Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiyemin BetMEN'e,SıpaydırMEN'e,SüperMEN'e Değil ÖğretMEN'e İhtiyacı Var! 1 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiyemin BetMEN'e,SıpaydırMEN'e,SüperMEN'e Değil ÖğretMEN'e İhtiyacı Var! 1 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net."— Sunum transkripti:

1 Türkiyemin BetMEN'e,SıpaydırMEN'e,SüperMEN'e Değil ÖğretMEN'e İhtiyacı Var! 1 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

2 GENEL HUKUK KAVRAMLARI-2 MEHMET ŞAHİN BİRİM KPSS KURSU 2 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

3 A NAYASA Anayasa devletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet organlarının birbiriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenler. 3 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

4 Y ASALAR Kanun Tasarısı Yasa önerme yetkisi Bakanlar Kurulu ve TBMM ‘YE aittir. Bakanlar kurulunun yaptığı öneriye Kanun Tasarısı denir. Tasarılar meclis genel kuruluna gelmeden önce ilgili komisyonda görüşülür. 4 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

5 K.H.K. T ÜZÜK : Danıştay’ın incelemesinden geçirilerek, Bakanlar Kurulu tarafından, yasaların uygulanmasını göstermek, yasaların emrettiği durumları düzenlemek için çıkarılır. Tüzükler yasaya aykırı olamaz. Bir dava dolayısıyla tüzüklerin yasaya aykırı olduğu Danıştay’da ileri sürülür. 5 Uğur YILMAZER

6 Y ÖNETMELIK Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarabilir. 6 Uğur YILMAZER

7 H UKUK K URALLARıNıN N ITELIKLERI : Hukuk Kuralları Soyuttur ve Herkese Uygulanır: Hukuk kuralları tek bir olaya değil aynı kategoriye giren bütün olaylara uygulanır. 7 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

8 Hukuk Kuralları Müeyyidelerle Kuvvetlendirilmiştir: Müeyyide hukuk kuralının ihlal edilmesiyle uygulanır. Yasaların Geçmişe Yürümemesi : Yeni yasanın, eski yasa döneminde ortaya çıkan olaylar ve ilişkilere uygulanmamasına yasaların geriye yürümemesi denir. Bazı durumlarda yen yasa eski yasa dönemindeki olay ve ilişkilere uygulanabilir. Kazanılmış haklara yeni yasa uygulanmaz. 8 Uğur YILMAZER

9 H ıSıMLıK Hısımlık, doğal veya hukuksal bir ilişki sonucunda, kişi ile belli kişiler arasında kurulan ve hukuksal sonuçları olan bağdır. Soy Hısımlığı : Birbirinden veya ortak soydan gelenler arasındaki hısımlıktır. Üst soy hısımlığı, bir kimsenin yukarı doğru yani ana-babası- dedesi ile olan hısımlığıdır. Alt soy hısımlığı ise aşağı doğru yani çocukları ve torunları ile olan hısımlıktır. Yan soy hısımlığı ise ortak soydan gelenler arasındaki hısımlıktır. Kardeşler, amca,dayı, teyze ile olan hısımlıktır. Dünür Hısımlığı : Eşlerden biri ile diğerinin soy hısımları arasındaki hısımlıktır. Evlilik sona erse bile bu hısımlık devam eder. Evlat edinmekten doğan hısımlık. Evlat edinenle edilen arasındaki hısımlıktır. 9 Uğur YILMAZER

10 HAKLAR Hak, hukukun tanıdığı ve koruduğu yetkidir. Konuları Bakımından Haklar : Malvarlığı Hakları : Ekonomik bir değeri olan haklardır. Bunlar devredilebilen ve miras yoluyla bırakılabilen haklardır. Mülkiyet ve maddi alacak hakları bu gruba girer. Şahıs Varlığı Hakları : Manevi değerleri koruyan haklardır. Başkalarına devredilemeyen, kişiye özgü haklardır.Bu haklar ölümle sona erer. Velayet, boşanma ve kişilik hakları bu tür haklardır. 10 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

11 D EVREDILEBILIRLIĞI A ÇıSıNDAN Devredilebilir Haklar : Malvarlığı haklarının büyük bir çoğunluğu devredilebilir haklardır. Devredilemeyen Haklar : Medeni kanunumuza göre münhasıran şahsa bağlı olan haklar, evlenme, boşanma, evlat edinme başkalarına devredilemez. 11 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

12 Hakkın Kötüye Kullanılması : Genel olarak hakkın iyi niyet kurallarına veya amaçlarına aykırı kullanılması hakkın kötüye kullanılmasıdır. - Hak iyi niyet kuralına aykırı olarak amacı dışında kullanılmış olmalıdır. – Hakkın kullanılmasında meşru menfaat bulunmamalıdır. - Hak başkasını zarara sokmak veya kendisine yasal olmayan bir kazanç sağlamak için kullanılmış olmalıdır. – Hak sahibine sağlanan yarar ile başkasına verilen zarar arasında aşırı dengesizlik bulunmalıdır. Kanuna Karşı Hile : Kanunun açıkça yasakladığı bir amaca şeklen kanuna uygun başka bir yolla ulaşılmasıdır. 12 Uğur YILMAZER

13 Objektif İyi niyet : Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken iyi niyet kurallarına uymak zorundadır. Burada kullanılan iyi niyet doğruluk ve dürüstlüğü yani objektif iyi niyeti ifade etmektedir. Orta zekalı ve dürüst bir kimsenin, toplumda gösterebileceği ve herkesçe benimsenen davranış biçimidir. 13 Uğur YILMAZER

14 EVLİLİK YAŞI 16 MAHKEME KARARI İLE 17 AİLE İZNİ İLE 18 KENDİ İSTEKLERİ İLE 14 Uğur YILMAZER

15 KİŞİLİK Çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. 15 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

16 H AK E HLIYETI Sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde edilir. 16 Uğur YILMAZER

17 17 Uğur YILMAZER

18 FİİL EHLİYET ERGİN OLMAK AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP OLMAK KISITLI OLMAMAK 18 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

19 KISITLAMA Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim Özgürlüğü bağlayıcı ceza İstek üzerine İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu 19 Uğur YILMAZER

20 SAYI SORULARI GÖZALTI SÜRESİ Yakalama anından itibaren 24 saati geçmeyecektir. Ancak toplu olarak işlenen suçlarda delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin her defasında 1 günü geçmemek üzere 3 gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. 20 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

21 SAYI SORULARI MECLİS BİR YASAMA YILINDA EN FAZLA 3 AY TATİL 15 GÜN DE ARA VEREBİLİR MECLİS MİLLETVEKİLİ SAYISI 550 MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ 5 GÜN İÇİNDE TAMAMLANIR MECLİS BÜTÇE KOMİSYONU 40 KİŞİDEN OLUŞUR.25’İ İKTİDARDAN, DİĞERLERİ DE PARTİ GRUPLARINDAN OLUŞUR 21 Uğur YILMAZER

22 SAYI SORULARI AF KARARI 330(3/5) YÜCE DİVANA SEVK KARARI 276 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ 330 VEYA 367 VE YUKARISI MECLİS BAŞKANI 2 YILLIĞINA SEÇİLİR GENEL SEÇİMLER 4 YILDA BİR YAPILIR YEREL SEÇİMLER 5 YILDA BİR YAPILIR ARA SEÇİMLER İLK 30 AY VE SON 1 YIL YAPILAMAZ 22 Uğur YILMAZER

23 SAYI SORULARI ARA SEÇİM KARARDAN 90 GÜN SONRAKİ İLK PAZAR YAPILIR ARA SEÇİM %5’İ GEÇEN BOŞALMA DURUMLARINDA SON BİR YIL HARİÇ YAPILIR BİR PARTİNİN MECLİSTE GRUP KURABİLMESİ İÇİN EN AZ 20 MİLLETVEKİLİ OLMALIDIR 23 Uğur YILMAZER

24 SAYI SORULARI BELEDİYE BAŞKANI 20 GÜN MAZERETSİZ GÖREV YERİNE GELMEZSE GÖREVDEN DÜŞER MİLLETVEKİLİ İSE BİR AY İÇİNDE TOPLAM 5 BİRLEŞİME KATILMAZSA MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DÜŞER ANAYASA MAHKEMESİNE ŞEKİLDEN İPTAL DAVALARI 10 GÜN ESASTAN İPTAL DAVALARI 60 GÜN İÇİNDE AÇILIR 24 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

25 SAYI SORULARI AYM İTİRAZ BAŞVURULARINI 5 AY İÇİNDE SONLANDIRMAK ZORUNDADIR AYM 11 ASIL 4 YEDEK ÜTEDEN OLUŞUR AYM PARTİ KAPATMA KARARINI 3/5 İLE YANİ 7-4 İLE ALIR HSYK TOPLAMDA 7 ÜYEDEN OLUŞUR 6 TANE YÜKSEK MAHKEME VARDIR CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ 5 YILDIR 25 Uğur YILMAZER

26 SAYI SORULARI HAKİM VE SAVCILAR 65 YAŞINA KADAR GÖREVDE KALIRLAR BELEDİYE OLABİLMESİ İÇİN 5000 NÜFUS GEREKİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İÇİN İSE 750.000 NÜFUS VE AYRICA KANUN GEREKİR ENCÜMENLERİN SAYISI 10 KİŞİDİR MGK 2 AYDA BİR TOPLANIR 26 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

27 SAYI SORULARI MECLİSTE KARARLAR EN AZ 139 SALT ÇOĞUNLUKLA ALINABİLİR GENSORU EN AZ 20 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN İSTENEBİLİR MECLİS SORUŞTURMASI İSE EN AZ 55 MİLLETVEKİLİNCE İSTENEBİLİR YTL 1.1.2009’DA KALKTI BÜTÇE MALİ YILBAŞINDAN EN GEÇ 75 GÜN ÖNCE MECLİSE SUNULUR 27 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

28 SAYI SORULARI CUMHURBAŞKANININ KANUN VE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ GÖRÜŞME SÜRESİ 15 GÜNDÜR HÜKÜMET 45 GÜN İÇİNDE KURULAMAZSA CUMHURBAŞKANI MECLİSİ FESHEDEBİLİR SEÇME YAŞI 18 SEÇİLME YAŞI 25’TİR PARTİLERE ÜYE OLMA YAŞI VE REFERANDUMA KATILMA YAŞI DA ZANNEDİLDİĞİNİN AKSİNE, SANILDIĞININ AKSİNE 21 DEĞİL 18’DİR 28 Uğur YILMAZER

29 KANUN BOŞLUĞU KURAL İÇİ BOŞLUK AÇIK BOŞLUK ÖRTÜLÜ-GİZLİ BOŞLUK 29 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

30 YOKUŞTA AKITILMAYAN TER İNİŞTE GÖZYAŞI OLARAK AKAR 30 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

31 Uğur YILMAZER 31 Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net


"Türkiyemin BetMEN'e,SıpaydırMEN'e,SüperMEN'e Değil ÖğretMEN'e İhtiyacı Var! 1 Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları