Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi"— Sunum transkripti:

1 İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi

2 Normal dağılım gösteren ve ölçümle belirtilen sürekli bir değişken yönünden aynı hayvanların değişik 2 zamanda ölçümleri arasında fark olup olmadığını test etmek için kullanılan bir önemlilik testidir.

3 Uygulandığı Durumlar 1- Ölçümle belirtilen bir karakter yönünden değişik iki zamanda ölçümlerin farklılığının araştırılmasında Örnek: Bir grup yumurta tavuğuna karnitin verilemeden ve verildikten sonra yumurtaların kabuk kalınlıklarının farklı olup olmadığının incelenmesinde

4 II- Değişik iki ölçüm aracının aynı hayvanlarda aynı ölçümü yapıp yapmadığının incelenmesinde
Örnek: Koyunlarda akciğer kistininin çapını ölçmek için kullanılan 2 farklı metodun benzer sonuçlar verip vermediğinin testi

5 III- Değişik 2 ölçümcünün aynı ölçüm aracıyla aynı hayvanları benzer doğrulukta ölçüp ölçmediklerinin testinde kullanılır. Örnek: İki farklı teknisyenin aynı mikroskopta sütteki somatik hücre sayılarını aynı duyalılıkta sayıp sayamadıklarının testinde

6 Test İşlemleri 30 tavuğun rasyonlarına karnitin ilave edilmeden ve ilave edildikten sonraki kandaki kalsiyum miktarı ölçülmüştür. Karnitin ilavesinin kalsiyuma etkisi olmuş mudur? No Karnitin Öncesi Karnitin Sonrası Fark D D2 1 11.0 11.4 -0.4 0.16 2 10.2 -0.8 0.64 3 11.5 0.1 0.01 . Toplam -15.0 11.67

7 Hazırlık İşlemleri 1- Karnitin öncesi ve sonrası için her bir tavuktan alınan kalsiyum ölçümleri arası fark alınır II- farkların karesi alınır D2 III- Farkların ortalaması bulunur.

8 Ho: Xonce=Xsonra Ha: Xonce≠ Xsonra T tablo ‘c’n serbestlik derecesi =n-1=30-1=29 T29 serbestlik derecesindeki tablo degeri=1.70 T hesap=7.25 > t tablo=1.70 oldugundan Ho hipotezi red edilecektir Karar: Karnitin ilavesi kandaki kalsiyum degerini yukseltmistir.

9 Wilcoxon Testi eşleştirilmiş gruplara ilişkin farklılıkların boyutlarını da dikkate alarak iki değişkene ait dağılımın aynı olup olmadığını test etmek amacıyla geliştirilmiş bir analiz yöntemidir.

10 "Paired" eşleştirilmiş "t" testinin parametrik olmayan karşılığıdır, n birimlik örnekten elde edilen iki gözlem grubu farkının ortancası sıfır olan toplumdan çekilmiş rasgele örnek olup olmadığını test eder. Bağımlı değişkenlere ilişkin veriler; - Sayısal karakterler ile ifade edilmelidir. - Sürekli veri olmalıdır. - Aralık veya oran ölçeğindedir.


"İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları