Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Füsun Alkaya Paleontoloji, geçmişte yeryüzünde yaşamış hayvan ve bitkileri inceleyen bilim dalıdır Paleontoloji kelimesinin kökeni Yunanca olup anlamı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Füsun Alkaya Paleontoloji, geçmişte yeryüzünde yaşamış hayvan ve bitkileri inceleyen bilim dalıdır Paleontoloji kelimesinin kökeni Yunanca olup anlamı."— Sunum transkripti:

1

2 Füsun Alkaya

3 Paleontoloji, geçmişte yeryüzünde yaşamış hayvan ve bitkileri inceleyen bilim dalıdır Paleontoloji kelimesinin kökeni Yunanca olup anlamı “eski varlıklar bilimi” dir Paleos =eski Ontos =varlık Logos =bilim

4 Paleontolojinin inceleme konusu fosil dir Fosiller, geçmişte yaşamış varlıkların jeolojik formasyonlar içinde günümüze kadar korunabilmiş kalıntı veya izleridir

5 Fosil kelimesi Latince’deki “yerden çıkarılmış” anlamındaki “fossilis” ten gelir. Fosillerin, Büyük boyutlu olanlarına makrofosil, Küçük boyutlu olanlarına mikrofosil denir.

6 Fosil ve güncel organizmalar belirli bir düzen içinde doğal guruplara ayrılır, bu guruplar birbirleri arasındaki ilişkiler gözetilerek hiyerarşik bir sistem içinde düzenlenir ve adlanır. Bu düzenlemeye Taksonomik sınıflama veya Sistematik sınıflama denir.

7 Sınıflamada temel birim TÜR dür. TÜR genelde birbirine benzeyen, yavru üretmek için kendi aralarında birleşen bireyler topluluğudur Sistematik sınıflama yapılırken; benzer türler aynı CİNS, benzer cinsler aynı FAMİLYA, benzer familyalar aynı ORDO, benzer ordolar aynı SINIF, benzer sınıflar aynı FİLUM, benzer filumlar aynı ALEM, içinde toplanır Taksonomik sınıflama (veya Sistematik sınıflama)

8 FİLUM Sınıf Sınıf Ordo Ordo Familya Familya Cins Cins Tür Tür Taksonomik sınıflama (= Sistematik sınıflama)

9 Sınıflamada, Hayvansal kökenli organizmalar için Filum Bitkisel kökenli organizmalar için Bölüm kullanılır Alem (Kingdom) - Filum (Phyllum) - Bölüm (Division) Sınıf (Class) Ordo (Order) Familya (Family) Cins (Genus) Tür (Species) Taksonomik sınıflama (= Sistematik sınıflama)

10 ALEMLER

11 Alem PROTOCTISTA Tek hücreli, hücre ökaryotik. Ökaryotik hücrede çekirdek, vaküyoller ve organeller mevcuttur, eşeyli üreme yapabilirler Hayvansal kökenli Filum Sarcodina ( foraminiferler ve radiolerler ) Filum Ciliophora ( tintinnidler ve kalpionellidler ) Bitkisel kökenli Bölüm Pyrrophyta ( dinoflagellatlar) Bölüm Chrysophyta (diatomeler ve kokkolitoforlar )

12 Alem PROTOCTISTA Filum Sarcodina (foraminiferler ve radiolerler) foraminiferler radiolerler

13 Alem PROTOCTISTA Filum Ciliophora ( tintinnidler ve kalpionellidler )

14 Alem PROTOCTISTA Bölüm Chrysophyta (diatomeler ve kokkolitoforlar ) kokkolitoforlar diatomeler

15 Alem PLANTA Çok hücreli, hücre ökaryotik. Ökaryotik hücrede çekirdek, vaküyoller ve organeller mevcuttur, eşeyli üreme yapabilirler Bitkisel kökenli Bölüm Rodophyta ( kırmızı algler) Bölüm Chlorophyta ( yeşil algler )

16 Alem PLANTA Bölüm Rodophyta ( kırmızı algler)

17 Alem PLANTA Bölüm Chlorophyta ( yeşil algler )

18 Alem ANIMALIA Çok hücreli, hücre ökaryotik. Bu aleme giren filumlar makropaleontolojinin konusunu oluşturur, mikrofosil kapsamında incelenen örnek: Filum Crustacea ( ostrakodlar )

19 Alem FUNGIA Çok hücreli, hücre ökaryotik. Ökaryotik hücrede çekirdek, vaküyoller ve organeller mevcuttur, eşeyli üreme yapabilirler mantarlar (derste işlenmeyecek)

20 PROTOCTISTA SARCODINA RHIZOPODA FORAMINIFERIDA (foraminiferler) Alem PROTOCTISTA Filum SARCODINA Sınıf RHIZOPODA Ordo FORAMINIFERIDA (foraminiferler)

21 FORAMİNİFERLER Bentik veya planktik yaşam süren tek hücreli organizmalardırBentik veya planktik yaşam süren tek hücreli organizmalardır Çalışma amaçlı ikiye ayrılırlar:Çalışma amaçlı ikiye ayrılırlar: küçük foraminiferler (~100 - 600 mikron) küçük foraminiferler (~100 - 600 mikron) büyük foraminiferler (~600 mikron - 20 cm) büyük foraminiferler (~600 mikron - 20 cm)

22 FORAMİNİFERLER

23 Türlerin çoğunluğu bentiktir.Türlerin çoğunluğu bentiktir. Bentik türler (infaunal veya epifaunal) tüm denizel ortamlarda bulunabilirler. Tropikal bölgelerde sahil kumlarının çoğunluğu bentik türlerin kavkılarından oluşur.Bentik türler (infaunal veya epifaunal) tüm denizel ortamlarda bulunabilirler. Tropikal bölgelerde sahil kumlarının çoğunluğu bentik türlerin kavkılarından oluşur.

24 Planktik türler sadece açık denizlerde yaşar. Öldükleri zaman kavkıları deniz tabanında çökeller içinde birikir. Okyanus tabanında geniş alanlar planktik türlerin kavkılarıyla kaplıdır (Globigerina ooze).

25 İlk foraminifer kayıtları Kambriyen’dir, ancak Karbonifer’den itibaren bol olarak bulunurlar.İlk foraminifer kayıtları Kambriyen’dir, ancak Karbonifer’den itibaren bol olarak bulunurlar. Bol bulunmaları, dünya çapında yayılım göstermeleri, ve kolay elde edilmeleri (özellikle sondaj örneklerinde) nedeniyle ekolojik, paleoekolojik, paleocoğrafik ve biyostratigrafik çalışmalarda çok önemlidir.Bol bulunmaları, dünya çapında yayılım göstermeleri, ve kolay elde edilmeleri (özellikle sondaj örneklerinde) nedeniyle ekolojik, paleoekolojik, paleocoğrafik ve biyostratigrafik çalışmalarda çok önemlidir.

26 CANLI FORAMİNİFER Foraminifer hücresinin yumuşak dokuları, Protoplazma, bir test (kavkı) içinde bulunur. Protoplazmanın test içindeki bölümü endoplazma, test dışındaki bölümü ektoplazmadır Ektoplazma kavkının dışını çevreler ve iplik şeklinde dallı budaklı uzantılar oluşturur. Pseudopodia (yalancı ayak) adı verilen bu uzantılar besin yakalamak, hareket etmek ve bentik tiplerde tutunmak için kullanılır.

27 TEST (kavkı) - Duvar yapısı ve bileşimi Foraminiferlerin sınıflamasında duvar yapısı ve bileşimi çok önemlidir 1. Organik duvarlı testler - Altordo Allogramiina 2. Aglütinat testler - Altordo Textulariina 3. Karbonatlı testler - Altordo Miliolina, - Altordo Fusulina, - Altordo Rotaliina

28 1. Organik duvarlı testler – Altordo Allogramiina Tektin adı verilen yalancı kitinli ve proteinli malzemeden oluşur.

29 2. Aglütinat testler – Altordo Textulariina Deniz tabanında bulunan mineral ve organik maddelerin organik, karbonatlı veya demirli bir çimento ile birleşmesiyle oluşurlar. Taneler kokkolit, sünger spikülleri veya ağır mineraller olabilir.

30 Aglütinat duvar yapısı Textularia Karbonifer -Güncel Deniz tabanında bulunan mineral ve organik maddelerin organik, karbonatlı veya demirli bir çimento ile birleşmesiyle oluşurlar. Taneler kokkolit, sünger spikülleri veya ağır mineraller olabilir.

31 3. Karbonatlı testler En bol bulunan testlerdir. Altordoların her birinde duvar mikroyapısı farklıdır. - Altordo Miliolina : Duvar yapısı porselenimsi olup üstten aydınlatmada süt beyaz renginde, alttan aydınlatmada ise koyu renklidir - Altordo Fusulinina : test duvarı üstten aydınlatmada opak, alttan aydınlatmada koyu renklidir - Altordo Rotaliina : üstten aydınlatmada camsı (hyalin), alttan aydınlatmada berrak görülür. Kalın duvar, ince ve sık delikler, granüller, dikenler ve pigmentler bu berraklığı gölgeler.

32 Karbonatlı duvar yapısı Neoschwagerina Üst Permiyen Üstten aydınlatmaAlttan aydınlatma Fusulinina : test duvarı üstten aydınlatmada opak, alttan aydınlatmada koyu renklidir

33 Foraminifer testleri tek localı (= üniloculer) veya çok localı (= multiloculer) olabilir

34 TEK LOCALI küresel planispiral düzensiz

35 ÇOK LOCALI PLANİSPİRAL involüt evolütTROKOSPİRAL UNİSERİYALBİSERİYAL MİLİOLİD FUSİFORM

36

37

38 planispiral involüt planispiral evolüt

39 Dünya’nın ekseni Ekvator AKSİYAL KESİT Sarılma ekseninden geçen kesit Dünya’nın aksiyal kesiti AKS=EKSEN

40 Dünya’nın ekseni Ekvator EKVATORAL KESİT Sarılma eksenine dik, merkezden geçen kesit Dünya’nın ekvatoral kesiti

41 planispiral involüt planispiral evolüt Nummulites Paleosen-Oligosen Operculina Paleosen-Miyosen Assilina Üst Paleosen-Eosen ÖRNEKLER SARILMA TİPLERİ


"Füsun Alkaya Paleontoloji, geçmişte yeryüzünde yaşamış hayvan ve bitkileri inceleyen bilim dalıdır Paleontoloji kelimesinin kökeni Yunanca olup anlamı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları