranış yeşil acil kaçış, ilkyardım kapılar,çıkışlar,ekipman tehlike yok normale dön Video_3 Video_4

9 Kullanılacak İşaret Levhaları
1. Yasaklayıcı işaretler Temel nitelikler Daire biçiminde, Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)

10 Sigara İçilmez

11 Sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır

12 Yaya giremez

13 Suyla söndürmek yasaktır

14 İçilmez

15 Yetkisiz kimse giremez

16 İş makinası giremez

17 Dokunma

18 2. Uyarı işaretleri Temel nitelikler Üçgen şeklinde
Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

19 TEHLİKELİ KİMYASALLARIN SEMBOL ve İŞARETLERİ

20 KİMYASAL MADDELERİN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE OLARAK TANIMLANMASI VE SINIFLANDIRILMASI
TEHLİKELİ KİMYASALLAR SAĞLIĞA, GÜVENLİĞE VE ÇEVREYE AKUT VEYA KRONİK ZARAR VEYA HASAR VEREBİLEN KİMYASALLAR SAĞLIK RİSKLERİ GÜVENLİK RİSKLERİ ÇEVRE İÇİN RİSKLER ÇOK TOKSİK MADDE TOKSİK MADDE ZARARLI MADDE AŞINDIRICI MADDE TAHRİŞ EDİCİ MADDE ALERJİK MADDE KANSEROJEN MADDE MUTAJEN MADDE ÜREME İÇİN TOKSİK MADDE YANICI PARLAYICI PATLAYICI OKSİTLEYİCİ (OKSİDAN) SUYA DUYARLI OLANLAR BİRBİRLERİYLE REAKSİYONA GİRENLER ÇEVRE İÇİN ZARARLI OLAN MADDELER

21 KİMYASALLARIN VÜCUDA GİRİŞ YOLLARI
ABSORBSİYON (DERİ VEYA GÖZLER) SİNDİRİM SOLUNUM Kimyasallar işyeri havasında toz, sis, duman, gaz ve buhar şeklinde dağılmış olabilir ve solunabilir. Kimyasal maddenin zararlı miktarları deri yolu ile absorblanabilir bazı kimyasal maddeler tahrişe neden olan maddelerin aksine hiçbir etki uyandırmadan deriden geçebilir. Derinin koruyucu dış tabakası toluen, seyreltik soda vb. maddelerle temas sonucu incelebilir ve deriden absorblama kolay hale gelebilir. Ayrıca gözler de sıçrama veya buhar şeklinde bulunan maddeleri absorbe edebilir. Ortam havasında bulunan tozların yutulması, kimyasal madde bulaşmış ellerin temizlenmeden yemek yenilmesi, sigara içilmesi yoluyla, yanlışlıkla yutma yoluyla, gaz, toz, buhar, duman sıvı veya katı maddelerin vücuda girmesidir.

22 TOKSİK T+ T ÇOK TOKSİK MADDE:
Çok az miktarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölümüne neden olan madde ve ürünler. T+ TOKSİK: Az miktarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölümüne neden olan madde ve ürünler. T ÜREME İÇİN TOKSİK: Solunduğunda veya ağız yolu ile alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran madde ve ürünler.

23 TOKSİK KANSEROJEN: Solunduğunda veya ağız yolu ile alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran madde ve ürünler. T MUTOJEN: Solunduğunda veya ağız yolu ile alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran madde ve ürünler.

24 AŞINDIRICI AŞINDIRICI
Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen madde ve ürünler c

25 ZARARLI ZARARLI Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölümüne neden olan madde ve ürünler. Xn

26 TAHRİŞ EDİCİ TAHRİŞ EDİCİ
Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan madde ve ürünler. Xi

27 OKSİTLEYİCİ O OKSİTLEYİCİ
Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan madde ve ürünler. O

28 PARLAYICI - ALEVLENİR F+ F ALEVLENİR ÇOK KOLAY ALEVLENİR:
çok düşük parlama noktası ( 0ºC’den düşük) ve düşük kaynama noktasına ( 35ºC’den düşük) sahip sıvı haldeki madde ve ürünler ile oda sıcaklığı ve basınç altında hava ile temasında yanabilen gaz halindeki madde ve ürünler. KOLAY ALEVLENİR: Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonrada yanmaya devam eden katı, düşük parlama noktasına ( 21ºC’den düşük) sahip olan sıvı, su ve nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarlarda, çok kolay alevlenebilir gaz yayan madde ve ürünler. ALEVLENİR: Düşük parlama noktasına (21ºC- 51ºC ) sahip sıvı haldeki madde ve ürünler. F+ F

29 PATLAYICI PATLAYICI Oksijensiz ortamda ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan, belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelâtinimsi haldeki madde ve ürünler. E

30 ÇEVRE İÇİN ZARARLI N ÇEVRE İÇİN ZARARLI
Çevre ortamına girdiğinde çevrenin su veya su dışında kalan çevre için kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren madde ve ürünler. N

31

32 Radyoaktif madde

33 Asılı yük

34 İş makinası

35 Elektrik tehlikesi

36 Tehlike

37 Engel

38 Düşme tehlikesi

39 Biyolojik risk

40 Düşük sıcaklık

41 3 - Emredici işaretler Temel nitelikler Daire biçiminde,
Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

42 Gözlük kullan Baret giy Eldiven giy

43 Maske kullan İş ayakkabısı giy Yaya yolunu kullan

44 Koruyucu elbise giy Yüz siperi kullan Emniyet kemeri kullan
Genel emredici işaret (gerektiğinde başka işaretle birlikte kullanılacaktır)

45 Napo_acil_video 4 . Acil Çıkış Ve İlkyardım İşaretleri
Temel Nitelikler Dikdörtgen Veya Kare Biçiminde, Yeşil Zemin Üzerine Beyaz Piktogram (Yeşil Kısımlar İşaret Alanının En Az % 50’sini Kapsayacaktır) Napo_acil_video

46 Acil çıkış ve kaçış yolu

47 Acil yardım ve ilk yardım telefonu Güvenlik duşu Göz duşu

48 Dikdörtgen veya kare biçiminde, Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram
Yangınla Mücadele İşaretleri Temel Nitelikler Dikdörtgen Veya Kare Biçiminde, Kırmızı Zemin Üzerine Beyaz Piktogram (Kırmızı Kısımlar İşaret Alanının En Az % 50’sini Kapsayacaktır) Dikdörtgen veya kare biçiminde, Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram

49 Yangın Hortumu Yangın Merdiveni Yangın Söndürme Cihazı Acil Yangın Telefonu

50 Yönler (Yardımcı bilgi işareti)
   Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

51 1. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler
1.1.      Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler; işletme tesisleri içinde işçilerin çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgelerde, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenecektir. 1.2.      İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır. 1.3.      Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanacaktır. 1.4.      Örnek:

52

53

54 SÖZLÜ HABERLEŞME İÇİN ASGARİ KURALLAR
Bir veya birden fazla kişiler arasında yapılan sözlü haberleşmede; Belirli bir formda veya kodlanmış haldeki kısa metinler, cümleler, kelime veya kelime grupları kullanılacaktır. Sözlü mesajlar mümkün olduğunca kısa, yalın ve açık olmalıdır. konuşanın konuşma becerisi ve dinleyenin duyma yeteneği güvenilir bir sözlü iletişime uygun olacaktır. Sözlü haberleşme doğrudan insan sesi veya uygun bir vasıtayla yayınlanan insan sesi ya da yapay insan sesi ile olacaktır.

55 Sözlü haberleşmede yer alan kişiler, sağlık ve güvenlik açısından istenilen davranışı yapabilmeleri için sözlü mesajı doğru telaffuz edebilecek ve anlayabilecek seviyede kullanılan dili bileceklerdir. Sözlü iletişim, el–kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında aşağıda verilen komutlar kullanılacaktır.

56 başlat: bir işlem veya hareketi başlatmak için
dur : bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için tamam : bir işlemi sona erdirmek için yukarı : bir yükü yukarı kaldırmak için aşağı : bir yükü aşağı indirmek için ileri – geri – sağ – sol :(bu komutlar uygun el hareketleri ile eşgüdümlü olacak şekilde kullanılacaktır.) kes : acil olarak durdurmak için çabuk: güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için

57 El işaretleri için asgari gereklilikler
El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacak ve benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır. Aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar simetrik olarak hareket ettirilecek ve bir harekette sadece bir işaret verilecektir.


"GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları