Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM NEDİR ? İnsanların bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmesine «iletişim» denir. İletişimde kişinin konuşma biçimi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM NEDİR ? İnsanların bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmesine «iletişim» denir. İletişimde kişinin konuşma biçimi,"— Sunum transkripti:

1

2 İLETİŞİM NEDİR ? İnsanların bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmesine «iletişim» denir. İletişimde kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, ses tonu, beden duruşu, jest ve mimikler önemlidir. İletişimde en önemli faktörlerden biride dinlemektir.

3 Etkili İletişim Becerileri: 1. Kendini tanımak 2. Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek 3. Karşımızdakini etkin dinlemek 4. Empati kurabilmek 5. Eleştiriye açık olmak 6. Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb kurabilmek.

4 Kitle İletişimi İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine «kitle iletişimi» bunun için kullanılan araçlara da «kitle iletişim araçları» denir. Başlıca kitle iletişim araçları, gazete, dergi, radyo televizyon, internet, mektup, telgraf..

5 Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması 1. Eşitlik ve özgürlük fikrinin yaygınlaşmasına 2. İnsan haklarına saygılı olunmasına 3. Yurt ve dünya barışının korunmasına 4. Demokrasinin gelişmesine 5. İnsanların eğlenmelerine 6. İnsanların eğitilmelerine katkısı olmuştur.

6 TRT (Türkiye Radyo Televiyon Kurumu): Türkiye’de halkı bilgilendirmek, gündemi takip etmelerine yardımcı olmak, halkı eğitmek ve eğlendirmek, neşeli zaman geçirtmek için kurulan kurumlardan biridir. Trt’nin çalışmalarına başladığı ilk kitle iletişim aracı radyodur. Trt programları Türkçe’yi etkili kullanma konusunda örnek olmaktadır.

7 O HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır. O SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi. O ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan düşünme, davranma, serbestlik, hürriyet.

8 TEMEL HAKLARIMIZ 1. KİŞİ HAK VE HÜRRİYETLERİ: O Kişi dokunulmazlığı O Kişi hürriyeti ve güvenliği O Özel hayatın gizliliği ve korunması O Yerleşme ve seyahat hürriyeti O Din ve vicdan hürriyeti O Düşünce ve kanaat hürriyeti O Bilim ve sanat hürriyeti O Mülkiyet hakkı O Hak arama hürriyeti

9 2. SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR ve ÖDEVLER: O Ailenin korunması O Eğitim ve öğrenim hakkı O Çalışma ile ilgili haklar O Grev hakkı O Sosyal güvenlik hakları O Tüketici hakları O Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

10 3. SİYASİ HAKLAR ve ÖDEVLER: O Türk vatandaşlığı O Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı O Kamu hizmetine girme hakkı O Dilekçe hakkı


"İLETİŞİM NEDİR ? İnsanların bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmesine «iletişim» denir. İletişimde kişinin konuşma biçimi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları