Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Esma ÇOBANOĞLU GÜDÜLENMENİN ANLAMI GÜDÜ VE GÜDÜ TÜRLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Esma ÇOBANOĞLU GÜDÜLENMENİN ANLAMI GÜDÜ VE GÜDÜ TÜRLERİ"— Sunum transkripti:

1 Esma ÇOBANOĞLU 261623 GÜDÜLENMENİN ANLAMI GÜDÜ VE GÜDÜ TÜRLERİ

2 GÜDÜLENMENIN ANLAMI

3 Güdü: Bir şey yapmak için harekete geçmektir
Güdü: Bir şey yapmak için harekete geçmektir. Özelliklerine göre güdü ikiye ayrılır. Tabii ve sosyal güdülerdir. Bireyin doğuştan getirdiği güdülere içgüdü denir. İçgüdü bireyin kendiliğinden amaca yönelik etkinliğidir. Örneğin kuşların göç etmesi vb.

4 İçgüdüler fizyolojik güdü olarak da ifade edilir
İçgüdüler fizyolojik güdü olarak da ifade edilir. Örneğin; yemek yemek vb. Davranışın içgüdü olması için aranacak özellikler; 1-Doğuştan gelmelidir. 2-Bir türün bütün üyelerinde olmalı.

5 Sosyal güdü ise karşılıklı ilişkiden doğar
Sosyal güdü ise karşılıklı ilişkiden doğar. Bunların kimi sosyal çevreden etkilenerek oluşur. Kimide doğal güdülerin yeni boyut kazanmasıyla oluşur. Örneğin; başarı güdüsü gibi.

6 Güdülerin başka bir sınıflandırmasına göre ise; içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılmaktadır.
İçsel güdülenme; öğrencinin kimseden bir şey beklemeden çalışmasıdır. Dışsal güdülenmede; öğrencinin ödül almak için dersine çalışmasıdır.

7 Aralarındaki fark ise ; içsel güdülenmede dışarıdan ödüle gerek yok
Aralarındaki fark ise ; içsel güdülenmede dışarıdan ödüle gerek yok. Ödül etkinliğin kendisidir. Araştırma ve merak duygusunu içerir. Dışsal güdüler ise ; statü ve sosyal kabul görmeyi içerir.

8 Motivasyon Sürecinin Oluşumu
İhtiyaç Uyarılma Davranış Amaç Bireyin herhangi birşeye ihtiyaç duymasıyla başlar. Bu ihtiyacı giderme isteğiyle uyarılır. Bunun sonucu kendisine özgü davranışa geçer . Ve davranışı gerçekleştirerek amaca ulaşır.

9 Motivasyon İle İlgili Kavramlar
İhtiyaç: Fizyolojik veya psikolojik dengenin bozulmasıdır. Dürtü: Fizyolojik bir güçtür. Organizmada etkinlik yaratır yada etkinliği artırır.

10 GÜDÜ VE GÜDÜ TÜRLERİ

11 Birincil Güdüler: Organizmanın yaşar sağlamasını kılmada düzenleyicidir. Örneğin ; yeme , içme , nefes alma vb. İkincil Güdüler: İnsanlara özgüdür. Çok çeşitli ve öğrenilmiştir. Örneğin ; başarı elde etme gibi.

12 Genel Güdüler: Öğrenilmemiştir. Fizyolojik kökenli olmayan güdülerdir
Genel Güdüler: Öğrenilmemiştir. Fizyolojik kökenli olmayan güdülerdir. Örneğin ; merak , yetkinlik , sevgi vb.

13 Süreklilik açısından güdüler:
Durumluk güdüleri : Belli bir durumun etkisiyle ortaya çıkar. Ve geçicidir. Örneğin ; dersten geçer not alma. Sürekli güdüler : Durumluk güdülerine bakarak daha kalıcı güdülerdir. Örneğin ; bir derse ilgisi olduğu için çalışması.

14 Doğal güdülenme : Öğrencinin günlük temel güdülerinin doyurulması ile açıklayabiliriz.
Yapay güdülenme : Öğrenci ikincil güdülerini karşılayarak güdülenir.

15 Kaya,Zeki.Sınıf Yönetimi.Ankara:Pegem Akademi.2008
KAYNAKÇA Kaya,Zeki.Sınıf Yönetimi.Ankara:Pegem Akademi.2008 Durukan,Haydar-Öztürk,Halil İbrahim.Sınıf Yönetimi.İstanbul:Lisans Yayıncılık.2005

16 Rukiye GÖÇER 261674 MOTİVASYON VE DİKKAT MOTİVASYON KURAMLARI Davranışsal Kuram Bilişsel Kuram Sosyal Öğrenme Kuramı İnsancıl Kuram

17 VE

18 Bu iki kavram birbirinden ayrı düşünülemez.
Çünkü; bir işe odaklanmadan motivasyon gerçekleşmez. Dikkat; bir olaya anlık gücünü toplayabilmektir. Bu bilinçli veya bilinçsiz olabilir. Ama sadece dikkat yetmez motive de olunmalıdır.

19 Dikkat kavramının üç temel ilkesi vardır. Bunlar ;
Aynı anda sadece bir olaya odaklanabiliriz. Yapma denileni engelleme şansımız yoktur. Neye odaklanırsak ona yol alırız.

20

21 Dikkatin dağılmasına neden olan faktörler vardır.
Bunlar olumlu veya olumsuz olabilir. O yüzden sınıfta bu faktörler dikkate alınmalıdır. Çünkü; her öğrenci birbirinden farklıdır.

22 MOTİVASYON KURAMLARI Çağdaş eğitimde amaç tam öğrenmeyi gerçekleştirmektir. Bu da iyi güdülenme sonucu olur. Güdülenmeyi ele alan birçok kuram vardır. Bunlardan en önemlileri dört tanedir. Tek tek ele alacak olursak:

23 Davranışçı Kuram Öğrenmenin pekiştireçler sayesinde koşullanarak olduğunu savunmuşlardır. İstenilen davranışı ortaya çıkaran her şey pekiştireçtir. Olumlu veya olumsuz olabilir. Ceza verme, kayıtsız kalma da buna dahildir.

24

25 Bilişsel Kuram Davranışçı kuramın tam tersi düşünürler. İçsel etmenlerin motivasyonu etkilediğini savunurlar. Her davranışın mutlaka sebebi vardır derler. Bu sebepleri içsel ihtiyaçlar olarak görürler.

26 Sosyal Öğrenme Kuramı İlk iki kuram bu kuram da birleşir. Ayrıca çevresel etmenlerde davranışı etkiler. Yaklaşımda esas olan model almadır. Yani gözlem yolu ile öğrenme vardır. Amaç için bireyin olaya ilgisi önemlidir. İlgi ve örnek model başarıya götürür.

27 Motivasyonun temelinde ihtiyaçlar vardır görüşünü savunurlar.
İnsancıl Kuram Motivasyonun temelinde ihtiyaçlar vardır görüşünü savunurlar. İhtiyaçları temel ve üst düzey olarak ayırırlar. Fizyolojik olanlar karşılanmadan motive beklenemez derler. Bu yüzden öğrencilerin ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir. Şekil: Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi

28 KAYNAKÇA Karip, Emin. Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık
KAYNAKÇA Karip, Emin. Sınıf Yönetimi.Ankara: Pegem A Yayıncılık.2004 Kaya, Zeki. Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.2008 Durukan, Haydar-Öztürk, Halil İbrahim.Sınıf Yönetimi İstanbul: Lisans Yayıncılık.2005

29 Betül TOĞAL 261618 KONU:SINIFTA MOTİVASYON MOTİVASYONUN PLANLANMASI

30 SINIFTA MOTİVASYON

31 Motivasyon öğrencinin davranışını yönlendiren önemli etkendir
Motivasyon öğrencinin davranışını yönlendiren önemli etkendir. Güdülenen öğrenci derse istekle katılır. Öğretmenin verdiği sorumlulukları zamanında yerine getirir. Derslerde motivasyon sağlayamayan öğrenciler sorun oluşturmaktadır. Öğretmen bu durumda sınıf yönetimini sağlayamaz.

32

33 Kalabalık öğrenci sayısı öğrencinin motivasyonunu etkilemektedir
Kalabalık öğrenci sayısı öğrencinin motivasyonunu etkilemektedir. Öğretmenin olumlu davranışları öğrencinin motivasyonunu artırır. Öğretmen öğrenciye samimi ve empatik yaklaşmalıdır. Öğrencinin motivasyonu başaracağına olan inancıyla artar. Sınıfta motivasyon iki çeşittir. Bunlar içsel ve dışsal motivasyonlardır.

34

35 İÇSEL MOTİVASYON Öğrencinin kendisinden kaynaklanan ihtiyaçlarının oluşturduğu motivasyondur. İçsel motivasyonun kaynağı; ilgi ve öğrenme ihtiyacıdır.

36 2) DIŞŞAL MOTİVASYON Etkinlik sürecinde ödül yöntemi ile oluşturulan motivasyondur. Öğrenci öğretmen veya başkası tarafından sağlanır. Dışsal uyarıcılar; ödül, ceza ve kabul görmektir.

37 Öğrencilerin derse ilgisini artırmak için ;
ÖĞRENCİLERİN KENDİ ÖĞRENMELERİYLE İLGİLİ SORUMLULUK ALMALARI Öğrencilerin derse ilgisini artırmak için ; Öğrenciye konuyla ilgili öğrenmek istedikleri sorulur. Ünite başında öğrenmek istedikleri sorular sordurulur. Ünite başlarken bu sorulara yanıt verilir. İstedikleri herhangi konuda çalışma yapmalarına izin verilir. İstedikleri bir konuda kompozisyon yazdırılır.

38 MOTİVASYONUN PLANLANMASI

39 Öğrencinin ne zaman motive edileceği belirlenmelidir
Öğrencinin ne zaman motive edileceği belirlenmelidir. Planlama dersin başlangıcı,dersin işlenişi ve dersin bitişi şeklindedir.

40 Ders başlangıcında motivasyon
Tutum ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulur.

41 Tutum Öğrencinin sınıfta konuya ve kendisine bakışıdır. Öğretmenin öğrenciye olumlu tutum oluşturması lazımdır. Öğrenciye hedefler oluşturma konusunda yardımcı olmalıdır. Hedefleri aşamasında öğrenciyi cesaretlendirip,teşvik etmelidir.

42

43 b) İhtiyaç İhtiyaç bireyi amaca yönlendiren kavramdır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi ele alınmalıdır. İhtiyaçlar üçe ayrılır; fizyolojik,sosyal,psikolojik.

44

45 B1) Fizyolojik ihtiyaçlar
En temel ihtiyaçlar grubunda yer alır. Yeme,içme,rahat ve sağlıklı olmaktır. Yeme alışkanlığı düzensiz öğrenci, derslerde verimsizdir.

46 B2) Psikolojik ihtiyaçlar
Öğrenci sınıfta kendini güvende hissetmelidir. Alay edilme,sözlü hakaret öğrenciyi çökertir. Başarılı olma arzusu da psikolojik ihtiyaçtır.

47 B3)Sosyal ihtiyaçlar Sınıf sosyal bir ortamdır. Gruba ait olma öğrencinin temel ihtiyaçlarındandır. İhtiyaç karşılanmazsa öğrenci hayal kırıklığı yaşar.

48

49 2) Ders işlenişinde motivasyon
Uyarım ve etki kavramları sürdürülür.

50 Uyarım Dikkatin devamı, öğrencinin derse katılımıyla ilgilidir. Ses hareketler mimikler ve materyal kullanılabilir.

51 b) Etki Öğrencinin duygu, değer, ilgi, arzularına yöneliktir.

52

53 3) Ders bitiminde motivasyon
Anlama ve pekiştirme kavramlarıyla ele alınmalıdır.

54 Anlama Bireyin konu hakkındaki bilgilerinin farkına varmasıdır. Geri bildirim ve soru sormayla farkındalık sağlanır.

55

56 b) Pekiştirme Davranışın değişmesini ve sürekliliğini sağlayan durumdur. Pekiştirme farklı yollarla yapılabilmektedir. Yıldız,not gibi…

57

58 Karip, Emin. Sınıf Yönetimi.Ankara: Pegem A Yayıncılık.2004
KAYNAKÇA Karip, Emin. Sınıf Yönetimi.Ankara: Pegem A Yayıncılık.2004 Durukan, Haydar – Öztürk, Halil İbrahim.Sınıf Yönetimi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.2005 Erdem, Münire. Sınıf Yönetimi. Ankara: Arkadaş Yayınevi. 2008

59 Esra BALIKCI 261663

60 SINIF İÇİ MOTİVASYON STRATEJİLERİ

61 1. Öğrencilerin İlgilerini Anlayabilme
Öğretmen, öğrenci ilgilerinin farkında olmalıdır. Öğrencide araştırma ve merak duygusunu geliştirmelidir. Derste oyun,drama gibi teknikler kullanılabilir.

62 2.Konunun Kullanılabilirliğini Açıklama
Konu günlük hayattaki bilgi ve becerilerle ilişkilendirilmelidir.

63 3.Öğrencilerin Başarı Beklentisi Geliştirmelerine Yardımcı Olma
Başarıya odaklanmak motiveyi arttırır. Öğretmen rehber konumumda olmalıdır. Etkili bir dönüt içsel motivasyonu arttırır.

64 4.Dersi İlginç Hale Getirme
Uygulanan farklı teknikler ilgiyi arttırır.

65 5.Öğrencide İstek Uyandırma
Konunun önemi vurgulanmalıdır. Öğrenci, öğrenmenin hayatı zenginleştirdiğinin bilincinde olmalıdır.

66 6.Ödüller Kullanma Öğrencinin çabasınının arttırılmasında etkili bir yoldur. Ödüller davranışları yönlendirmede önemli rol oynar.

67 A.Öğrencinin Motivasyonunu Sağlama Yolları
Dersin başında ilginç, şaşırtıcı sorular sorun Etkinlikler öğrenci merkezli ve araştırmaya dönük olmalı Öğrencilerin derse karşı tutumları dikkate alınmalı Etkin katılım için temel ihtiyaçlar karşılanmalı Öğrenci mevcudu ve dersin büyüklüğü dikkate alınmalı Öğrenciler devamlı olarak cesaretlendirilmeli

68 B.Öğrenme Sürecine Etkin Olarak Katılma
İlköğretimde yaparak yaşayarak öğrenme etkinliği arttırır.

69 B.1.Öğrenme Sürecinde Öğrencinin Başarılı Olması İçin Yapması Gereken Davranışlar
Çalışmalara konsantre olma İşlerini planlama Materyallerini paylaşma Araştırmacı bir kimliğe sahip olma Güçlükle karşılaştığında çalışmaktan vazgeçmeme

70 B.2.İlköğretim Kademesinde Baskın Olan Güdüler
Öğretmenin takdirini ve beğenisini kazanmak Öğretmene benzemek Akademik alanda başarılı olmak Belirsizlikleri çözme ve merakını giderme Kontrol etme ve statü kazanma

71 KAYNAKÇA Karip, Emin. Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık
KAYNAKÇA Karip, Emin. Sınıf Yönetimi.Ankara: Pegem A Yayıncılık.2004 Durukan, Haydar – Öztürk, Halil İbrahim.Sınıf Yönetimi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.2005 Erdem, Münire. Sınıf Yönetimi. Ankara: Arkadaş Y Yayınevi. 2008


"Esma ÇOBANOĞLU GÜDÜLENMENİN ANLAMI GÜDÜ VE GÜDÜ TÜRLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları