Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Önemlilik Testleri İki Eş Arası Farkın Önem Kontrolü İki Yüzde Arası Farkın Önem Kontrolü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Önemlilik Testleri İki Eş Arası Farkın Önem Kontrolü İki Yüzde Arası Farkın Önem Kontrolü."— Sunum transkripti:

1 Önemlilik Testleri İki Eş Arası Farkın Önem Kontrolü İki Yüzde Arası Farkın Önem Kontrolü

2 İki Eş arası farkın önemlilik testi Ölçümle belirtilen sürekli (nicel) bir değişken yönünden deneklerin farklı iki zaman periyodunda ölçümleri arasında farklılığı test etmek için kullanılır. Örnek: Karaciğerde meydana gelen yağlanmayı düşürmek için kullanılan rasyon programının etkinliğini ölçmek için kandaki HDL ve Trigliserid değerlerinin yemlemeden önce ve sonraki değişimlerinin farklılığını test etmek için kullanılır.

3 İki eş arasındaki farkın önem kontrolü Örnek: İki farklı model ölçüm cihazının aynı deneklerde ALP (alkalen fosfat)değerini aynı biçimde ölçüp ölçmediğinin testinde kullanılır. Örnek: İki veteriner hekimin aynı örnek üzerinde alınan hücredeki alyuvar sayısını aynı olarak ölçüp ölçmediğinin testinde kullanılır.

4 Hayvan NoÖnceSonraD=fark d2d2 11216-416 2 171 3181539 420211 52325-24 62531-636 713 00 815161 91711636 102224-24 toplam-864 10 adet laboratuvar faresinin tedaviden önceki ve sonraki kandaki demir miktarları ölçülmüştür. Tedaviden önceki ve sonraki dönemde, kandaki demir (Fe) miktarındaki değişimin önemli olup olmadığını 0,05 yanılma düzeyinde araştırınız.

5 İki eş arası farkın önem kontrolü Adım 1:Farklar alınır ve farkın ortalaması ile standart sapması hesaplanır. Adım 2: Standart sapma denek sayısının kareköküne bölünerek farkın standart hatası hesaplanır.

6 İki eş arası farkın önem kontrolü Adım 3: Farkın ortalaması standart sapmasına bölünerek hesapla bir t değeri bulunur. Adım4: Hesapla bulunan t değeri n-1 serbestlik derecesinde α hata olasılığındaki t tablo değeri ile karşılaştırılır. Ho: Xö=Xs Ha: X≠Xs

7 Bağımsız gruplarda iki yüzde arası farkın önem Kontrolü Nitelik özellik gösteren birbirinden bağımsız iki gruptan elde edilen iki yüzde arası farkın anlamlılığını test etmek için kullanılır. Tek ve ikiz doğumlarda kuzuların yaşama gücü arasında farklılığın incelendiği Sigara içen ve içmeyenlerin akciğer kanserine yakalanma yüzdeleri arası farklılığın araştırıldığı durumlarda kullanılır.

8 İki yüzde arası farkın önemlilik testi Örnek: İki farklı ilacın mastitis hastalığını iyileştirme yönünden başarı yüzdeleri arasında farklılık araştırıldığı bir deneme. ilaç Toplam Hastaİyileşen İyileşme yüzdesi% A402050 B351131 Toplam753141

9 İki yüzde arası farkın önemlilik testi Ho: pA=pB Ha:pA≠pB n1+n2-2 serbestlik derecesindeki t tablo değeri t40+35-2=t73=2.00 dır. th=1.67≤tt=2.00 olduğundan Ho hipotezi kabul edilir. Karar: ilaçlar arasında iyileştirme yüzdeleri arasında%19’luk fark varsa da bu fark anlamlı bulunamamıştır.


"Önemlilik Testleri İki Eş Arası Farkın Önem Kontrolü İki Yüzde Arası Farkın Önem Kontrolü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları