Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ"— Sunum transkripti:

1 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ
HAZIRLAYAN ve SUNAN HÜSEYİN YÜKSEL DEMİRCİ İLÇE MEM. ŞUB. MÜD.V.

2 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM_ Amaç,Kapsam ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM_ Görev, Sorumluluk ve Çalışma Konuları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM_ Uygulama Esasları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM_ Çeşitli Hükümler BEŞİNCİ BÖLÜM_ Yürürlülük, Yürütme

3 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE : Köylerimizde eğitim,sağlık,sosyal dayanışma ekonomik ve tarımsal faaliyetleri geliştirmek ve yerel imkanları sinerji oluşturarak harekete geçirmek Kapsam MADDE : Manisa İli Demirci İlçesinin Tüm Köyleri ve Mahalleleri Tanımlar MADDE 3: Bu yönergede geçen; Kaymakam: Demirci Kaymakamı Proje Koordinasyon Kurulu: Demirci Kaymakamlığının Başkanlığında, Tarım Müdürü, Sağlık Grup Başkanı, Milli eğitim Müdürü, Halk Eğitim Müdürü’nden oluşan kurulu Toplum Gönüllüsü: Demirci kaymakamınca seçilecek gönüllüler. Muhtar ve İhtiyar Heyeti: Demirci İlçesine bağlı tüm köy ve mahalle muhtarları ve azalar Seminer: Proje ile ilgili bilgilendirme semineri Ünite:Her bir köy ve mahalle birimi

4 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Sorumluluk ve Çalışma Konuları Proje Koordinasyon Kurulu: MADDE 4: (1) Proje yönergesini hazırlamak. (2) Proje ile ilgili koordinasyonu sağlamak (3)Proje ile ilgili muhtar ve Toplum Gönüllülerine bilgilendirme semineri düzenlemek. Muhtar ve İhtiyar Heyeti: MADDE 5: (1) Köylerine görevlendirilen toplum gönüllülerine her türlü destek ve yardımı sağlamak (2)Proje ile ilgili seminere katılmak. (3)(Köyle ilgili eğitim, sağlık, tarım ve benzeri yapılması gereken müracaatlarda toplum gönüllüsü ile koordine halinde olmak (4)Köy halkını proje ile ilgili bilgilendirmek

5 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM
Toplum Gönüllülerinin Genel Olarak Çalışma Konuları MADDE 6: Toplum gönüllülerinin çalışma konuları şunlardır. A.Eğitim Alanında : (1) Toplum gönüllüsü 5 ve 6 yaş gurubunda çocuğu bulunan ailelerin çocuklarını okul öncesi eğitime dahil etmeleri için çalışma yaparlar. Bu çalışma okul öncesi eğitimin önemini anlatan etkinlikler olduğu gibi gönüllüsü oldukları mahalle köy de bulunan 5-6 yaş grubu çocukların isim tesbitini muhtarlar ile birlikte yaparak idareye verirler. (2) Toplum gönüllüsü okuma yazma bilmeyenlerin okuma yazma kurslarına katılmalarını teşvik edici çalışma yaparlar. Bu çalışmayı köy veya mahalle muhtarı ile birlikte yapıp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yaparak sonuçlandırırlar. (3) Toplum Gönüllüsü oldukları ünitenin okulunun ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yaparlar. Bu çalışmalarına yaz aylarında okulun boya badana işlerine destek şeklinde olabilir. (4) Toplum gönüllüsü ünitesinin okullarının bahçesinde ağaçlandırma çalışması yaparlar. (5) Toplum gönüllüsü öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için gönüllü yardım etkinliklerini yaparlar. (6) Toplum gönüllüsü Kaymakamlıkça yapılacak kitap okuma etkinliklerine katılım için çalışmalar yaparlar. (7) Toplum gönüllüsü Eğitim Fakültesi ile işbirliğine girerek toplum hizmeti görevi yapacak olan öğrencilerin projelerini ünitesine yönlendirmeye çalışırlar.

6 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM
B- Tarım Alanında: Toplum gönüllüsü çiftçilerin talepleri doğrultusunda eksiklik hissedilen konularda köyde tarım ve hayvancılık alanında toplantı, kurs ve demostrasyon düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunurlar. Toplum gönüllüsü köyün ağaçlandırılması çalışmaları kapsamında ilgili kurumlarla yapılacak işbirliğindeki muhtarı ile birlikte koordineli olarak faaliyet yürütür, köydeki yabani ağaçların aşılama faaliyetlerine önderlik yaparlar. Toplum gönüllüsü çiftçilerin tarımsal desteklemelerden yararlanma arttırmak için gerekli eğitim çalışmalarına katkıda bulunurlar. Toplum gönüllüsü tarımsal sulamada kullanılan suyun tasarruflu kullanımını sağlamak amacıyla sulama sistemlerinin devreye sokulmasında eğitici faaliyetlerde bulunurlar. Toplum gönüllüsü çiftçilerin ekili ve dikili alanlarda ürettikleri ürünlerde organik tarıma geçilmesi ve tarımsal ilaç kalıntılarının en aza indirilmesi için eğitici faaliyetlerde bulunurlar. Toplum gönüllüsü köyde hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla hayvan aşılama çalışmalarının hedefine ulaşmasında köye gelen aşılama ekiplerinin görevlerini yapmasında yardımcı olurlar. Toplum gönüllüsü çiftçilerin sözleşmeli üretim modeline geçmek suretiyle üretim yapmaları için ilgili firmalarla koordinasyon sağlayabilirler. Toplum gönüllüsü köydeki toprakların tahlil yapılarak gübre kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunurlar. Toplum gönüllüsü köydeki başı boş hayvanların aşılanması ve sahiplenilmesi konusunda çalışmalar yapabilirler. Toplum gönüllüsü yeni tarım tekniklerinin uygulanması hususunda yönlendirme ve eğitici çalışmalarda Tarım Müdürlüğü ile koordinasyon sağlarlar. Toplum gönüllüsü tarım ve hayvancılık konusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve ilçe özel idare kaynaklı uygulanacak projelerden yararlanacak kişilerin tespitinde ilgili kurumlara yardımcı olurlar.

7 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM
C- Çevre ve Toplum Sağlığı Alanında: (1) Toplum gönüllüsü çevre sağlığının insan sağlığı açısından ne derece önemli olduğunu bilir, içme ve kullanma sularının, salgın hastalık riski taşıyabileceği konusunda gerekli eğitimi almış muhtar tarafından düzenli aralıklarla klorlanmasının sağlanması için çalışmalar yapar. Ayrıca su depolarının çevre emniyetini sağlanması ve depo kapaklarının sağlam olması ile kot seviyesinden yukarı olması, yağmurlukları ve diğer dış etkenlerden korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olurlar. (2) Toplum gönüllüsü atıkların düzenli olarak toplanmasını ve kapaklı çöp konteynırlarının temin edilmesinde muhtara yardımcı olurlar. (3) Toplum gönüllüsü gübreliklerin yerleşim alanı içinde olmaması için gerekli projelerin oluşturulmasında etkin yol oynarlar. (4) Toplum gönüllüsü toprağı ve suyu kirletebilecek faktörlere karşı nasıl önlemler alınması gerektiği hakkında araştırmalar yaparak gönüllüsü olduğu köyün bilinçlenmesini katkıda bulunur. (5) Toplum gönüllüsü açık kanalizasyon sistemi veya kanalizasyon sistemine dâhil edilmemiş ev atık sularının kanalizasyona dahilinin sağlanmasında bu ev sahiplerini ve muhtarı teşvik ederler. (6) Toplum gönüllüsü, gönüllüsü olduğu köy halkında salgın halinde ishal veya benzeri bir rahatsızlık tespit ettiğinde bağlı bulunduğu Aile Hekimine bilgi verirler. (7) Toplum gönüllüsü okul sağlığı için köyünün Aile Hekimi ile birlikte köy halkının beslenme ve hijyen konusunda bilinçlenmesi için gerekli proje ve faaliyetleri organize eder. (8) Toplum gönüllüsü bulaşıcı hastalıkların yayılmasında önemli faktör olan sinek, karasinek, sivrisinek vb. haşerelerle mücadelenin yapılmasını sağlarlar. (9) Koruyucu Hekimliğinin, kişilerin hastalıktan, yaralanmaktan, sakat kalmaktan ve erken ölümden korunmak amacıyla kişilere hasta olmadan verilen sağlık hizmeti olmasından dolayı toplum gönüllüsü koruyucu hekimliği geliştirici faaliyetleri gönüllüsü olduğu köyün Aile Hekimi ile birlikte yürütülmesini sağlarlar. (10) Toplum gönüllüsü, gönüllüsü olduğu köye gezici hizmet sunmak üzere Aile Hekimi geldiğinde hizmetini daha sağlıklı ve rahat sunabilmesi için Aile Hekimine uygun bir ortam hazırlanması için muhtar ile ortaklaşa çalışmalar yapar

8 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Konularının Şeçimi (1) Toplum gönüllüleri yukarıdaki çalışma konularından bir veya birkaçını seçebilecekleri gibi köy veya mahalle yararına olabilecek her hangi bir konuda seçerek çalışma yapabilirler.

9 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Esasları MADDE 7: (1) Her köy için en az bir kişiden oluşmak üzere proje Toplum gönüllüsü olacakların başlatılacaktır. Birden fazla kişiden oluşan toplum gönüllülerinden kendi aralarından bir temsilci belirlenecektir. (2)Toplum gönüllüsü olacakların öncelikle gönüllüsü olduğu köyden veya orada çalışan öğretmen, imam, o köyle ilgisi olan memur, yönetici, iş adamı, hayırsever olması, köyde liderlik yapabilecek nitelikte olması öncelikle değerlendirilecektir. (3) Toplum gönüllüleri başvurular arasında Kaymakamlıkça seçilecek çalışmaları koordine etmek üzere bir kamu görevlisi koordinatör olarak görevlendirilecektir. (4)Toplum gönüllüsü olarak seçilen kişiler iki ayda bir koordinatör başkanlığında dört ayda bir Kaymakam başkanlığında toplanarak yapılan çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunacaklardır. (5) Toplum gönüllülerinin yapacağı faaliyetler, ilgili idarenin bilgisinde yapılacaktır (6)Toplum gönüllüsü köyde yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak köy muhtarı, köy öğretmeni ve köy imamı ile yakın ilişki içinde bulunacaktır. (7)Köye hizmet götüren kamu kuruluşlarının amirleri, köyde yapacakları hizmetlerin etkinliğinin artırılması amacı ile t oplum gönüllülerini katkılarını değerlendirerek çalışmayı planlayacaklardır. (8)Toplum gönüllüleri de gönüllüsü oldukları köyde yapılması istedikleri çalışmaları (örneğin çiftçi eğitimi, koruyucu hekimlik uygulamaları) gibi ilgili kurumlardan talep edebileceklerdir. (9)Toplum gönüllülerinin talep edeceği işler köyde katılımın sağlanabileceği veya organizasyonun gönüllülerce yapılacağı işler olacaktır. (10)Toplum gönüllüsü olarak seçilen kişi temsil edeceği köyde yapılacak çalışmaları tespit ederek bunların öncelikle yerel imkânlarla karşılanması yolunda çalışmalara öncülük edecektir (11)Köyde yaşayan vatandaşlarımızın var olan imkânlarını üretime dönük çalışmalar yapılarak arttırılması amaçlanmaktadır. (12)Toplum gönüllüsü, köyün ortak işlerinin yapılmasında köyde doğup köyde veya başka yerde yaşayan durumu iyi yardım yapabilecek kişiler ile temasa geçerek desteklerini almaya çalışacaktır.( maddi destekler doğrudan yardım yapacak kişi tarafından yerine harcanacak) (13)Toplum gönüllüsünün organize edeceği çiftlik eğitimi, ana çocuk sağlığı eğitimi, köyde çalışanları bilgilendirmeye yönelik her türlü faaliyet kamu kuruluşlarınca ayrıca desteklenecektir. (14) Toplum gönüllüsü okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız tespiti çalışmalarında köy muhtarı ile birlikte çalışırlar. (15)Toplum gönüllüsü başka köylerde yapılarak olumlu sonuçların alındığı faaliyetleri gönüllüsü olduğu köyde uygulanması noktasında çalışmalar yapacaktır. (16)Koordinatör, toplum gönüllüsü olarak görev alanlar ile birlikte devlet vatandaş işbirliğine dönük çalışmaları izleyerek, olumlu veya olumsuz her faaliyeti izleyerek, olumlu veya olumsuz her faaliyeti kaymakamlığa bildirecektir

10 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler MADDE 8:(1). Projenin sekretaryası Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce yürütülecektir.

11 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlülük, Yürütme Yürürlülük MADDE 9 : Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 10 : Bu yönerge hükümlerini Demirci Kaymakamı yürütür


"TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNERGESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları