Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET GÖKAY ÜSTÜN Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Dr. Emre ATILGAN 22 Ekim 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET GÖKAY ÜSTÜN Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Dr. Emre ATILGAN 22 Ekim 2012."— Sunum transkripti:

1 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Dr. Emre ATILGAN 22 Ekim 2012 UZUNKÖPRÜ TSO

2 1.Yatırım Teşvik Yasasındaki Temel Yenilikler 2.Teşvik Unsurları 3.Kimler Teşvik Belgesi Alabilir? 4.Teşvik Belgesi İçin Hangi Kurumlara Başvurulabilir? 5.Teşvik Sistemi Bileşenleri Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki SUNUM PLANI

3 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEMEL YENİLİKLERİ  Yeni Teşvik Sistemi 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012/1 Sayılı uygulama tebliği ile yürüğe girmiştir.  Daha önce İBBS-2 Bölgeleri kapsamında sağlanan Bölgesel teşvikler il düzeyine (İBBS-3) dönüştürülmüştür. Bölgesel olarak Teşvik edilen sektörler de illere göre belirlenmiştir: Buna göre daha önce Trakya Bölgesi’ni oluşturan 3 il (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) önceki teşvik sisteminde 1. Bölge teşviklerinden yararlanırken, yeni sistemle bölgenin tüm illeri 2. Bölge teşviklerinden yararlanacaktır. (Not:Bölge düzey sayısı arttıkça sağlanan teşviklerin kapsamı büyümektedir).  Teşvik Bölge sayısı yeni sistemle 4’ten 6’ya çıkmıştır.  6. Bölgeye yapılan yatırımlar asgari tutarı (500 bin TL) aşmak kaydıyla sektör sınırlaması olmaksızın Bölgesel teşviklerden yararlanabilecektir.

4 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEMEL YENİLİKLERİ  Stratejik Yatırımlar başlığında yeni bir teşvik kapsamı oluşturuldu: Amaç cari açığı azaltmak ve ileri teknoloji ve katma değer içeren yatırımları teşvik etmek. Stratejik Yatırımlar kapsamında sağlanacak teşvikler Bölge ayrımı olmaksızın tüm Türkiye sathında geçerli olacaktır.  Genel Teşvik Sistemi Başvuruları için yerel birimler tanımlandı: Sanayi Odalarının yanı sıra Genel Teşvik Belgesi başvurusu yapılabilen kurumlar arasına Kalkınma Ajansları ile Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenecek diğer odalar da eklenmiş oldu. Bakanlıkça görevlendirme yapılması halinde Yatırım Tamamlama Vizesi işlemleri de bu kurumlar üzerinden yapılabilecek. Kalkınma Ajansları, teşvik belgeli yatırımların izlenmesinde görevlendirildi.  OSB’lere yapılan yatırımlar ile aynı sektördeki asgari 5 firmanın entegrasyon sağlayacak ortak yatırımları, Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırım Teşviklerine girmesi halinde, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden, bir alt Bölgenin oran ve sürelerinde yararlanabilir.

5 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEMEL YENİLİKLERİ  Öncelikli Yatırım Konuları başlığı altında 5. Bölge Teşviklerinden yararlanacak yeni bir teşvik statüsü getirildi.  Teşvikli Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlar listesindeki sektörlerin pek çoğunda asgari yatırım tutarlarında indirim yapılmıştır.  2., 3., 4., 5. ve 6. Bölgeye yapılan yatırımlarda Vergi İndirimi, ilgili yatırımdan kazanılacak kazançların yanı sıra Yatırıma Katkı oranının belirli bir yüzdesine varana kadar diğer tüm faaliyetleri için de geçerli olacaktır. Yani, İstanbul merkezli bir firma Edirne’ye yapacağı yatırım çerçevesinde alacağı teşvik belgesi kapsamında İstanbul’daki ve diğer illerdeki kazançları için de vergi indiriminden yararlanacaktır.  Bina inşaatlarında KDV iadesi (asgari 500 milyon TL’lik Stratejik Yatırımlarda), Gelir Vergisi Stopajı Terkini (6. Bölgeye yapılan yatırımlarda) adı altında iki yeni teşvik unsuru gelmiştir.

6 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEMEL YENİLİKLERİ

7 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEMEL YENİLİKLERİ Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları

8 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEMEL YENİLİKLERİ Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları * 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

9 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEŞVİK UNSURLARI  KDV İSTİSNASI: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.  GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.  VERGİ İNDİRİMİ: Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

10 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEŞVİK UNSURLARI  FAİZ DESTEĞİ: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır  YATIRIM YERİ TAHSİSİ: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

11 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEŞVİK UNSURLARI  SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.  SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

12 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEŞVİK UNSURLARI  GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.  KDV İADESİ: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

13 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN KİMLER TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?  Gerçek kişiler  Adi ortaklıklar  Sermaye şirketleri  Kooperatifler  Birlikler  İş ortaklıkları  Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar)  Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları  Dernekler ve vakıflar  Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

14 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEŞVİK BELGESİ BAŞVURULARI Genel Teşvik Belgesi (Uygulama Tebliği EK-4’te yer alan sektörlerdeki azami 10 milyon TL’lik yatırımlar): Adana Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası Aydın Sanayi Odası Balıkesir Sanayi Odası Denizli Sanayi Odası İzmir ve Muğla illeri için Ege Bölgesi Sanayi Odası Eskişehir Sanayi Odası Gaziantep Sanayi Odası İstanbul Sanayi Odası Kayseri Sanayi Odası Kocaeli Sanayi Odası Konya Sanayi Odası İlgili Kalkınma Ajansları: TRAKYA KALKINMA AJANSI Diğer tüm Teşvik Belgeleri (10 milyon TL üstü Genel Teşvik Belgeleri, Ar-Ge, Çevre, Bölgesel, Büyük Ölçekli, Stratejik Yatırımlar Teşvik Belgeleri) başvuruları Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne (Ankara) yapılacaktır.

15 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEŞVİK SİSTEMİ BİLEŞENLERİ Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

16 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölge ayrımı yapılmaksızın;  Teşvik edilmeyecek yatırım konuları (Bakanlar Kurulu Kararı Ek-4) ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve  Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için 1 Milyon TL) yatırımlar: KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti desteklerinden yararlanabilmektedir.

17 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya Kalkınma Ajansı’nın Teşvik Belgesi Düzenleyebileceği Yatırım Sektör ve Konuları Sektörün US 97 KODU YATIRIM KONULARI 15Gıda ürünleri ve içecek imalatı 17 Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları) 18Giyim eşyası imalatı 19Derinin tabaklanması ve işlenmesi 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer, örülerek yapılan maddelerin imalatı 21Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 23Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç) 24Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 25Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 26Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

18 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya Kalkınma Ajansı’nın Teşvik Belgesi Düzenleyebileceği Yatırım Sektör ve Konuları Sektörün US 97 KODU YATIRIM KONULARI 27Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç) 28Metal eşya sanayi 29B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 30Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 31B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı 32Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 33Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı 34Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 35Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç) 36Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat Ürün paketleme hizmeti yatırımları Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları

19 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEŞVİK SİSTEMİ BİLEŞENLERİ Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Stratejik Yatırımların Teşviki Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları

20 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI  Asgari yatırım tutarını sağlayan Bölgesel olarak teşvik edilen sektörlerdeki yatırımlar Bölgesel Teşviklerden yararlanabilmektedir. Türkiye’de gelişmişlik düzeyine göre 6 farklı Bölge tanımlanmıştır. Gelişmişlik düzeyi daha düşük olan Bölgeler daha geniş teşviklerden yararlanmaktadır. Bölgesel olarak teşvik edilen sektörler US-97 kodlarına göre belirlenmektedir. Teşvik Destek Unsurları: KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği

21 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya’da Bölgesel Teşvik Kapsamına Giren Sektörler US-97 KoduBölgesel Teşviklerden Yararlanacak SektörlerAsgari Sabit Yatırım 0121, 0122.2 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5′te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 1 Milyon TL 0500.0.04Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)1 Milyon TL 15Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6′da belirtilen yatırım konuları hariç)2 Milyon TL 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8′de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL 19 (Trakya Bölgesinde yalnızca Tekirdağ İli için) Derinin tabaklanması ve işlenmesi1 Milyon TL 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 3 Milyon TL 21Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı10 Milyon TL 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 3 Milyon TL

22 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya’da Bölgesel Teşvik Kapsamına Giren Sektörler US-97 KoduBölgesel Teşviklerden Yararlanacak SektörlerAsgari Sabit Yatırım 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 3 Milyon TL 2720, 273Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi3 Milyon TL 28Metal eşya3 Milyon TL 29Makine ve teçhizat imalatı3 Milyon TL 30Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı3 Milyon TL 31Elektrikli makine ve cihazları imalatı3 Milyon TL 32Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı3 Milyon TL 33Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı1 Milyon TL 34Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 Milyon TL

23 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya’da Bölgesel Teşvik Kapsamına Giren Sektörler US-97 KoduBölgesel Teşviklerden Yararlanacak SektörlerAsgari Sabit Yatırım 3591 ve 3592Motosiklet ve bisiklet üretimi3 Milyon TL 361Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)3 Milyon TL 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller3 yıldız ve üzeri 5510.3.01Öğrenci yurtları100 öğrenci 6302.0.01Soğuk hava deposu hizmetleri1.000 metrekare 6302.0.03Lisanslı depoculuk2 Milyon TL 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 1 Milyon TL 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01- 03 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 1 Milyon TLHuzurevi: 100 kişi Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil1 Milyon TL Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri1 Milyon TL Seracılık40 dekar

24 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Kümelenme Faaliyetlerine İlave Destek Bölgesel Teşvik Uygulamalarının yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde;  OSB’lerde yapılacak yatırımlar,  Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri Açısından Bir Alt Bölgede Uygulanan Desteklerden Yararlanırlar.

25 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Öncelikli Yatırımlar Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar, 1., 2., 3., 4., 5. bölgelerde yer alması durumunda 5. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır. Madencilik yatırımları, Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Asgari 50.000 m 2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,

26 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Öncelikli Yatırımlar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları (TRAKYA’DA SAROS KÖRFEZİ K.T.K.G.B.), Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan;  Belirli ilaç yatırımları,  Savunma sanayi yatırımları.

27 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN Yatırım Yer/Türlerine Göre Trakya’da Bölgesel Teşvikler Trakya’da Bölgesel Teşvikler OSB Dışı Bölgesel Teşvikler OSB Dışı (Böllge II) OSB/Kümelenme (Bölge III) Öncelikli Yatırımlar (Bölge V) 31.12.201301.01.201431.12.201301.01.201431.12.201301.01.2014 KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Yatırım Yeri TahsisiVAR Faiz DesteğiYOK TL: 5 Puan Döviz: 2 Puan Azami:700 Bin TL Yıllık Vergi İndirim Oranı (%)55%40%60%50%80%70% Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 20%15%25%20%40%30% Yatırım Dönemi (%)10% 20% 50% İşletme Dönemi (%)90% 80% 50% Sigorta Primi İşveren His. Desteği Sabit Yatırıma Oranı % 3 YIL %15 YOK 5 YIL %20 3 YIL %20 7 YIL %35 6 YIL %35 Sigorta Primi İşçi His. DesteğiYOK

28 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN Yatırım Yer/Türlerine Göre Trakya’da Bölgesel Teşvikler Trakya’da Bölgesel Teşvikler OSB/Kümelenme Bölgesel Teşvikler OSB Dışı (Böllge II) OSB/Kümelenme (Bölge III) Öncelikli Yatırımlar (Bölge V) 31.12.201301.01.201431.12.201301.01.201431.12.201301.01.2014 KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Yatırım Yeri TahsisiVAR Faiz DesteğiYOK TL: 5 Puan Döviz: 2 Puan Azami:700 Bin TL Yıllık Vergi İndirim Oranı (%)55%40%60%50%80%70% Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 20%15%25%20%40%30% Yatırım Dönemi (%)10% 20% 50% İşletme Dönemi (%)90% 80% 50% Sigorta Primi İşveren His. Desteği Sabit Yatırıma Oranı % 3 YIL %15 YOK 5 YIL %20 3 YIL %20 7 YIL %35 6 YIL %35 Sigorta Primi İşçi His. DesteğiYOK

29 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN Yatırım Yer/Türlerine Göre Trakya’da Bölgesel Teşvikler Trakya’da Bölgesel Teşvikler Öncelikli Yatırımlar Bölgesel Teşvikler OSB Dışı (Böllge II) OSB/Kümelenme (Bölge III) Öncelikli Yatırımlar (Bölge V) 31.12.201301.01.201431.12.201301.01.201431.12.201301.01.2014 KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Yatırım Yeri TahsisiVAR Faiz DesteğiYOK TL: 5 Puan Döviz: 2 Puan Azami:700 Bin TL Yıllık Vergi İndirim Oranı (%)55%40%60%50%80%70% Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 20%15%25%20%40%30% Yatırım Dönemi (%)10% 20% 50% İşletme Dönemi (%)90% 80% 50% Sigorta Primi İşveren His. Desteği Sabit Yatırıma Oranı % 3 YIL %15 YOK 5 YIL %20 3 YIL %20 7 YIL %35 6 YIL %35 Sigorta Primi İşçi His. DesteğiYOK

30 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN Yatırım Yer/Türlerine Göre Trakya’da Bölgesel Teşvikler Trakya’da Bölgesel Teşvikler Vergi İndirimi Örnek Uygulaması (31.12.2013’e kadar)

31 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN Yatırım Yer/Türlerine Göre Trakya’da Bölgesel Teşvikler Trakya’da Bölgesel Teşvikler Vergi İndirimi Örnek Uygulaması (01.11.2014 Sonrası)

32 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEŞVİK SİSTEMİ BİLEŞENLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları

33 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASI  Teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak büyük Ölçekli yatırımlar Trakya Bölgesinde aşağıdaki unsurlar ile desteklenmektedir: Trakya Bölgesinde Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri Bölgesel Teşvikler OSB Dışı (Böllge II) OSB/Kümelenme (Bölge III) 31.12.201301.01.201431.12.201301.01.2014 KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Yatırım Yeri TahsisiVAR Faiz DesteğiYOK Yıllık Vergi İndirim Oranı (%)55%40%60%50% Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)30%25%35%30% Yatırım Dönemi (%)10% 20% İşletme Dönemi (%)90% 80% Sigorta Primi İşveren His. Desteği Sabit Yatırıma Oranı % 3 YIL %5 YOK 5 YIL %8 3 YIL %8 Sigorta Primi İşçi His. DesteğiYOK

34 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN Büyük Ölçekli Yatırımlar Vergi İndirimi Örnek Uygulaması BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASI

35 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN Büyük Ölçekli Yatırımlar Konuları ve Asgari Sabit Yatırım Tutarları Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 1000 200 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları250 200 Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları100 50 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları250 200 Elektronik Sanayi Yatırımları1000 50 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50 İlaç Üretimi Yatırımları100 50 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 50 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 50 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 50 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASI

36 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEŞVİK SİSTEMİ BİLEŞENLERİ Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları

37 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN STRATEJİK YATIRIMLAR TEŞVİK UYGULAMASI STRATEJİK YATIRIM KONULARI  Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik ve uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik eden sistemdir.  Stratejik yatırımların değerlendirme kriteterleri aşağıdaki gibidir:  İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik,  Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan,  %50’den fazlası ithalatla karşılanan,  Asgari %40 katma değer üreten,  Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır).

38 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN STRATEJİK YATIRIMLAR TEŞVİK UYGULAMASI TRAKYA BÖLGESİ’NDE STRATEJİK YATIRIM DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARIDESTEK MİKTARI KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi Vergi İndirim Oranı (%)%90 Yatırıma Katkı Oranı %50 Yatırım Dönemi % 50İşletme Dönemi %50 Sigorta Primi İşveren His. Desteği Destek Süresi7 YIL Yatırım Yeri Tahsisi  KDV İadesi 500 Milyon TL’nin üzerindeki yatırımların bina- inşaat harcamaları için Faiz Desteği Yatırım tutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL’ye kadar Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK Sigorta Primi İşçi Hissesi DesteğiYOK

39 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN Stratejik Yatırımlar Vergi İndirimi Örnek Uygulaması BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASI

40 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TEŞEKKÜRLER… İletişim: Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Telefon: 0(282) 263 37 37 Faks 0(282) 263 10 03 Adres: Ertuğrul Mah. İskele Cad. No: 12 TEKİRDAĞ E-Posta: bilgi@trakyaka.org.tr bilgi@trakyaka.org.tr Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi Telefon: 0284 225 10 03 Faks: 0284 225 10 03 Adres: Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, I. Murat Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, No: 80, Kat: 3 EDİRNE Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Telefon: 0288 214 25 25 Faks: 0288 214 70 80 Adres: Karakaş Mah. Zincirlikuyu Cad. Ferah 1 Apt. No: 60 Zemin Kat KIRKLARELİ


"MEHMET GÖKAY ÜSTÜN Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Dr. Emre ATILGAN 22 Ekim 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları