Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ ki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi. Normal da ğ ılım gösteren ve ölçümle belirtilen sürekli bir de ğ işken yönünden aynı hayvanların de ğ işik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ ki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi. Normal da ğ ılım gösteren ve ölçümle belirtilen sürekli bir de ğ işken yönünden aynı hayvanların de ğ işik."— Sunum transkripti:

1 İ ki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi

2 Normal da ğ ılım gösteren ve ölçümle belirtilen sürekli bir de ğ işken yönünden aynı hayvanların de ğ işik 2 zamanda ölçümleri arasında fark olup olmadı ğ ını test etmek için kullanılan bir önemlilik testidir.

3 Uygulandı ğ ı Durumlar 1- Ölçümle belirtilen bir karakter yönünden de ğ işik iki zamanda ölçümlerin farklılı ğ ının araştırılmasında Örnek: Bir grup yumurta tavu ğ una karnitin verilemeden ve verildikten sonra yumurtaların kabuk kalınlıklarının farklı olup olmadı ğ ının incelenmesinde

4 II- De ğ işik iki ölçüm aracının aynı hayvanlarda aynı ölçümü yapıp yapmadı ğ ının incelenmesinde Örnek: Koyunlarda akci ğ er kistininin çapını ölçmek için kullanılan 2 farklı metodun benzer sonuçlar verip vermedi ğ inin testi

5 III- De ğ işik 2 ölçümcünün aynı ölçüm aracıyla aynı hayvanları benzer do ğ rulukta ölçüp ölçmediklerinin testinde kullanılır. Örnek: İ ki farklı teknisyenin aynı mikroskopta sütteki somatik hücre sayılarını aynı duyalılıkta sayıp sayamadıklarının testinde

6 Test İ şlemleri 30 tavu ğ un rasyonlarına karnitin ilave edilmeden ve ilave edildikten sonraki kandaki kalsiyum miktarı ölçülmüştür. Karnitin ilavesinin kalsiyuma etkisi olmuş mudur? NoKarnitin Öncesi Karnitin Sonrası Fark DD2D2 111.011.4-0.40.16 210.211.0-0.80.64 311.511.4 0.10.01.......... Toplam-15.011.67

7 Hazırlık İ şlemleri 1- Karnitin öncesi ve sonrası için her bir tavuktan alınan kalsiyum ölçümleri arası fark alınır II- farkların karesi alınır D 2 III- Farkların ortalaması bulunur.

8 Ho: Xonce=Xsonra Ha: Xonce≠ Xsonra T tablo ‘c’n serbestlik derecesi =n-1=30-1=29 T29 serbestlik derecesindeki tablo degeri=1.70 T hesap=7.25 > t tablo=1.70 oldugundan Ho hipotezi red edilecektir Karar: Karnitin ilavesi kandaki kalsiyum degerini yukseltmistir.

9 Wilcoxon Testi eşleştirilmiş gruplara ilişkin farklılıkların boyutlarını da dikkate alarak iki değişkene ait dağılımın aynı olup olmadığını test etmek amacıyla geliştirilmiş bir analiz yöntemidir.

10 "Paired" eşleştirilmiş "t" testinin parametrik olmayan karşılığıdır, n birimlik örnekten elde edilen iki gözlem grubu farkının ortancası sıfır olan toplumdan çekilmiş rasgele örnek olup olmadığını test eder. Bağımlı değişkenlere ilişkin veriler; - Sayısal karakterler ile ifade edilmelidir. - Sürekli veri olmalıdır. - Aralık veya oran ölçeğindedir.


"İ ki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi. Normal da ğ ılım gösteren ve ölçümle belirtilen sürekli bir de ğ işken yönünden aynı hayvanların de ğ işik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları