Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA. 2 AMAÇ: Katılımcıların, kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA. 2 AMAÇ: Katılımcıların, kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması."— Sunum transkripti:

1 1 KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA

2 2 AMAÇ: Katılımcıların, kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır. HEDEFLERİMİZ: Bu dersin sonunda katılımcılar; Kapalı alanlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerini değerlendirir. Kapalı alanlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanabilecek riske göre alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar..

3 3 Konunun başlıkları:  Kapalı ve dar alanlarda Havalandırma Patlama ve yangın Aydınlatma Çalışma sistemi (ön izin, ölçüm,gözetleme) Kullanılacak iş ekipmanları  İlgili mevzuat

4 4

5 5 Tamamen veya kısmen kapatılmış sınırlı bir hacmi olan, içerisinde sınırlı miktarda hava bulunan, Sürekli çalışmaya göre tasarlanmamış girişleri ve çıkışları kısıtlı çalışma ortamlarına “kapalı alanlar” olarak adlandırılır.

6 6 Giriş izni gerektiren kapalı alanlar terimi ise; Tehlikeli ya da tehlike oluşma ihtimali olan, ortama giren bir kişiyi yutma tehlikesine sahip bir malzeme ihtiva eden, içeri doğru kapanan kapılar veya aşağı eğimli olan duvarlar ya da içeriye giren bir kişinin boğulmasına ya da içeride kapalı kalmasına neden olabilecek daha küçük bir alana daralan duvarlar, korumasız makineler, açıkta duran kablolar, sıcaklık stresi gibi bilinen sağlık ve güvenlik tehlikelerini taşıyan alanlar gibi özelliklerin bir ya da birkaçına sahip olan alanları kapsamaktadır.

7 7 KAPALI ALANLAR

8 8 KAPALI ORTAMLARDA;  Oksijen yetersizliği  Elektrik  Mekanik tehlikeler  Tehlikeli - Zararlı seviyede  Gaz  Toz  Buhar  Duman  Patlama yaratacak oranlarda oksijen Potansiyel olarak daima vardır!

9 9 Kapalı Ortamdaki Kirli Hava Pis Hava Zehirli Hava Patlayıcı Hava Tozlu Hava Bütün yanıcı gazları bileşiminde bulundurur a) Hidrokarbonlar; Metan b) Hidrojen Etan c) Karbonmonoksit Propan d) Hidrojensülfür Bütan İnsan hayatını tehlikeye düşüren zararlı gazlardan oluşur Bu gazların kimyasal etkileri insana zarar verir Karbonmonoksit Azot oksitleri Hidrojensülfür Kükürtdioksit Radon gazları Ortamdaki oksijen (O 2 ) oranı %20 den aşağıdadır Kısa sürede yorgunluk ortaya çıkar İçerisinde değişik oranlarda toz vardır

10 10 Karbondioksit (CO2) Metan (CH4) Etan (C2H6) Propan (C3H8) Bütan (C4H10) Hidrojen (H2) Azot (N2) Karbonmonoksit (CO) Hidrojen sülfür (H2S) Hidrojen siyanür (HCN) En sık görülen Zararlı gazlar Renksiz kosusuz gazdır. Özgül ağırlığı 1,977kg/m3, Atmosfer havasında, hacim bakımından % 0.3-0.4 oranında bulunur bu miktar nefes alma fonksiyonunda uyarıcı etki yapar. %1-3 yogunluğu orta sürede tehlikesizdir. %3-6 yoğunluğu baş ağrısı yapar %6-10 yoğunluğu baş dönmesi görme bozukluğu, şuursuzluk %10 dan fazla narkotik etki yapar oksijen azlığından boğulur Bataklık gazı olarakta bilinir. Havadan hafif, renksiz, kokusuz ve parlayıcı, zehirsiz bir gazdır. Havaya oranla hafiftir, havada %4-15 oranında bulunmasına madencilikte grizu adı verilir. patlayıcıdır.%10 oranına çıktığında havadaki oksijen oranı düşeceğinden ölüm meydana gelir. Etan renksiz, kokusuz bir gazdır. Kaynama noktası - 88,6°C ve erime noktası - 183,3°C’dir. Havaya göre bağıl yoğunluğu 1,05’tir. Etan suda çözünmez, fakat saf (mutlak) etanolde orta derecede çözünür. Yakıt olarak değeri yaklaşık 22.000 kilo kalori/m3tür. Yanabilen etan, aslında kimyasal olarak hemen hemen inert bir maddedir. Ancak halojenlerle yer değiştirme reaksiyonu verir. Ülkemizde LPG tuplarının %70 butan %30 propandan olusmaktadır ABD ve kanada gıbı soguk ulkelerde LPG gazının tamamı propandır butan ve propan havadan agırdır patlayıcı bır gazdır Bol oksijenli ortamlarda, bütan yanar ve karbondioksitle su buharı oluşturur: bütan + oksijen → su * karbondioksit + su buharı Oksijenin sınırlı olduğu durumlardaysa, karbon (tortu halinde) ya da karbon monoksit de oluşabilir. Bütan gazı tüp içinde satılır ve LPG ya da tüpgaz olarak adlandırılır. Ayrıca çakmaklarda yakıt olarak ve sprey ürünlerde itici gaz olarak kullanılırLPGtüpgaz çakmaklarda sprey Renksiz, kokusuz bir gaz olan hidrojen, bütün maddelerin en hafif olanıdır (havadan 14 kat hafiftir). Renksiz, kokusuz, tatsız ve inert bir gazdır. Azot, dünya atmosferinin yaklaşık %78'ini oluşturur ve tüm canlı dokularında bulunur. Azot ayrıca, amino asit, amonyak, nitrik asit, ve siyanür gibi önemli bileşikler de oluşturur.dünya atmosferininamino asit amonyaknitrik asitsiyanür Renksiz, kokusuz, tahriş etkisi olmayan çok zehirli (kimyasal bogucdur)gaz olarak tanımlanır. yanıcı ve patlayııcı bir gazdır Özgül ağırlığı 1.255 kg/m3 olup, havanınkine çok yakındır. Hava ile % 13-75 oranlarındaki karışımı patlayıcı özelliğe sahip olup, en tehlikeli patlama konsantrasyonu % 30 civarındadır. kaybolurEtkisi: Havadaki miktarına, maruziyet süresine ve kişinin duyarlılık derecesine göre değişir. Genellikle; %0,01 (100 ppm) konsantrasyonda uzun sürede baş ağrısı yapar. %0,05 (500 ppm)de şiddetli baş ağrıları, baş dönmesi, baygınlık olur. %0,2 (2000ppm)de derin bir şuursuzluk, nabız ve solunum zayıflaması sonucunda ölüm gelir. Hidrojen sülfür renksiz, havadan ağır, kendine özgü çürük yumurta kokusu olan, petrol alanları, kanalizasyon ve kimyasal endüstri alanlarında sıkça rastlanan bir gazdır. Genellikle lağım kanallarında ve eritme tesislerinde bulunur.Solunum felcine neden olan bir gazdır. Siyanür, hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının genel adıdır. Hepsi şiddetli zehirlidir. En önemlileri, sodyum siyanür ve potasyum siyanürdür. Endüstride ısıtılmış kuru karbonlar üzerinden, amonyak (NH3) ve CO gazlarının karışımı geçirilerek elde edilirler.

11 11 A Acil Tehlike  Zehirli gaz  Boğucu gaz  Patlayıcı gaz  Oksijen %16dan az, B Kısa Süre İçinde Tehlike  Zehirli gaz  Boğucu gaz  Patlayıcı gaz  Oksijen %16-19,3 arasında C Uzun sürede Olası Tehlike  Zehirli gaz  Boğucu gaz  Patlayıcı gaz  Oksijen%19,5-21,4 arasında Kapalı Ortamlarda Tehlike Dereceleri A2 alarm- Kaç! A1 alarm- Önlem al- Çık Normal Önlem al-Çalış

12 12 Sorumlular  GİRİŞ YAPAN; Ka palı birimlere girmek i ç in eğitilmiş ve kalifiye olmuş kişi.  G Ö ZLEMCİ; kapalı birimlerde ç alışan kişileri g ö zleyen eğitilmiş ve kalifiye olmuş kişi.  YETKİ VEREN; kapalı birimlere giriş izni veren eğitilmiş ve kalifiye olmuş kişi.

13 13 GİRİŞ YAPAN ’ ın Sorumlulukları  Eğitim almış olmalı  Kapalı alanın g ü venli giriş i ç in uygun şekilde;  İzole edildiğinden  Havalandırıldığından  Boşaltıldığından emin olmak.  G ö zlemcinin isteği halinde kapalı alanı hemen terk etmek.  İlgili prosed ü rlere ve kurallarına tamamen uymak.  Uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak.

14 14 G Ö ZLEMCİ ’ nin Sorumlulukları  Giriş yapan personeli;  Giriş,  Kapalı alanda ç alışma  Ç ıkış s ü resince izlemek yerine yetkin bir g ö zlemciyi bırakmadan hi ç bir sebeple g ö rev yerini terk edemez.  İ ç erideki atmosferik havayı izlemek  Giriş yapılmadan ö nce  Ç alışma s ü resince  Kapalı alana girişi kontrol etmek.  Acil durumlarda destek ç ağırmak.  Tehlikeleri değerlendirmek ve gereğini yapmak  İ ç erideki  Dışarıdaki  Kapalı alanda ç alışma ile ilgili kayıtları saklamak (hava kalitesi testleri, izin fomları … )

15 15

16 16

17 17

18 18 YETKİ VEREN ’ in Sorumlulukları  G ü venliğin tam olarak sağlandığından emin olmak  Tehlikelerin izole edildiğinden  Uygun kitleme/etiketleme  Kapalı alana girişte g ö zlemcinin yetkisini desteklemek.  İş bittikten sonra b ü t ü n personelin alanı terk ettiğini doğrulamak.  Kapalı alanda ç alışan t ü m personelin tehlikelerin farkında olduğundan emin olmak.  Kapalı alana girişten ö nce kurtarma ekiplerinin ve ekipmanların ulaşılabilir olmasını sağlamak.

19 19 Kapalı Alanda Ç alışma İzni Gerekli olan Haller  Tehlikeli bir durum varsa;  Hava / Havalandırma bozuk – yetersiz  Personeli i ç ine ç ekecek bir ekipman veya malzeme var  Personelin kapana kısılacağı bir d ü zen var  Diğer ciddi g ü venlik – sağlık tehlikeleri var Yapılacak ç alışmalarda; “Ç alışma İzni ” d ü zenlenmesi gereklidir.

20 20 Kapalı Alanda Ç alışma İzni Alanı tehlikelerden izole et Alanı havalandır Kısa bilgilendirme yap İzni tamamla İ ç atmosferi test et Kapalı alana giriş

21 21 Kapalı Alanda Ç alışma İzni Alanı tehlikelerden izole et Alanı havalandır Kısa bilgilendirme yap İzni tamamla İ ç atmosferi test et Kapalı alana giriş  Valfleri kapatın  Alanı boşaltın  Kitleme/etiketleme yapın  Alandan kalıntıları temizleyin

22 22 Kapalı Alanda Ç alışma İzni Alanı tehlikelerden izole et Alanı havalandır Kısa bilgilendirme yap İzni tamamla İ ç atmosferi test et Kapalı alana giriş  Mekanik havalandırma kullanın (fanlar, hava boruları…)  Saatte en az kapalı alanın dört (4) katı kadar havalandırma yapın  Büyük alanlar daha büyük havalandırmaya ihtiyaç duyar  Havalandırmanın taze hava beslediğinden emin olun

23 23 Kapalı Alanda Ç alışma İzni Alanı tehlikelerden izole et Alanı havalandır Kısa bilgilendirme yap İzni tamamla İ ç atmosferi test et Kapalı alana giriş  Tüm ekip katılmalıdır  Gözlemciler, giriş yapanlar, yetki verenler  Girişte ve çalışma sırasındaki tehlikeleri gözden geçirin  Kişisel koruyucu ekipmanları gözden geçirin  Kurtarma prosedürlerini gözden geçirin ve uygulanabilir olduğunu doğrulayın  İzni tamamlayın

24 24 Kapalı Alanda Ç alışma İzni Alanı tehlikelerden izole et Alanı havalandır Kısa bilgilendirme yap İzni tamamla İ ç atmosferi test et Kapalı alana giriş  Kapalı alana girişten önce izin tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.  İznin geçerli olabilmesi için Yetki Veren’in imzasıyla tamamlanmalıdır.  Geçerli bir izin olmadan giriş yapılamaz.  İzinler 12 saate kadar geçerlidir.  İş tamamlandığı zaman izin İSG Yöneticisine teslim edilmelidir.  İptal edilen izinler en az 1 sene saklanmalıdır.

25 25 Kapalı Alanda Ç alışma İzni Alanı tehlikelerden izole et Alanı havalandır Kısa bilgilendirme yap İzni tamamla İ ç atmosferi test et Kapalı alana giriş  Oksijen seviyesini kontrol et (O2 konsantrasyonu 23.5%)  Yanıcı parlayıcıları kontrol et  En düşük patlama seviyesi (LEL)<10%  Toksik gazları kontrol et

26 26 Kapalı Alanda Ç alışma İzni Alanı tehlikelerden izole et Alanı havalandır Kısa bilgilendirme yap İzni tamamla İ ç atmosferi test et Kapalı alana giriş Dikkat !!! Ölçümler sonucunda herhangi bir limit değerin belirlenen sınır değerleri aşması durumunda tüm personel hemen kapalı alanı terk edecek ve atmosferik şartlar emniyetli sınırlara gelmedikçe kimse içeri girmeyecektir.

27 27 Kapalı Alanda Ç alışma İzni Alanı tehlikelerden izole et Alanı havalandır Kısa bilgilendirme yap İzni tamamla İ ç atmosferi test et Kapalı alana giriş  Kapalı alan boş olduğu zamanlarda her girişten önce  10 dakikalık havalandırma (gerekliyse) periyotlarında sonra,  En az saat başı,  Şüpheli durumlarda daha sık olarak testler yapılmalıdır.

28 28 Kapalı Alanda Ç alışma İzni Alanı tehlikelerden izole et Alanı havalandır Kısa bilgilendirme yap İzni tamamla İ ç atmosferi test et Kapalı alana giriş Giriş alanının emniyetli olduğundan emin olmak için her zaman farklı seviyelerde test yapın. Girişe yakın noktalardaki iyi hava, tabanda da iyi hava olduğu anlamına gelmez! Öldürücü hava Sağlıksız hava İyi hava

29 29 Kapalı Alanda Ç alışma İzni Alanı tehlikelerden izole et Alanı havalandır Kısa bilgilendirme yap İzni tamamla İ ç atmosferi test et Kapalı alana giriş  Gözlemci kapalı alanda çalışma süresince girişe yakın bir yerde beklemelidir. Çalışma devam ederken giriş yapan personelle sürekli iletişim halinde olmalıdır.  Tüm gözlemciler kapalı alana giriş-çıkış dokümanlarını girişte ve çıkışta doldurmalıdırlar.  Çalışma süresinde gözlemci izni ve giriş dokümanlarını saklamalıdır.

30 30

31 31

32 32 Ç alışma bittikten sonra …  Ortamdan uzaklaştırın;  T ü m personeli  Aletleri  Kalanları alandan uzaklaştırın  Ç ıkış dok ü manını doldurun.  Alanı kapatın.  İzni iptal edin.  Yapılan işi g ö zden ge ç irin.

33 33 KORUNMA ÖNLEMLERİ  Yeterli havalandırma  Ortam havasında zararlı ölçümü yapılmalıdır  Gaz dedektörler  Alarm  Uygun aydınlatma  Kapalı alanlarda asla yalnız çalışılmamalıdır  En az 1 kişi dışarıda kalmalıdır  Tehlikeli gaz olabileceği asla unutulmamalıdır  Uygun kişisel koruyucu Donanım olmalıdır İş giysileri Solunum koruyucuları Güvenlik kemeri – Sinyal ipi

34 34 Kapalı alanlarda havalandırma;  Zehirli maddelerin oluşmaması  Yanıcı gazların birikmemesi  Oksijenin azalmaması için  Duman emme sistemleri  Yapay havalandırma yöntemleri kullanılmalıdır Havalandırma yapılamıyorsa;  Solunum ekipmanları kullanılmalıdır Oksi-gaz kaynağı, alevle kesme ve ısıtma işlemleri yaparken havalandırmaya özel bir önem gösterilmelidir! Yoksa; nitrik-oksitlerin değerleri limitleri aşabilir

35 35 Havalandırma için;  Kaynak torcundan, kaynak maskesinden veya baş maskesinden duman emme sistemi  Taşınabilen duman emme sistemleri  İş parçasına veya çalışma bölgesine yaklaştırılabilen ve monte edilebilen duman emme bacaları Dikkat ! Yanma nedeniyle ciddi kazalara neden olacağı için kapalı alanlarda oksijen kullanılarak havalandırma yapılmasına izin verilmez

36 36 Lokal Havalandırma

37 37  Elektronik Alarm Cihazları Yanıcı – Patlayıcı Gaz Dedektörleri Oksijen ve Toksik Gaz Dedektörleri  Solunum Koruyucular  Koruyucu Elbiseler  Baş, Göz, İşitme ve El Koruyucu Malzemeler  İletişim Ekipmanları KAPALI ALAN PERSONELİNİN DONANIMI

38 38 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Tam Yüz Gaz Maskesi Yarım Yüz Gaz Maskesi

39 39 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Toz Maskesi Koruyucu Gözlük

40 40 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Hava Tüplü Solunum Sistemi Kaçış Seti

41 41 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Gaz Dedektörü Emniyet Kemeri

42 42 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Gaz Dedektörü Emniyet Kemeri

43 43

44 44 Aşağıdaki özelliklerden hangisi karbondioksit gazı için geçerli değildir? a. Atmosfer havasında, hacim bakımından % 0.3-0.4 oranında bulunur b. Renksiz ve kokusuzdur c. Özgül ağırlığı, 1.977 kg/m3’dür d. %1-3 yoğunluğunda orta sürede görme bozuklukları, şuursuzluk başlar

45 45 Aşağıdaki özelliklerden hangisi karbondioksit gazı için geçerli değildir? a. Atmosfer havasında, hacim bakımından % 0.3-0.4 oranında bulunur b. Renksiz ve kokusuzdur c. Özgül ağırlığı, 1.977 kg/m3’dür d. %1-3 yoğunluğunda orta sürede görme bozuklukları, şuursuzluk başlar Renksiz kosusuz gazdır. Özgül ağırlığı 1,977kg/m3, Atmosfer havasında, hacim bakımından % 0.3-0.4 oranında bulunur bu miktar nefes alma fonksiyonunda uyarıcı etki yapar. %1-3 yogunluğu orta sürede tehlikesizdir. %3-6 yoğunluğu baş ağrısı yapar %6-10 yoğunluğu baş dönmesi görme bozukluğu, şuursuzluk %10 dan fazla narkotik etki yapar oksijen azlığından boğulur

46 46 Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu gazlar arasında yer almaz? a. Hidrojen siyanür (HCN) b. Hidrojen sülfür (H2S) c. Bütan (C4H10) d. Karbonmonoksit (CO)

47 47 Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu gazlar arasında yer almaz? a. Hidrojen siyanür (HCN) b. Hidrojen sülfür (H2S) c. Bütan (C4H10) d. Karbonmonoksit (CO) Kimyasal boğucu gazlar: karbonmonoksit, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür vb

48 48 Aşağıdakilerden hangisi basit boğucu gazlar arasında yer almaz? a. Metan (Grizu) b. Lpg c. Karbondioksit (Siyah gaz veya boğucu gaz) d. Hidrojen siyanür

49 49 Aşağıdakilerden hangisi basit boğucu gazlar arasında yer almaz? a. Metan (Grizu) b. Lpg c. Karbondioksit (Siyah gaz veya boğucu gaz) d. Hidrojen siyanür Basit boğucu gazlar: Karbondioksit, Metan, Etan, Propan, Bütan, Hidrojen, Azot

50 50 "LPG buharının solunması......sebep olabilir" cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmez? a. Hafıza bozukluğuna b. Burun ve boğazda tahrişe c. Baş ağrısı ve mide bulantısına d. Baş dönmesine

51 51 "LPG buharının solunması......sebep olabilir" cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmez? a. Hafıza bozukluğuna b. Burun ve boğazda tahrişe c. Baş ağrısı ve mide bulantısına d. Baş dönmesine Sıvılaştırılmış petrol gazı: %30 propan % 70 bütan’dan oluşur.havadan ağırdır, deri veya gözle temas ettiğinde soğuk yanıklar oluşturur, yüksek oranda solumak baygınlığa ve ölüme neden olur. Buharın solunması: burun ve boğazda tahrişe, baş ağrısı ve mide bulantısına, baş dönmesine ve bilincin bulanmasında sebep olur.

52 52 "Aşağıdaki gazlardan hangisi, havadaki oksijen oranını düşürerek asfiksi(oksijensiz kalma) oluşturan gazlardan değildir? a. Argon b. Metan c. Hidrojen d. Helyum

53 53 "Aşağıdaki gazlardan hangisi, havadaki oksijen oranını düşürerek asfiksi(oksijensiz kalma) oluşturan gazlardan değildir? a. Argon b. Metan c. Hidrojen d. Helyum

54 54 Aşağıdaki özelliklerden hangisi karbondioksit gazı için geçerli değildir? a. Özgül ağırlığı, 1.977 kg/m3’dür b. Renksiz ve kokusuzdur c. %1-3 yoğunluğunda orta sürede görme bozuklukları, şuursuzluk başlar d. Atmosfer havasında, hacim bakımından % 0.3-0.4 oranında bulunur

55 55 Aşağıdaki özelliklerden hangisi karbondioksit gazı için geçerli değildir? a. Özgül ağırlığı, 1.977 kg/m3’dür b. Renksiz ve kokusuzdur c. %1-3 yoğunluğunda orta sürede görme bozuklukları, şuursuzluk başlar d. Atmosfer havasında, hacim bakımından % 0.3-0.4 oranında bulunur

56 56 ".....içeren metalleri kaynak yaparken özel bir dikkat gösterilmelidir" cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmez? a. Çinko b. Mangan c. Kurşun d. Kadmiyum

57 57 ".....içeren metalleri kaynak yaparken özel bir dikkat gösterilmelidir" cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmez? a. Çinko b. Mangan c. Kurşun d. Kadmiyum Kurşun, Kadmiyum, Çinko, Krom içeren metalleri kaynak yaparken özel bir dikkat göstermelidir. Çünkü bu elementler zararlı ve zehirli maddeler oluşturur. Bu yüzeyinde plastik, yağ ve gres içeren malzemeler içinde geçerlidir.

58 58 Aşağıdakilerden hangisi metan gazı için geçerli değildir? a. Basit boğucu gazlardan olması b. Yanıcı ve patlayıcı bir gaz olması c. hafif, renksiz, kokusuz olması d. Koku alma sinirlerini felce uğratması

59 59 Aşağıdakilerden hangisi metan gazı için geçerli değildir? a. Basit boğucu gazlardan olması b. Yanıcı ve patlayıcı bir gaz olması c. hafif, renksiz, kokusuz olması d. Koku alma sinirlerini felce uğratması Bataklık gazı olarakta bilinir. Havadan hafif, renksiz, kokusuz ve parlayıcı, zehirsiz bir gazdır. Havaya oranla hafiftir, havada %4-15 oranında bulunmasına madencilikte grizu adı verilir. patlayıcıdır.%10 oranına çıktığında havadaki oksijen oranı düşeceğinden ölüm meydana gelir.

60 60 İnsanların kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı ve aksesuarları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İnsanları kaldırmakta kullanılan ekipmanlar yalnızca iş güvenliği uzmanı tarafından kontrol edilecektir. b.Tehlike halinde tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır. c.İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır. d.Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır.

61 61 İnsanların kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı ve aksesuarları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İnsanları kaldırmakta kullanılan ekipmanlar yalnızca iş güvenliği uzmanı tarafından kontrol edilecektir. b.Tehlike halinde tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır. c.İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır. d.Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır.

62 62 İskelelerin kurulması ve kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İskelenin kurma, kullanma ve sökme planı iskeleyi kuranlar tarafından yapılacaktır. b.İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek önlenecektir. c.İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılacaktır. d.Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.

63 63 İskelelerin kurulması ve kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İskelenin kurma, kullanma ve sökme planı iskeleyi kuranlar tarafından yapılacaktır. b.İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek önlenecektir. c.İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılacaktır. d.Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.

64 64 Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir? a. Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır. b.Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır. c.Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır. d.Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır.

65 65 Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir? a. Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır. b.Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır. c.Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır. d.Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır.

66 66 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a.Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır. b.El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir. c. Halat ancak, el merdiveni kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir. d.El merdivenler ancak, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında kullanılabilir.

67 67 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a.Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır. b.El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir. c. Halat ancak, el merdiveni kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir. d.El merdivenler ancak, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında kullanılabilir.

68 68 Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.Kapalı alanlarda seyyar aydınlatma lambaları darbelere dayanıklı özel koruyucu içinde ve küçük gerilimli olarak kullanılmalıdır. b.Parlayıcı patlayıcı sıvı yada gaz madde bulaşıklarının bulunduğu alanlarda gaz free işlemi yapılmış olmalıdır. c.Bu alanlarda gerekli ölçümler yapılarak zararlı gazların varlığı araştırılmalıdır. d. Kapalı alanlarda sürekliliği olan işler yapılacaksa iş güvenliği uzmanından onay alınacaktır.

69 69 Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.Kapalı alanlarda seyyar aydınlatma lambaları darbelere dayanıklı özel koruyucu içinde ve küçük gerilimli olarak kullanılmalıdır. b.Parlayıcı patlayıcı sıvı yada gaz madde bulaşıklarının bulunduğu alanlarda gaz free işlemi yapılmış olmalıdır. c.Bu alanlarda gerekli ölçümler yapılarak zararlı gazların varlığı araştırılmalıdır. d. Kapalı alanlarda sürekliliği olan işler yapılacaksa iş güvenliği uzmanından onay alınacaktır.

70 70 İş ekipmanlarında düşmeleri önleyecek koruyucular hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? a.Kişisel korunma önlemlerine toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilecektir. b.Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir. c. Koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır. d. Koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır.

71 71 İş ekipmanlarında düşmeleri önleyecek koruyucular hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? a.Kişisel korunma önlemlerine toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilecektir. b.Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir. c. Koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır. d. Koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır.

72 72 Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır. b.Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır. c.İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir. d.Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır.

73 73 Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır. b.Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır. c.İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir. d.Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır.

74 74 El merdivenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesinin altında olacaktır. b.Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır. c.Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir. d.Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanması önlenecektir.

75 75 1-Kazan, tank,menhol gibi dar ve kapalı yerlerde yapılan elektrik ark kaynağıyla ilgili aşağıdaki hangi ifade doğrudur ? A-Sadece doğru akım kullanılmalıdır B-Sadece alternatif akım kullanılmalıdır C-Hem alternatif hem de doğru akım kullanılabilir D-Malzeme kalınlığı 4mm’den az ise alternatif akım kullanılmalıdır

76 76 1-Kazan, tank,menhol gibi dar ve kapalı yerlerde yapılan elektrik ark kaynağıyla ilgili aşağıdaki hangi ifade doğrudur ? A-Sadece doğru akım kullanılmalıdır B-Sadece alternatif akım kullanılmalıdır C-Hem alternatif hem de doğru akım kullanılabilir D-Malzeme kalınlığı 4mm’den az ise alternatif akım kullanılmalıdır

77 77 2-Azot tüpünün rengi nedir ? A-Sarı B-Mavi C-Yeşil D-Kırmızı

78 78 2-Azot tüpünün rengi nedir ? A-Sarı B-Mavi C-Yeşil D-Kırmızı

79 79 3-Türkiye’de standart olarak kabul edilen “Toz Ölçer” hangi esasa dayanmaktadır ? A-Elektrostatik çökeltici B-Termal çökeltici esaslı C-Gravimetrik esaslı D-Optik esaslı

80 80 3-Türkiye’de standart olarak kabul edilen “Toz Ölçer” hangi esasa dayanmaktadır ? A-Elektrostatik çökeltici B-Termal çökeltici esaslı C-Gravimetrik esaslı D-Optik esaslı

81 81 4-Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren işçilerin bu Yönetmelik kapsamında tutulan kayıtları maruziyetin sonra ermesinden sonra en az kaç yıl saklanmalıdır ? A-5 B-10 C-20 D-40

82 82 4-Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren işçilerin bu Yönetmelik kapsamında tutulan kayıtları maruziyetin sonra ermesinden sonra en az kaç yıl saklanmalıdır ? A-5 B-10 C-20 D-40

83 83 5-Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal özelliğinden dolayı boğucu bir gazdır ? A-Ozon B-Karbonmonoksit C-Kükürtdioksit D-Azot

84 84 5-Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal özelliğinden dolayı boğucu bir gazdır ? A-Ozon B-Karbonmonoksit C-Kükürtdioksit D-Azot Kimyasal boğucu gazlar: Karbonmonoksit, Hidrojen Sülfür,Hidrojen Siyanür vb

85 85 6-Havadaki nem oranı hangi aletle ölçülür ? A-Termometre B-Manometre C-Higrometre D-Kalorimetre

86 86 6-Havadaki nem oranı hangi aletle ölçülür ? A-Termometre B-Manometre C-Higrometre D-Kalorimetre

87 87 7-Kapalı ortamda çalışmalarda tehlikelere ilişkin açıklamalardan hangisi yanlıştır ? A-Yetkilinin sözlü onayı ile çalışmaya başlanabilir B-Birikmiş gazlardan etkilenme tehlikesine dikkat edilmelidir C-Kapalı ortam sıcaklığı uygun çalışma koşullarına engel oluşturabilir. D-Kapalı ortamda patlama ve yangın tehlikesi ve olasılığı kontrol edilmelidir.

88 88 7-Kapalı ortamda çalışmalarda tehlikelere ilişkin açıklamalardan hangisi yanlıştır ? A-Yetkilinin sözlü onayı ile çalışmaya başlanabilir B-Birikmiş gazlardan etkilenme tehlikesine dikkat edilmelidir C-Kapalı ortam sıcaklığı uygun çalışma koşullarına engel oluşturabilir. D-Kapalı ortamda patlama ve yangın tehlikesi ve olasılığı kontrol edilmelidir.

89 89 8- I-GAZ II-TOZ III-Kapalı devreli solunum cihazları Korucuyu maskeler işlevlerine göre yukarıdaki sınıflardan hangilerine ayrılır ? A-I-II B-I-III C-II-III D-I-II-III

90 90 8- I-GAZ II-TOZ III-Kapalı devreli solunum cihazları Korucuyu maskeler işlevlerine göre yukarıdaki sınıflardan hangilerine ayrılır ? A-I-II B-I-III C-II-III D-I-II-III

91 91 9-Kurşun insan vücuduna hangi yola girer ? A-Solunum B-Sindirim C-Solunum ve deri D-Solunum,sindirim ve deri

92 92 9-Kurşun insan vücuduna hangi yola girer ? A-Solunum B-Sindirim C-Solunum ve deri D-Solunum,sindirim ve deri

93 93 11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? A-Tehlikeli alanlar açıkça görülebilir şekilde işaretlenmelidir. B-Havasında %2’den fazla metan bulunan yerlerde çalışma yapılabilir C-Yer altı işletmeleri birbirinden bağımsız en az iki yolla yer üstüne bağlanmalıdır D-Patlayıcı maddelerin kullanımı ancak bu konuda eğitilmiş kişilerce yapılır

94 94 11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? A-Tehlikeli alanlar açıkça görülebilir şekilde işaretlenmelidir. B-Havasında %2’den fazla metan bulunan yerlerde çalışma yapılabilir C-Yer altı işletmeleri birbirinden bağımsız en az iki yolla yer üstüne bağlanmalıdır D-Patlayıcı maddelerin kullanımı ancak bu konuda eğitilmiş kişilerce yapılır

95 95 12- I-Aydınlatma II-Gaz ölçümü III-Havalandırma IV-Rapor düzenleme V-Kapalı alana girme Kapalı alanlarda çalışmalarda doğru işlem sırası aşağıdakilerden hangisidir ? A- III-II-IV-I-V B- II-III-I-IV-V C- I-II-III-IV-V D- III-II-I-IV-V

96 96 12- I-Aydınlatma II-Gaz ölçümü III-Havalandırma IV-Rapor düzenleme V-Kapalı alana girme Kapalı alanlarda çalışmalarda doğru işlem sırası aşağıdakilerden hangisidir ? A- III-II-IV-I-V B- II-III-I-IV-V C- I-II-III-IV-V D- III-II-I-IV-V

97 97 13-Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir ? A-Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır. B-Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılcaktır. C-Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır. D-Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.

98 98 13-Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir ? A-Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır. B-Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılcaktır. C-Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır. D-Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.

99 99 15-İş ekipmanlarında aşağıdakilerden hangisi önceliklidir ? A-Basınç B-Hız C-Durdurma D-Çalıştırma

100 100 15-İş ekipmanlarında aşağıdakilerden hangisi önceliklidir ? A-Basınç B-Hız C-Durdurma D-Çalıştırma

101 101 Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir ? A-Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır. B-Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır. C-Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır. D-Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.

102 102 Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir ? A-Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır. B-Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır. C-Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır. D-Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.

103 103 14-Aşağıdakilerden hangisi kompresör basınçlı hava tanklarında bulunması gerekli cihazlardan birisi değildir ? A-Manometre B-Seviye göstergesi C-Su tahliye sistemi D-Uzaktan durdurma sistemi

104 104 14-Aşağıdakilerden hangisi kompresör basınçlı hava tanklarında bulunması gerekli cihazlardan birisi değildir ? A-Manometre B-Seviye göstergesi C-Su tahliye sistemi D-Uzaktan durdurma sistemi

105 105 15-İş ekipmanlarında aşağıdakilerden hangisi önceliklidir ? A-Basınç B-Hız C-Durdurma D-Çalıştırma

106 106 15-İş ekipmanlarında aşağıdakilerden hangisi önceliklidir ? A-Basınç B-Hız C-Durdurma D-Çalıştırma

107 107 1-Kazan, tank,menhol gibi dar ve kapalı yerlerde yapılan elektrik ark kaynağıyla ilgili aşağıdaki hangi ifade doğrudur ? A-Sadece doğru akım kullanılmalıdır B-Sadece alternatif akım kullanılmalıdır C-Hem alternatif hem de doğru akım kullanılabilir D-Malzeme kalınlığı 4mm’den az ise alternatif akım kullanılmalıdır

108 108 1-Kazan, tank,menhol gibi dar ve kapalı yerlerde yapılan elektrik ark kaynağıyla ilgili aşağıdaki hangi ifade doğrudur ? A-Sadece doğru akım kullanılmalıdır B-Sadece alternatif akım kullanılmalıdır C-Hem alternatif hem de doğru akım kullanılabilir D-Malzeme kalınlığı 4mm’den az ise alternatif akım kullanılmalıdır

109 109 2-Azot tüpünün rengi nedir ? A-Sarı B-Mavi C-Yeşil D-Kırmızı

110 110 2-Azot tüpünün rengi nedir ? A-Sarı B-Mavi C-Yeşil D-Kırmızı

111 111 3-Türkiye’de standart olarak kabul edilen “Toz Ölçer” hangi esasa dayanmaktadır ? A-Elektrostatik çökeltici B-Termal çökeltici esaslı C-Gravimetrik esaslı D-Optik esaslı

112 112 3-Türkiye’de standart olarak kabul edilen “Toz Ölçer” hangi esasa dayanmaktadır ? A-Elektrostatik çökeltici B-Termal çökeltici esaslı C-Gravimetrik esaslı D-Optik esaslı

113 113 4-Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren işçilerin bu Yönetmelik kapsamında tutulan kayıtları maruziyetin sonra ermesinden sonra en az kaç yıl saklanmalıdır ? A-5 B-10 C-20 D-40

114 114 4-Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren işçilerin bu Yönetmelik kapsamında tutulan kayıtları maruziyetin sonra ermesinden sonra en az kaç yıl saklanmalıdır ? A-5 B-10 C-20 D-40

115 115 5-Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal özelliğinden dolayı boğucu bir gazdır ? A-Ozon B-Karbonmonoksit C-Kükürtdioksit D-Azot

116 116 5-Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal özelliğinden dolayı boğucu bir gazdır ? A-Ozon B-Karbonmonoksit C-Kükürtdioksit D-Azot

117 117 6-Havadaki nem oranı hangi aletle ölçülür ? A-Termometre B-Manometre C-Higometre D-Kalorimetre

118 118 6-Havadaki nem oranı hangi aletle ölçülür ? A-Termometre B-Manometre C-Higometre D-Kalorimetre

119 119 7-Kapalı ortamda çalışmalarda tehlikelere ilişkin açıklamalardan hangisi yanlıştır ? A-Yetkilinin sözlü onayı ile çalışmaya başlanabilir B-Birikmiş gazlardan etkilenme tehlikesine dikkat edilmelidir C-Kapalı ortam sıcaklığı uygun çalışma koşullarına engel oluşturabilir. D-Kapalı ortamda patlama ve yangın tehlikesi ve olasılığı kontrol edilmelidir.

120 120 7-Kapalı ortamda çalışmalarda tehlikelere ilişkin açıklamalardan hangisi yanlıştır ? A-Yetkilinin sözlü onayı ile çalışmaya başlanabilir B-Birikmiş gazlardan etkilenme tehlikesine dikkat edilmelidir C-Kapalı ortam sıcaklığı uygun çalışma koşullarına engel oluşturabilir. D-Kapalı ortamda patlama ve yangın tehlikesi ve olasılığı kontrol edilmelidir.

121 121 8- I-GAZ II-TOZ III-Kapalı devreli solunum cihazları Korucuyu maskeler işlevlerine göre yukarıdaki sınıflardan hangilerine ayrılır ? A-I-II B-I-III C-II-III D-I-II-III

122 122 8- I-GAZ II-TOZ III-Kapalı devreli solunum cihazları Korucuyu maskeler işlevlerine göre yukarıdaki sınıflardan hangilerine ayrılır ? A-I-II B-I-III C-II-III D-I-II-III

123 123 9-Kurşun insan vücuduna hangi yola girer ? A-Solunum B-Sindirim C-Solunum ve deri D-Solunum ve sindirim

124 124 9-Kurşun insan vücuduna hangi yola girer ? A-Solunum B-Sindirim C-Solunum ve deri D-Solunum ve sindirim

125 125 10-Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde aşağıdaki şartlardan hangisinin tam olarak sağlanması gerekir ? A-Lambaların beslendiği elektrik kablolarının çift izolasyonlu olması yeterlidir B-Seyyar lambaların elle tutulan kısımlarının yalıtkan olması yeterlidir. C-Bu lambaların 50 voltluk tehlikesiz gerilim ile kullanılması yeterlidir. D-Bu lambalarda çalışma yerinin dışında bulunan ve sargıları birbirinden ayrı olan transformatör yardımı ile elde edilen en çok 42 volt küçük gerilim kullanılması yeterlidir.

126 126 10-Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde aşağıdaki şartlardan hangisinin tam olarak sağlanması gerekir ? A-Lambaların beslendiği elektrik kablolarının çift izolasyonlu olması yeterlidir B-Seyyar lambaların elle tutulan kısımlarının yalıtkan olması yeterlidir. C-Bu lambaların 50 voltluk tehlikesiz gerilim ile kullanılması yeterlidir. D-Bu lambalarda çalışma yerinin dışında bulunan ve sargıları birbirinden ayrı olan transformatör yardımı ile elde edilen en çok 42 volt küçük gerilim kullanılması yeterlidir.

127 127 11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? A-Tehlikeli alanlar açıkça görülebilir şekilde işaretlenmelidir. B-Havasında %2’den fazla metan bulunan yerlerde çalışma yapılabilir C-Yer altı işletmeleri birbirinden bağımsız en az iki yolla yer üstüne bağlanmalıdır D-Patlayıcı maddelerin kullanımı ancak bu konuda eğitilmiş kişilerce yapılır

128 128 11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? A-Tehlikeli alanlar açıkça görülebilir şekilde işaretlenmelidir. B-Havasında %2’den fazla metan bulunan yerlerde çalışma yapılabilir C-Yer altı işletmeleri birbirinden bağımsız en az iki yolla yer üstüne bağlanmalıdır D-Patlayıcı maddelerin kullanımı ancak bu konuda eğitilmiş kişilerce yapılır

129 129 12- I-Aydınlatma II-Gaz ölçümü III-Havalandırma IV-Rapor düzenleme V-Kapalı alana girme Kapalı alanlarda çalışmalarda doğru işlem sırası aşağıdakilerden hangisidir ? A-) III-II-IV-I-V B-) II-III-I-IV-V C-) I-II-III-IV-V D-) III-II-I-IV-V

130 130 12- I-Aydınlatma II-Gaz ölçümü III-Havalandırma IV-Rapor düzenleme V-Kapalı alana girme Kapalı alanlarda çalışmalarda doğru işlem sırası aşağıdakilerden hangisidir ? A-) III-II-IV-I-V B-) II-III-I-IV-V C-) I-II-III-IV-V D-) III-II-I-IV-V

131 131 SINAVDA BAŞARILAR


"1 KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA. 2 AMAÇ: Katılımcıların, kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları