Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Merhaba sevgili okuyucularım.Şimdi MATEMATİK GAZETEMİZİ okuyalım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Merhaba sevgili okuyucularım.Şimdi MATEMATİK GAZETEMİZİ okuyalım"— Sunum transkripti:

1 Merhaba sevgili okuyucularım.Şimdi MATEMATİK GAZETEMİZİ okuyalım
Matematİk gAZETESİ

2 İÇİNDEKİLER MATEMATİK İLE İLGİLİ ŞİİR MATEMATİK İLE İLGİLİ FIKRALAR
MATEMATİK İLE İLGİLİ BULMACALAR MATEMATİK İLE İLGİLİ İLGİNÇ SORULAR VE CEVAPLAR KARİKATÜRLER VE RESİMLER AKROSTİŞ İSLAM MATEMATİKÇİ İNGİLİZ MATEMATİKÇİ

3 GELENBEVİ İSMAİL EFENDİ
1730 yılında şimdiki Manisa’nın Gelenbe kasabasında doğan Gelenbevi İsmail Efendi, Osmanlı İmparatorluğu matematikçilerindendi. Asıl adı İsmail’dir. Gelenbe kasabasında doğduğu için ikinci adı onun bu doğduğu kasabadan gelir.

4 GELENBEVİ İSMAİL EFENDİ
Daha çok Gelenbevi adıyla ün kazanmıştır. Önce, kendi çevresindeki bilginlerden ilk bilgilerini almıştır. Daha sonra, öğrenimini tamamlamak üzere İstanbul’a gitmiştir. Burada, çok değerli ve kültürlü öğretmenlerden yararlanıp matematik bilgisini oldukça ilerletmiştir.

5 GELENBEVİ İSMAİL EFENDİ
Müderrislik sınavına kazanarak 33 yaşında müderris olmuştur. Bundan sonra kendisini tümüyle ilme verip çalışmalarına devam etmiştir.

6 GELENBEVİ İSMAİL EFENDİ
Gelenbevi, eski yöntemle problem çözen son Osmanlı matematikçisidir. Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa’nın istekleri üzerine, Kasımpaşa’da açılan Bahriye Mühendislik Okulu’na altmış kuruşla matematik öğretmeni olarak atandı.

7 GELENBEVİ İSMAİL EFENDİ
Bu atanma ona parasal yönden bir rahatlık getirdi. Hakkında şöyle bir öykü anlatılır: ‘Bazı silahların hedefi vurmaması, padişah III. Selim’i kızdırmış ve bunun üzerine Gelenbevi’yi huzuruna çağırarak ona uyarıda bulunmuştur.

8 GELENBEVİ İSMAİL EFENDİ
Gelenbevi bunun üzerine hedefe olan uzaklıkları tahmin ederek gerekli silahlardaki düzeltmeleri yapmış ve topların hedefi vurmalarını sağlamıştır. Gelenbevi’nin bu başarısı padişahın dikkatini çekmiş ve padişah tarafından ödüllendirilmiştir. Gelenbevi, Türkçe ve Arapça olmak üzere tam otuz beş eser bırakmıştır. Türkiye’ye logaritmayı ilk sokan Gelenbevi İsmail Efendi’dir.

9

10 BOREL( ) Felix Edouard Emil Borel; 7 Ocak 1871 günü Fransa'da Saint Affrique denen küçük bir kasabada doğdu. Babası, Protestan olan bu şehrin papazıydı. Annesi de, tüccar olan bir aileden geliyordu.

11 BOREL( ) Borel ilk önce, 1889 yılında Ecole Normale girdi. Bu okulu bitirince, Linne Üniversitesinde, Ecole Normale'de ve Sorbonne'da matematik dersleri verdi.

12 BOREL( ) Analiz ve olasılıklar kuramında oldukça önemli keşiflerde bulundu. Aynı zamanda, oyunlar kuramının kurucusu kabul edilir. Üç yüzün üzerinde ilmi makalesi yayınlandı. . Bu makalelerin her biri bir çığır açacak niteliktedir. Bunların içinde en önemlilerinden biri analizde çok iyi bilinen ve çok kullanılan Heine-Borel teoremidir. Bu sonuç, Borel tarafından hazırlanan ünlü tezinin bir parçasıdır. Borel, aynı zamanda Lebesgue

13 MATEMATİK İşaret, sembol konuşan dili Çözüme varır, oldukça seri Bilimlerin içinde başat yeri, Matematiktir, Matematik… Farklı, ayrık ve denk küme Elemana canlı, cansız deme Yoksa yanar gidersin güme, Matematiktir, Matematik…

14 MATEMATİK On altı bölü sekiz ikiye eşit, Sayılar dünyası bolca çeşit, Ardı sıra gelir; türev, limit Matematiktir, Matematik… Nokta tanımı neden belirsiz? Açı, üçgen verilemez şekilsiz Uzayı nasıl anlarız düzlemsiz? Matematiktir, Matematik…

15 MATEMATİK Çevresi, alanı sonrası hacim İşleme uygun düşmeli çizim, Denklem kurar yapar seçim, Matematiktir, Matematik… Çember, daire, kirişten yaya Teknik gelişti, insan gitti aya İyi bakarsan köprüye, binaya Matematiktir, Matematik…

16 MATEMATİK Eğri ile doğrunun ince arası, Sıfır buluşsa, önemli Pi Sayısı Katkı sunmaz mı Arf Halkası? Matematiktir, Matematik… Ulusoy’um, sözü fazla uzatma İçimizi, dışımızı iyice karatma Sanat alanında özgün yaratma, Matematiktir, Matematik… MEVLANİ ULUSOY

17 HAZIRLAYAN:ZAFER GÜVEN

18 BULMACANIN SORULARI 1)Köşeleri ortak,kenarları ise zıt yönlü açılara verilen isim. 2)Köşesi çemberin merkezinde yer alan açıya verilen ad. 3)Çemberin (dairenin) merkezini çemberin üzerinde bir noktaya birleştiren doğru parçasına verilen isim. 4)Bir doğru parçasını eş 2 parçaya ayıran ve doğru parçasına dik olan geometrik parça. 5)Çemberin merkezinden geçen en uzun kiriş. 6)İçinde bilinmeyen ve eşitlik bulunan harfli ifadelere verilen isim. 7)Bir cebirsel ifadede harfin önünde yer alan sayı. 8)Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçası. 9)Matematikte toplam ve çıkarma işaretleri ile ayrılan her bir parça. 10)Çemberin üzerindeki iki nokta arasında kalan parçanın adı.

19 BULMACANIN SORULARI 11)(TERSİ)Paralel iki doğruyu kesen doğruya verilen isim. 12)Harfleri ile harflerinin üsleri aynı olan terimlere verilen isim. 13)Köşesi çemberin üzerinde bulunan açı. 14)Cebirsel ifadelerde harften bağımsız olan terime verilen ad. 15)Desimetrenin kısaltılmışı. 16)Bir çembere bir noktada temas eden doğruya verilen isim. 17)Paralel iki doğru ve bunları kesen bir doğrunun meydana getirdiği bir şekilde ;birer kenarı ortak,diğer kenarları birbirine paralel,ters yönlü ve doğruların dış kısmında kalan iki açıya verilen isim. 18)Bir doğruyu üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dik açı ile kesen doğru parçası veya ışın. 19)Paralel iki doğru ve bunları kesen bir doğrunun meydana getirdiği bir şekilde ;birer kenarı ortak,diğer kenarları birbirine paralel ve aynı yönlü olan iki açıya verilen isim

20

21 İLGİNÇ SORULAR 3 adam bir otele gider, her biri 10 lira vererek toplam 30 lira ödeyerek oda tutarlar ve eşyalarını alıp odalarına çıkarlar. Fakat otel müdürü bugünün çarşamba olduğunu hatırlar ve özel bir fiyat uygular. Bellboy u çağırır fazladan kestiği 5 lirayı 3 adama vermelerini ister.Bellboy adamların odasına çıkar ve 5 lirayı geri verir, bunun üzerine adamlar 2 lirayı bahşiş olarak bellboya verir geri kalan 3 lirayı paylaşırlar.

22 Bu durumda adamların otel için ödedikleri miktar 9 liradır (daha evvel 10 lira vermişlerdi, sonra da 1 lira geri paylaştılar). Sonuçta toplam ödedikleri miktar 3x9 = 27 lira dır, 2 lira da bellboy a bahşiş vermişlerdi ve sonuçta harcadıkları toplam miktar= = 29 lira dır. Fakat otele girerken verdikleri para 30lira idi o halde 1 lira nereye gitti?

23 ÇÖZÜMÜ Yanlışlık hesapta yapılan yönlendirmeden kaynaklanıyor yani belboy’ a verilen 2 lira aslında 27 liranın içindedir, adamlarımız 3 lira daha alınca toplam 30 lira olmaktadır

24

25 İLGİNÇ SORULAR DEVE,3 oğlu olan bir adam ölür ve çocuklarına 17 deve bırakır. 1.oğlu develerin yarısını, 2.oğlu 1/3nü, 3.oğlu 1/9nu alacaktır. Fakat çocuklar bir türlü develeri bölüşemezler. Onlar düşünürken yanlarına devesiyle gelen bir adam develeri bölüştürüp yoluna devam eder. Acaba bu adam bunu nasıl yapmıştır?

26 ÇÖZÜMÜ Adam kendi devesinide 17 deveye geçici olarak ekler- 18 deve olur, 1. Oğul 1/2=9, 2. Oğul 1/3=6, 3.oğul 1/9=2 deve alır, toplam 17 deveyi bölüşürler ve adamda devesine atlayıp gider

27

28 FIKRA(FONKSİYONLAR) Fonksiyonlar bir gün bir seminer tertiplemişler. Seminere birkaç fonksiyon katılmış. Her fonksiyon özellikleri hakkında bilgiler vermeye başlamış. Derken içlerinden biri kapıya bakarak aniden bağırmış “Dikkat türev geliyor!”. Hepsi apar topar kaçmaya başlamışlar. Ancak x hiç istifini bozmamış.

29 FIKRA(FONKSİYONLAR) Türev ağır adımlarla içeri girmiş ve tek başına oturan fonksiyonu görüp “sen benden korkmuyor musun?” demiş. Hayır, ben x im diye yanıtlamış kendine güvenen bir edayla. “Ya” demiş türev. “Peki, sana benim x ’e göre türev alacağımı kim söyledi?”

30

31 TERS MANTIK Temel coğrafya öğretmenine sorar:- İstanbul’dan Ankara’ya uzaklık kaç kilometre? …diye yanıtlar öğretmeni. Temel bunun üzerine:- Peki Ankara’dan İstanbul’a uzaklık kaç kilometre?.. diye sorduğunda öğretmen hiç düşünmeden:- Aynı uzaklık, 450…diye cevaplar.

32 TERS MANTIK Temel biraz duraklar ve itiraz eder:- Öyle olmayabilir, mesela Ramazan Bayramı’ndan Kurban Bayramı’na iki, Kurban Bayramı’ndan Ramazan Bayramı’na ise on ay var.

33

34 ŞİİRİ YAZAN:DUYGU GÜVEN
AKROSTİŞ Modeli şekli çizgisiyle Anlatır bize her şeyi Tekrar edersek eğer Eğlenceli geçer dersleri Mantık yürüterek anlarsak Anında her şeyi sorarsak Teknik gelişir,bilgi gelişir İnce bir yol gibidir Katkı sağlar Matematik ŞİİRİ YAZAN:DUYGU GÜVEN

35 ‘’Hayat sadece iki şey için güzel;Matematiği keşfetme ve öğretme’’
(SİMEON POİSSON Matematikle ifade edebiliyorsanız, bilginiz doyurucudur. (LORD KELVIN) "Evren matematik dilinde yazılmıştır ve insan olarak onda yazılan kelimeleri matematik olmaksızın anlamamız imkansızdır" (GALİLEO 1623)

36 ‘’Ben matematik anlamam demek, benim kafam pek çalışmaz demenin başka türlüsüdür.’’
(GÜLAY GÖKTÜRK) ‘’Bir matematikçi sanmaz fakat bilir, inandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder.Güveninizi beklemez.Belki dikkate etmenizi ister.’’ (HENRİ POINCARE)

37 Matematiği kullanmayan bilimler, ele aldıkları konularda ancak dış yapıyı inceleyebilirler; çünkü matematikle dile getirdikleri, ancak birtakım bağıntılardır; bu bağıntılar ise özle ilgili unsurlar arasında değil, dış görünüşle ilgili noktalar arasında olabileceğinden, bir varlığın özünü, onun aslında ne olduğunu bize vermekten acizdirler. O halde matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi kişiliğin içlerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok aşağı niteliktedirler. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

38 “Dünyadaki en masum uğraş matematiktir”
(G.H HARDY) Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

39 Matematikte büyük olmanın iki yolu vardır: İlki herkesten zeki olmak, ikincisi de herkesten aptal, fakat sebatlı olmak. (Raoul Bott ) Matematik en bariz olanı en az bariz olan yolla kanıtlama işidir. (George Polya)

40 “İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür.” (NEWTON) Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın. (LOBACHEVSKY) Eksi çarpı eksi artı edecek, Böyle yazılacak, böyle bilinecek, Kimse "neden?" demeyecek. (ANOMİM)

41 OKUDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
AD:DUYGU SOYAD:GÜVEN SINIF:7-C NO:3158 KONU:MATEMATİK GAZETESİ ÖĞRETMEN:YASİN KIRAT.


"Merhaba sevgili okuyucularım.Şimdi MATEMATİK GAZETEMİZİ okuyalım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları