Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Özlem Döğerlioğlu IŞIKSUNGUR Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği-Ders Notları 1 Kaynak:Sami Karahan,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Özlem Döğerlioğlu IŞIKSUNGUR Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği-Ders Notları 1 Kaynak:Sami Karahan,"— Sunum transkripti:

1 Dr. Özlem Döğerlioğlu IŞIKSUNGUR Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği-Ders Notları ozlem@dogerlihukuk.com 1 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

2  Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen bir özel hukuk dalıdır.  Ticari nitelik taşıyan hükümlerin bir araya gelmesiyle oluşan kurallardan oluşmaktadır.  Geniş anlamda; sadece Ticaret Kanunun içerisinde yer alan hükümler değil, özellikle Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu gibi kanunlarda yer alıp ticari olaylara uygulanabilen hükümlerde ticari nitelik taşır ve ticaret kanunun kapsamına dahildir. 2 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

3  Ticaret Hukukunun düzenlenmesinde kullanılan dört ayrı sistem mevcuttur:  Subjektif Sistem (tacir)  Objektif Sistem (ticari işlem)  Modern Sistem (ticari işletme)  Karma Sistem 3 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

4  Ticari işlemin sujesi olarak tacirden hareket eder  Bu sistemde ticaret hukuku, bir tacirler hukukudur.  Tacirin yaptığı iş ticari iş, tacirlerle ilgili davalar ticari dava, tacirlerle ilgili hükümler ticari hüküm niteliğindedir.  Ticaret hukukunun gelişimi içerisinde ilk ortaya çıkan sistem  1681 tarihli Fransız Kara ve Deniz Ticareti Emirnameleri  1897 tarihli Alman Ticaret Kanunu 4 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

5  Ticari işlemin sujesi olarak ticari işten hareket eder  Bu sisteme göre, ticaret hukuku ticari işlemlere uygulanan hukuk dalıdır  İşlemin tarafının tacir olup olmadığı önemli değildir  1807 tarihli Fransız Ticaret Kanunu 5 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

6  20.yy da ortaya çıkmıştır  Bu sisteme göre Ticaret hukukunun konu ve kapsamını belirlemede “tacir” ve “ticari iş” belirleyici olamaz  Hareket noktası ticari işletme kavramıdır  1942 tarihli İtalyan Medeni Kanunu 6 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

7  Ticaret hukukunun konu ve kapsamını belirlemede tek sistemin yeterli olmadığını benimseyen sistem  Farklı ağırlıkta olmakla birlikte tacir, ticari işlem ve ticari işletme kavramlarından ayrı ayrı yararlanır 7 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

8  1926 tarihli Ticaret Kanununun benimsediği sistemin hangisi olduğu hususunda görüş birliği yoktur.  Bazı yazarlar--- Objektif sistem  Hakim Görüş--- Karma Sistem  1956 tarihli 6762 sayılı Eski Ticaret Kanunu benimsediği sistemin hangisi olduğu hususu tartışmalı  Bazı yazarlar(İmregün, Karayalçın)—ticari işletme sistemi  Bazı yazarlar (Domaniç, Ayhan)--- karma sistem  6102 sayılı Yeni Ticaret Kanunu Ticari işletme ağırlıklı karma sistem denilebilir (Karahan) 8 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

9  Ticaret hukuku, özel hukukun diğer dallarından bağımsız olmakla kalmamış, hukuki ilişkileri düzenleme biçimi açısından da farklı uygulama şekilleri getirmiştir.  Ticaret hukukunun özellikleri şu şekilde sıralanabilir:  Ticari örf ve adetlerin uygulanması  Şekilcilik  Korumacı yaklaşımın benimsenmesi  Hukuki görünüşe itibar edilmesi  Müteselsil sorumluluk getirilmesi 9 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

10  Eski Çağ  Orta Çağ  Yakın Çağ ve Kanunlaştırma Hareketleri  Modern Çağ 10 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

11  Ticaret Hukukunun dalları şunlardır:  Ticari İşletme Hukuku  Şirketler Hukuku  Kıymetli Evrak Hukuku  Taşıma Hukuku ( Yeni TTK 4. Kitap)  Deniz Ticareti Hukuku  Sigorta Hukuku 11 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

12  Ülkemizde 1850 yılına kadar ticaret hukuku alanını düzenleyen ayrı bir kanun çıkarılmamıştır.  Ticari işlere yönelik olarak Ülkemizde çıkarılan ilk kanun, 1850 tarihli Ticaret Kanunu (Kanunname-i Ticaret)’tir (Fransız TK)  845 sayılı Ticaret Kanunu (1926, karma)  6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (1956, Alman/İsviçre)  6102 sayılı Yeni Ticaret Kanunu (Kabul tarihi 13.1.2011 Genel Yürürlülük tarihi 1.7.2012) 12 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

13  Ticaret hukukunun kaynakları, yazılı kaynaklar ve yazılı olmayan kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır:  Yazılı Kaynaklar Kanunlar (TTK, ÇekK, TİRK, SPKan,. vs.) Tüzükler (Ticaret Sicili Tüzüğü vs) Yönetmelikler  Yazılı Olmayan Kaynaklar Ticari örf ve adetler Ticari teamüller 13 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

14  Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku’nun alt dallarından biri olup, ticari hayatın temel kural ve kavramlarını inceler. 14 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011

15  Ticari işletme kavramı  Ticari iş ve hükümler  Tacir ve tacir yardımcıları  Ticaret sicili  Ticaret unvanı, işletme adı ve marka  Haksız rekabet  Ticari defterler  Cari hesap vs. 15 Kaynak:Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku 2011


"Dr. Özlem Döğerlioğlu IŞIKSUNGUR Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği-Ders Notları 1 Kaynak:Sami Karahan," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları