Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Esmâ-i Hüsnâ Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Esmâ-i Hüsnâ Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden."— Sunum transkripti:

1 ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Esmâ-i Hüsnâ Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden

2 EserFiil KitapYazılır ŞarkıBestelenir ResimÇizilir YemekPişirilir

3 EserFiilÜnvan (İsim) KitapYazılırYazar ŞarkıBestelenirBestekâr ResimÇizilirRessam YemekPişirilirAşçı

4  Eserin,  Fiilin,  İsmin  kalitesi birbirine bağlıdır.

5  Muhteşem bir bina  muhteşem bir mimarîden haber verir.

6  O da binayı yapanın “Mimar” ünvanındaki üstünlüğü gösterir.

7  Eseri ve fiili görürüz.  Ünvanı ve ünvan sahibini görmek zorunda değiliz.  Onu, eserleri ve fiilleri ile tanırız.

8  Bir eser, çoğu zaman, birden fazla fiilin sonucudur.

9  O fiiller de birden fazla isimden haber verir.

10  Mesleği hekimlik olan,  aynı zamanda şiir ve musiki ile meşgul olan,  bahçıvanlıktan anlayan,  bir spor dalıyla meşgul olan  bir kimseyi düşünelim.

11  Hastaları onu hekim ünvanıyla,  edebiyat ve musiki meclislerindeki arkadaşları şair veya udî ünvanıyla,  komşuları bahçıvan ünvanıyla,  tenis kortundaki arkadaşları tenisçi ünvanıyla,  çocukları onu baba ünvanıyla,  hanımı eş ünvanıyla,  anne ve babası evlât ünvanıyla, ilh. tanır.

12  Bu kişi, vücuda getirdiği bir eserde (meselâ bir romanda) bu isimlerinin çoğunu veya hepsini birden kullanabilir.  O zaman, bu eseri, o kimseyi bütün isimleriyle birden tanıtabilir.

13  Bir çiçek  şekli ile tasvir fiiline,  tasvir fiili de Musavvir ismine bizi götürür.

14  Çiçeğin rızkı düzenli olarak gelir.  Çiçek de başkasına rızık olur.  Bir rızıklandırma (terzik) fiilinden haber verir.  O da Rezzak ismine dayanır.

15  Çiçek bazı hastalıklar için şifa özellikleri taşımaktadır.  Bu da bir şifa verme fiilinden gelir.  O fiil ise Şâfî isminden haber verir.

16  Bir balarısının gözü,  gören,  gösteren,  herşeyin herşeyle münasebetini bilerek ilim ve hikmetle o gözü ona veren  birisini gösterir.  Bundan da Basîr, Alîm, Hakîm isimlerine varırız.

17  O göz, aynı zamanda, sürekli bakım altındadır. Temizlenir. Korunur.  Bunlardan temizleme ve koruma fiillerine intikal ederiz.  Bu fiillerden de Kuddüs ve Hafîz isimlerine varırız.

18  Aynı fiilleri diğer bütün canlılarda da görür, aynı isimlere intikal ederiz.  Hepsinde de fiillerin mükemmelliğini müşahede ederiz.  Sonuç:  Bu fiiller ve isimler kusursuz, sonsuz, kuşatıcıdır.

19  Gözdeki “koruma” fiili,  elmanın kabuğunda,  canlı bedenlerinin bağışıklık sistemlerinde,  Dünyanın atmosferinde,  hücrelerin çekirdeğinde,  bitkilerin tohumlarında da, ilh. görülür.

20  Bir gülü dikeniyle koruma altına alan Hafîz ismi, bombardıman böceğini de harikulâde bir savunma sistemiyle donatır.

21  Bütün bunlarda da fiil aynı mükemmelliktedir.  Demek ki bu isim kusursuz ve kuşatıcıdır.

22  Bütün eserlerin arkasındaki bütün fiiller hakkında sorulacak 3 soru:  1. Bu fiiller bir amaca yönelik midir?

23  2. Bu fiillerde bir kusur var mı?

24  3. Bu fiillerden daha mükemmelini düşünebilir misiniz?

25  Sonuç:  Bu fiiller ve onların dayandığı isimler her türlü kusur ve sınırlamanın ötesindedir, herşeyi kuşatıcıdır.

26  Bu isimlere lâyık kim var?  Doğa?  Tesadüf?  Sebepler?  Evrim?

27  Onlar Allah’a ortaklar koştular. De ki: Haydi, onlara isim verin. Siz yeryüzünde bilmediği birşeyi mi Allah’a haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözlerle kendinizi mi aldatıyorsunuz?  RA’D, 13:33

28 En güzel isimler Allah’ındır. A’RÂF, 7:180 / İSRÂ, 17:110 / TÂHÂ, 20:8 / HAŞİR, 59:24

29  Güzellikler:  Gözle görülür.  Kulakla işitilir.  Akılla bilinir.  Kalple hissedilir.  Dille tadılır.  Koklanır, ilh.

30  Esmâ-i Hüsnâ farklıdır.  Onların tecellîleri de farklıdır.  Kâinat farklı güzelliklerle kat kat sarılmıştır.

31  1. Her varlıkta birçok isim birden hükmeder.  2. Her isim bütün kâinatta hükmeder.

32  Bir yumurta bir kuş olurken:  Ona can verilir.  Rızkı gönderilir.  Vücut sistemleri hikmetle tanzim edilir.  Korunur.  Görme, işitme gibi duyular verilir.  Tasvir edilir.  Tezyin edilir.  Görevleri talim edilir.

33  Yumurtayı kuş yapanın isimlerinden bazıları:  Muhyî, Rezzak, Alîm, Hakîm, Mürîd, Kadîr, Musavvir, Hafîz, Müzeyyin, Basîr, Semî’, Kerîm...  Bu isimler, ışığın içindeki renkler gibi, birbirinden ayırt edilemeyecek derecede iç içe geçmiştir.

34  Yumurtaya can veren, milyonlarca tür canlıya da aynı şekilde hayat verir.  Bir yavruyu, iki pislik ortasından çıkan bembeyaz bir sütle besler. Her canlı türünün yavrusu için en ideal terkibi yapar ve üzerine taklit edilmezlik damgasını vurur.

35  Her canlıya rızkını O verir.  Her canlıya en uygun rızkı verir.  Her canlıyı, kendisi için en münasip rızka uygun bir yapıyla donatır.

36  1. Bir eserdeki bir ismin Müsemmâsı kim ise, o eserdeki diğer bütün isimlerin Müsemmâsı da Odur.

37  2. Bir eserdeki bir ismin Müsemmâsı kim ise, diğer bütün eserlerdeki aynı ismin Müsemmâsı da Odur.

38  3. Bir eserdeki bir ismin Müsemmâsı kim ise, kâinatta tecellî eden bütün isimlerin Müsemmâsı da Odur.

39  Esmâ-i Hüsnâ’dan her bir isim, Allah’a koşulan ortakların beynine inen bir kılıç gibidir.  Her bir ismin kâinat dolusu şahidi vardır.

40  Onun için Kur’ân bize Allah’ı isimleriyle tanıtır.  Esmâ-i Hüsnâ, bize manevî bir portre çizer.  Hiçbir benzeri olmayan Allah’ı biz böylece tanırız.

41  İnternet adresleri  iman_ilmihali@googlegroups.com  utesav.org.tr  facebook.com/yazarumitsimsek


"ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Esmâ-i Hüsnâ Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları