Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI"— Sunum transkripti:

1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
Dr. Emre ATILGAN Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi MEHMET GÖKAY ÜSTÜN 22 Ekim 2012 UZUNKÖPRÜ TSO

2 SUNUM PLANI Yatırım Teşvik Yasasındaki Temel Yenilikler
Teşvik Unsurları Kimler Teşvik Belgesi Alabilir? Teşvik Belgesi İçin Hangi Kurumlara Başvurulabilir? Teşvik Sistemi Bileşenleri Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki

3 TEMEL YENİLİKLERİ Yeni Teşvik Sistemi 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012/1 Sayılı uygulama tebliği ile yürüğe girmiştir. Daha önce İBBS-2 Bölgeleri kapsamında sağlanan Bölgesel teşvikler il düzeyine (İBBS-3) dönüştürülmüştür. Bölgesel olarak Teşvik edilen sektörler de illere göre belirlenmiştir: Buna göre daha önce Trakya Bölgesi’ni oluşturan 3 il (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) önceki teşvik sisteminde 1. Bölge teşviklerinden yararlanırken, yeni sistemle bölgenin tüm illeri 2. Bölge teşviklerinden yararlanacaktır. (Not:Bölge düzey sayısı arttıkça sağlanan teşviklerin kapsamı büyümektedir). Teşvik Bölge sayısı yeni sistemle 4’ten 6’ya çıkmıştır. 6. Bölgeye yapılan yatırımlar asgari tutarı (500 bin TL) aşmak kaydıyla sektör sınırlaması olmaksızın Bölgesel teşviklerden yararlanabilecektir. MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

4 TEMEL YENİLİKLERİ Stratejik Yatırımlar başlığında yeni bir teşvik kapsamı oluşturuldu: Amaç cari açığı azaltmak ve ileri teknoloji ve katma değer içeren yatırımları teşvik etmek. Stratejik Yatırımlar kapsamında sağlanacak teşvikler Bölge ayrımı olmaksızın tüm Türkiye sathında geçerli olacaktır. Genel Teşvik Sistemi Başvuruları için yerel birimler tanımlandı: Sanayi Odalarının yanı sıra Genel Teşvik Belgesi başvurusu yapılabilen kurumlar arasına Kalkınma Ajansları ile Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenecek diğer odalar da eklenmiş oldu. Bakanlıkça görevlendirme yapılması halinde Yatırım Tamamlama Vizesi işlemleri de bu kurumlar üzerinden yapılabilecek. Kalkınma Ajansları, teşvik belgeli yatırımların izlenmesinde görevlendirildi. OSB’lere yapılan yatırımlar ile aynı sektördeki asgari 5 firmanın entegrasyon sağlayacak ortak yatırımları, Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırım Teşviklerine girmesi halinde, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden, bir alt Bölgenin oran ve sürelerinde yararlanabilir. MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

5 TEMEL YENİLİKLERİ Öncelikli Yatırım Konuları başlığı altında 5. Bölge Teşviklerinden yararlanacak yeni bir teşvik statüsü getirildi. Teşvikli Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlar listesindeki sektörlerin pek çoğunda asgari yatırım tutarlarında indirim yapılmıştır. 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölgeye yapılan yatırımlarda Vergi İndirimi, ilgili yatırımdan kazanılacak kazançların yanı sıra Yatırıma Katkı oranının belirli bir yüzdesine varana kadar diğer tüm faaliyetleri için de geçerli olacaktır. Yani, İstanbul merkezli bir firma Edirne’ye yapacağı yatırım çerçevesinde alacağı teşvik belgesi kapsamında İstanbul’daki ve diğer illerdeki kazançları için de vergi indiriminden yararlanacaktır. Bina inşaatlarında KDV iadesi (asgari 500 milyon TL’lik Stratejik Yatırımlarda), Gelir Vergisi Stopajı Terkini (6. Bölgeye yapılan yatırımlarda) adı altında iki yeni teşvik unsuru gelmiştir. MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

6 TEMEL YENİLİKLERİ MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

7 Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
TEMEL YENİLİKLERİ ESKİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

8 TEMEL YENİLİKLERİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti MEHMET GÖKAY ÜSTÜN * 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

9 TEŞVİK UNSURLARI KDV İSTİSNASI: GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ:
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. VERGİ İNDİRİMİ: Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır. MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

10 TEŞVİK UNSURLARI FAİZ DESTEĞİ: YATIRIM YERİ TAHSİSİ:
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır YATIRIM YERİ TAHSİSİ: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

11 TEŞVİK UNSURLARI SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ:
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

12 TEŞVİK UNSURLARI GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ: KDV İADESİ:
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. KDV İADESİ: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

13 KİMLER TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?
Gerçek kişiler Adi ortaklıklar Sermaye şirketleri Kooperatifler Birlikler İş ortaklıkları Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları Dernekler ve vakıflar Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

14 TEŞVİK BELGESİ BAŞVURULARI
Genel Teşvik Belgesi (Uygulama Tebliği EK-4’te yer alan sektörlerdeki azami 10 milyon TL’lik yatırımlar): Adana Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası Aydın Sanayi Odası Balıkesir Sanayi Odası Denizli Sanayi Odası İzmir ve Muğla illeri için Ege Bölgesi Sanayi Odası Eskişehir Sanayi Odası Gaziantep Sanayi Odası İstanbul Sanayi Odası Kayseri Sanayi Odası Kocaeli Sanayi Odası Konya Sanayi Odası İlgili Kalkınma Ajansları: TRAKYA KALKINMA AJANSI  Diğer tüm Teşvik Belgeleri (10 milyon TL üstü Genel Teşvik Belgeleri, Ar-Ge, Çevre, Bölgesel, Büyük Ölçekli, Stratejik Yatırımlar Teşvik Belgeleri) başvuruları Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne (Ankara) yapılacaktır. MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

15 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLEŞENLERİ GENEL
TEŞVİK UYGULAMALARI Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

16 KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti desteklerinden yararlanabilmektedir.
GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları (Bakanlar Kurulu Kararı Ek-4) ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için 1 Milyon TL) yatırımlar: KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti desteklerinden yararlanabilmektedir. MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

17 GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Trakya Kalkınma Ajansı’nın Teşvik Belgesi Düzenleyebileceği Yatırım Sektör ve Konuları Sektörün US 97 KODU YATIRIM KONULARI 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı 17 Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları) 18 Giyim eşyası imalatı 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer, örülerek yapılan maddelerin imalatı 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 23 Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç) 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 25 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 26 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

18 GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Trakya Kalkınma Ajansı’nın Teşvik Belgesi Düzenleyebileceği Yatırım Sektör ve Konuları Sektörün US 97 KODU YATIRIM KONULARI 27 Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç) 28 Metal eşya sanayi 29 B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 31 B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 33 Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı 34 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 35 Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç) 36 Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat Ürün paketleme hizmeti yatırımları Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

19 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLEŞENLERİ
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Genel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

20 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Asgari yatırım tutarını sağlayan Bölgesel olarak teşvik edilen sektörlerdeki yatırımlar Bölgesel Teşviklerden yararlanabilmektedir. Türkiye’de gelişmişlik düzeyine göre 6 farklı Bölge tanımlanmıştır. Gelişmişlik düzeyi daha düşük olan Bölgeler daha geniş teşviklerden yararlanmaktadır. Bölgesel olarak teşvik edilen sektörler US-97 kodlarına göre belirlenmektedir. Teşvik Destek Unsurları: KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

21 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Trakya’da Bölgesel Teşvik Kapsamına Giren Sektörler US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Asgari Sabit Yatırım 0121, Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5′te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 1 Milyon TL Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6′da belirtilen yatırım konuları hariç) 2 Milyon TL 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8′de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL 19 (Trakya Bölgesinde yalnızca Tekirdağ İli için) Derinin tabaklanması ve işlenmesi 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 3 Milyon TL 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

22 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Trakya’da Bölgesel Teşvik Kapsamına Giren Sektörler US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Asgari Sabit Yatırım 26 (2693.2, , , , , hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 3 Milyon TL 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 28 Metal eşya 29 Makine ve teçhizat imalatı 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 1 Milyon TL 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 Milyon TL MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

23 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Trakya’da Bölgesel Teşvik Kapsamına Giren Sektörler US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Asgari Sabit Yatırım 3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet üretimi 3 Milyon TL 361 Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) , , , , Oteller 3 yıldız ve üzeri Öğrenci yurtları 100 öğrenci Soğuk hava deposu hizmetleri 1.000 metrekare Lisanslı depoculuk 2 Milyon TL 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 1 Milyon TL , , Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 1 Milyon TLHuzurevi: 100 kişi Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri Seracılık 40 dekar MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

24 Kümelenme Faaliyetlerine İlave Destek
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Kümelenme Faaliyetlerine İlave Destek Bölgesel Teşvik Uygulamalarının yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde; OSB’lerde yapılacak yatırımlar, Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri Açısından Bir Alt Bölgede Uygulanan Desteklerden Yararlanırlar. MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

25 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Öncelikli Yatırımlar Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar, 1. , 2. , 3. , 4. , 5. bölgelerde yer alması durumunda 5. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır. Madencilik yatırımları, Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Asgari m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları, MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

26 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Öncelikli Yatırımlar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları (TRAKYA’DA SAROS KÖRFEZİ K.T.K.G.B.), Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan; Belirli ilaç yatırımları, Savunma sanayi yatırımları. MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

27 Yatırım Yer/Türlerine Göre Trakya’da Bölgesel Teşvikler
OSB Dışı Bölgesel Teşvikler OSB Dışı (Böllge II) OSB/Kümelenme (Bölge III) Öncelikli Yatırımlar (Bölge V) KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği YOK TL: 5 Puan Döviz: 2 Puan Azami:700 Bin TL Yıllık Vergi İndirim Oranı (%) 55% 40% 60% 50% 80% 70% Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 20% 15% 25% 30% Yatırım Dönemi (%) 10% İşletme Dönemi (%) 90% Sigorta Primi İşveren His. Desteği Sabit Yatırıma Oranı % 3 YIL %15 5 YIL %20 3 YIL %20 7 YIL %35 6 YIL %35 Sigorta Primi İşçi His. Desteği MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

28 OSB/Kümelenme (Bölge III)
Yatırım Yer/Türlerine Göre Trakya’da Bölgesel Teşvikler OSB/Kümelenme Bölgesel Teşvikler OSB Dışı (Böllge II) OSB/Kümelenme (Bölge III) Öncelikli Yatırımlar (Bölge V) KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği YOK TL: 5 Puan Döviz: 2 Puan Azami:700 Bin TL Yıllık Vergi İndirim Oranı (%) 55% 40% 60% 50% 80% 70% Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 20% 15% 25% 30% Yatırım Dönemi (%) 10% İşletme Dönemi (%) 90% Sigorta Primi İşveren His. Desteği Sabit Yatırıma Oranı % 3 YIL %15 5 YIL %20 3 YIL %20 7 YIL %35 6 YIL %35 Sigorta Primi İşçi His. Desteği MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

29 Yatırım Yer/Türlerine Göre Trakya’da Bölgesel Teşvikler
Öncelikli Yatırımlar Bölgesel Teşvikler OSB Dışı (Böllge II) OSB/Kümelenme (Bölge III) Öncelikli Yatırımlar (Bölge V) KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği YOK TL: 5 Puan Döviz: 2 Puan Azami:700 Bin TL Yıllık Vergi İndirim Oranı (%) 55% 40% 60% 50% 80% 70% Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 20% 15% 25% 30% Yatırım Dönemi (%) 10% İşletme Dönemi (%) 90% Sigorta Primi İşveren His. Desteği Sabit Yatırıma Oranı % 3 YIL %15 5 YIL %20 3 YIL %20 7 YIL %35 6 YIL %35 Sigorta Primi İşçi His. Desteği MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

30 Vergi İndirimi Örnek Uygulaması (31.12.2013’e kadar)
Yatırım Yer/Türlerine Göre Trakya’da Bölgesel Teşvikler Vergi İndirimi Örnek Uygulaması ( ’e kadar) OSB Dışı OSB/Kümelenme Öncelikli Yatırım Yatırım Tutarı (TL) Vergi İndirimi (%) 55 60 80 Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı %9 (indirilecek vergi oranı: %11) %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %4 (indirilecek vergi oranı: %16) Yatırıma Katkı Oranı (%) 20 25 40 İndirilebilecek Vergi Tutarı (TL) - Yatırım Döneminde (TL) (%10) (%20) (%50) - İşletme Döneminde (TL) (%90) (%80) (%50) MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

31 Vergi İndirimi Örnek Uygulaması (01.11.2014 Sonrası)
Yatırım Yer/Türlerine Göre Trakya’da Bölgesel Teşvikler Vergi İndirimi Örnek Uygulaması ( Sonrası) OSB Dışı OSB/Kümelenme Öncelikli Yatırım Yatırım Tutarı (TL) Vergi İndirimi (%) 40 50 70 Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı %12 (indirilecek vergi oranı: %8) %10 (indirilecek vergi oranı: %10) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) Yatırıma Katkı Oranı (%) 15 20 30 İndirilebilecek Vergi Tutarı (TL) - Yatırım Döneminde (TL) (%10) (%20) (%50) - İşletme Döneminde (TL) (%90) (%80) (%50) MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

32 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLEŞENLERİ BÜYÜK
ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

33 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASI
Trakya Bölgesinde Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri Teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak büyük Ölçekli yatırımlar Trakya Bölgesinde aşağıdaki unsurlar ile desteklenmektedir: Bölgesel Teşvikler OSB Dışı (Böllge II) OSB/Kümelenme (Bölge III) KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği YOK Yıllık Vergi İndirim Oranı (%) 55% 40% 60% 50% Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 30% 25% 35% Yatırım Dönemi (%) 10% 20% İşletme Dönemi (%) 90% 80% Sigorta Primi İşveren His. Desteği Sabit Yatırıma Oranı % 3 YIL %5 5 YIL %8 3 YIL %8 Sigorta Primi İşçi His. Desteği MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

34 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASI
Büyük Ölçekli Yatırımlar Vergi İndirimi Örnek Uygulaması Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Unsurları OSB Dışı OSB/Kümelenme Yatırım Tutarı (TL) Vergi İndirimi (%) 55 40 60 50 Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı %9 (indirilecek vergi oranı: %11) %12 (indirilecek vergi oranı: %8) %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %10 (indirilecek vergi oranı: %10) Yatırıma Katkı Oranı (%) 30 25 35 İndirilebilecek Vergi Tutarı (TL) - Yatırım Döneminde (TL) (%10) (%10) (%20) (%20) - İşletme Döneminde (TL) (%90) (%90) (%80) (%80) MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

35 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASI
Büyük Ölçekli Yatırımlar Konuları ve Asgari Sabit Yatırım Tutarları Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı  Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

36 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLEŞENLERİ
STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

37 STRATEJİK YATIRIM KONULARI
STRATEJİK YATIRIMLAR TEŞVİK UYGULAMASI STRATEJİK YATIRIM KONULARI Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik ve uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik eden sistemdir. Stratejik yatırımların değerlendirme kriteterleri aşağıdaki gibidir: İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik, Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan, %50’den fazlası ithalatla karşılanan, Asgari %40 katma değer üreten, Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır). MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

38 STRATEJİK YATIRIMLAR TEŞVİK UYGULAMASI
TRAKYA BÖLGESİ’NDE STRATEJİK YATIRIM DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI DESTEK MİKTARI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Vergi İndirim Oranı (%) %90 Yatırıma Katkı Oranı %50 Yatırım Dönemi % 50 İşletme Dönemi %50 Sigorta Primi İşveren His. Desteği Destek Süresi 7 YIL Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi 500 Milyon TL’nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için Faiz Desteği Yatırım tutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL’ye kadar Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

39 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASI
Stratejik Yatırımlar Vergi İndirimi Örnek Uygulaması Stratejik Yatırım Teşvik Unsurları Yatırım Tutarı (TL) Vergi İndirimi (%) 90 Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı %2 (indirilecek vergi oranı: %18) Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 İndirilebilecek Vergi Tutarı (TL) - Yatırım Döneminde (TL) (%50) - İşletme Döneminde (TL) (%50) MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

40 TEŞEKKÜRLER… Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi
İletişim: Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Telefon: 0(282)   Faks 0(282)   Adres: Ertuğrul Mah. İskele Cad. No: 12 TEKİRDAĞ Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi Telefon:  Faks:  Adres: Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, I. Murat Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, No: 80, Kat: 3 EDİRNE Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Telefon:  Faks:  Adres: Karakaş Mah. Zincirlikuyu Cad. Ferah 1 Apt. No: 60 Zemin Kat KIRKLARELİ MEHMET GÖKAY ÜSTÜN


"YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları