Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mustafa Bağan Genel Sekreter TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KİMYA SANAYİ ve KİMYASALLAR KİMYA SANAYİ ve KİMYASALLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mustafa Bağan Genel Sekreter TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KİMYA SANAYİ ve KİMYASALLAR KİMYA SANAYİ ve KİMYASALLAR."— Sunum transkripti:

1 Mustafa Bağan Genel Sekreter TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KİMYA SANAYİ ve KİMYASALLAR KİMYA SANAYİ ve KİMYASALLAR

2 Diğer bir teoriye göre khemeia, Eski Yunan kelimesi Khumos’ tan gelmekte. Khumos meyve suyu çıkarma anlamına gelmektedir. Dolayısıyla khemeia “meyve suyu çıkarma sanatı” olarak ta nitelendirilmektedir. KİMYA Nedir? Bir teoriye göre khemeia kelimesini eski Mısırlılar Ülkeleri için kullanırlarmış. Buradan hareketle “Mısır Sanatı” anlamında kullanıldığı söylenmekte. Mustafa Bağan

3 Ateş Toprak Su Hava Bazı Fiziksel Olayların açıklanması Sıcak Kuru Soğuk Nem Empedocle M.Ö. 492 ?-432 Aristote M.Ö Evren Mustafa Bağan

4 Democrit (M.Ö ) Maddeler sonsuza kadar bölünemez ! Atom Mustafa Bağan

5 ALCHEMY – El Kimya Metal (kurşun) Altın ( Civa, Kükürt, Antimon ) Paracelsus Mustafa Bağan

6 " Rien ne se perd, rien ne se crée ". ANTOINE LAVOISIER AMEDEO AVOGADRO (6, ×10 23 ) polonium MARIE CURIE Mustafa Bağan

7 proton ERNEST RUTHERFORD J.J. THOMSON elektron JAMES CHADWICK nötron JOHN DALTON atom Mustafa Bağan

8 İlk Endüstriyel Organik kimyasal August Wilhelm von Hofmann ( ) Katran Kinin ? William Henry Perkin ( ) Paskalya Tatili ; Anilin + Potasyum Dikromat Mustafa Bağan

9 Perkin, Boyar Madde ürettiğini anladı ve okulu bıraktı. Aile sermayesiyle bir fabrika kurdu. 6 ay içinde “Anilin Moru” unu üretti. Fransa’da çok moda oldu ve Fransızlar “Mauve” ismini verdiler. Perkin, dev bir boyar madde endüstrisi kurdu ve 35 yaşında emekliye ayrıldı. Mustafa Bağan

10 Dünya Tıbbının ilerlemesine büyük katkıları olan İbni Sina, kimya alanında da çalıştı ve önemli keşiflerde bulundu. Bu hususta Berthelet, kimya ilminin bugünkü hale gelmesinde İbni Sina’nın büyük yardımı olduğunu söyler İbni Sina Ebû Ali Huseyn b. Abdillah İbn Sînâ, (Avicenna) Mustafa Bağan

11 Cumhuriyet Dönemi : Osmanlı Dönemi : 1954'te İskenderun, 1961'de İzmit Yarımca süperfosfat tesisleri kurulmuştur yılında Kütahya Azot Tesisleri işletmeye açılmıştır. Bu tesis Türkiye'de “inorganik sentez” le üretimin bir başlangıcını teşkil etmesi bakımından bir dönüm noktası teşkil eder. Sabun, Gülyağı 1939 yılında Karabük-Demir-Çelik İşletmelerinde amonyum sülfat üretimi başlamıştır. Türk Kimya Sanayiinin Gelişmesi Mustafa Bağan

12 Nihai Tüketim %30.3 Diğer %16.4 Hizmet ve idare sektörü %16.4 Metal – maden, makine ve elektrik müh. % 9 Tarım % 6.4 Tekstil ve Giyim % 6.3İnşaat % 5.4 Otomotiv % 5.3 Kağıt ve baskı ürünleri % 4.5 KİMYA SANAYİİ DİĞER BİRÇOK SANAYİ KOLUNUN TEDARİKÇİSİDİR Mustafa Bağan

13

14 AB UYUM AŞAMALARI TRANSPOSITION IMPLEMENTATION ENFORCEMENT MEVZUATA GEÇİŞ UYGULAMA TAKİP Mustafa Bağan

15 AB UYUM AŞAMALARI MEVZUATA GEÇİŞ UYGULAMA Devlet + Paydaşlar TAKİP Devlet Mustafa Bağan

16 Kimyasallar Hakkında Çalışanın Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Bazı Kurallar Mustafa Bağan Eski JenerasyonYeni Jenerasyon - Umumi Hıfzısıhha Kanunu (R.G ,1593) sayılı İş Kanunu (R.G , 13943) (Madde 73,74) sayılı İş Kanunu (R.G. 10/06/2003, 25134) (Madde 77,78) - Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük – PAR-PAT (R.G , 14752) - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (R.G. 09/12/2003, 25311) ? - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (R.G , 14765) - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 26/122003, 25328) - Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 26/12/2003, 25328) - Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26/12/2003,25328) - Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11/02/2004, 5370)

17 Çalışanın Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Kurallar Hakkında Bazı Gözlemler - "Risk Değerlendirmesini" ön plana çıkaran Yayınlandığı tarihteki teknik verilere bağlı kalan (değişim yok !) - Risk değerlendirmesine ve teknik gelişmelere göre önlemler isteyen (dinamik) Özelde teknik bilgi vermeye çalışan - Katılımcılık isteyen - Özdeğerlendirmeyi ön plana çıkaran - Öğretici denetlemeler (Beklenti !) - Eğitimin önemini vurgulayan Eski Jenerasyon AnlayışıYeni Jenerasyon Anlayışı Kanun- Kanun (Yeni kavramlar) Verdiği örnekleri isteyen -Teknik yaklaşımları risklere ve standardlara bırakan ! Eğitime çok az yer veren ! Mustafa Bağan

18 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Kişisel Korunma Araçları Madde 524 :…… Kesme, zımba, perçin, kalafat, raspa ve kuru taşlama gibi işlerde çalışan işçilere, parça veya çapak sıçramalarına karşı, kırılmaz saydam plastikten veya tel kafesten yapılmış gözlük verilecektir. Erimiş maden işlerinde çalışan işçilere, ışınlara karşı, uygun renkli ve ısıya ve sıçrayacak parçalara karşı dayanıklı ve gerektiğinde mafsallı uygun koruyucu gözlükler ve siperler verilecektir. Asitlerle veya kostik maddelerle çalışan işçilere, cam etrafındaki çerçeveleri yüze kolayca uyacak …… yapılmış gözlükler verilecektir. Kullanım Kuralları Madde 8 — Her işveren, Ek-III’de belirtilen işlerde ….. risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda, Ek-II’de belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan işçilerin sağlık ve güvenlikleri için gerekli olanları Ek-I’de örneği verilen tabloya göre değerlendirecek ve işçilere verecektir. Madde 6- c) Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşulları özellikle kullanılma süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenecektir. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11/02/2004, 5370) Mustafa Bağan

19 Madde Özel itfaiye teşkilatı bulunmayan işyerlerinde, ……. bir yangın söndürme ekibi kurulacak ve …… ve yangına karşı savunma eğitimi yapılacak, ayrıca hangi söndürme cihaz ve aletlerinin, hangi çeşit yangına karşı kullanılacağı da öğretilecektir. Madde 3 – İşveren… sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek …. gerektiği bilgileri vermek zorundadır. Eğitim “Öğretmek” Madde 3 “Öğretilecek” Madde 59, 65, 93, 133 “Eğitilecek” madde 59, 129 “Eğitimi” madde 133 “Eğitilmiş” Madde 533 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G , No : İşverenin Yükümlülükleri Madde 4 — İşverenler………. yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Mustafa Bağan

20 Kimyasalların Etkilerine Örnekler Patlayıcı Oksitleyici Parlayıcı Parlayıcı sıvılar Basınçlı gazlar Patlayıcılar Parlayıcı aerosoller Parlayıcı gazlar Parlayıcı katılar Organik Peroksit Oksitleyiciler Kararsız reaktifler Su ile reaksiyona girenler Fiziksel etkiler Sağlığa olan etkileri Toksik Zararlı Aşındırıcı (korozif) Tahriş edici Kanserojen Mutajen Üremeyi zehirleyici Alerjik Çevreye olan etkileri Bozunma : Bozunmaya dirençlilik Bioakümülasyon (birikme) Ekotoksisite : Toprak, su ve havadaki canlılar Ozon azaltma olgusu Fotokimyasal ozon üretme olgusu Global ısınma (sera) olgusu v.s. Bilgi iletişimi Mustafa Bağan

21 Her kesime, onlar için açık mesajlar vermek, dinlemek ve öneri ve uyarıları değerlendirmek, uygun talimatlar vermek, yapıcı toplantılar ve eğitimler organize etmek…. İŞLETMELERDE BİLGİ AKIMI Mustafa Bağan Bir işletmede, kötü iletilen ve yanlış anlaşılan bilgilerin akımı tehlike arzetmektedir. Bunun için açık, hedefi belli bir bilgilendirme, önleme politikasının gerçekleşmesi için temeldir.

22 Risk İletişimi GBFGBF Kimyasallar İçin Bilgi Akımı = Görsel Yazılı Mustafa Bağan

23 RİSK KATEGORİLERİ ETKİLER Akut Sağlık tehlikesi Kronik Sağlık tehlikesi Çevre Tehlikesi Yangın ve Patlama Maruz Kalma Proses Tehlikesi ÇOK YÜKSEK YÜKSEK ORTA DÜŞÜK İHMAL EDİLEBİLİR KİMYASAL MADDELER Mustafa Bağan

24 TEHLİKELERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ (67/548/EEC ve 99/45/EEC) + “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” SINIFLANDIRMA R CÜMLECİKLERİ Mustafa Bağan

25 “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” EK – IB (*) MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı Limit Değer Özel İşaret (3) TWA (4) STEL (5) (8 Saat)(15 Dak.) mg/m 3 (6) ppm (7) mg/m 3 ppm Dietileter Aseton Kloroform102--Deri ,1,1- Trikloroetan Etilamin9, ,1- Dikloroetan Deri Mustafa Bağan

26 EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı Limit Değer Özel İşaret (3) SINIFLANDIRMATWA (4) STEL (5) (8 Saat)(15 Dak.) mg/ m 3 (6) ppm (7) mg/m 3 ppm Dietileter F+; R12 R19 Xn; R22 R66 R Aseton F; R11 Xi; R36 R66 R Kloroform Xn; R22- 48/20/22 Xi; R38 Canc3; R Deri EK – IB (*) MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ Mustafa Bağan

27 ÇOK YÜKSEK RİSK Mustafa Bağan

28 YÜKSEK RİSK Mustafa Bağan

29 ORTA RİSK Mustafa Bağan

30 DÜŞÜK RİSK Mustafa Bağan

31 İHMAL EDİLEBİLİR RİSK Mustafa Bağan

32 Aseton F; R11 Xi; R36 R66, R67

33 Kaynakça :  BIA-”The Column Model” An aid to risk identification and substitute assessment  Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği  “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” Mustafa Bağan


"Mustafa Bağan Genel Sekreter TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KİMYA SANAYİ ve KİMYASALLAR KİMYA SANAYİ ve KİMYASALLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları