Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Qualifying Lap Bil Soruyu Bas Gaza www.sosyalbilgiler.biz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Qualifying Lap Bil Soruyu Bas Gaza www.sosyalbilgiler.biz."— Sunum transkripti:

1

2 Qualifying Lap Bil Soruyu Bas Gaza www.sosyalbilgiler.biz

3 Oyuna Başlawww.sosyalbilgiler.biz 1.Önce 5 kişi seçilir. 2.Hangi renk araçlarla yarışılacağı seçilerek isimler yazılır. 3.Sorular bölümüne geçilerek ilk yarışmacının seçtiği sayının sorusu seçilir. 4.Cevap doğru ise Pistte onun adının bulunduğu balona bir kere tıklanır

4 Soru Tablosu

5 1616 2424 61111 2 1 2 3 4 30 7 8 13 15 1212 9 1414 1010 1717 23 1919 20 18 2222 2121 2929 2828 2727 2626 2525 5 Yarış Pisti

6 302928272625242322212019181716151413121110987654321 “Geçimimizi, donmuş denizlerden balık tutarak sağlıyoruz. Ülkemde sürekli kış mevsimi yaşandığı için ulaşımımızı köpeklerin çektiği kızaklar ile yapıyoruz.” Böyle söyleyen biri aşağıdaki iklim çeşitlerinden hangisinde yaşamaktadır? A) Kutup İklimi B) Muson İklimi C) Ekvatoral İklim D) Karasal İklim CEVAP

7 A Yarış Pisti

8 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’nin özel konumunun sonuçlarından değildir? A) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır. B) Önemli doğalgaz yatakları sayesinde ülke ekonomisi gelişmiştir. C) 3 tarafı denizlerle çevrili olduğu için ılıman kıyılarda iklim ılımandır. D) İstanbul ve Çanakkale boğazları Türkiye’nin denetimi altında olması nedeniyle önemli ticaret ve ulaşım yollarına sahiptir. CEVAP

9 B Yarış Pisti

10 302928272625242322212019181716151413121110987654321 40 o paraleli üzerinde yer alan Balıkesir ve Erzincan şehirlerinin yıl içinde aynı mevsimlerde sıcaklıkları farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu iki şehrin sıcaklık farklılığının nedenlerinden biri olamaz? A) Balıkesir’in denize kıyısının olması B) Erzincan’ın denize uzak olması C) Ekvatora olan uzaklıklarının farklı olması D) İki şehrin yükseltilerinin farklı olması CEVAP BalıkesirErzincan

11 C Yarış Pisti

12 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Ekvatoral iklim görülür. Bu yüzden de yaz ve kış mevsimleri arasında belirgin bir sıcaklık farkı bulunmaz. Ortalama sıcaklıklar yıl boyunca 22 o ile 26 o arasındadır Kenya Dünya’nın en fazla yağış alan ülkelerinden birisidir. Dağlık yerlerde yağış miktarı 10.000 mm’ye kadar çıkmaktadır. Yalnızca yukarıdaki bilgiler göz önüne alındığında Kenya için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Gür, tropikal ormanlar bulunmaktadır. B) İnsanların kalın kıyafet giyme ihtiyacı yoktur. C) Ahşap evler yaygındır. D) Afrika’nın en büyük ülkesidir CEVAP

13 D

14 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Karadeniz bölgesinin iç kısımlarının kıyıya nazaran daha az yağış almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Enlem faktörü B) Dağların denize uzanış yönü C) Akarsu rejimi D) Ulaşım ağı CEVAP

15 B Yarış Pisti

16 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Sosyal Bilgiler öğretmeni öğrencilerine; “Türkiye tarım ürünleri çeşitliliği bakımından dünyanın zengin ülkeleri arasındadır. Bunun nedeni sizce ne olabilir?” sorusunu sormuştur A) Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması. B) İklim çeşitliliğinin olması C) Denize kıyısının olması D) Ekvatorun kuzeyinde yer alması CEVAP

17 D Yarış Pisti

18 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olması aşağıdakilerden hangisini etkilemez? A) Tarım ürünlerini B) Ekonomik faaliyetleri C) Giyilecek kıyafetleri D) Yer şekillerini CEVAP

19 D Yarış Pisti

20 302928272625242322212019181716151413121110987654321 I.Yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. II. Türkiye’de bu iklimin görüldüğü illerden biri Eskişehir’dir. III. Bitki örtüsü bozkır’dır. Yukarıda verilen özellikler hangi iklim türüne aittir? A) Karasal B) Akdeniz C) Karadeniz D) Muson CEVAP

21 A Yarış Pisti

22 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Lidyalılar ile ilgili durumlardan bazıları şunlardır: -Yunan dil ve kültürünün soylular arasında yayılması -Yunan tanrılarına tapmaları -Frigyalılar gibi krallarını yığma tepelere gömmeleri Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? A)Kendilerine özgü din ve inanış içinde olduklarının B)Bilim ve sanatta en ileri topluluk olduklarının C)Diğer medeniyetlerden etkilendiklerinin D)Sosyal yaşantılarının gelişmemiş olduğunun CEVAP

23 C Yarış Pisti

24 Emniyet kemerini takmamışsınız. Kurallara uymadınız. Burada sana soru yok Yarış Pisti

25 Bu soruyu bilirseniz aracınıza bir seferliğine nitrojen takılacak ve iki kez gaza basma imkanınız olacaktır. Nitro Soru

26 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdaki, bilgilerden hangisi Lidyalıların ticaret alanında geliştiklerini gösterir? A) Kral Yolu’nu yaparak doğu-batı ticaretini geliştirdiler. B) Aristokratik bir idare ile yönetildiler. C) Büyük Menderes ve Gediz arasında yaşadılar. D) Fildişi oymacılığında ilerlediler. CEVAP

27 A Yarış Pisti

28 302928272625242322212019181716151413121110987654321 İyonyalılar, Anadolu'nun Ege Denizi kıyıların­ da önemli ticaret yollarının üzerinde kurulmuş ve dış ticareti gelişmiş bir medeniyettir. İyonyalıların bu özelliklerinin sonucu olarak, I Denizcilikle uğraşmışlardır. II Ticaretin gelişmesiyle zenginleşmişlerdir. III Çok tanrılı inanca sahiptirler yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II CEVAP

29 D Yarış Pisti

30 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Anadolu, Mezopotamya ve Mısır uygarlıkları­na göre tarihi devirlere daha geç girmiştir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A)Yazının kullanılmasının daha geç başlamasıyla B)Evrensel olayların yaşanmamasıyla C)Siyasal birliğin geç kurulmasıyla D)Çok tanrılı dinlere inanılmasıyla CEVAP

31 A Yarış Pisti

32 Yardımcın ihtiyaç molası istedi Burada sana soru yok Yarış Pisti

33 B

34 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Anadolu uygarlıkları içinde bilim ve teknikte en ileri giden uygarlık iyonlar olmuştur. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle kanıtlanamaz? A) İlk kez güneş tutulmasını hesaplamaları B) Fenike alfabesini alıp geliştirmeleri C) Tanrılarının insan biçiminde heykellerini yapmaları D) Milet okulunda matematik, tıp ve felsefe eğitimi yapmaları CEVAP

35 C

36 Piste kedi fırladı Yarış durmak zorunda. Burada sana soru yok Yarış Pisti

37 Bu soruyu bilirseniz aracınıza bir seferliğine nitrojen takılacak ve iki kez gaza basma imkanınız olacaktır. Nitro Soru

38 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Hititlerde Krallar yaptıkları iyi-kötü bütün siyasi faaliyetlerini, tanrılara hesap vermek için “anal” isimli tabletlere yazdırmışlardır. Buna göre Hititlerle ilgili olarak, I Hititler hakkında gerçekçi bilgilere sahip olabiliriz II Askeri mücadeleler din için yapılmıştır. III Objektif tarih yazıcılığının örnekleri görülmüştür. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III CEVAP

39 D Yarış Pisti

40 302928272625242322212019181716151413121110987654321 CEVAP Hititler, çok tanrılı inanca sahiptirler. Öyle ki sadece kendi tanrılarını değil, diğer milletlerin tanrılarını da kutsal kabul edip onlara da tapınmışlardır. Tanrılarına her yıl, başlarından geçen tüm olayları objektif olarak kaydederek hesap vermek düşüncesine sahiptirler. Buna göre, Hititlerin bu özellikleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? A)Sosyal hayatta ve yönetimde dini kurallara değer vermeleri B)Tanrılarına karşı sorumluluk duygusuna sahip olmaları C)Kendi tanrılarını diğer ulusların tanrılarından üstün görmeleri D)Objektif tarihçiliğin ilk örneği olan Analları yazmaları

41 C Yarış Pisti

42 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Anadolu'da kurulan İlkçağ uygarlıklarından; -Lidyalılar ve iyonlar, Fenike alfabesini, -Hititler de Asurlulardan öğrendikleri çivi yazısını kullanmışlardır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi­ne ulaşılamaz? A)Anadolu uygarlıklarının hepsi deniz ticareti yapmıştır. B)Fenike alfabesini İyonlar da kullanmışlardır. C)Asurlular, Hititler'e kendi yazılarını öğretmişlerdir. D)Anadolu uygarlıkları, çeşitli kültürlerden etkilenmişlerdir CEVAP

43 A Yarış Pisti

44 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Frigyalılar halı ve kilim dokumacılığı, kuyumculuk, müzik ve kaya mimarisinde önemli çalışmalar yapmışlardır. Buna göre Frigyalıların aşağıdakilerden hangisinde ileri gittiği söylenebilir? A) Eğitim B) Sanat C) Bilim D) Tarım CEVAP

45 B Yarış Pisti

46 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Hititler, ilk dönemlerde küçük beyliklerin bir yönetim altında birleşmesinden oluşan feodalbir devlettir. Ancak daha sonra feodal beylik sistemine son verilerek yerlerine valiler gönderilmiştir. Bu uygulama; I Merkezi yönetimi güçlendirme II Ülke sınırlarını genişletme III Yönetim sorunlarını azaltma durumlarından hangilerine yöneliktir? A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III CEVAP

47 D Yarış Pisti

48 Benzin bitti. Burada sana soru yok Yarış Pisti

49 A

50 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Anadolu'da Tunç Devri'nde Asurlu tüccarlar kurdukları kolonilerde; ticareti geliştirmişler, Anadolu halkına yazıyı öğretmiş ve ticari-hukukî belgeler düzenlemişlerdir. Buna göre, Anadolu'nun Tunç Devri için; I Mezopotamya kültürünün etkisinin görüldüğü II Uluslararası ticari etkinliklerin yaşandığı III Yazılı belgelerin oluşturulduğu durumlarından hangileri söylenebilir? A) I, II ve III B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III CEVAP

51 A Yarış Pisti

52 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun başka bir toplum ile ticaret yaptığının kanıtı sayılamaz? A) Bölgede yetişmeyen ürünlere rastlanması B) Başka ülkelere ait paraların kullanılması C) Ticaret yollarının o ülkeden geçmesi D) Yönetim şeklinin monarşi olması CEVAP

53 D Yarış Pisti

54 302928272625242322212019181716151413121110987654321 İlk Çağ'lardan itibaren Anadolu önemli bir yerleşim merkezi olmuş ve birçok medeniyet kurulmuştur. Bu durumun oluşmasında Anadolu'nun, I Topraklarının verimli olması, II Önemli göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması, III İkliminin ve yaşam şartlarının elverişli olması özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III CEVAP

55 D Yarış Pisti

56 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Konya Çatalhöyük Anadolu'nun ve Dünya tarihinin ilk üretim merkezi sayılmıştır. Buna göre Çatalhöyük'te kazılarda ortaya çıkan, I Orak, saban ve tahıl öğütme taşları, II Savaş araç gereçleri, III Tahıl saklama kapları buluntulardan hangilerinin “ilk üretim merkezi” sayılmasında etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) Yalnız III CEVAP

57 B Yarış Pisti

58 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Sümer, İyon ve Yunan medeniyetlerinin şehir devletleri halinde yaşamaları "özgür düşünce" ortamının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Buna göre; I Bilimsel ve sanatsal alanda önemli eserler vermeleri, II Koloniler kurmaları, III Çok tanrılı inançlarını yaymaları gelişmelerinden hangilerinin bu durumun bir sonucu olduğu söylenebilir? A) Yalnız IB) Yalnız II C) Yalnız IIID) I ve II CEVAP

59 A Yarış Pisti

60 302928272625242322212019181716151413121110987654321 İlk Çağ'da Ege toplumlarında tanrıların insan şeklinde düşünülmesinin, I Ticarette ileri giderek bilimsel çalışmalara önem verilmesine II Resim ve heykelcilik sanatının gelişmesine, III Deniz ticareti ile uğraşılmasına durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III CEVAP

61 B Yarış Pisti

62 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Mezopotamya uygarlıklarından Sümerlere ait Gılgamış Destanı Hititçe'ye çevrilmiştir. Bu durum, I Sümer kültürünün yayılması, II Uygarlıklar arası etkileşimin olması, III Anadolu'nun tarih çağlarını yaşadığı verilenlerden hangilerinin kanıtı sayılabilir? A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II, III CEVAP

63 D Yarış Pisti

64 Arabanın tekeri patladı. Burada sana soru yok Yarış Pisti

65 C


"Qualifying Lap Bil Soruyu Bas Gaza www.sosyalbilgiler.biz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları