Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ba ğ Doku Hücreleri Ba ğ Doku Hücreleri Prof. Dr. Şenol Ertürkoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ba ğ Doku Hücreleri Ba ğ Doku Hücreleri Prof. Dr. Şenol Ertürkoğlu."— Sunum transkripti:

1 Ba ğ Doku Hücreleri Ba ğ Doku Hücreleri Prof. Dr. Şenol Ertürkoğlu

2 Bağ Doku Hücreleri Bağ Doku Hücreleri  Fibroblast, Fibrosit, miyofibroblast  Makrofaj  Mast hücreleri  Plasma hücreleri  Yağ hücreleri  Farklılaşmamış mezenkimal hücreler  Pigment hücreleri

3 Fibrosit (Desmosit) Fibrosit (Desmosit) Dokunun en yaygın hücresi Dokunun en yaygın hücresi Desmosit Desmosit Mezenkimden kökenlenir Mezenkimden kökenlenir

4 Desmosit Desmosit Özellikleri Özellikleri  Oval, kromatinden fakir, büyük, bir ya da birkaç nukleolusa sahip tek bir nüve  Lizozomlar çok az, pinozistoz vesikülleri çok

5 Desmosit Desmosit Görevleri Görevleri  Kollagen ( sitoplazmalarında tropokollagen ( sitoplazmalarında tropokollagen oluştururlar) oluştururlar) Elastin Sentezler Elastin Sentezler Glikozaminoglikanlarını Glikozaminoglikanlarını Glikoproteinlerini Glikoproteinlerini

6

7 Desmosit Desmosit Görevleri Görevleri  Büyüme faktörlerinin üretimi hücre büyümesi ve farklılaşması hücre büyümesi ve farklılaşması

8 Desmosit Desmosit Görevleri Görevleri  Bazal laminanın yenilenmesini sağlayan bazı enzimlerin sentezi İLTİHAP VE YARA İYİLEŞMESİ !!! İLTİHAP VE YARA İYİLEŞMESİ !!!

9 Desmosit Desmosit Foksiyonel şekillerine göre; Foksiyonel şekillerine göre;  Aktif desmosit  İnaktif desmosit

10 Desmosit Desmosit Aktif Desmosit Aktif Desmosit  Daha büyük  Bol düzensiz dallanmış sitoplazma  Ovoid, büyük ve mat boyanan ince kromatinli, nüve  GER çok iyi gelişmiş  Golgi iyi gelişmiş

11 Desmosit Desmosit İnaktif Desmosit İnaktif Desmosit  Daha küçük  İğ şeklinde  Sitoplazmik uzantılarının sayısı daha az  Nüve daha küçük, daha koyu ve uzunca  GER çok az gelişmiş  Golgi küçük

12 Yara İyileşmesi Yara İyileşmesi FİBROBLAST FİBROBLAST MİYOBLAST MİYOBLAST Periferik kısımda mikrofilament paketleri Periferik kısımda mikrofilament paketleri Hücre organelleri hücre ortasına yerleşir Hücre organelleri hücre ortasına yerleşir Nüve düzensiz hale gelir Nüve düzensiz hale gelir

13

14 Histiosit (Makrofaj) Histiosit (Makrofaj) En sık görülen 2.Tip hücre Fagositoz yeteneği Monositlerden kökenlenir Tek nüve

15 Makrofaj Makrofaj TEM; TEM;  Yuvarlak görülürler  Mikrovilluslar, pinositoz vesikülleri  Nüveleri girintili çıkıntılı  Tek nukleolus  Sitoplazma hücre organellerince zengin  Büyük vakuoller hücre yüzeyi yakınında, küçük vesiküller her yerde

16 Makrofaj Makrofaj

17  Lizozomlar !!! primer, sekonder lizozom primer, sekonder lizozom  Periferde mikrofilament, mikrotübüller  Mitokondrileri uzamış  Az miktarda yağ damlaları, serbest ribozomlar, poliribozomlar

18 Makrofaj Makrofaj UYARI UYARI Makrofaj Makrofaj Hücre çapı  Hücre çapı  Yüzeyi düzensiz hale gelir Yüzeyi düzensiz hale gelir Yalancı ayaklar  Yalancı ayaklar  Hücre organelleri  Hücre organelleri 

19 Makrofaj Makrofaj Görevleri Görevleri  Hareket ve fagositoz yetenekleri nedeniyle organizmayı korurlar  Lizozim, elastaz, kollagenaz enzimlerini sentezlerle  Vücuda giren antijenleri içlerine alıp komşu oldukları lenfosit ve plazma hücrelerine bilgi aktarırlar

20 Labrosit (Mast Hücresi) Labrosit (Mast Hücresi)  Sitoplazmada bazofil büyük granül  Yuvarlağımsı, poligonal hücreler  Koyu, küçük,eksentrik yerleşimli nüve İskelet kas fibrilleri arasındaki bağ dokusundaki mast h. AZUR Peritonel sıvıdaki Mast h. Toluidin mavisi

21 Mast Hücresi Mast Hücresi TEM; TEM;  Santral nüveli, büyük hücreler  Sitoplazma eldiven parmaklı çıkıntılar içerir  Golgi iyi gelişmiş  Küçük çaplı E.R  Mikrotübüller az, mikrofilamentler çok

22 Mast Hücresi Mast Hücresi Bazofil granüller METAKROMAZİ ! Bazofil granüller METAKROMAZİ ! suda erir !!! suda erir !!!

23 Mast hücresi Mast hücresi Granüller bir zarla çevrili; Granüller bir zarla çevrili; 3 çeşit 3 çeşit  Silindirik lamelli granülalar (insanda) 2 bölümden oluşur.1. bölüm şekilsiz, 2.bölüm konsantrik lamellerden meydana gelir 2 bölümden oluşur.1. bölüm şekilsiz, 2.bölüm konsantrik lamellerden meydana gelir  Matriksi silindirik yapılar içermeyen granülalar yoğunlukları değişken yoğunlukları değişken  İnce çizgili para kristalin yapılı granülalar

24 Mast Hücresi Mast Hücresi Görevleri Görevleri  Granüller heparin içerir kan pıhtılaşmasını önler kan pıhtılaşmasını önler HEPARİNOSİT !!! HEPARİNOSİT !!!

25 Mast hücresi Mast hücresi Görevleri Görevleri  Mast hücresi Kan damarı heparin heparin Mast hücresi Mast hücresi  Kan damarı Bağ dokusu heparin heparin

26 Mast hücresi Mast hücresi Görevleri Görevleri  HİSTİDİN HİSTAMİN damar geçirgenliği  damar geçirgenliği  damar genişler damar genişler

27 Mast Hücresi Mast Hücresi  ALKALİN FOSFATAZ H idrolitik  PROTEAZ enzimler  SPESİFİK OLMAYAN ESTRAZ Bünyelerinde Bulundururlar ! Bünyelerinde Bulundururlar !

28 Pigment Hücreleri (Kramatosit) Pigment Hücreleri (Kramatosit)  Sitoplazma uzantılı  Sitoplazmada siyah ve yuvarlak melanin pigmenti ile dolu melanozom denilen granüller bulunur  Ektodermal kökenli  Nöral kristadan meydana gelirler

29

30 Pigment Hücresi Pigment Hücresi İNSANDA; İNSANDA; Gözde; Koroidea, İris Deride; Dermad a

31 Pigment Hücresi Pigment Hücresi  Melanini kendileri yaparlar  Melanin, lipofuksin, hemosiderin dış ortamdan alırlar pigmentleşmiş hücre pigmentleşmiş hücre pigment bazen bulunur pigment bazen bulunur

32 Pigmentleşmiş Hücre Pigmentleşmiş Hücre İNSANDA; İNSANDA; seröz zarlar, gudde bağ dokularında, barsak lamina propreası limforetiküler dokusund bulunur seröz zarlar, gudde bağ dokularında, barsak lamina propreası limforetiküler dokusund bulunur

33 Plazmositler Plazmositler  B Lenfositlerinin farklılaşması sonucu oluşurlar  Gevşek bağ dokusunda  Seröz zarlarda, guddelerin bağ dokularında, limforetiküler dokularda bulunurlar  Yeni doğmuşta, doğumdan sonra ortaya çıkar

34

35 Plazmosit Plazmosit  Sitoplazma çok bazofil  Eksentrik, yuvarlak nüve  Kromatin,araba tekerleği dingilleri gibi dizilmiş  Nüve kenarında juksta- nuklear vakuol  Mitokondri noktacık şeklinde,periferde

36 Plasmosit Plasmosit  GER boldur  Heterokromatin nüve zarına yakın  Nukleolus santral  Golgi incedir, yassı kesecikleri içerir

37 Plasmosit Plasmosit  Russel cisimcikleri (yuvarlak)  GER cisimcikleri içinde yoğunlaşan materyalden meydana gelirler  Russel cisimcikleri çok miktarda nüve ve Golgi cihazını köşeye iterse ve sitoplazmayı kaparsa ‘’NOTT’’ hücresi adını alır  Ergositoplazmik kesecikler çok yoğun madde içerirler

38 Plasmosit Plasmosit Görevleri Görevleri Plasmosit Plasmosit antikor antikor Genetik hastalık olan ‘Agammaglobulinli’ hastalarda plasmosit  ve antijen uyarısına cevap vermezler Genetik hastalık olan ‘Agammaglobulinli’ hastalarda plasmosit  ve antijen uyarısına cevap vermezler

39 Adiposit (Yağ hücresi) Adiposit (Yağ hücresi)  Yarı sıvı yağ damlacıkları ile bütünüyle dolu, oldukça büyük, kese biçimli  Hücrelerin büyüklüğü, şahsın; yaşa yaşa cinsiyete cinsiyete yapısına yapısına organizma içinde bulunduğu yere göre organizma içinde bulunduğu yere göre Farklar gösterir

40 Yağ Hücresi Yağ Hücresi Unilokular yağ h. AZUR Unilokular yağ h. Osmium tetroksit Unilokular yağ h. SUDAN

41 Yağ Hücresi Yağ Hücresi 2 ÇEŞİT; 2 ÇEŞİT;  Univakuoler yağ hücresi: Sitoplazmada bir tek yağ damlacığı,nüve yassı, periferik olarak yer alır.Birbirlerine karşılıklı basınç uygularlar.bu nedenle çok köşelidirler.  Plurivakuoler yağ hücresi: Yuvarlak+kese Şeklinde, nüve ortada, sitoplazmada birçok yağ damlacığı

42 Yağ Hücresi Yağ Hücresi YAĞIN İÇERİĞİ; YAĞIN İÇERİĞİ;  Gliserin  Kolesterin  Lesitin  Serbest yağ asitleri  Olein,margarin,palmitin ve stearin  Serbest yağ asitleri  Yağ asitlerinin kalsiyum tuzları ile beraberce meydana getirdikleri sabunlar  Yağda eriyen lipokrom maddesi

43 Yağ Hücresi Yağ Hücresi  Hücre içi yağa; sulu asitler ve alkalin etki etmez !!! sulu asitler ve alkalin etki etmez !!!AlkolEter Kloroform Etki Eder BenzolKsiloltoluol

44 Yağ Hücresi Yağ Hücresi  Boyanabilmesi için; sudan III sudan III sudan siyahı sudan siyahı scharlach kırmızısı scharlach kırmızısı osmium tetroksit hem tesbit eder hem boyar osmium tetroksit hem tesbit eder hem boyar

45 Farklılaşmamış Mezenşimal Hücreler Farklılaşmamış Mezenşimal Hücreler  Şekilce fibroblastlara benzerler  Boyca fibroblastlardan küçüktürler  Fibroblastlar dokuda fibrillerin yakınında olduğu halde bu hücreler özellikle kan kapillerlerinin çevresinde bulunurlar  Embriyonik özellik taşırlar.Ergin bireylerin vücutlarında da bulunurlar

46 TEŞEKKÜRLER


"Ba ğ Doku Hücreleri Ba ğ Doku Hücreleri Prof. Dr. Şenol Ertürkoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları