Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI Eylem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI Eylem."— Sunum transkripti:

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI Eylem 1.2 - GENÇLİK GİRİŞİMLERİ

2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1.2 - GENÇLİK GİRİŞİMLERİ AMAÇ:  Gençlerde girişimcilik ve yaratıcılık,  Yerele katkı,  Gençlerin toplumla bütünleşmelerinin temini,  Avrupa çapında üretilen iyi örneklerin diğer ülkelere yayılması.

3 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1.2 TİPLERİ 2 Alt eylemi vardır :  Ulusal Gençlik Girişimleri  Ulus Ötesi Gençlik Girişimleri

4 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1.2 -ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ  Özellik : Ulus ötesi hareketliliği içermez.  Amaç : Yerele katkı ve gençlerin girişimciliğinin arttırılması  Süre : En az 3 ay, en fazla 18 ay.  Proje grubu sayısı : En az 4 kişilik bir grup.Üst sınırı yok; ama sayıyı yüksek tutmamakta fayda var.  Başvurmak için tüzel kişilik olma şartı aranmaz.

5 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1.2 -ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ BÜTÇESİ Projeyle doğrudan ilgili masraflar :  En fazla verilecek program katkısı, 10.000 € (sabit miktar). Yaygınlaştırma ve dağıtma :  En fazla verilecek program katkısı, sabit miktarın % 10’u. Koç ücreti :  Eğer proje grubunun büyük çoğunluğu ya da tamamı 13-17 yaş arasında sabit miktarın en fazla %7’si.

6 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1.2. ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE ÖRNEĞİ PROJENİN ADI : İKİNCİ BİR YUVANIZ OLSUN BAŞVURUYU YAPAN GRUP/KURULUŞ: DOĞA VE YABAN HAYATI KORUMA DERNEĞİ PROJENİN KONUSU: Proje ile Samsun Yaşar Doğu Yetiştirme Yurdu’nda kalan gençlerle yapılan atölye çalışmalarıyla kuş yuvaları, kuş sulukları ve kuş yemlikleri hazırlatılarak bunların uygun noktalara yerleştirilmelerini sağlayıp onların çevre koruma bilinçlerini eğitimlerle geliştirmeyi ve Samsun ili için yararlı bireyler olmalarını sağlamayı amaçlamıştır. PROJENİN BÜTÇESİ: 8.277 € İLİ: Samsun SÜRE: 4 Ay

7 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1.2- ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE ÖRNEĞİ PROJENİN ADI: TARİHSEL, KÜLTÜREL, DOĞAL MİRASI KORUMA EĞİTİMİ VE KIYI TEMİZLİĞİ BAŞVURUYU YAPAN GRUP/KURULUŞ: SİDER (Silifkeliler Kültür ve Dayanışma Derneği)

8 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1.2- ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE ÖRNEĞİ PROJENİN KONUSU: Silifke ilçesi, doğal, tarihsel ve kültürel zenginlikler açısından önemli yörelerimizden biridir. İncekum Burnu’nu da kapsayan ülkemizin en uzun kumsal kıyı şeritlerinden birinin bulunduğu yöre, I. Derece koruma alanı olan Göksu Deltası Sulak Alanını ve Kuş Cenneti’ni de içermektedir. Ayrıca antik uygarlıklardan kalmış sayısız tarihi eser ile yörenin folklorik özellikleri dünyaca üne sahiptir.

9 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Turizmle yaz aylarında nüfusu 2-3 katına çıkan Silifke kıyı şeridinde ciddi bir çevre kirliliğinin oluştuğu gözlenmektedir. Bu proje ile, öncelikle Silifke yöresinde gençlere çevre bilinci aşılayacak bir dizi eğitim etkinliği ve bunun ardından, yaz sezonu öncesinde Taşucu Kum Mahallesinden başlayıp Boğsak Koyu’nda sona erecek bir kıyı temizliği planlanmıştır. Yörede ambalaj atıklarının geri kazanımını sağlayacak girişimlerde bulunmak da amaçlar arasındadır. Proje ile gençlerden oluşacak bir çevre timi kurulmuştur. PROJENİN BÜTÇESİ: 17.900 € (Program Desteği: 10.000 €, Sponsor: 7.900 €) İLİ: Mersin SÜRE: 5 Ay

10 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1.2 –ULUS ÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ Özellik : Ulus ötesi hareketliliği var. Amaç : Başarılı bir grup girişiminden doğan örnek uygulamaların belirlenmesi ve sonuçlarının diğer ülkelerle diğer gruplarla paylaşılması. Süre : En az 3 ay, en fazla 18 ay. Proje grubu sayısı : Organizasyonu gerçekleştirecek ülkeden bir kaç grup olabilir. En az 1 AB üyesi ülkeden de katılımcı olmalıdır. Koç ücreti : Eğer proje grubunun büyük çoğunluğu ya da tamamı 13-17 yaş arasında sabit miktarın en fazla %7’si.

11 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1.2 –ULUS ÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİBÜTÇESİ Projeyle doğrudan ilgili masraflar :  En fazla verilecek program katkısı 10.000 € (sabit miktar). Yaygınlaştırma ve dağıtma :  En fazla sabit miktarın % 10’u. Ön Hazırlık Ziyareti :  Seyahat masraflarının %100’ü + 35 €/gün,kişi (en fazla 2 gün, en fazla 2 kişi). Proje seyahatleri :  Seyahat Masraflarının %70’i. Koç ücreti :  Eğer proje grubunun büyük çoğunluğu ya da tamamı 13-17 yaş arasında sabit miktarın en fazla %7’si.

12 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Eylem 1.2 Projeleri Kapsamında Öngörülebilecek Bütçe Kalemleri:  Ulaşım giderleri,  Toplantı giderleri,  Eğitmen/uzman ücretleri,  Yer kiraları,  Kitap / kırtasiye giderleri,  CD / broşür / kitapçık / dergi / web sayfası yayımlama giderleri  Demirbaşlar satın alınamazlar, ancak kiralanabilirler.  Yukarıdaki kalemlerin belgelendirilmeleri gereklidir.

13 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1.2-ULUS ÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE ÖRNEĞİ PROJENİN ADI: YOK OLAN BİR MESLEĞİN SON TEMSİLCİLERİ – LÜLETAŞI PROJESİ BAŞVURUYU YAPAN GRUP/KURULUŞ : Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü PROJENİN KONUSU : Projenin temel amacı yitirilmekte olan lületaşı mesleğini geleceğe taşımaktır. Bunu sağlamak, bu sanatın gençler arasında yaygınlaştırılması ile mümkün olabilir. Proje kapsamında dünya lületaşı rezervlerinin %70’lik ve en kaliteli kısmına sahip olan Eskişehir’de yeni ustalar yetiştirmek amaçlı atölye çalışmaları düzenlenmiştir.

14 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1.2- ULUS ÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE ÖRNEĞİ Lületaşı, üç yüz yıl boyunca Avusturya’ya ham olarak ihraç edilmiştir. Dolayısıyla Avusturya ile kültürel ve ekonomik bağları bulunmaktadır. Lületaşı işlemeciliği mesleğinin yok olmaması, lületaşı gibi kültürel bir mirası paylaşan bu iki ülke için de çok önemlidir PROJENİN BÜTÇESİ: 17.000 € (Program Desteği: 12.000 €, Sponsor: 5.000 €) İLİ: Eskişehir ORTAKLAR: Avusturya FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft Üniversitesi SÜRE: 3,5 Ay

15 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1.2- ULUS ÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE ÖRNEĞİ Avusturya FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft Üniversitesi’nden ortak grup ile birlikte bu önemli kültürel mirasın bilinci ile hareket edilmiştir. Proje çerçevesinde lületaşı ustası olma potansiyeline sahip, Eskişehir’de yaşayan, 16 – 25 yaş arasındaki, imkanları kısıtlı gençlere, profesyonel lületaşı ustaları ve güzel sanatlar fakültesi öğretim elemanları tarafından atölye çalışması şeklinde eğitimler verilmiştir.

16 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1.2- ULUS ÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE ÖRNEĞİ Program çerçevesinde Avusturyalı ortaklar lületaşını tanımışlar,lületaşının çıkarıldığı köyleri, ocakları ziyaret etmişlerdir. Paralel olarak hedef kitle olan imkanları kısıtlı gençler Avusturya’ya giderek bu ortak kültürel mirasın oradaki etkilerini inceleme imkanı bulmuşlardır.Yok olma sürecindeki bu kültürel miras, yetkililerin yeterince ilgilerini çekebilirse, karanlık kaderinden kurtulacak, yetenekli fakat imkanları kısıtlı gençler tarafından geleceğe taşınacaktır.

17 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ TEŞEKKÜRLER


"T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI Eylem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları